Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

   

Expertises

Voeg uw bijdrage toe
Gevaarlijke agentia
Selecteer
Gevaarlijke agentia
Gevaarlijke agentia
Biologische agentia  
Zoek

Kennisbijdragen

Boorzuur staat op de lijst van autorisatieplichtige stoffen
Boorzuur staat op de lijst van autorisatieplichtige stoffen
Boorzuur is een in laboratoria veel gebruikte stof, de stof wordt onder andere gebruikt bij de bepaling van het stikstofgehalte met de Kjeldahl-methode. De stof is geclassificeerd als reproductieschadelijk. De stof kan de vruchtbaarheid schaden en de ontwikkeling van het ongeboren kind schaden en is opgenomen op de SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen en op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen van het RIVM. In 2014 is deze stof geplaatst op de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie. De EU wil de stoffen op deze lijst geleidelijk aan vervangen. Voor boorzuur is nog geen verbodsdatum vastgesteld maar het is wel raadzaam om over toepassing van alternatieve analysetechnieken na te denken.
02-07-2018  |  2354x  |  Kennisbijdrage  | 
Leidraad preventief medisch onderzoek gevaarlijke stoffen
Leidraad preventief medisch onderzoek gevaarlijke stoffen
Voor het werken met gevaarlijke stoffen is het wettelijk verplicht om medewerkers preventief medisch onderzoek aan te bieden bij aanstelling, bij uitdiensttreding en in specifieke gevallen zoals bij een hoge blootstelling als gevolg van een incident of bij zwangerschap. Hoe hiermee om te gaan als er met zoveel verschillende soorten gevaarlijke stoffen wordt gewerkt? Dit jaar is de ’Leidraad preventief medisch onderzoek van werkenden bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen’ uitgebracht door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde. Op hoofdlijnen komt het erop neer dat bij preventief medisch onderzoek in laboratoria ook aandacht moet worden besteed aan alle organen waar de chemicalien waarmee gewerkt wordt op in kunnen werken. Omdat in de meeste laboratoria met veel verschillende chemicalien wordt gewerkt gaat het daarbij om huidaandoeningen, luchtwegaandoeningen, ogen, hart, lever, nieren, zenuwstelsel en gehoor. Daarnaast moet aandacht
04-09-2018  |  1811x  |  Kennisbijdrage  | 
Voorkom emissies bij transport van CMR 'Hermetisch' gesloten vaten niet verplicht
Voorkom emissies bij transport van CMR
'Hermetisch' gesloten vaten niet verplicht Stel, tijdens het transport van chemicaliën van de buitenopslag naar binnen springt de bodem kapot. Er zijn te grote spanningen ontstaan door het grote temperatuurverschil. De inhoud van de fles ligt in de gang op de vloer. Er is beperkte afzuiging. Wat nu? Stel de loopvloeistof van je HPLC loopt in een open afvalvat. Wat is dan de emissie? En wat de blootstelling? Stel je hebt vuil glaswerk dat besmet is met een kankerverwekkende stof en het moet naar de spoelkeuken. Hoe voorkom je blootstelling? Om dit soort situaties te voorkomen is in het Arbobesluit een artikel opgenomen dat eist dat kankerverwekkende en mutagene stoffen, inclusief het afval, in ‘hermetisch gesloten veilige houders’ worden bewaard en getransporteerd. En dat op de houders het risico duidelijk staat aangegeven. ‘Hermetisch gesloten houder’ wat houdt dit nu in de praktijk in? Biologische afvalvaten zijn hermetisch gesloten en niet meer te openen. Maar de afvalinzamelaar is niet erg happy met laboratoria
07-06-2019  |  1484x  |  Kennisbijdrage  | 
Laat meer zien (2)
Heeft u een kennisbijdrage voor deze pagina?  Voeg toe

Artikelen

Handleiding voor veilig zuurkastgebruik
Handleiding voor veilig zuurkastgebruik
Gebruik zuurkasten uitsluitend voor toepassingen waar ze voor bedoeld zijn. Let op voldoende afzuiging, respecteer de kwaliteitseisen en borg het gewenste veiligheidsniveau. De NEN-EN 14175 en de NPR 4500:2008 wijzen de weg. Er zijn vele typen zuurkasten en afzuigvoorzieningen, elk met hun eigen voor- en nadelen. Elk hiervan kan in een specifieke situatie voldoen. Bij de keuze is het belangrijk eerst duidelijk voor ogen te hebben wat de zuurkast moet doen.
LABinsights 2020-1, p.22
Transport gevaarlijk afval onder het vergrootglas ILT inspecteert actief of klinische laboratoria aan WVGS en ADR voldoen
Transport gevaarlijk afval onder het vergrootglas
ILT inspecteert actief of klinische laboratoria aan WVGS en ADR voldoen Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inspecteert actief of klinische laboratoria aan de eisen van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de ADR te voldoen. ‘Overtreders’ krijgen 3 maanden om een veiligheidsadviseur aan te stellen en betrokken medewerkers te scholen. Laboratoria die dit overkomt hebben een acuut probleem: deze 3 maanden zijn zo om. Het is voor alle partijen daarom beter om van tevoren de nodige maatregelen te nemen. De wet kent drie pijlers: juiste verpakking van het afval, aanstellen van een zogenaamde ‘veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen’, en scholing van medewerkers die betrokken zijn bij de inzameling en logistiek van gevaarlijke stoffen. De inspectiefocus ligt op klinische laboratoria, maar de wet is ook van toepassing op andere labs.
LABinsights 2018-7, p.30
Zeer zorgwekkende stoffen minimaliseren door goed registreren Restricties op gebruik van laboratoriumchemicaliën
Zeer zorgwekkende stoffen minimaliseren door goed registreren
Restricties op gebruik van laboratoriumchemicaliën Er gaat de komende jaren steeds strenger gelet worden op het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen en de blootstelling van medewerkers. Bovendien is er per januari ook een nieuwe lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen toegevoegd. Het is aan te raden de juiste software te gebruiken om tijd te sparen en aan alle wettelijke (veiligheids) eisen te voldoen.
LABinsights 2018-5, p.32
Verbod op zeer zorgwekkende stoffen Restricties op gebruik laboratoriumchemicaliën
Verbod op zeer zorgwekkende stoffen
Restricties op gebruik laboratoriumchemicaliën De EU streeft ernaar het gebruik van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ terug te dringen. Laboratoria moeten nagaan welke verplichtingen gelden voor de stoffen die ze gebruiken. Zonder autorisatie is gebruik van kaliumdichromaat en andere chromaatverbindingen bijvoorbeeld verboden.
LABinsights 2018-4, p.30
Heeft u een artikel voor deze pagina?  

Bedrijven

Iris Advies
ITIS
Wilt u uw bedrijf ook hier vermelden?  Voeg toe

Kort nieuws

Heeft u een kort bericht voor deze pagina?  Voeg toe

Productnieuws

Heeft u productnieuws voor deze pagina?  Voeg toe

Whitepapers

Heeft u een whitepaper voor deze pagina?  Voeg toe

Productbeschrijvingen

Heeft u een productbeschrijving voor deze pagina?  Voeg toe

Fotoverslagen

Heeft u een fotoverslag voor deze pagina?  Voeg toe
MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag