Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

ARTIKEL
We vergroten de slagingskans van jonge, groeiende techbedrijven Jean-Paul van Oijen, directeur TWICE Eindhoven
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

We vergroten de slagingskans van jonge, groeiende techbedrijven

Jean-Paul van Oijen, directeur TWICE Eindhoven

Sinds de oprichting in 1998 heeft TWICE inmiddels in de regio Eindhoven vier huisvestingsformules voor groeiende, innovatieve techbedrijven geopend, waarvan er drie met hoogwaardige labtechniek zijn uitgerust. De circa 110 gevestigde jonge hightech bedrijven ontwikkelen zich als kool, aangejaagd door een bewezen groeiformule. JeanPaul van Oijen, directeur van TWICE Eindhoven, over dekracht van het TWICE-ecosysteem dat veelbelovende, jonge hightech ondernemingen helpt de brug naar marktrijpheid te slaan.
Dit artikel is afkomstig uit LABinsights www.labinsights.nl ©maXus media TWICE vergroot de groei- en slagingskans van jonge, groeiende hightech bedrijven. Met vier technologisch hoogwaardige huisvestingsformules op twee hightech hotspots in de Brainport regio; Technische Universiteit Eindhoven en High Tech Campus Eindhoven. De vier formules zijn: Twinning (ICT, (embedded) software Jean-Paul van Oijen, directeur TWICE Eindhoven OVER TWICE en elektronica), Catalyst (electrotechniek, werktuigbouw en (bio)chemie), ßeta (high tech R&D) en Mµ (lifetec en new energy). TWICE is een publiek-private samenwerking met als aandeelhouders: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development, Gemeente Eindhoven, Rabobank Eindhoven-Veldhoven en Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Meer op: www.twice.nl ‘WE VERGROTEN DE SLAGINGSKANS VAN JONGE, GROEIENDE TECHBEDRIJVEN’ Sinds de oprichting in 1998 heeft TWICE inmiddels in de regio Eindhoven vier huisvestingsformules voor groeiende, innovatieve techbedrijven geopend, waarvan er drie met hoogwaardige labtechniek zijn uitgerust. De circa 110 gevestigde jonge hightech bedrijven ontwikkelen zich als Vincent Hentzepeter | Fotografie: Foodnote “18 jaar geleden namen de eerste bedrijven intrek in Twinning, gevolgd in 2007 door ßčta op de High Tech Campus. In 2012 opende we Catalyst op de Technische Universiteit Eindhoven en kort daarna in 2013 Mµ op de High Tech Campus Eindhoven. Alle bieden ze (groeiende) techbedrijven een complete labinfrastructuur met kantoorruimten. De uitzondering hierop is Twinning die zich richt op ict-bedrijven met uitsluitend kantoorruimte en serverruimte. Momenteel ligt de gemiddelde bezettingsgraad op 90-95%. Het basisidee voor de labo- ratoriumformules is destijds ontstaan vanuit de Technische Univer- siteit Eindhoven. Met name vanuit jonge chemische bedrijven van de Faculteit Scheikundige Technologie Helix die wilden uitstromen, maar geen kleinschalige flexibele laboratoria konden vinden in de regio Eindhoven. Commerciële vastgoedpartijen willen vaak niet investeren in kleinschalige laboratoria voor jonge, groeiende technologiebedrijven vanwege de relatief hoge investeringen en de benodigde specialistische kennis van bouw en exploitatie. De bedrijven die wij huisvesten zijn vaak nog afhankelijk van investeerders en/of fondsen en halen nog niet of nauwelijks geld uit verkochte producten. Ze staan vaak op de omslag naar commercialisatie. Dit is een lastige fase, ook wel de valley of death genoemd. Er zijn relatief weinig voorzieningen voor bedrijven in deze ’proof of concept’ fase ten opzichte van bedrijven in de startfase, terwijl daar echt behoefte aan is. Daar springen wij op in. Onze voorzieningen maken groei mogelijk en voorkomen dat IP in een vroeg stadium wordt verkocht of dat deze bedrijven voorgoed uitwijken naar een andere regio of land. Neem Xeltis, ze ontwikkelen een zelfherstellende hartkleptechnologie. Begonnen als een PhD-scriptie en startup aan de universiteit en in Catalyst in 7 jaar tijd doorgegroeid naar een bedrijf met bijna 30 medewerkers hier in Eindhoven. Hun producten zijn bijna marktrijp en straks kunnen ze op eigen benen ‘ Jonge, innovatieve techbedrijven zitten bij de formules van TWICE in het juiste ecosysteem’ kool, aangejaagd door een bewezen groeiformule. JeanPaul van Oijen, directeur van TWICE Eindhoven, over de kracht van het TWICE-ecosysteem dat veelbelovende, jonge hightech ondernemingen helpt de brug naar marktrijpheid te slaan. gaan staan. De kans is groot dat een bedrijf als Xeltis hierna in de regio blijft, omdat ze hier verankerd zijn vanwege personeel en lokale samenwerkingspartners. SCIL Nanoimprint Solutions is ook een mooi voorbeeld van een snelgroeiend techbedrijf. Dit is een spin-off van Philips en tevens een Philips-venture. Ze zijn inmiddels 2 jaar gevestigd en hebben veel patenten op hun naam staan. Voor de ontwikkeling van hun nanoimprint-technologie op grote wafers hebben ze hier net als Xeltis een klasse 5 cleanroom in gebruik. Een bedrijf als Ioniqa Technologies ontwikkelt hier een innovatieve techniek om kleurstof te verwijderen uit PET-afval waardoor PET oneindig gerecycled kan worden. TUSTI zit ook in de recycling. Ze hebben in Catalyst een lab waarin ze onderzoek doen naar de commercialisatie van een reinigingsproces voor kunststof (HDPE)-verpakkingen van frituurvet. Door dit nieuwe proces kunnen de verpakkingen gerecycled worden. Tot nu toe was dit niet mogelijk door de resten frituurvet op kunststof. Laat ik ook nog Etulipa noemen, zij ontwikkelen reflecterende buitenschermen die als papier gelezen kunnen worden en alle voordelen van digitaal bieden: real-time doelgericht adverteren op locatie middels animaties en video. Dit doen ze middels een zelf ontwikkelde elektro-wetting display technologie (EWD). Als TWICE gaan we voor landelijk bereik. Er zijn veel jonge, groeiende bedrijven buiten de regio die in een vergelijkbare ontwikkelingsfase zitten als ondernemingen op de Technische Universiteit of de High Tech Campus. Die willen we laten weten dat hier mogelijkheden liggen om zich te verder te ontwikkelen. De technologieregio Brainport Eindhoven staat bekend om ‘hightech’ ontwikkelingen. Jonge, innovatieve techbedrijven zitten bij de formules van TWICE in het juiste ecosysteem en kunnen zo hun slagingskans vergroten. Waarom het voor bedrijven interessant is om hier te zitten? Clustering, focus, netwerk en de juiste voorzieningen zijn belangrijk om dit soort ondernemingen tot wasdom te brengen. Wij bieden hiervoor de juiste formule. Door bedrijven thematisch samen te brengen, hoogwaardige flexibele huisvesting te bieden en ze in contact te brengen met de juiste adviseurs en partners. Dit doen we onder meer via diverse programma’s en events. Zo zijn alle zaken die niet de kern vormen van een onderneming gefaciliteerd en behoudt het bedrijf de focus die nodig is voor snelle groei naar volledige zelfstandigheid. En natuurlijk denken we nu al na over wat hightechbedrijven van de toekomst nodig hebben.” September 2018 | LABinsightsLABinsights | September 201812 EXPERTVISIE 13
MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag