Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

   

Kort nieuws
03-07-2020  |  383x
Deel dit bericht
Afbeelding aankondiging nieuwe SZW lijst

Nieuwe SZW lijst per 1-7-2020 (Staatscourant)

Kankerverwekkende stoffen en processen

Weet u dat er in Nederland naar schatting zo`n 4.100 mensen sterven aan een beroepsziekte? Dat ongeveer 3.00 mensen daarvan als gevolg van stoffenblootstelling? Kanker is met 2.100 sterfgevallen per jaar de meest voorkomende oorzaak. Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van CMR-stoffen? Dan bent u wettelijk verplicht hiervan een registratie bij te houden op persoonsniveau.

SZW-lijst per 1 juli 2020 (Staatscourant)

Tweemaal per jaar publiceert de Staatscourant de Nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen. Meestal in de maanden januari en juli. Heeft u te maken met wijzigingen in het eigen register? Vergeet dan niet uw leverancier(s) te vragen om een nieuw veiligheidsinformatieblad. Daarnaast geldt ook de aanvullende CMR registratieplicht.

Downloaden nieuwe SZW lijst

Wilt u de nieuwe SZW lijst ontvangen per e-mail? Neem dan contact met ons op via de contactbutton aan de rechterzijde van dit bericht. Wij kunnen de nieuwe lijst leveren in PDF en/of XML bestand.

Bedrijfsinformatie

Gerelateerde berichten

Bewaartermijn CMR registratie gegevens Veilig werken met gevaarlijke stoffen
Bewaartermijn CMR registratie gegevens
Veilig werken met gevaarlijke stoffen Om veilig werken met chemische producten te stimuleren deel ik regelmatig mijn kennis met u op het platform van LabInsights. Vorige week heb ik op LinkedIn een post geplaatst over de bewaartermijn van de CMR registratie gegevens. Van de 34 stemmers bleek dat 68% hiervan op de hoogte is. Welke vraag ik heb gesteld? Zie onderstaand. Wat is de bewaartermijn CMR registratie gegevens U bent verplicht om de CMR registratiegegevens te bewaren tot 40 jaar na beŽindiging van de blootstelling. Dit is opgenomen in artikel 4.10c van het Arbeidsomstandigheden besluit. Waarom moet ik deze gegevens zolang bewaren? Elk jaar sterven er in Nederland zo`n 3000 mensen aan een kanker welke zij hebben opgelopen op het werk. De aandoeningen door het gebruik van CMR geclassificeerde stoffen zijn niet direct meetbaar. Deze komen vaak pas vele jaren tot uiting. Daarom moeten deze gegevens zolang bewaard blijven. Verschuiving Op dit moment bestaat 80% van de slachtoffers uit gepensioneerden.
08-06-2020  |  206x  |  Kort nieuws  | 
Mengsels met lage conc. CMR stof ook behandelen als CMR? Veilig werken op het lab met CMR-stoffen
Mengsels met lage conc. CMR stof ook behandelen als CMR?
Veilig werken op het lab met CMR-stoffen Moet ik een mengsel met daarin lage concentraties van een CMR stof ook behandelen als CMR? En moet ik voor deze stof ook voldoen aan de registratie- en vervangingsplicht? Antwoord op deze vraag? In samenwerking met onze partner Brandweer informatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (BIG) geven wij antwoord op deze vraag. Wat zijn CMR-stoffen? Stoffen kunnen ingedeeld zijn in carcinogeen, mutageen en reproductie toxisch. Nog abstracter: kankerverwekkend, schadelijk voor het erferlijk materiaal of schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht. Deze stoffen worden ookwel CMR-stoffen genoemd. Maakt men binnen uw bedrijf, organisatie of instelling gebruik van ťťn of meerdere CMR-stoffen? Dan heeft u naast de wettelijke registratieplicht (lees hier meer over in het bericht onder dit item, rubriek gerelateerde artikelen) ook een vervangingsplicht voor de CM-stoffen. CM-stoffen en de vervangingsplicht Elk bedrijf dat gebruik maakt van CM-stoffen is wettelijk verplicht om
03-04-2020  |  446x  |  Kennisbijdrage  |   | 
Nieuwe SZW lijst per 1-1-2020 (Staatscourant, Nr. 64378) Kankerverwekkende stoffen en processen
Nieuwe SZW lijst per 1-1-2020 (Staatscourant, Nr. 64378)
Kankerverwekkende stoffen en processen Elk jaar sterven zoín 3000 mensen aan een kanker die zij hebben opgelopen door stoffenblootstelling. Deze aandoeningen zijn niet direct meetbaar. Maar komen vaak pas vele jaren later tot uiting. Om deze reden is het wettelijk verplicht om bij het gebruik van CM(R) stoffen een registratie bij te houden. Daarom publiceert de overheid tweemaal per jaar een nieuwe SZW lijst. De nieuwe SZW lijst van d.d. 31 december 2019 ontvangen in PDF? Neem dan contact met ons op via de button aan de rechterzijde. De SZW lijst bestaat uit stoffen en processen die * door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG,en/of * door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend. Vervanginsplicht CM-stoffen Wordt er binnen uw bedrijf gebruik gemaakt van kankerverwekkende- en/of mutagene stoffen (CM-stoffen)? Dan bent u vast op de hoogte van de vervangingsverplichting. Niet het geval? Dan kunt
06-01-2020  |  594x  |  Kort nieuws  |   | 
Vervangingsplicht CM-stoffen Heeft u hier weet van?
Vervangingsplicht CM-stoffen
Heeft u hier weet van? Beschikt u over een actueel register van de chemische producten? Is er van ieder product een up-to-date veiligheidsinformatieblad beschikbaar? Dan bent u goed op weg. Een goede administratie is de eerste stap om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Wordt er binnen uw bedrijf gebruik gemaakt van kankerverwekkende en mutagene stoffen (CM-stoffen)? Dan bent u vast op de hoogte van de vervangingsverplichting CM-stoffen. Is dat niet het geval? Lees dan snel verder. Artikel 4.17 van het arbobesluit Het kan niet altijd, maar wanneer het 'technisch uitvoerbaar is' bent u verplicht om actief op zoek te gaan naar alternatieven om CM-stoffen te vervangen. Dit is opgenomen in artikel 4.17 van het arbobesluit. Natuurlijk is het voor de inspectie SZW lastig om te beoordelen of vervanging mogelijk is. Uw bedrijf kan dit natuurlijk het beste zelf beoordelen, maar kunt u dit ook verantwoorden? Artikel 4.13 lid a. arbobesluit De werkgever moet actief onderzoeken of
14-10-2019  |  1122x  |  Kort nieuws  | 
Heeft u de extra gegevens voor de CMR-stoffen vastgelegd? Deze gegevens zijn nodig om te bepalen of er een verband kan zijn tussen werk en ziekte
Heeft u de extra gegevens voor de CMR-stoffen vastgelegd?
Deze gegevens zijn nodig om te bepalen of er een verband kan zijn tussen werk en ziekte Op 5 juli jl. is de nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd. Deze lijst kunt u gebruiken om te controleren welke stoffen binnen uw bedrijf geclassificeerd zijn als kankerverwekkend. Waarom het belangrijk is de nieuwe SZW-lijst door te nemen? Bij de inventarisatie gevaarlijke stoffen bent u verplicht bij de CMR-stoffen extra gegevens vast te leggen. Deze gegevens zijn nodig om in de toekomst te bepalen of er een verband kan zijn tussen werk- en ziekte. Verplichtingen voor de CM-stoffen - Hoeveelheid CM- stoffen die u jaarlijks vervaardigd, gebruikt of op vooraad heeft; - Een lijst van medewerkers die worden blootgesteld aan de CM-stoffen; - Verantwoording waarom u CM-stoffen gebruikt en waarom deze niet kan worden vervangen door een minder schadelijke stof; - Vermelding algemene- en preventieve maatregelen die u heeft genomen om blootstelling tot het minimale te beperken; - Registratie welke Persoonlijke beschermingsmiddelen uw
17-07-2019  |  1023x  |  Kort nieuws  | 
MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag