Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

   

Kennisbijdrage
19-11-2020  |  142x
Deel dit bericht
Triton X-100

Triton X-100 vervangen: ja graag

Alternatieven voor Triton X-100

Triton X-100 en andere stoffen uit de Triton-familie zijn EU-breed geclassificeerd als substances of high concern. Ze staan op de lijst van authorisatieplichtige stoffen, per 4 januari is gebruik zonder authorisatie/notificatie verboden.
De stof is in 2012 al op de lijst geplaatst maar er geldt daarna nog een overganstermijn waarin gebruikers op zoek kunnen naar alternatieven. Deze loopt op 4 januari 2021 af.

Triton X-100 blijft na 4 januari 2021 gewoon te koop. Voor onderzoek en ontwikkeling geldt een vrijstelling. Daarnaast heeft Merck voor specifieke toepassingen authorisatie aangevraagd, onder andere voor gebruik als component van `mixed cellulose ester membranes`. Zolang de aanvraag niet is afgehandeld mag de stof voor deze toepassingen worden gebruikt.

Los hiervan blijft het natuurlijk voor mens en milieu belangrijk om Triton X-100 te vervangen. Op bijgevoegde site van Merck is een artikel te downloaden waarin alternatieven voor cell lysis met elkaar worden vergeleken. Ook is een white paper te downloaden met meer uitleg over de REACH-verplichtingen en een tabel met geschikte vervangers.

Ook voor andere Triton-verbindingen en Tergitol NP-9, NP 10 en NP-40 worden alternatieven gegeven.

Bedrijfsinformatie

Meer berichten

Boorzuur staat op de lijst van autorisatieplichtige stoffen
Boorzuur staat op de lijst van autorisatieplichtige stoffen
Boorzuur is een in laboratoria veel gebruikte stof, de stof wordt onder andere gebruikt bij de bepaling van het stikstofgehalte met de Kjeldahl-methode. De stof is geclassificeerd als reproductieschadelijk. De stof kan de vruchtbaarheid schaden en de ontwikkeling van het ongeboren kind schaden en is opgenomen op de SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen en op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen van het RIVM. In 2014 is deze stof geplaatst op de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie. De EU wil de stoffen op deze lijst geleidelijk aan vervangen. Voor boorzuur is nog geen verbodsdatum vastgesteld maar het is wel raadzaam om over toepassing van alternatieve analysetechnieken na te denken.
02-07-2018  |  2050x  |  Kennisbijdrage  | 
Workshop Zeer zorgwekkende stoffen Gezond aan het werk
Workshop Zeer zorgwekkende stoffen
Gezond aan het werk Er is momenteel veel te doen rond zeer zorgwekkende stoffen: kankerverwekkende stoffen, mutagene stoffen, reproductieschadelijke stoffen, persistente, bio-accumulerende stoffen, hormoonbeinvloedende stoffen en andere stoffen met bijzondere gezondheidseffecten. Overheden willen het gebruik ervan terugdringen, sommige stoffen zullen op termijn worden verboden, en werknemers willen er gezond mee kunnen werken. Hier een stap in maken vraagt aandacht van alle betrokkenen. In deze workshop is er tijd om bij dit thema stil te staan. Deelnemers worden uitgedaagd om alternatieven te zoeken voor de zeer zorgwekkende stoffen die in hun organisatie gebruikt worden. En als er geen alternatieven zijn wordt gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden de blootstelling aan deze stoffen te verminderen.
18-05-2018  |  1978x  |  Kort nieuws  | 
MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag