Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

ARTIKEL
Monitoringsysteem bewaakt werkplek 24/7 Merkonafhankelijke iMesure Technology
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Monitoringsysteem bewaakt werkplek 24/7

Merkonafhankelijke iMesure Technology

De belangstelling voor monitoringsystemen ter bewaking van het functioneren van (lucht)technische installaties groeit. Steeds meer laboratoria willen kunnen aantonen dat processen 24/7 optimaal werken, zodat medewerkers adequaat beschermd worden onder de juiste onderzoekscondities.
Ook de overheid doet op dit vlak een duit in het zakje. Zo informeerde de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, 14 mei de Tweede Kamer over de ernst en de gevolgen van beroepsziekten, met name veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In haar kamerbrief staat dat hierdoor circa 3.000 mensen per jaar sterven in Nederland. Niet gespecificeerd is hoeveel personen in de labsector dit betreft.
Dit artikel is afkomstig uit LABinsights www.labinsights.nl ©maXus media LAB BESTSELLER De merkonafhankelijke iMesure Technology voor 24/7 bewaking van de veiligheidstechnische status van de werkplek. MONITORINGSYSTEEM bewaakt werkplek 24/7 De belangstelling voor monitoringsystemen ter bewaking van het functioneren van (lucht)technische installaties groeit. Steeds meer laboratoria willen kunnen aantonen dat processen 24/7 optimaal werken, zodat medewerkers adequaat beschermd worden onder de juiste onderzoekscondities. Redactie LABinsights | Fotografie: Foodnote Ook de overheid doet op dit vlak een duit in het zakje. Zo informeerde de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, 14 mei de Tweede Kamer over de ernst en de gevolgen van beroepsziekten, met name veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In haar kamerbrief staat dat hierdoor circa 3.000 mensen per jaar sterven in Nederland. Niet gespecificeerd is hoeveel personen in de labsector dit betreft. 1 Zie ook: bit.ly/kamerbrief 1 Onlangs ging in dit kader ook de overheidscampagne ‘Werken met gezond verstand = veilig werken met gevaarlijke stoffen’ van start. Preventie van blootstelling is hierbij een belangrijk aandachtspunt, want dit is de sleutel tot het voorkomen van beroepsgerelateerde ziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. 24/7 werkplekbewaking Preventie impliceert dat laboratoria de risico’s van deze stoffen voor medewerkers goed inventariseren en processen waar nodig veiliger maken. Deel van de oplossing is het inrichten van adequate veiligheidsvoorzieningen, zoals luchttechnische installaties, waaronder zuur- en flowkasten. Er komen steeds betere oplossingen om te controleren of dit soort geconditioneerde werkplekken juist functioneren. De nieuwe generatie monitoringsystemen stelt labs in staat 24/7 alle procescondities als flow, temperatuur en luchtvochtigheid te meten. Het systeem genereert een alarmsignaal, zodra installaties niet naar behoren werken. Dit voorkomt onnodige blootstelling van medewerkers ‘ Slechts 40% stelt een ‘Risico Inventarisatie en Evaluatie’ (RI&E) op voor gevaarlijke stoffen’ aan gevaarlijke stoffen door het falen van bijvoorbeeld zuurkasten of microbiologische veiligheidsbanken. Bovendien is dit niet alleen een tool om de veiligheid van medewerkers te bewaken, maar ook een instrument voor het verzamelen van belangrijke procesparameters tijdens werkzaamheden. Zo’n historisch trackrecord maakt het mogelijk om toezichthouders met een druk op de knop te overtuigen dat er volgens protocol is gewerkt. Een papierwinkel en periodieke, manuele metingen behoren hiermee tot het verleden. Onvoldoende risicobewustzijn Overigens blijkt preventie van blootstelling door gevaarlijke stoffen nog geen gemeengoed in het Nederlandse bedrijfsleven. Zo wordt in de brief van de staatssecretaris verwezen naar een TNO-studie op dit vlak. Hieruit blijkt dat, naast ontbreken van risicobewustzijn, werkgevers vaak niet goed weten welke maatregelen zij kunnen nemen om dit probleem bij de bron aan te pakken. Slechts 40% geeft aan een ‘Risico Inventarisatie en Evaluatie’ (RI&E) op te stellen met specifieke aandacht voor gevaarlijke stoffen. Circa 30% checkt door meting of de aanpak het gewenste effect sorteert. Dit laat zien dat instrumenten zoals RI&E, het individueel blootstellingsregister en het Periodiek LABinsights | September 201862 63 Score maakt het mogelij k om iedere laboratoriumwerkplek -hoog-, laag-, ESD, Cleanroom, in vuile- of schone omgeving, LAB BESTSELLER Arbeidsgeneeskundig Onderzoek (PAGO) onvoldoende worden gebruikt. TNO stelt ook dat het beïnvloeden van de bedrijfscultuur in potentie het meest effectieve instrument is om mensen langdurig gezond en veilig aan het werk te houden. Dit vereist echter een cultuuromslag en is vaak een proces van jaren. Merkonafhankelijke monitoring De staatssecretaris is voornemens met branches, bedrijven, producenten, werkgever- en werknemersorganisaties, arbo-professionals en preventiemedewerkers stappen zetten voor een gezondere en veiligere omgang met stoffen op de werkvloer. Dit levert gezondheidswinst op, vermindert de verzuimkosten, verhoogt de inzetbaarheid, en zorgt voor tevreden werknemers. Denios stelt daarom tijdens WoTS 2018 het nieuwe monitoringsysteem DENIOS Connect centraal. De merkonafhankeljjke iMesure Technology bewaakt de veiligheidstechnische status van de werkplek continu en maakt een real-time risico-inventarisatie mogelijk. Er zullen 9 producten met deze gestandaardiseerde, in de cloud draaiende module gepresenteerd worden. Een veilig- heidskundige kan op elk moment het veiligheidsniveau evalueren. Management dit eenvoudig rapporteren en op de minuut nauwkeurige historische gegevens opvragen. De kalibratiecertificaten zijn op verzoek van auditoren met één klik opvraagbaar. Ook een SZW-inspecteur kan in één oogopslag zien dat de juiste voorzieningen zijn getroffen en ze naar behoren functioneerden. De beste manier om gezond én lekker je werk te kunnen doen Score maakt het mogelij k om iedere laboratorium- uit te rusten met een goede werkstoel. Dat zit een stuk lekkerder! Vraag nu twee weken gratis proefzitten aan op www.zitten.nl. Advertentie Score At Work Laboratorium magazine.indd 1 2/13/2018 9:42:21 AM September 2018 | LABinsights
MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag