Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

Kort nieuws
10-05-2019  |  794x
Deel dit bericht

De gevaren van blootstelling aan stoffen op de werkvloer

Keynote presentatie tijdens LabSafety 2019

Jaarlijks sterven naar schatting 3.000 mensen als gevolg van blootstelling aan stoffen op het werk. Het actieprogramma ‘veilig werken met gevaarlijke stoffen’ moet daar iets aan doen. Henri Géron van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat tijdens LabSafety dieper in op dit onderwerp.

Naast de duizenden sterfgevallen als gevolg van blootstelling aan stoffen op de werkvloer worden er jaarlijks ook ruim 14.000 beroepsziektes vastgesteld, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Een actuele casus op dit moment is de onrust die is ontstaan rondom het gebruik van het kankerverwekkende Chroom-6 (Cr-6), onder andere in spuitcabines bij Defensie en op een NS-werkplaats in Tilburg.

Géron zal Chroom 6 aanhalen tijdens zijn lezing in de hoop meer duidelijkheid te scheppen: “De doelstelling is om eenduidige en feitelijke informatie over Cr-6 aan te dragen om ongerustheid te voorkomen, maar ook door bewustwording te verbeteren over wanneer Cr-6 vrij kan komen en om handelingsperspectief te bieden: wat kun je doen om blootstelling te voorkomen? Er is inmiddels een Factsheet Cr-6 gepubliceerd. We zullen Cr-6 benoemen in een radiospot en aandacht besteden in de nieuwsbrief om het risicobewustzijn te vergroten. De discussie over ‘hoe veilig om te gaan met’ zullen we via bijeenkomsten stimuleren zodat niet eenieder het wiel opnieuw uit hoeft te vinden.”

In een breder verband is SZW sinds 2018 volop bezig met de campagne ‘veilig werken met gevaarlijke stoffen’. Géron: “Doel is om de bewustwording van de blootstelling en de gevaren van gevaarlijke stoffen te vergroten bij werkgevers en werknemers. We doen dat in samenwerking met uiteenlopende partijen – Focal Point (FoP), branches, bedrijven, Arbo-professionals, kennisinstituten – door de urgentie aan te geven, kennis te verzamelen en weer te verspreiden. Ook bieden we ondersteuning op sectorniveau voor de ontwikkeling en implementatie van veilige werkwijzen en door kennisontwikkeling te stimuleren.”

Meer lezen over dit interview of de presentatie van Henri Géron bijwonen? Bekijk dan de website van LabSafety 2019.

Bedrijfsinformatie

Gerelateerd event

Gerelateerde berichten

Hoe creëer je awareness en een goede veiligheidscultuur?
Hoe creëer je awareness en een goede veiligheidscultuur?
Bij het werken met chemicaliën staat veiligheid op nummer één, maar hoe creëer je awareness bij de analisten om hun eigen veiligheid en dat van de omgeving te kunnen waarborgen? Een aantal sprekers op het LabSafety event vertellen op welke manier zij medewerkers betrekken bij het thema veilig werken. Zo vertelt Michel Stuyts van BASF hoe zijn rol als veiligheidscoach bijdraagt aan het terugdringen van het aantal ongevallen. Daarna geeft Marloes Nieuwenhuis van Saxion inzicht in het lesprogramma Veiligheid voor HBO Life Science en hoe de praktische tips uit dit programma toegepast kunnen worden in het bedrijfsleven. Begin 2011 heeft BASF het initiatief opgepakt om te gaan werken met afdelingscoaches veiligheid. Doel is het aantal ongevallen terug te dringen. Per afdeling van gemiddeld 450 personen is er een coach aangesteld. Deze afdelingscoach veiligheid vormt de buffer tussen de centrale EHS-organisatie en operations/maintenance en ondersteunende diensten. De voornaamste
02-05-2019  |  866x  |  Kort nieuws  | 
Presentatie LabSafety over instinct en veiligheid Stress keeps me alive
Presentatie LabSafety over instinct en veiligheid
Stress keeps me alive In slechts 250 milliseconde bepaalt het onbewuste brein of een situatie, voorwerp of persoon een bedreiging vormt. Dit gebeurt op basis van standaard reacties van ons brein, ook wel instincten genoemd. Maar wat zijn de gevolgen als ik deze bedreiging of noodsituatie kan voorspellen en controleren? Is mijn persoonlijkheid daarbij van invloed? En de meest belangrijke vraag: welke rol speelt leiderschap in deze situaties? Marcel de Munck van D&F vertelt tijdens zijn presentatie op LabSafety hier meer over. Onbewust reageren jouw hersenen op dezelfde manier op prikkels als die van onze voorvaderen als zij oog in oog kwamen te staan met een sabeltandtijger: ‘freeze’, ‘fight’ of ‘flight’. Met als gevolg dat het autonome zenuwstelsel en het hormoonstelsel worden geactiveerd om met deze bedreiging om te gaan. Marcel de Munck is expert op het gebied van veiligheidscultuur en -gedrag, en verantwoordelijk voor de verbetering van veiligheidsprestaties bij bedrijven in verschillende
08-04-2019  |  1534x  |  Kort nieuws  | 
MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag