Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

MAGAZINE

LABinsights Oktober 2018
Special R&D; Voor het onderzoek naar vetzuren in voeding en bestanddelen in biomassa heeft Levensmiddelenchemie (WUR) geïnvesteerd in een multifunctionele combi van GC met Orbitrap-MS Alle gezondheidsgegevens via één loket beschikbaar: ideaal voor onderzoekers. Het nieuwe initiatief Health Research Infrastructure moet data toegankelijker maken ten behoeve van medische R&D De ontwikkelingen in snelle analysemethoden voor forensisch onderzoek zijn veelbelovend. Rapid DNA-techniek is kansrijk, maar wacht nog op de juridische hamerslag

Verschenen: 26-10-2018
SWOT-analyse van de WoTS editorial Vincent Hentzepeter, hoofdredacteur
SWOT-analyse van de WoTS
editorial Vincent Hentzepeter, hoofdredacteur Het was volgens mij een prima beursweek, de beste in jaren. Van exposantenzijde waren de geluiden positief, al kan het volgens sommigen altijd beter in termen van leads en drukte. Ik was zelf blij dat het na 15:00 een stuk rustiger werd, dan konden we tenminste nog mooi foto’s maken! Ik ben u nu nog mijn SWoT-analyse van deze WoTS verschuldigd. U weet wel, zo’n plot waarin u in de vier kwadranten de Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats noteert. Bijgaand mijn SWoT vanuit bezoekersperspectief.
pagina 3
‘Snel, maar geen ‘CSI’’ Rapid DNA-techniek wacht op juridische hamerslag
‘Snel, maar geen ‘CSI’’
Rapid DNA-techniek wacht op juridische hamerslag Naar verwachting komt er binnen afzienbare tijd een techniek beschikbaar waarmee DNA-sporen al binnen twee uur op de plaats delict kunnen worden geanalyseerd. De methode is gevalideerd en de forensische experts zijn er klaar voor. Rapid DNA-techniek maakt het mogelijk al binnen twee uur een DNA-profiel van een spoor op een plaats delict (PD) te analyseren en te vergelijken met de DNA-profielen in de daarvoor ingerichte databank. Dat betekent dat er al op de ‘crime scene’ identificatie-informatie van mogelijke daders beschikbaar komt. De techniek is gevalideerd, zoals voor alle nieuwe forensische DNA-technieken is vereist, alleen het wettelijk kader laat nog op zich wachten
pagina 12
Nog 1x WoTS 2018 Terugblik op World of Laboratory
Nog 1x WoTS 2018
Terugblik op World of Laboratory Tij dens WoTS 2018 van 2 tot 5 oktober gaven zo’n 100 exposanten in de World of Laboratory acte de présence. De sfeer was goed en vrij wel alle belangrij ke leveranciers waren vertegenwoordigd. Daarmee kregen bezoekers een goed beeld van de nieuwste technologieën in de laboratoriumwereld. Een fotoverslag van een weekje WoTS. De stand van Interscience, geheel in nieuwe huisstijl gestoken, stond in het teken van onder meer high throughput GC-oplossingen en tailor made-applicaties met geautomatiseerde sampleprep en analyse.
pagina 18
Bezoekersplus tijdens WoTS 2018 De X-peditions waren populair
Bezoekersplus tijdens WoTS 2018
De X-peditions waren populair Met in totaal 22.147 bezoekers trok de World of Technology & Science bijna 1.000 bezoekers meer dan de voorgaande twee edities in de Jaarbeurs Utrecht. In de laboratoriumhal leek het drukker dan twee jaar geleden. Toch trok World of Laboratory (5.063 geïnteresseerden) 400 minder ingeschreven bezoekers dan in 2016 en 2014. Diverse bezoekers gaven aan de beurs doelgericht te bezoeken, bijvoorbeeld voor het veiligheidsseminar of voor technische oplossingen. Zo sprak LABinsights met medewerkers van laboratoria die met lijstjes de beurs afliepen, waarbij een deel het instrumentarium voor zijn rekening nam en anderen de stands met labinrichting afstruinden. Dit klopt met het geluid van leverancierszijde dat er momenteel flink in de laboratoriumwereld wordt geïnvesteerd. De X-peditions waren populair. FHI registreerde 279 deelnemers aan Veiligheid op het Lab; 116 deelnemers aan Trending Topics in Food & Beverage; 193 deelnemers aan Kalibratie en kwaliteit; en 321 deelnemers aan Trending Topics in Life Science: 321.
pagina 22
‘Vergelijk appels met appels’ Michiel Godschalk, commercieel directeur bij het dit jaar 120-jarige Salm en Kipp
‘Vergelijk appels met appels’
Michiel Godschalk, commercieel directeur bij het dit jaar 120-jarige Salm en Kipp In dit internettijdperk is de verleiding groot om laboratoriumapparatuur snel en gemakkelij k via het web te bestellen. Goedkoop is duurkoop als er een toestel wordt gekocht dat niet geschikt blij kt voor de applicatie en waarbij zaken als installatie, service, periodiek onderhoud en training niet zij n inbegrepen. Deskundig advies inwinnen voorkomt dit soort verrassingen en maakt de total cost of ownership transparant. “Daarom hechten we zo’n waarde aan persoonlij k contact met onze klanten”, zegt Michiel Godschalk, commercieel directeur bij het dit jaar 120-jarige Salm en Kipp.
pagina 24
‘In chromatografie-massaspectrometrie willen we up-to-date zijn’ Levensmiddelenchemie (WUR) investeert in multifunctionele combi van GC met Orbitrap-
‘In chromatografie-massaspectrometrie willen we up-to-date zijn’
Levensmiddelenchemie (WUR) investeert in multifunctionele combi van GC met Orbitrap- Bij de laboratoria in het Axis-gebouw van het Laboratorium van Levensmiddelenchemie van Wageningen University & Research (WUR) is een Orbitrap-massaspectrometer in gebruik genomen die gekoppeld is aan twee gaschromatografen. Met deze combinatie kunnen de onderzoekers op deze hybride-instrumentatie zonder te sleutelen gemakkelijk wisselen van vetzuur- naar biomassa-pyrolyse-analyses op houtachtige bestanddelen en vice versa. Bij het bezoek aan het Wageningse Axis-gebouw in juli is het multi-functionele benchtop GC-MS-systeem met Orbitrap net opgeleverd. In het lab helpt analist Peter de Gijsel, apparatuurbeheerder van de GC’s en GC-MS’en binnen de Levensmiddelenchemie-groep, universitair docent Marie Hennebelle bij haar onderzoek naar vetten en vetoxidatie op deze apparatuur. AIO Gijs van Erven, die werkt aan de kwantificering en karakterisering van lignine, bekijkt achter de pc pieken van gepyro- lyseerde ligninebestanddelen. De massa’s van de pieken van het in de afwezigheid van zuurstof ontleedde lignine, worden in het spectrogram in vijf cijfers achter de komma weergegeven. Zeer accurate massabepaling dus, dat is de kracht van Orbitrap. Gecombineerd met 2 GC’s, die elk een totaal ander programma draaien en een snelle wissel mogelijk maken, biedt dit de afdeling armslag, flexibiliteit en maximale productiviteit.
pagina 26
Transport gevaarlijk afval onder het vergrootglas ILT inspecteert actief of klinische laboratoria aan WVGS en ADR voldoen
Transport gevaarlijk afval onder het vergrootglas
ILT inspecteert actief of klinische laboratoria aan WVGS en ADR voldoen Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inspecteert actief of klinische laboratoria aan de eisen van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de ADR te voldoen. ‘Overtreders’ krijgen 3 maanden om een veiligheidsadviseur aan te stellen en betrokken medewerkers te scholen. Laboratoria die dit overkomt hebben een acuut probleem: deze 3 maanden zijn zo om. Het is voor alle partijen daarom beter om van tevoren de nodige maatregelen te nemen. De wet kent drie pijlers: juiste verpakking van het afval, aanstellen van een zogenaamde ‘veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen’, en scholing van medewerkers die betrokken zijn bij de inzameling en logistiek van gevaarlijke stoffen. De inspectiefocus ligt op klinische laboratoria, maar de wet is ook van toepassing op andere labs.
pagina 30
One-stop-shopping in dataland Health-RI: alle gezondheidsgegevens via één loket beschi
One-stop-shopping in dataland
Health-RI: alle gezondheidsgegevens via één loket beschi Gezondheidsdata zijn vaak enorm versnipperd, waardoor data te weinig worden benut. Het nieuwe initiatief Health-RI wil daar verandering in brengen. De eerste projecten lopen al, de rest wacht op structurele financiering. Dagelijks zijn zorgverleners en onderzoekers in Nederland bezig om monsters te verzamelen en data te genereren. Het gaat bijvoorbeeld om bloed- en weefselmonsters van patiënten, en gegevens over hun genoom, het verloop van hun ziekte en de werking van medicijnen. Al die data bevatten een schat aan informatie. Er kunnen veel meer vragen beantwoord worden als wat er nu door zorgverleners of onderzoekers aan gegevens verzameld wordt, gecombineerd wordt met andere beschikbare data. Rick van Nuland, programmamanager van Health-RI vanuit Lygature, vertelt: “Onderzoek wordt steeds meer datagedreven. Er zijn bijvoorbeeld steeds meer genomics-, proteomics- en metabolomics-data die gekoppeld kunnen worden aan klinische data om gepersonaliseerde medicijnen te ontwikkelen. Die data zijn er vaak wel, alleen zijn ze erg versnipperd, doordat veel verschillende organisaties met soortgelijke dingen bezig zijn.” Zo zijn er in Nederland al meer dan 250 biobanken en meer dan 200 databanken. Onderzoekers missen vaak het overzicht, waardoor deze databronnen te weinig worden benut. Health-RI wil daar verandering in brengen door een betere data-infrastructuur. Het initiatief wordt daarin gesteund door meer dan 70 belanghebbenden, waaronder ZonMw, NWO, alle UMC’s en universiteiten, meerdere gezondheidsfondsen, verzekeraars en geneesmiddelfabrikanten. De organisatie bestaat al zo’n drie jaar, maar was in eerste instantie vooral een denktank. Het denken mondde in november 2017 uit in een businessplan. In mei 2018 is de tijdelijke stuurgroep vervangen door een klein managementteam dat hier concreet mee aan de slag gaat.
pagina 34
Strategische alliantie LabMakelaar verkoopt Waters HPLC-lijn via internet in Benelux
Strategische alliantie
LabMakelaar verkoopt Waters HPLC-lijn via internet in Benelux Tijdens WoTS maakten LabMakelaar Benelux en Waters bekend dat ze een strategische alliantie aangaan. LabMakelaar gaat zorgdragen voor de internet gebaseerde verkoop van de Waters HPLC-lijn in de Benelux. Deze samenwerking geldt voor nieuwe standalone systemen op basis van de Alliance en Breeze hardware. De nieuwe standaardconfiguraties kunnen direct via de website van LabMakelaar besteld worden, waarbij de levering, installatie en garantie door Waters zal worden verzorgd. Mike van Oosterhout en Kees de Rijke gaven tijdens de officiële bekendmaking aan dat ze met deze samenwerking elkaars activiteiten in de Benelux kunnen versterken. Mike van Oosterhout: “LabMakelaar is een partij waar veel expertise zit op het gebied van HPLC, al uit een lang verleden. Kees heeft jarenlang bij Chrompack en Pharmacia/LKB gewerkt. Zij zijn uitstekend in staat om onze standaardsystemen in de regio te distribueren.”
pagina 37
MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag