Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

   

ARTIKEL
Deel dit artikel
‘FAME- apparatuur turn-key geleverd’
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

‘FAME- apparatuur turn-key geleverd’

Met een groeiende focus op biodiesel wordt ook de analyse van de vetzuurmethylesters (FAME) in biodiesel steeds belangrijker. Het lab van Bureau Veritas in Amsterdam beschikt sinds een jaar over speciale apparatuur om FAME-monsters uit scheepsladingen snel te kunnen analyseren.

Bedrijfsinformatie

Gerelateerde expertise

In het laboratorium van Bureau Veritas, gelegen in de haven van Amsterdam, draait alles om de analyse van benzine, diesel, stookolie en vliegtuigbrandstof. Niet ver daar vandaan varen schepen door het Noordzeekanaal, volgeladen met brandstoffen. De schepen mogen niet laden of lossen voordat de kwaliteit van de brandstoffen is gecontroleerd door een onafhankelijk laboratorium. En dus staat er zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag, in het lab van Bureau Veritas een team klaar om direct met de aangeleverde monsters aan de slag te gaan en zo snel mogelijk de analyseresultaten te leveren voor de vereiste kwaliteitscontroles. Het gaat bijvoorbeeld om dichtheidsmetingen, het bepalen van de samenstelling en octaan- of cetaangetallen. Het Amsterdamse laboratorium, dat tot voor kort nog bekend stond onder de naam Inspectorate, maakt sinds 2010 deel uit van Bureau Veritas, een wereldwijd bedrijf met meer dan zes- honderd kantoren en laboratoria in meer dan honderdveertig landen dat zich bezighoudt met grondstoffeninspectie en analyse. Het bedrijf heeft in Nederland vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort, Vlissingen, Dordrecht, Botlek en Europoort. Biodiesel Tussen de flessen vol benzine en zwarte stookolie staan in het lab series flessen en jerrycans met biodiesel in verschillende tinten geel. “De exacte kleur is afhankelijk van de grondstof waar de biodiesel van is gemaakt, zoals raapzaadolie of frituurvet”, verklaart labmanager Mark van Andel. Volgens de Europese wetgeving moet in 2020 10 procent van alle brandstoffen hernieuwbaar zijn. Dit wordt vooral bereikt door biobrandstoffen bij te mengen bij diesel en benzine en dat percentage langzamerhand steeds verder op te voeren, zodat autofabrikanten de automotoren daar ook geleidelijk op kunnen aanpassen. Op dit moment is er meestal sprake van B7, wat inhoudt dat de diesel maximaal 7 procent biobrandstof bevat. Productie in twee stappen De geproduceerde biodiesel gecontroleerd moet worden op de aanwezigheid van glyceriden en methanol. Dit zit zo: reguliere biodiesel bestaat uit vetzuurmethylesters, oftewel FAME (fatty acid methyl esters), die geproduceerd worden uit plantaardige oliën of dierlijk vet. Dat gebeurt in twee stappen. In de eerste stap worden de triglyceriden uit de olie met een base, veelal kaliumhydroxide, omgezet in glycerol en vrije vetzuren. In de tweede stap worden deze vetzuren met methanol veresterd tot vetzuurmethylesters. Omdat het in beide stappen gaat om evenwichtsreacties, is er geen sprake van een volledige omzetting. Daarom is het belangrijk om de vetzuurmethylesters vervolgens goed te zuiveren. Eventueel achtergebleven glyceriden kunnen de motor namelijk verstoppen en zorgen voor meer roet bij de verbranding. Ook methanol is ongewenst in het eindproduct, omdat dit giftig is en kan zorgen voor de uitstoot van schadelijke aldehydes. Vandaar de strikte controle op de afwezigheid van glyceriden en methanol in biodiesel. Drievoudige analyse Om tegemoet te komen aan de toenemende focus op biodiesel verzorgt Bureau Veritas in Amsterdam sinds september 2018 ook de analyse van FAME. Het gaat om onder andere drie analyses die gericht zijn op drie verschillende aspecten: de vetzuur- samenstelling van de vetzuurmethylesters, het methanolgehalte en het glyceridengehalte. Met speciaal ontwikkelde apparatuur kunnen deze analyses grotendeels automatisch worden uitgevoerd. Van Andel: “De GC-analyse wordt gedaan met de FAME- analyzer. Die is geleverd door Da Vinci Laboratory Solutions en gebaseerd is op de apparatuur van Agilent. Er wordt gebruik gemaakt van een polaire kolom, een vlamionisatiedetector en een bijbehorende autosampler.” Hoewel het gaat om drie analyses, worden slechts twee gaschromatografiekolommen ingezet. “Voor de analyse van methanol en de vetzuursamenstelling kunnen we toe met dezelfde kolom, met twee verschillende autosamplers. Voor de vetzuursamenstelling wordt een vloeistofmonster geïnjecteerd. Voor de methanolanalyse worden de monsters verwarmd, zodat de methanol verdampt, waarna een monster wordt genomen van de methanoldamp”, legt Van Andel uit. Handmatige voorbewerking De analyses zijn niet volautomatisch, dat hoeft ook niet. “We doen deze analyses niet aan de lopende band. Vandaar dat de monstervoorbewerking gewoon handmatig wordt gedaan”, vervolgt Van Andel. Het gaat daarbij vooral om de glyceriden- analyse, waarbij gekeken wordt naar de aanwezigheid van glycerol, mono-, di- en triglyceriden. Dit zijn stoffen zijn met een relatief hoog kookpunt, daarom moeten ze voor de analyse wel eerst worden gesilaniseerd. Er wordt een reactie met een silaan – MSTFA: N-methyl-N-trimethyl-silyltrifluoroacetamide – uitgevoerd om het kookpunt van de glyceriden te verlagen. Turn-key levering Van Andel was vooral blij dat de FAME- apparatuur turn-key kon worden geleverd. “Hierdoor konden we er direct mee aan de slag. In veel gevallen moet je bij een nieuw apparaat zelf nog een methode gaan opzetten, uitzoeken wat de beste instellingen zijn, het apparaat kalibreren, verschillende standaarden meten en het apparaat valideren met gecertificeerd referentiemateriaal. Dat kost al snel een paar maanden. Nu kregen wij de apparatuur echt kant-en-klaar en hoefden we die alleen nog te valideren met ons eigen materiaal om daarna gewoon aan de slag te gaan.” Nog nauwkeuriger De komende tijd zal de nauwkeurigheid van de FAME-analyses nog verder toenemen, verwacht Van Andel. “De metingen worden steeds nauwkeuriger en beter reproduceerbaar. Dat heeft ook te maken met de nieuwe NEN-norm, de EN 14103:2018, die nu in ontwerp is. Volgens de oude norm van 2011 was een variatie van vier procent toegestaan, wat eigenlijk best veel is.” Bij de nieuwe norm gaat dat omlaag naar tweeënhalf procent. De software van de apparatuur is daar al op voorbereid. In het kader van de nieuwe norm wordt er in de software rekening mee gehouden dat de diverse vetzuurmethylesters niet allemaal exact dezelfde respons geven in de detector, wanneer dezelfde hoeveelheid wordt geïnjecteerd. Door voor elke type FAME en responsfactor mee te nemen in de berekening, kan hiervoor worden gecorrigeerd.
MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag