Kort nieuws
25-10-2018

 

 

Op weg naar een data-gedreven gezondheidsindustrie

Data driven Health Lab seminar 13 december, Erasmus MC Rotterdam

Een van de belangrijkste trends is de snelle opmars van digitalisering en (her)gebruik van digitale data. Digitalisering van diagnostische health services startte eerst bij radiologie en klinisch chemische laboratoria, maar klinische genetica en pathologie volgen nu snel . Geen hypothese gedreven onderzoek dus maar onderzoek op basis van Data ( Big Data) en nieuwe analyse technieken ( AI, Deep learning) die meer inzicht geven over onstaan, preventie en behandelingen van ziektebeelden.

Daarnaast zal er bij de burger (patiŽnt/researchdeelnemer) een toenemende behoefte komen aan interpretatie van zijn data, een second opinion, leefstijladvies, een gemeenschappelijke behandel methodiek etc etc. De nieuwe Europese privacy data act (AVG) biedt de burger niet alleen de nieuwe toegang tot al zijn (ruwe) data maar schrijft ook voor dat er een data sharing systeem moet komen en is daarmee ook nu de trigger voor innovatie.

Bovenstaande trends leiden onontkoombaar tot nieuwe business als data gedreven research labs en technologie . Alle service componenten van de health care lab/diagnostiek en analyse/interpretatie zullen niet meer in ťťn departement of instituut werken maar binnen een netwerk van services. Technologie en datamanagement zullen essentiŽle onderdelen zijn van de opleiding tot de (nieuwe) zorgprofessional Overigens is innovatie en gebruik van data geen einddoel, maar een middel dat leidt tot value based healthcare

Dit seminar is de aftrap om inzicht te krijgen hoe we met alle direct betrokken partijen deze complexe materie kunnen oppakken. We verwachten gedetailleerde workshops en follow-up congressen voor kennisuitwisseling als resultaat van dit evenement. Lezingen worden in het Engels gegegeven.