Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

   

Kort nieuws
18-05-2018  |  2221x
Deel dit bericht

Workshop Zeer zorgwekkende stoffen

Gezond aan het werk

Er is momenteel veel te doen rond zeer zorgwekkende stoffen: kankerverwekkende stoffen, mutagene stoffen, reproductieschadelijke stoffen, persistente, bio-accumulerende stoffen, hormoonbeinvloedende stoffen en andere stoffen met bijzondere gezondheidseffecten.

Overheden willen het gebruik ervan terugdringen, sommige stoffen zullen op termijn worden verboden, en werknemers willen er gezond mee kunnen werken. Hier een stap in maken vraagt aandacht van alle betrokkenen.

In deze workshop is er tijd om bij dit thema stil te staan. Deelnemers worden uitgedaagd om alternatieven te zoeken voor de zeer zorgwekkende stoffen die in hun organisatie gebruikt worden. En als er geen alternatieven zijn wordt gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden de blootstelling aan deze stoffen te verminderen.

Bedrijfsinformatie

Meer berichten

Voorkom emissies bij transport van CMR 'Hermetisch' gesloten vaten niet verplicht
Voorkom emissies bij transport van CMR
'Hermetisch' gesloten vaten niet verplicht Stel, tijdens het transport van chemicaliën van de buitenopslag naar binnen springt de bodem kapot. Er zijn te grote spanningen ontstaan door het grote temperatuurverschil. De inhoud van de fles ligt in de gang op de vloer. Er is beperkte afzuiging. Wat nu? Stel de loopvloeistof van je HPLC loopt in een open afvalvat. Wat is dan de emissie? En wat de blootstelling? Stel je hebt vuil glaswerk dat besmet is met een kankerverwekkende stof en het moet naar de spoelkeuken. Hoe voorkom je blootstelling? Om dit soort situaties te voorkomen is in het Arbobesluit een artikel opgenomen dat eist dat kankerverwekkende en mutagene stoffen, inclusief het afval, in ‘hermetisch gesloten veilige houders’ worden bewaard en getransporteerd. En dat op de houders het risico duidelijk staat aangegeven. ‘Hermetisch gesloten houder’ wat houdt dit nu in de praktijk in? Biologische afvalvaten zijn hermetisch gesloten en niet meer te openen. Maar de afvalinzamelaar is niet erg happy met laboratoria
07-06-2019  |  1491x  |  Kennisbijdrage  | 
Beoordeling schadelijke stoffen wettelijk vereist Beoordeel de blootstelling en toon aan dat u veilig werkt
Beoordeling schadelijke stoffen wettelijk vereist
Beoordeel de blootstelling en toon aan dat u veilig werkt Wettelijk gezien moet voor alle risicovolle chemicaliën en voor elk proces een blootstellingsbeoordeling worden uitgevoerd om zo aan te tonen dat veilig wordt gewerkt. De inspectiedruk op deze wetgeving neemt toe, vooral ten aanzien van de blootstelling aan kankerverwekkende, mutagene en reproductieschadellijke stoffen. Hoe kan je op een praktische manier deze blootstellingsbeoordeling doen en aantonen dat de risico's zijn beheerst? Iris Advies biedt in-house begeleiding bij de hier te maken keuzes, aandachtspunten zijn: - verantwoord prioriteren, welke stoffen eerst? - direct beoordelen van stoffen met de hoogste prioriteit - toepassing blootstellingsbeoordelingstools waaronder de stoffenmanager - beoordeling van zuurkasten en lokale ventilatiesystemen - opstellen van veilige werkwijzen Een dag begeleiding kan u al een heel eind op weg helpen.
04-04-2019  |  1379x  |  Productnieuws  | 
Focus Inspectie SZW nu ook op cytostatica
In Nederland zijn er 2.700 sterfgevallen per jaar door werkgerelateerde kanker, kanker gerelateerd aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dit mogen we niet normaal vinden. Tijdens het seminar Veiligheid op het lab op de WOTS heeft Diana Martens van Inspectie SZW een pleidooi gehouden voor preventie van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen. Inspectie SZW denkt aan de ene kant mee over preventie en besteedt aan de andere kant de komende jaren extra aandacht aan handhaving. In 2018 lag de inspectiefocus op formaldehyde, chroom VI, lasrook, kwartsstof, benzeen (aardoliederivaten), houtstof en dieselmotoremissies. In 2019 komt cytostatica erbij en komt de gezondheidszorg in de belangstelling te staan.
11-10-2018  |  2042x  |  Kort nieuws
Boorzuur staat op de lijst van autorisatieplichtige stoffen
Boorzuur staat op de lijst van autorisatieplichtige stoffen
Boorzuur is een in laboratoria veel gebruikte stof, de stof wordt onder andere gebruikt bij de bepaling van het stikstofgehalte met de Kjeldahl-methode. De stof is geclassificeerd als reproductieschadelijk. De stof kan de vruchtbaarheid schaden en de ontwikkeling van het ongeboren kind schaden en is opgenomen op de SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen en op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen van het RIVM. In 2014 is deze stof geplaatst op de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie. De EU wil de stoffen op deze lijst geleidelijk aan vervangen. Voor boorzuur is nog geen verbodsdatum vastgesteld maar het is wel raadzaam om over toepassing van alternatieve analysetechnieken na te denken.
02-07-2018  |  2364x  |  Kennisbijdrage  | 
MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag