Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

ARTIKEL
‘Vergelijk appels met appels’ Michiel Godschalk, commercieel directeur bij het dit jaar 120-jarige Salm en Kipp
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

‘Vergelijk appels met appels’

Michiel Godschalk, commercieel directeur bij het dit jaar 120-jarige Salm en Kipp

In dit internettijdperk is de verleiding groot om laboratoriumapparatuur snel en gemakkelij k via het web te bestellen. Goedkoop is duurkoop als er een toestel wordt gekocht dat niet geschikt blij kt voor de applicatie en waarbij zaken als installatie, service, periodiek onderhoud en training niet zij n inbegrepen. Deskundig advies inwinnen voorkomt dit soort verrassingen en maakt de total cost of ownership transparant. “Daarom hechten we zo’n waarde aan persoonlij k contact met onze klanten”, zegt Michiel Godschalk, commercieel directeur bij het dit jaar 120-jarige Salm en Kipp.
“Gedegen advies past in de behoefte van ontzorgen. Dat zien we op meerdere fronten in de markt. We zien meer en meer dat onze klanten partij en zoeken die alles voor ze kunnen regelen. Ze willen één aanspreekpunt, één factuur en bovendien een leverancier die mee kan denken. Voorbeeld: we hebben laatst cytostatica-kasten vervangen voor nieuwe in een cleanroom. De oude waren al tientallen jaren in gebruik voor API’s [active pharmaceutical ingrediënts, red.] en kon je niet zomaar op straat zetten. We hebben in dit geval samengewerkt met een partner die ze netjes en gecontroleerd kan afvoeren. Voor dit lab is alles van A tot Z geregeld. Dat is wat je noemt ontzorgen. Nog een voorbeeld. We krij gen wel eens de vraag of oudere apparatuur een nieuwe besturing kan krij gen. Na een jaar of tien en de zoveelste Windows-update, moet dat een keer. In samenspraak bekij ken we dan of we zo’n toestel naar de nieuwste stand der techniek kunnen brengen of dat het toch beter is een nieuw systeem aan te schaffen. (Als daar een potje voor is). De ene keer wordt gekozen voor service en een totale upgrade, de andere keer voor iets compleet nieuws. Zo kan een weloverwogen keuze worden gemaakt en is in één keer alles geregeld. Internet is fantastisch. Prima voor het kopen van een instrument tot pakweg een paar honderd euro. De roerders, de schudders… Maar kopen via internet is minder geschikt voor complexere apparatuur. Voor je het weet valt de keuze op iets dat niet geschikt is voor de applicatie. Het is soms echt appels met peren vergelij ken. Wij vergelij ken liever appels met appels. We krij gen nog wel eens vragen over aankopen via het web, gedaan bij een van onze concurrent-collega’s. Hoe het apparaat precies werkt, wat er aan onderhoud nodig is, wat er wel en niet mee kan? Dat zij n zaken die bij ons al in het verkooptraject standaard worden meegenomen. Met de snelheid van internet schiet dat er zomaar bij in. Dan wordt er een elementenanalyzer gekocht die de diversiteit aan monstermatrices niet aan kan, niet laag genoeg kan meten of bepaalde elementen mist. Daarom willen wij geen ‘dozen schuiven’. We hechten aan de samenwerking met gebruikers en geloven erin dat mensen van mensen kopen. Het gaat om kennis en het delen daarvan. Daarom organiseren we regelmatig seminars en workshops, bij voorbeeld over onze magnetrons voor extractie en destructie. Onze seminars zij n primair applicatiegericht. Gebruikers wisselen er hun ervaringen uit. Toch leuk als je van een collega-gebruiker hoort dat een instrument hem een besparing oplevert van 30.000 euro per jaar. Dat iets technisch kan, betekent niet dat het in de praktij k ook werkt. Dat vraagt om kennis van de apparatuur, de techniek, de toepassingen, maar ook de monstervoorbereiding en wat we weten van andere applicaties. Dat is ervaring die je als kennis kunt uitdragen. Het kopen van een vriesdroger lij kt simpel. Maar welke matrices moeten er verwerkt worden, zij n die kwetsbaar, wat verwacht je van de apparatuur en wat is de juiste confi guratie voor het doel? En wat is er aan onderhoud nodig na de aankoop? Dat hangt ook weer af van het gebruik. Wij zorgen dat een onderhoudsplan een transparant verhaal is. Wat zit er aan uren in, aan voorrij kosten, aan materialen? Dat voorkomt verrassingen achteraf. Met preventief onderhoud heb je geen of minder correctief onderhoud nodig en krij g je beter inzicht in de total cost of ownership. Natuurlij k goed onderbouwd, met een heldere uitleg wat je ervoor doet en wat er allemaal bij inbegrepen zit, zodat je appels met appels vergelij kt en niet met peren.”
MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag