Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

   

Kort nieuws
06-03-2020  |  594x
Deel dit bericht
Het veiligheidsinformatieblad staat ook bekend als Safety Data Sheet

Het veiligheidsinformatieblad, u bent (mede) verantwoordelijk

Voor zowel de inhoud als updates

Veilig werken met gevaarlijke stoffen op het lab? Dan is het veiligheidsinformatieblad(VIB) onmisbaar. Daarom is elke leverancier van chemische producten verplicht om een VIB aan te leveren aan iedereen die beroepsmatige handelingen verricht met een chemisch product. Denk hierbij aan onderzoek, opslag, het ompakken of distributie van stoffen.

Nederlandse taal

In Artikel 31(5) van REACH staat dat het VIB beschikbaar moet zijn in de taal van de lidstaat. In Nederland moet het VIB dus beschikbaar zijn in de Nederlandse taal. Alle andere talen zijn niet verplicht maar kunnen wel bijdragen aan een verbetering van de veiligheidscultuur.

Verplichting leverancier

Een leverancier is verplicht om bij levering van een chemisch product het VIB mee te sturen. Treedt er binnen een jaar na levering een wijziging op in het VIB? Dan moet de leverancier deze direct communiceren aan de afnemer. Hierna ligt de verantwoordelijkheid voor het updaten van het VIB bij de afnemer zelf.

Leeftijd van het veiligheidsinformatieblad

Een VIB mag tussen de 2-5 jaar oud zijn. Is er een nieuwe versie dan bent u verplicht deze in bezit te hebben. Het VIB eens per 3 jaar updaten kan een werkwijze zijn, maar het is verstandig om dit jaarlijks te (laten) doen. Heeft u de beschikking over een nieuw VIB? Dan is het verstandig om de oude versie te bewaren. Waarom? Dat kunt u lezen in de paragraaf hieronder.

Bewaartermijn van het veiligheidsinformatieblad

Het is niet verplicht om een oud VIB te bewaren maar het ligt wel voor de hand, uit het oogpunt van aansprakelijkheid. Elke fabrikant, importeur, downstream-gebruiker of distributeur is verplicht om alle informatie die hij/zij nodig heeft om te voldoen aan de REACH verplichtingen tot tenminste 10 jaar te bewaren. Ook leveranciers van chemische producten zijn verplicht om alle informatie hiervan tot 10 jaar na de laatste levering te bewaren. Dit is opgenomen in Artikel 36 van REACH.

Controleer de inhoud

U bent verplicht om de medewerkers te informeren over de gevaren die een chemisch product met zich mee kan brengen voor de gezondheid en het milieu. Deze informatie moet op een laagdrempelige manier beschikbaar zijn.

Kijk kritisch naar de inhoud van het VIB en vertrouw niet zomaar op het veiligheidsinformatieblad van de leverancier. Heeft u twijfels over de kwaliteit van het VIB? Laat dan de inhoud controleren door een expert of voer zelf een VIB-check uit.

SZW-lijst

Aan de slag met een chemisch product? Controleer dan altijd of het product staat vermeldt op de SZW-lijst. Waarom? In dat geval heeft u aanvullende registratieverplichtingen op persoonsniveau. Daarnaast bent u verplicht deze gegevens te bewaren tot 40 jaar na beëidiging van de stoffenblootstelling.

Hulp nodig? Of op zoek naar een software oplossing? Neem dan contact met mij op via de contactgegevens aan de rechterzijde van dit bericht.

Bedrijfsinformatie

Meer berichten

Altijd een up-to-date veiligheidsinformatieblad Het is mogelijk met Chemwatch in slechts 4 weken
Altijd een up-to-date veiligheidsinformatieblad
Het is mogelijk met Chemwatch in slechts 4 weken Op zoek naar een oplossing om altijd te beschikken over een veiligheidsinformatieblad? Een oplossing welke (minimaal) 3 keer per jaar uw veiligheidsinformatiebladen controleert op mogelijke updates? Maak dan kennis met Chemwatch. Deze applicatie wordt wereldwijd door meer dan 5.000 organisaties gebruikt als chemicaliënbeheeroplossing. Hieronder een overzicht van de functionaliteiten: - Onbeperkt toegang tot de grootste SDS databank te wereld (50 miljoen) - Altijd de beschikking over een up-to-date veiligheidsinformatieblad - Van al uw producten een werkplekinstructiekaart (1 pagina) in 47 talen - Opslagregistratie conform de PGS 15 richtlijn - Maak taak risico beoordelingen van al uw producten in 30 seconden - Ga zelf aan de slag met het maken van labels - Een mengselberekening maken in minder dan 1 minuut Meer weten over Chemwatch? Of een prijsindicatie ontvangen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.
11-02-2020  |  626x  |  Productnieuws  | 
Nieuwe SZW lijst per 1-1-2020 (Staatscourant, Nr. 64378) Kankerverwekkende stoffen en processen
Nieuwe SZW lijst per 1-1-2020 (Staatscourant, Nr. 64378)
Kankerverwekkende stoffen en processen Elk jaar sterven zo’n 3000 mensen aan een kanker die zij hebben opgelopen door stoffenblootstelling. Deze aandoeningen zijn niet direct meetbaar. Maar komen vaak pas vele jaren later tot uiting. Om deze reden is het wettelijk verplicht om bij het gebruik van CM(R) stoffen een registratie bij te houden. Daarom publiceert de overheid tweemaal per jaar een nieuwe SZW lijst. De nieuwe SZW lijst van d.d. 31 december 2019 ontvangen in PDF? Neem dan contact met ons op via de button aan de rechterzijde. De SZW lijst bestaat uit stoffen en processen die * door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG,en/of * door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend. Vervanginsplicht CM-stoffen Wordt er binnen uw bedrijf gebruik gemaakt van kankerverwekkende- en/of mutagene stoffen (CM-stoffen)? Dan bent u vast op de hoogte van de vervangingsverplichting. Niet het geval? Dan kunt
06-01-2020  |  737x  |  Kort nieuws  |   | 
Inspectie SZW gaat in 2020 alle BRZO bedrijven controleren Elke werkgever is zelf verantwoordelijk voor veiligheid binnen het bedrijf
Inspectie SZW gaat in 2020 alle BRZO bedrijven controleren
Elke werkgever is zelf verantwoordelijk voor veiligheid binnen het bedrijf In de afgelopen jaren heeft de Inspectie SZW aan 60% van de BRZO bedrijven een bezoek gebracht. Heeft u in de afgelopen jaren geen bezoek gehad? In 2020 zal de Inspectie SZW aan alle BRZO bedrijven controleren. Dit heeft de Inspectie SZW op 9 december 2019 kenbaar gemaakt in een nieuwsbericht. Bent u benieuwd op welke drie thema`s de Inspectie SZW komend jaar gaat controleren? Lees dan snel verder. Blootstelling gevaarlijke stoffen bij BRZO bedrijven Dat het stoffenregister up-to-date moet zijn is inmiddels wel duidelijk geworden. Daarom gaat de Inspectie SZW het toezicht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen verder intensiveren. Waarom? Omdat dit bij 85% van de bedrijven nog altijd niet op orde is. Dit varieert van verouderde veiligheidsinformatiebladen tot aan de CMR registratie op persoonsniveau. Is het ook in 2019 niet gelukt om het stoffenregister op orde te krijgen? Dan is het tijd hier in 2020 serieus werk van te maken. Natuurlijk is het niet alleen van belang
11-12-2019  |  657x  |  Kort nieuws  | 
Vervangingsplicht CM-stoffen Heeft u hier weet van?
Vervangingsplicht CM-stoffen
Heeft u hier weet van? Beschikt u over een actueel register van de chemische producten? Is er van ieder product een up-to-date veiligheidsinformatieblad beschikbaar? Dan bent u goed op weg. Een goede administratie is de eerste stap om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Wordt er binnen uw bedrijf gebruik gemaakt van kankerverwekkende en mutagene stoffen (CM-stoffen)? Dan bent u vast op de hoogte van de vervangingsverplichting CM-stoffen. Is dat niet het geval? Lees dan snel verder. Artikel 4.17 van het arbobesluit Het kan niet altijd, maar wanneer het 'technisch uitvoerbaar is' bent u verplicht om actief op zoek te gaan naar alternatieven om CM-stoffen te vervangen. Dit is opgenomen in artikel 4.17 van het arbobesluit. Natuurlijk is het voor de inspectie SZW lastig om te beoordelen of vervanging mogelijk is. Uw bedrijf kan dit natuurlijk het beste zelf beoordelen, maar kunt u dit ook verantwoorden? Artikel 4.13 lid a. arbobesluit De werkgever moet actief onderzoeken of
14-10-2019  |  1258x  |  Kort nieuws  | 
Whitepaper chemicaliënbeheer Veilig werken met gevaarlijke stoffen en chemische producten
Whitepaper chemicaliënbeheer
Veilig werken met gevaarlijke stoffen en chemische producten Iedere werkgever wilt dat werknemers veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen. Het is lang niet vanzelfsprekend maar wij vinden dat iedere werknemer recht heeft op een veilig werkplek. Daarom hebben wij voor al onze klanten een gratis whitepaper uitgebracht. Hieronder een overzicht van de onderwerpen in de whitepaper *In 4 stappen controleren of je veilig werkt met chemische producten *Controle van het veiligheidsinformatieblad *Aanvullende registratieverplichtingen bij het gebruik van CMR-stoffen *Verplichtingen bij het gebruik van Zeer Zorgwekkende Stoffen *Het belang van een werkplekinstructiekaart *Zwangerschap op het lab, waar kun je als wergever en werknemer aan denken? Wilt u de gratis whitepaper ontvangen? Neem dan contact met ons op.
03-09-2019  |  1469x  |  Kennisbijdrage  | 
MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag