Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

Kennisbijdrage
06-04-2021  |  56x
Deel dit bericht
Tips & Tricks voor het uitvoeren van een traceraudit op een lab.
Tips & Tricks voor het uitvoeren van een traceraudit op een lab.

Praktische tips voor het uitvoeren van een traceraudit op een lab

Een aantal tips die helpen bij het uitvoeren van een tracer.

De tracermethodiek is een auditmethodiek waarmee u als het ware het spoor (tracť) van bijvoorbeeld een patiŽnt, patiŽntenmateriaal of een bloedproduct door het laboratorium volgt. In dat geval spreken we van een patiŽnttracer. Behalve patiŽnten, patiŽntenmaterialen en bloedproducten kunt u ook apparatuur, verbruiksmaterialen of de uitvoering van andere processen met behulp van een tracer volgen en beoordelen. Dit noemen we een systeemtracer. Voor het uitvoeren van een tracer selecteert u wat u wilt volgen waarbij de kwaliteit, continuÔteit en veiligheid wordt getoetst.

Een aantal tips die helpen bij het uitvoeren van een tracer:

Voorbereiding:

- Focus op een proces of onderzoekstechniek.
- Neem relevant beleid in grote lijnen door (procesbeschrijving, afspraken over risicovolle handelingen / procedures, risicoanalyseÖ). Over de details kan de auditee u later van alles vertellen.
- Maak een mindmap van punten die u aan bod wilt laten komen + personen die u wilt spreken.


Vragen die altijd van pas komen:

- Waar bent u op dit moment vooral mee bezig / verantwoordelijk voor?
- Wat zijn de belangrijkste risicoís?
- Wat doet u om die risicoís te beheersen / hoe pakt u dat aan?
- Wat doet u wanneer zoín risico toch is opgetreden?


De tracer zelf:

- De tracer wordt actief, vooral staand uitgevoerd (rondlopen en kijken) op de plaatsen waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
- Houd een strakke regie tijdens de tracer.
- Kies de manier van benaderen: start u aan het begin of aan het einde van het proces? Of volg het spoor zowel voorwaarts als achterwaarts.
- Voor het beoordelen van een onderzoekstechniek selecteert u een patiŽnt (of enkele patiŽnten) of patiŽntenmaterialen. Denk bij de selectie aan:
-Voor welke patiŽnten is dit onderzoek aangevraagd?
-Liefst patiŽnten van wie het onderzoek op dit moment wordt uitgevoerd ťn
enkele patiŽnten voor wie het onderzoek al is uitgevoerd.
-Extra interessant zijn de onderzoekstechnieken waar meerdere werkplekken of afdelingen bij betrokken zijn. Dit maakt het mogelijk om de continuÔteit en de
doorlooptijd in het proces te beoordelen.
-Complexe onderzoekstechnieken en technieken waar relatief veel handmatige
handelingen uitgevoerd moeten worden zijn risicovoller.
-Kies bijvoorbeeld onderzoeken waar voorbereiding van de patiŽnt nodig is.
- Betrek de patiŽnt en de aanvrager van het onderzoek in de tracer. Bewaak hierbij de privacy en vraag toestemming aan de patiŽnt om zijn dossier in te zien.
-Welke informatie hebben de patiŽnt en aanvrager vooraf gekregen? Was deze informatie duidelijk?
-Op een aantal punten in het laboratoriumproces worden door ISO1589:2012 eisen gesteld aan het actief informeren en betrekken van de aanvrager. Bevraag de aanvragen op deze punten.
- Vraag bij het uitvoeren van de tracer naar aanvraag, afname, voorbewerking, analyse, beoordelen resultaat en rapportage en advies.
- Eventueel op onderdelen het verloop van het proces voor meerdere patiŽnten checken.
- Observeer / ervaar de uitvoering van het onderzoek door waar te nemen; daar waar het gebeurt.
- Observeer gelieerde ondersteunende processen (bijvoorbeeld: hygiŽne, gebruik en opslag reagentia en materialen, communicatie van afwijkende onderzoeksresultaten, beheer van apparatuurÖ..)
- Focus op uniform beleid (afspraken, Ö), evidence based, beheersing risicoís, Ö
- Let op de continuÔteit, kwaliteit en veiligheid in het proces:
-De Ďinterfacesí (verbanden) tussen de verschillende stappen in het proces,
verschillende afdelingen en overdracht/afstemming tussen de verschillende
betrokken zorgverleners.
-Let op of u een consistent beeld ziet (voer daarom regelmatig een dubbelcheck uit)
-Voer een dubbelcheck uit op kritische punten of bij geconstateerde afwijkingen (om systematiek te toetsen).
- Laat u deels leiden door wat u ziet; schakelen is hier van belang (bijv. ik zie iemand onderhoud aan een apparaat uitvoeren; ďHoe is die persoon hiervoor opgeleid?Ē. Ik zie reagentia; ďWie heeft deze reagentia bereid?Ē, ďIs deze daarvoor persoon opgeleid?Ē en ďHoe is het reagens vrijgegeven?Ē).
- Als de patiŽntentracer daar aanleiding toe geeft, kunnen bepaalde systemen verder worden onderzocht (apparatuurbeheer, opleiding, gebouwbeheersing, veiligheidsvoorzieningen, supervisie, Ö). Let wel dat dit extra tijd vergt.
- Verloopt het gesprek niet naar wens? Bespreek dit eventueel (`time out`) of stel even geen vragen en laat iemand uitleg geven / tonen.


Rapportage:

- Kort en bondig.
- Leesbaar voor de doelgroep.
- Onderbouw de bevindingen met objectief bewijs.
- Benoem de geconstateerde feiten en zet dit af tegen de werkafspraken
- Benoem de discrepanties:
- Tussen de verschillende werkwijzen
- Ten opzichte van de norm die werd getoetst
- Ten opzichte van de gemaakte werkafspraken (of protocol)


Voorbeeld bevindingen:
Uit een steeproef van 5 aanvraagformulieren blijkt dat in 2 van de 5 van aanvragen de klinisch relevante informatie niet is ingevuld.

Toegelicht en getoond is dat de gebruikte reagentia conform de norm en eigen afspraken zijn vrijgegeven.

Uit inzage van het laboratoriuminformatiesysteem blijkt dat in 3 van de 6 mondeling doorgegeven resultaten geen registratie heeft plaatsgevonden van wie de resultaten aan wie heeft doorgegeven.

Bedrijfsinformatie

Kerteza
Kerteza
Kerteza zet samen met uw organisatie de stappen die nodig zijn om kosten te besparen, kwaliteit te verbeteren en verspillingen te elimineren. Met onze expertise en ruim 25 jaar ervaring in de gezondheidszorgsector, beschikt u over een strategische partner die deskundig uw organisatievraagstukken oplost en u begeleidt bij complexe verandertrajecten. Bij Kerteza vinden we niet alleen dat de zorg beter moet, we geloven ook dat de zorg beter kan. De zorg wordt steeds complexer en men moet steeds meer realiseren met minder middelen. Daarom is het voor een zorginstelling van cruciaal belang doelstellingen met zekerheid te kunnen waarmaken. Om de daarvoor noodzakelijke veranderingen gestructureerd en efficiŽnt aan te pakken, willen we organisaties in de zorg ondersteunen met het juiste advies en begeleiding. Waarom Kerteza Als u voor Kerteza kiest, kiest u voor een strategische partner die u helpt bij organisatievraagstukken en complexe transitietrajecten. Kerteza zet samen met uw organisatie de stappen die nodig zijn om kosten te besparen, kwaliteit te verbeteren en verspillingen te elimineren. Wij begeleiden organisaties met onze gestructureerde en bewezen aanpak. Voor complexe transities werken wij volgens ons Kerteza-4Fasenmodelģ. Onze aanpak is eenvoudig, biedt houvast en is gericht op het meetbaar verbeteren van kwaliteit, efficiŽntie en productiviteit. Geen dikke rapporten, maar een allesomvattende gestructureerde, onderbouwde en resultaatgerichte aanpak, die wij binnen iedere organisatie toepassen. Wanneer u de verandering nog extra wil bijzetten, bekijken dan hier ons brede aanbod aan opleidingen. Kerteza zorgt er dus voor dat u alles in huis hebt om uw organisatie efficiŽnt te runnen.
Laatst bijgewerkt: 03-08-2020

Gerelateerde expertises

MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag