Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

ARTIKEL
Gezond ouder worden in het lab
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Gezond ouder worden in het lab

Heel Nederland moppert erover: we moeten langer doorwerken. Los daarvan willen we ons er natuurlijk wel goed op voorbereiden. Wat betekent dat vanuit het oogpunt van arbeidsomstandigheden als er meer ouderen in het lab werken? Door veroudering wordt onze fysiologie anders. We krijgen meer te maken met chronische ziekten en onderliggend lijden. Uit de Arbobalans 2016 van TNO komt naar voren dat tussen 2013 en 2025 de arbeidsgerelateerde ziektelast naar verwachting met 15% toeneemt. De grootste ziektelast wordt veroorzaakt door werkdruk, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen en gebrek aan steun van leidinggevenden. Bij gevaarlijke stoffen wordt de ziektelast vooral veroorzaakt door chronische longklachten. Nu wordt dat vaak pas op na het pensioen zichtbaar, maar dat kan bij langer doorwerken anders worden.

Gerelateerde expertise

Door veroudering wordt onze fysiologie anders. We krijgen meer te maken met chronische ziekten en onderliggend lijden. Uit de Arbobalans 2016 van TNO komt naar voren dat tussen 2013 en 2025 de arbeidsgerelateerde ziektelast naar verwachting met 15% toeneemt. De grootste ziektelast wordt veroorzaakt door werkdruk, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen en gebrek aan steun van leidinggevenden. Bij gevaarlijke stoffen wordt de ziektelast vooral veroorzaakt door chronische longklachten. Nu wordt dat vaak pas op na het pensioen zichtbaar, maar dat kan bij langer doorwerken anders worden. Cijfers Bij ouder worden spelen lichamelijke klachten op. Dat kan de weerstand ondermijnen. We worden daarmee kwetsbaarder en bijvoorbeeld sneller en heftiger ziek van bacteriŽn waar we mee werken. Cijfers onderbouwen dit. Bij beroepsziekten door biologische agentia heeft een deel van de meldingen uit 2017 betrekking op medewerkers die lijden aan een chronische ziekte, waardoor de infectie een ernstig verloop had. Duidelijk is ook dat medewerkers met longproblemen kwetsbaarder kunnen worden voor chemicaliŽn die de longen irriteren of op andere wijze aantasten. Preventie De bedrijfsarts kan als vertrouwenspersoon een preventieve en begeleidende rol spelen bij deze problematiek. Het is goed als de relatie tussen de ziekte en het werk open kan worden besproken, zo kan er preventief naar oplossingen worden gezocht. Een goed opgezet, periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek kan daar een onderdeel van zijn, evenals goede voorlichting. Zo weten medewerkers dat ze bij klachten ook op eigen initiatief een arbeidsgezondheidskundig onderzoek bij de bedrijfsarts aan kunnen vragen. Het periodiek arbeidsgezondheidsonderzoek moet genoeg aandacht schenken aan de blootstelling aan biologische agentia en gevaarlijke stoffen. In 2018 is de Leidraad preventief medisch onderzoek van werkenden bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen verschenen die als handvat kan dienen. Investeren Bij langer doorwerken is er meer kans dat fysieke klachten ontstaan door belasting op het werk. Ouderen kunnen in dit opzicht minder hebben. Bij langer doorwerken levert het voorkomen van klachten dus steeds meer winst op. Tegelijk moet er nagedacht worden over oplossingen om te kunnen blijven doorwerken met fysieke klachten, want iedereen loopt ergens in zijn leven wel een blessure op en gaat fysiek achteruit. Impliciet betekent langer doorwerken dat investeren in een goede labinrichting loont. Hieronder vallen ook goed verlichte werkplekken. Ouderen hebben namelijk meer licht nodig om goed te kunnen zien, het dubbele van wat de norm vereist. De norm voor verlichting hanteert een minimum. Dat is zeker geen gezondheidskundig optimum. Langetermijneffecten Gevaarlijke stoffen kunnen leiden tot chronische aandoeningen aan de luchtwegen, het zenuwstelsel en de huid, ze kunnen kanker veroorzaken en voor problemen met de voortplanting zorgen. Wat betekent langer doorwerken voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen? Het ouder wordende lichaam kent een andere fysiologie en is kwetsbaarder bij blootstelling. Veel klachten worden nu vaak pas zichtbaar na het pensioen, dat zal bij langer doorwerken anders zijn. De huidige grenswaarden zijn afgestemd op een blootstellingsduur van maximaal 40 jaar. Wordt de werkzame periode langer, dan moet met organisatorische maatregelen worden gezorgd dat medewerkers niet te veel worden blootgesteld. Te denken valt aan extra hersteltijd in de werkweek voor oudere werknemers en het op tijd terugbrengen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen naar een lager niveau. Dit is een extra motivatie na te gaan welke kankerverwekkende, mutagene en reproductieschadelijke stoffen vervangen kunnen worden. Voor flowkasten waarbij de lucht gerecirculeerd wordt, is het belangrijk te weten of er geen kankerverwekkende, mutagene of sensibiliserende stoffen in worden gebruikt. Een leven lang gezond werken met stoffen Het essay van Paul Scheepers íEen leven lang gezond werken met stoffení geeft inzicht in de relatie tussen ouder worden en effecten van blootstelling aan chemicaliŽn. Van bepaalde enzymen, die betrokken zijn bij de afbraak van chemicaliŽn in ons lichaam, verandert bijvoorbeeld de functionaliteit bij het ouder worden. Als de halfwaardetijd van een stof meer dan 3 uur is, treedt onvoldoende dagelijks herstel op. Sommige stoffen of effecten stapelen in de loop der jaren op. Blootstelling aan piekconcentraties vormt daarbij een extra risicofactor. Bepaalde geneesmiddelen interfereren met stoffen op de werkplek. Zo versterkt aspirine het effect van m-Xyleen (neurotoxiciteit) en de onstekingsremmer dexamethason het effect van amines (blaaskanker). Een gezonde leefstijl en voldoende herstelmomenten bevorderen daarentegen de omzetting en uitscheiding van stoffen die de gezondheid aantasten. Zie ook: bit.ly/beroepsziekten-preventie Hogere leeftijd, lagere werkdruk Hoe goed iemand tegen avond en nachtdiensten, weekenddiensten en oproepdiensten bestand is, verandert ook met de leeftijd. Als het herstel niet meer voldoende is, kan dat leiden tot spanning en wordt het risico van onveilige situaties groter. In de ideale werksituatie is dit bespreekbaar en kan daar bij de inroostering rekening mee worden gehouden. Een ander aandachtspunt is de automatiseringstrend die sommige ouderen nauwelijks bij kunnen benen. Extra cursussen bij aanschaf van nieuwe computerprogrammaís en ondersteuning zijn slechts een deel van de oplossing. Bij de aanschaf van software moet ook gelet worden op het gebruiksgemak en dat er niet te vaak gewisseld wordt van programmatuur.
MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag