Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

ARTIKEL
Combi borgt veiligheid high-carezone
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Combi borgt veiligheid high-carezone

Werken aan de gezondheid van anderen, zoals bij farmaceutische bereidingen, is een groot goed, maar dan wel zonder dat de eigen gezondheid daarbij in gevaar komt. Een veiligheidskabinet en veilige afvalverwijdering zijn daarvoor randvoorwaarden. Cytostaticaveiligheidskabinetten beschermen laboranten tegen blootstellingsrisico’s bij de aseptische bereiding van medicijnen die via een infuus, een injectie of een pleister moeten worden toegediend. Te denken valt aan zware pijnstillers en antibiotica, maar hoofdzakelijk betreft het cytostatica. Bij het inperken van de blootstellingsrisico’s geldt in dat verband het ‘alara-principe’: as low as reasonably achievable.

Bedrijfsinformatie

Gerelateerde expertise

Cytostaticaveiligheidskabinetten beschermen laboranten tegen blootstellingsrisico’s bij de aseptische bereiding van medicijnen die via een infuus, een injectie of een pleister moeten worden toegediend. Te denken valt aan zware pijnstillers en antibiotica, maar hoofdzakelijk betreft het cytostatica. Bij het inperken van de blootstellingsrisico’s geldt in dat verband het ‘alara-principe’: as low as reasonably achievable. Deutsche Gründlichkeit Voor het veilig bereiden en het onderzoeken van geneesmiddelen — met een maximale bescherming van medewerker en product — heeft Berner International de cytostaticakast Claire Pro en het afvalverwerkingssysteem SealSafe ontwikkeld. Deze worden gebruikt in farmaceutische researchbedrijven, in diverse ziekenhuisapotheken binnen de grote(re) ziekenhuizen en door farmaceutische bereiders. In Nederland vertegenwoordigt Salm en Kipp de veiligheidstechnologie van Berner, als onderdeel van een assortiment met (micro)biologische, chemische en anaerobe werkruimten. Antonio Andonyadis, Product Specialist bij Salm en Kipp, spreekt van hoogwaardige oplossingen die betrouwbaar functioneren: “Men combineert daar kwaliteit en innovatie met ‘Deutsche Gründlichkeit’. Er is echt sprake van een samenwerking tussen onze bedrijven als het gaat om expertise. Wij leveren desgevraagd input, zodat men de kwaliteit en het gebruiksgemak kan blijven verbeteren.” Het ontwerp van de veiligheidskasten is erop gericht persoonlijke, product- en kruisbesmetting te voorkomen. De benodigde stoffen voor de bereiding van medicatie worden aangeleverd in gesloten verpakkingen. Deze worden geopend door de laborant — vanzelfsprekend voorzien van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen — afgewogen en gemengd, waarna het eindproduct wordt ingebracht in het juiste toedieningsmedium, bijvoorbeeld een injectienaald of een infuuszak. Gefaseerde filtratie Al naar gelang het type beschikken de veiligheidskasten over twee of drie HEPA-filters die schadelijke deeltjes tegenhouden. Het filter onder het werkblad zorgt er in een eerste filtratiestap voor dat de holle ruimten en de blower vrij blijven van contaminatie. Het downflow- en uitlaatfilter doen hetzelfde voor de werkruimte en de uitgeblazen lucht. “Wij leveren in Nederland hoofdzakelijk veiligheidskasten met drie filters, omdat we ons focussen op de farmaceutische markt waar een hoge mate van bescherming vereist is. Ook worden er extra veiligheidsmarges ingebouwd, bijvoorbeeld het Movement-Measurement-System, dat de gebruiker waarschuwt als door snel langslopende personen de luchtstroom wordt verstoord en er gevaarlijke stoffen buiten de kast terechtkomen. Als sensoren aan de voorkant van de kast een te grote bewegingssnelheid registreren, volgt er een zichtbaar en hoorbaar alarm om de gebruiker te wijzen op potentieel gevaar.” Innovatieve led-technologie, een intuïtieve bediening en een gebruiksvriendelijke menunavigatie — duidelijke pictogrammen voor alle veiligheidsgerelateerde parameters — vergemakkelijken de werkzaamheden. Foutmeldingen worden duidelijk weergegeven en eventuele noodzakelijke, correctieve acties worden kenbaar gemaakt. Biohazardous Farmaceutisch afval dat vrijkomt bij de bereiding of bij onderzoek kan een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Dit moet daarom direct na het ontstaan ervan hermetisch van de buitenwereld worden afgesloten. Daartoe is het veiligheidskabinet uit te rusten met speciale SealSafe technologie voor afvalverwerking. “Doorgaans gaat het hier om specifiek ziekenhuisafval dat gespecificeerd wordt als ‘biohazardous’; de gevarenetikettering kan in dat geval heel divers zijn: giftig, gevaarlijk, schadelijk of milieugevaarlijk. Het systeem is als standalone-unit leverbaar in twee uitvoeringen: met voetbediening of met bewegingssensoren die de diverse functies activeren. De versie die optioneel kan worden geïntegreerd in de cytostaticakast is altijd de sensorgestuurde versie: de SealSafe Sensor. Giftig of infectueus afval wordt met deze oplossing direct aerosoldicht afgesloten in een speciale buisfolie met een hoog beschermende barrière. Door de buiseinden te sealen ontstaat een lekdichte zak, eenmaal vol, valt die in een afvalcontainer. Het basismodel werkt op batterijen, is daardoor mobiel inzetbaar, maar het apparaat kan desgewenst ook worden ingebouwd in laboratoriumwanden of -tafels.”
MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag