Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

Events

Plaats uw event
EZ-Chrom geneal HPLC and GC operation data analysis reportin
EZ-CHROM GENERAL HPLC AND GC OPERATION - DATA ANALYSIS - REPORTING Veel leveranciers bieden EZ-Chrom aan onder een andere naam. Dit zijn onder andere Agilent, Knauer, Separations A.I., Shimadzu, Thermo, VWR-Hitachi. Tijdens deze training worden alle ins en outs behandeld om EZ-Chrom-software voor HPLC- en GC-systemen optimaal te kunnen gebruiken.
24-06-2019 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Chromeleon basisvaardigheden
In deze basiscursus leert u praktijkgericht werken met Chromeleon software. Wij loodsen u op een logische volgorde en op efficiënte wijze door het hele pakket. Hierbij bent u vooral zelf aan het werk. U koppelt instrumenten, u maakt analysemethoden, u optimaliseert piektoewijzingen met bijbehorende integraties en kalibratiecurves en u eindigt met een kant-en-klare rapportage. Onmisbaar voor wie dagelijks met Chromeleon werkt. Aan de slag met de chromeleon software! Geschikt voor: Professionals met weinig tot geen ervaring met Chromeleon of die de kennis op willen frissen.
25-06-2019 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Chromeleon voor MS
In deze cursus leert u praktijkgericht werken met Chromeleon software, ook als u een MS heft! Wij loodsen u op een logische volgorde en op efficiënte wijze door het hele pakket. Hierbij bent u vooral zelf aan het werk. U koppelt instrumenten, u maakt analysemethoden, u optimaliseert piektoewijzingen met bijbehorende integraties en kalibratiecurves en u eindigt met een kant-en-klare rapportage. Onmisbaar voor wie dagelijks met Chromeleon werkt. Aan de slag met de Chromeleon software! Geschikt voor: Professionals met weinig tot geen ervaring met Chromeleon of die de kennis op willen frissen.
25-06-2019 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
GC-MSD Training
Op 25 en 26 juni 2019 biedt JSB weer een onderhouds- en troubleshoot training aan voor de Agilent 7890GC en de 5977 / 5975MSD. De training bestaat uit een theoriegedeelte waar onder andere de werking, het onderhoud en de MSD autotune aan bod komen. Daarnaast bestaat de training voor het grootste deel uit practica waarbij het uitvoeren van onderhoud en het opzoeken van de oorzaak van storingen een belangrijk onderdeel zijn. Om een training te geven met persoonlijke aandacht, is de maximale groepsgrootte 8 personen. Wees er dus snel bij en meldt u aan voor 27 mei 2019. Tijdens de eerste avond van de training biedt JSB u een trainingsdiner aan in Lelystad. Voor deelnemers die willen overnachten in Lelystad kan JSB een hotelkamer reserveren in het in Lelystad gelegen Apollo hotel. De kosten voor deze training bedragen €1.098,- excl. BTW. In deze prijs zijn lunches, koffie, thee en frisdrank tijdens de training inbegrepen, evenals het trainingsdiner op de eerste avond. De hotelkosten dienen bij het uitchecken zelf te worden voldaan. JSB kan zorgdragen voor transport van en naar het station en of hotel indien gewenst.
25-06-2019 | 2-daagse training | 2 dagen | Lelystad | Toegang: Betaald
Openlab CDS software voor EZ-Chrom
OPENLAB CDS SOFTWARE VOOR EZ-CHROM Tijdens deze training maakt u kennis met het nieuwste softwarepakket in combinatie met EZ-Chrom. Met dit pakket kunt u uw laboratorium optimaliseren op het vlak van datarapportering, user- en groepcreatie en beveiliging. Onderdeel van de training is een uitvoerige bespreking van alle nieuwigheden binnen de EZ-Chrom-interface. Tot slot raakt u vertrouwd met de nieuwe report template editor (intelligent reporting) waarmee u uw data-output kunt optimaliseren en aanpassen voor uw laboratorium.
26-06-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Rol van BHV ’ers in een laboratorium
Waarom een cursus Rol van BHV-ers in een laboratorium? Laboratoria zijn bijzondere werkruimtes. Als laboratoriummedewerker heb je te maken met een grote variëteit aan bronnen van gevaar die kunnen leiden tot bijzondere incidenten. Als standaard opgeleide bhv’er kunt u mogelijk moeite hebben om deze gevaren te bestrijden. Deze cursus biedt BHV-ers de mogelijkheid zich bij te scholen op specifieke laboratoriumsituaties. Voorbeelden van dit soort incidenten zijn: + Het stukvallen van een fles met sterk zuur of organisch oplosmiddel met kans op bedwelming, brand en explosie + Blootstelling aan bepaalde chemicaliën en gassen + Een beginnende brand waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken + Het ontsnappen van bepaalde micro-organismen + Een onbedoelde lozing op het riool + Een medewerker die met zijn hand bekneld raakt in een apparaat + Zuurkasten of laminair-flowkasten die plotseling uitvallen. Om het letsel en schade te beperken moet u adequaat kunnen ingrijpen. Enkele voorbeelden: + Zomaar bij een beginnende brand met water gaan blussen kan de situatie juist verergeren omdat bepaalde chemische stoffen juist met water reageren. + Standaard conform het BHV-plan bij een brand de totale ventilatie uitzetten, kan veroorzaken dat bijvoorbeeld giftige of radioactieve stoffen vanuit de zuurkasten de werkruimte in komen. + Niet weten waar de afsluiters van bedrijfsstoffen zitten als gassen, water en elektriciteit (potentiële ontstekingsbronnen) kan de zaak doen escaleren. + Bij een morsincident het verkeerde absorptiemiddel gebruiken. In deze cursus leert u goed voorbereid te zijn op deze en andere calamiteiten. Tevens oefent u met enkele scenario’s. Voor wie bedoeld? U bent een bedrijfshulpverlener binnen een laboratorium of speelt als laboratoriummedewerker een rol in de veiligheid en gezondheid binnen uw laboratorium. U heeft een BHV diploma en wilt u dit uitbreiden met BHV kennis op laboratoriumgebied. U heeft minimaal MBO-werk- en denkniveau en kennis van en ervaring in laboratoriumwerk. Het programma Afhankelijk van de leerwensen van de deelnemers zal een keuze worden gemaakt uit de volgende mogelijke onderwerpen: + De risico-inventarisatie en -evaluatie: Welke gevaar bronnen en restrisico’s zijn nog aanwezig binnen het laboratorium? + Verschillende categorieën gevaar bronnen Welke gevaarlijke bronnen zijn er aanwezig en wat zijn de mogelijke scenario’s bij bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, pathogene micro-organismen en genetisch gemodificeerde organismen(GGO’s), brandgevaar binnen een laboratorium, radioactieve stoffen en apparatuur en elektriciteitsvoorzieningen. + De te nemen preventieve maatregelen Inrichting van laboratoria, decontamineerbaarheid, containment /barrières, opslag van stoffen, de plaats van de afsluiters van bedrijfsstoffen, ventilatievoorzieningen, zuurkasten, detectieapparatuur, deskundigheidseisen, enz. + De te nemen repressieve maatregelen Calamiteitensets / calamiteitenkarretje, informatievoorzieningen: SDS-en en WIK’s, getrainde BHV-ers, meetapparatuur, absorptiemiddelen, desinfectantia, decontaminatie, persoonlijke beschermingsmiddelen, procedures, post-expositie protocol, enz. Relatie wordt gelegd met de reeks: proactie, preventie, preparatie, repressie. + Oefenen van scenario’s We oefenen zo realistisch mogelijk met verschillende scenario’s. Hierbij gaan we zoveel mogelijk in op de specifieke situaties op uw laboratorium en die van de andere deelnemers. Methodiek De cursus is praktisch van opzet. Ter voorbereiding voor deze cursus levert u het volgende aan: + Een of twee zelfbedachte incidentenscenario’s voor uw eigen laboratoriumsituatie. + Een lijstje met wat u denkt nodig te hebben aan kennis (zie onderwerpen in het programma) en materialen om uw zelfgekozen incidenten te kunnen beheersen. Op basis van de vooraf geïnventariseerd interesse van de deelnemers zal een keuze worden gemaakt uit bovengenoemde onderwerpen, Er is veel ruimte voor discussies met docent en andere deelnemers. Op verzoek kunnen we aanvullend op deze cursus binnen uw eigen bedrijf specifieke maatwerk trainingen verzorgen. Het resultaat Na afloop van de cursus bent u in staat om: binnen uw eigen laboratorium adequater te reageren op incidenten.
27-06-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Laboratorium Technologie voor Dummies
De workshop Laboratorium Technologie voor Dummies wordt georganiseerd in samenwerking met HAN Hogeschool in Nijmegen. De insteek van deze workshop is praktisch en bedoeld om kennis te maken met verschillende technieken die in laboratoria worden gebruikt. Na een korte introductie gaat u zelf aan de slag in een echt laboratorium. Door deze workshop leert u diverse termen, technieken en apparaten van laboratoriumtechnologie enigszins te begrijpen, zodat u in de toekomst in staat bent een meer actieve rol te spelen bij gesprekken binnen en buiten uw organisatie. De workshop is bedoeld voor iedereen die zakelijk te maken heeft met verkoop en levering aan laboratoria, maar zelf niet is opgeleid in deze discipline. Te denken valt aan medewerkers binnendienst, administratie, secretarieel, receptie, magazijn, staffunctionarissen, boekhouding, HRM en communicatie. Kijk op de website voor het complete programma en om in te schrijven via onderstaande link.
27-06-2019 | Workshop | 1 dag | Nijmegen | Toegang: Betaald
GC-MSD Training (in English)
[ENGLISH] On the 3rd and 4th of July, JSB will be holding a maintenance and troubleshooting course for the Agilent 7890GC and the 5977 / 5975 MSD. The training will consist of a theory section covering operation, maintenance and auto tune of the GC-MSD and a practical section, covering maintenance, fault diagnosis of the GC-MSD and how to trace an error. To allow us to provide you with personal attention, the group size will be limited to 8 participants, so please book early to ensure availability, before the 8th of June if possible. For delegates who would like to stay overnight in Lelystad, JSB can reserve a room for you at the Apollo hotel located in the centre of Lelystad. Please take care of your account when you check-out out of the hotel. The cost of the course is €1.098,00 excluding VAT. This includes lunches, coffee, tea and soft drinks during the training plus a group dinner in Lelystad on the first evening of the course.(excluding drinks) JSB can arrange transport to and from the station and hotel if required.
03-07-2019 | 2-day training | 2 dagen | Lelystad | Toegang: Betaald
Hoe kiest u de juiste HPLC, UHPLC en UPLC kolom?
Graag willen we u uitnodigen om deel te nemen aan onze live webinar over Poreuze en Solid-Core technologie op donderdag 13 juni om 13.00 uur. Volgende topics worden tijdens deze webinar besproken: - De nieuwste Waters Column chemie - Poreuze en Solid-Core deeltjes - De basis voor een goede scheiding van polaire en niet-polaire samenstellingen - Een overzicht van vier deeltjessubstraten (BEH, HSS, CSH en CORTECS), illustratie van hun unieke selectiviteit en demonstratie van de bi-directionele schaalbaarheid tussen UPLC en HPLC - Introductie tot de nieuwe Cortecs (U) HPLC & UPLC-kolommen voor ultieme efficiëntie, resolutie en doorvoer
13-07-2019 | Webinar | Een middag | Online | Toegang: Gratis (na registratie)
Synthetiseren en karakteriseren van moleculen
Tijdens deze module voer je natuurwetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van organische chemie en polymeerchemie t.b.v. biobased materials. Je start met de benodigde theoretische basiskennis via e-learning en je volgt een basispracticum chemie. Daarna synthetiseer je feromonen en polymeren uit biomassa monomeren. Tijdens het practicum combineer je het maken en meten van actieve componenenten en biopolymeren. Afhankelijk van je voorkennis wordt bekeken of je direct kunt instromen in de HBO module of dat je eerst een instroomtraject moet volgen om je chemische kennis op te vijzelen of om laboratoriumvaardigheden op te doen.
00-09-2019 | Cursus | 18 dagen | Nijmegen | Toegang: Betaald
Instrumentele analyse van micro- en macrocomponenten
Tijdens deze module leer je toegepast onderzoek te doen binnen de analytische chemie. Je start met de benodigde theoretische basiskennis via e-learning en je volgt een basispracticum chemie. Vervolgens ga je aan de slag met de synthese van een aromatisch component, de analyse van de producten en je onderzoekt levensmiddelen. Je maakt bovendien kennis met HPLC, GC, GC-MS, AAS en elektrochemische technieken. Afhankelijk van je voorkennis wordt bekeken of je direct kunt instromen in de HBO module of dat je eerst een instroomtraject moet volgen om je chemische kennis op te vijzelen of om laboratoriumvaardigheden op te doen.
00-09-2019 | Cursus | 18 dagen | Nijmegen | Toegang: Betaald
Ontwikkelen en valideren van analytische methoden
Deze opleiding is een vervolg op de opleiding Instrumentele analyse. Je voert natuurwetenschappelijk onderzoek uit gericht op kwaliteitsborging van een analyse, validatie en optimalisatie. Ook ga je aan de slag met methodeontwikkeling van een analytische methode. Tijdens de opleiding wordt gewerkt met instrumentele technieken als GC, HPLC en AAS en je maakt kennis met gel-elektroforese en LC-MS.
00-09-2019 | Cursus | 18 dagen | Nijmegen | Toegang: Betaald
ICP-MS spectrometrie
Principes, interpretatie, instrumentatie en practicum vormen de basis van deze cursus ICP-MS. ICP-MS is een relatief nieuwe, complexe techniek voor elementanalyse op (zeer) lage concentratieniveaus. We besteden aandacht aan de theorie, maar u leert ook analyses uitvoeren en resultaten beoordelen. Aandacht voor optimalisatie, diverse applicaties en mogelijke storingen maakt deze cursus compleet. De cursus wordt gegeven aan de Universiteit Gent. De docenten zijn prof. dr. Frank Vanhaecke en dr. Lieve Balcaen. Waarom de cursus ICP-MS spectrometrie Principes, interpretatie, instrumentatie en practicum vormen de basis van deze cursus ICP-MS. ICP-MS is een relatief nieuwe, complexe techniek voor elementanalyse op (zeer) lage concentratieniveaus. We besteden aandacht aan de theorie, maar u leert ook analyses uitvoeren en resultaten beoordelen. Aandacht voor optimalisatie, diverse applicaties en mogelijke storingen maakt de cursus ICP-MS spectrometrie compleet. De cursus wordt gegeven aan de Universiteit Gent. De docenten zijn prof. dr. Frank Vanhaecke en dr. Lieve Balcaen. Voor wie is de cursus ICP-MS spectrometrie bedoeld U bent medewerker of hoofd van een lab en heeft enige ervaring met atoomspectroscopie. Het lab heeft recentelijk ICP-MS apparatuur aangekocht of overweegt de aankoop ervan. Of u werkt al enige tijd met ICP-MS, maar wilt toch wat nader inzicht in de werkingsprincipes, het gebruik van alternatieve monsterintroductiesystemen en de oorzaak van interferenties. Sectoren waar ICP-MS wordt toegepast zijn: milieu, voedingsmiddelen, (bio)medisch, chemische industrie en geologie. Het programma Het programma van de cursus ICP-MS spectrometrie is samengesteld uit hoor- en werkcolleges en verschillende practica: + het werkingsprincipe van ICP-MS, de eigenschappen en vergelijk met AAS en ICP-OES + interface, MS typen, quadrupool, TOF + het vermijden, corrigeren en opsporen van spectrale interferenties + de oorzaken, het vermijden en het corrigeren van niet-spectrale interferenties + calibratie + monsterintroductiesystemen, zoals pneumatische verstuiving, ultrasoonverstuiving en hydridegeneratie + praktische oefeningen: optimalisatie, opsporen van interferenties, calibratie, isotopendilutie, gebruik van botsingscel, monsterintroductie systemen Methodiek Theorie en praktijk wisselen elkaar op een prettige manier af. Bij de praktische oefeningen werkt u met elkaar in kleine groepjes. Zo deelt u kennis en ervaringen met deelnemers van andere laboratoria. U krijgt optimale begeleiding bij de uitvoering van de experimenten.
02-09-2019 | Cursus | 3 dagen | Gent | Toegang: Betaald
Vloeistofchromatografie - massaspectrometrie (LC-MS)
Met deze cursus geven we u een uitstekende basis om met LC-MS, een zeer krachtige analysemethode, aan de slag te gaan. U raakt vertrouwd met vrijwel alle facetten, technieken, hardware configuraties en aandachtspunten bij moderne LC-MS. Deze zeer informatieve introductiecursus LC-MS wordt gegeven door onze gastdocent prof. dr. Wilfried M.A. Niessen (hyphen MassSpec, Leiden) en Ir. Nico Vonk (Avans+). Waarom de cursus Vloeistofchromatografie - massaspectrometrie (LC-MS) LC-MS is een zeer krachtige analysemethode. Met deze cursus geven we u een uitstekende basis om met deze methode aan de slag te gaan. U raakt vertrouwd met vrijwel alle aspecten, technieken, hardwareconfiguraties en aandachtspunten bij moderne vloeistofchromatografie, gekoppeld aan massaspectrometrie (LC-MS). Voor wie is de cursus Vloeistofchromatografie - massaspectrometrie (LC-MS) bedoeld De cursus Vloeistofchromatografie - massaspectrometrie (LC-MS) is geschikt voor (hoofd)analisten, medewerkers en hoofden van farmaceutische laboratoria. U werkt al met LC-MS of overweegt deze techniek te gaan gebruiken. Deze hplc cursus is ook geschikt als u werkt in een milieulaboratorium, in de voedings- en genotmiddelen industrie, de chemische industrie of klinische chemie. Het programma Het programma van de cursus Vloeistofchromatografie - massaspectrometrie (LC-MS) is als volgt: Dag 1 + MS detectie voor HPLC; data acquisitie: full spectrum, TIC en SIM + interfacing en ionisatie-technieken voor LC-MS: Electrospray ionisatie + informatie uit massaspectra: massa, adducten, stikstofregel + tandem massaspectrometrie (MS-MS): selected reaction monitoring voor kwantitatieve LC-MS Dag 2 + informatie uit massaspectra: isotopen + kolomdimensies en verdunningseffecten in HPLC. High speed LC. Miniaturisering. + buffers en additieven in de mobiele fase voor LC-MS + interfacing en ionisatie-technieken voor LC-MS: APCI + kwantitatieve analyse met LC-MS (-MS). Multiresidue methoden en matrix effecten Dag 3 + instrumentatie voor LC-MS: iontrap en vluchttijd MS. Principe en voorbeelden + strategieën voor kwalitatieve analyse: gerelateerde componenten, toxicologische screening + informatie uit massaspectra: fragmentatie in MS-MS + praktische aspecten van LC-MS + applicaties en praktijkvoorbeelden Methodiek U krijgt interactieve presenties over allerlei aspecten van LC-MS. U laat zich informeren over hardware, operationele parameters, software voor LC-MS en relevante applicaties en voorbeelden. U gaat ook oefeningen uitvoeren die de theorie verder zullen verduidelijken. Via interpretatie-opgaven leer je massaspectra interpreteren. Ervaren (gast)docenten begeleiden u in het leerproces.
03-09-2019 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
ISO/IEC 17025:2017 Belangrijkste veranderingen
Op 29 november 2017 is de nieuwe ISO/IEC 17025:2017 gepubliceerd. In verband met het verschijnen van deze nieuwe versie zal Lab-QAcademy in 2019 een aantal eendaagse MASTERCLASSES geven. Daarin zullen de verschillen tussen de huidige en de nieuwe versie uiteen zullen worden gezet en, zoals men van ons gewend is, een uitleg hoe op een pragmatische wijze aan de nieuwe en/of gewijzigde eisen invulling kan worden gegeven. Als teamleider voor de Raad voor Accreditatie is Lab-QAcademy immers als geen ander op de hoogte van de interpretaties en toepassing van de nieuwe en/of gewijzigde eisen in de 2017 versie t.o.v. de 2005-versie!
04-09-2019 | Masterclass | 1 dag | Utrecht | Toegang: Betaald
Inleiding in de HPLC (Niveau 1)
De cursus Inleiding in de HPLC (niveau 1) leert u de basisprincipes van de HPLC toepassen in de praktijk. De opbouw van instrumenten en soorten kolommen voor HPLC kent voor u geen geheimen meer, onder andere door het uitvoeren van experimenten op verschillende HPLC’s. Waarom de cursus Inleiding in de HPLC (niveau 1) Als u weinig ervaring heeft met HPLC, maar u werkt er wel dagelijks mee (of gaat ermee werken) dan biedt deze cursus u veel houvast. U leert de basisprincipes van de HPLC, de opbouw van instrumenten en soorten kolommen voor HPLC. Dit doet u niet alleen in theorie, maar u gaat ook practicum uitvoeren op verschillende merken HPLC apparatuur. Na afloop van deze cursus kunt u beter communiceren met collega’s en klanten over de belangrijkste aspecten van HPLC. Voor wie is de cursus Inleiding in de HPLC (niveau 1) bedoeld U bent een laboratoriummedewerker op (K)MLO of HBO niveau, die nog maar kort werkt met HPLC. U wilt graag uw inzicht en praktische vaardigheden op gebied van HPLC verbeteren. U wilt een beter begrip krijgen van scheiding en kolommen voor HPLC, kwantitatieve analyses en de bijbehorende apparatuur en mobiele fasen. Het programma In deze cursus leert u de achtergronden van de volgende facetten van HPLC: + korte algemene inleiding chromatografie + instrumentatie voor HPLC + kwalitatieve en kwantitatieve analyse + kolomsoorten + mobiele fasen voor HPLC + reversed phase vloeistofchromatografie (RPLC) + isocratische en gradiëntelutie Methodiek Na korte theoretische inleidingen over de basisprincipes van HPLC gaat u aan de hand van experimenten zelf aan de slag op ons eigen cursuslaboratorium. Dat doet u in kleine groepjes onder deskundige leiding van onze ervaren praktijkdocenten en met state-of-the-art instrumenten. Door deze opzet wordt u voortdurend geprikkeld na te denken en leert u bijna spelenderwijs de achtergronden van de HPLC. Aan het eind van de cursus doet u een korte toets, zodat u uw eigen vorderingen kunt beoordelen.
09-09-2019 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Praktische statistiek voor het laboratorium (incl. Excel)
De cursus is een mix van lezingen, achtergronden en cases en is de basis voor gedegen kennis: uitvoeren van validaties, bepalen van meetonzekerheden, borgen van analytische processen en de daaruit voortkomende resultaten. We frissen basisbegrippen op en gebruiken deze uitgebreid in oefenopgave. We gaan de diepte in met complexe statistische technieken waaronder regressie- en variantieanalysen. U leert welke statistische technieken u eenvoudig en doeltreffend doorrekent in Excel, zodat u zich op de toepassing blijft richten. U bent (Senior-)analist, afdelingshoofd, kwaliteitscoördinator of hoofd van een laboratorium Inhoud 1. Basisaspecten: ware waarde, spreiding, standaarddeviatie, variatiecoëfficiënt, onafhankelijke waarnemingen, verdelingen, normale, T- verdeling en gebruik ervan en foutenwet. 2. Beslissen: hypothese, soorten fouten, Z-toets, T-toets F-toets, chi-kwadraattoets, gepaard en ongepaard, Kolmogorov-Smirnov toets, Dixons Q-toets op uitbijters en niet-parametrisch toetsen. 3. Kalibratie: responsfunctie, regressierekening, correlatiecoëfficiënt, interferentie en matrixeffecten. 4. Validatie: hoe prestatiekenmerken bepalen van analysemethoden zoals juistheid, herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid, aantoonbaarheidsgrens, bepalingsgrens, selectiviteit, terugvinding, modelafwijking en robuustheid. 5. Kwaliteitscontroles: opzet en onderhoud van controlekaarten, controlegrenzen, Z-score, Youdenplot. 6. Meetonzekerheid: vergelijking en uitwerking van een geformaliseerd proces en bepaling met kwaliteitscontrolegegevens. 7. Statistiek voor microbiologie: Lognormale Poisson verdeling, rangrekentoets Wilcoxon. 8. Monsterneming: bemonsteringsstrategie, monstertypes. 9. Signaalbewerking en glaswerk: signaal, filters, ruis, eisen stellen aan glaswerk.
10-09-2019 | Cursus | 4 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Bloedbankkunde
In deze cursus leer je meer over het verkrijgen en bewerken van bloed en bloedproducten. Daarnaast kom je alles te weten over de indicatiestelling, transfusiereacties en de problematiek van de patient met multipele bloedgroepantistoffen.
10-09-2019 | Cursus | 11 dagen | Amsterdam | Toegang: Betaald
Van conventionele analysetechniek naar snelle PCR-techniek
INLEIDING Conventionele analysetechnieken worden steeds vaker omgezet naar de snellere PCR-technieken (PCR staat hier voor Polymerase Chain Reaction). Dit vraagt van de analist kennis over en inzicht in het gebruik van moleculaire technieken en de monstervoorbewerking, zodat DNA-analyse met betrouwbare controles zonder contaminaties mogelijk is. Dit alles wordt uitgevoerd binnen de richtlijnen van het geldende kwaliteitssysteem (onder ISO/GMP/GLP). IETS VOOR U? U bent een laboratoriummedewerker met minimaal mbo+ of bachelorniveau (hbo). U werkt nog niet of nog maar kort met PCR-techniek en wil graag kennis en vaardigheden voor de dagelijkse praktijk opdoen. U wil de bij u op het laboratorium gebruikte moleculaire isolatie en analyse technieken begrijpen. U wil een PCR-analyse zelfstandig en betrouwbaar kunnen uitvoeren met bijbehorende monstervoorbewerking, waarbij optimalisatie ook tot de mogelijkheden behoort. PROGRAMMA Tijdens de eerste dag wordt u duidelijk waarom er op uw laboratorium wordt gekozen voor een PCR-techniek. Er zal u worden uitgelegd wat DNA en RNA nu precies is en hoe u dit kunt isoleren en zuiveren uit uw monstermateriaal zonder contaminatie. U leert de basisbegrippen en principes van de moleculaire (q)PCR-analysetechniek met o.a. de werking van DNA-replicatie, Taq polymerase, primers en probes. U krijgt uitleg over de verschillende PCR-methodes die er zijn (theoretisch en praktisch). Op dag 2 leert u de PCR-data te analyseren en te verwerken. U analyseert tevens uw PCR-product met behulp van gel electroforese, waarbij de verkregen DNA-fragmenten zichtbaar worden. U leert aan de hand van de verkregen data meer over PCR-reacties, juiste interne amplificatiecontrole keuzes en Ct waardes te evalueren. Er wordt in gegaan op de optimalisatie van de PCR-analyse en troubleshooting en wat het remmende effect van de monstermatrix kan zijn op de PCR. Tijdens de cursus besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen: DAG 1: + Waarom PCR? + De basisbegrippen vanuit de moleculaire biologie voor PCR (met o.a. nucleïnezuren, RNA, DNA en synthese). + Monsteropwerking en isolatiemethoden. + De basisbegrippen en principes van de PCR (PCR-reactiecomponenten). + Werking en selectie van primers en probes (smelt- en annealingstemperatuur). + Diverse PCR-methodes (PCR, (RT)RT-PCR, qPCR, multiplex PCR). + PCR inzetten en uitvoering. DAG 2: + Vervolg PCR-methodes. + De uitvoering van een qPCR. + Detectie, analyse en dataverwerking. + Scheiding en detectie van PCR-product met behulp van gel electroforese. + Selectie en analyse van controles voor de bevestigingsreacties. + Documentatie. + Contaminatie-problematiek (herkennen en voorkomen). + PCR-optimalisatie en troubleshooting. + Nieuwe ontwikkelingen (NGS). WERKVORM U gaat aan de slag op het geavanceerde laboratorium van Avans+, waar u vanuit de praktijk steeds wordt terug geroepen naar de theorie om de DNA-isolatiestappen en PCR-techniek beter te begrijpen. U werkt de verkregen PCR-data uit en beoordeeld deze, waarbij wordt ingegaan op de keuze van de controles voor de bevestigingsreacties en ontstane variaties. Tijdens de gehele cursus wordt u getraind door een ervaren trainer uit de moleculair technologische beroepspraktijk. RESULTAAT Na deze cursus kunt u de in uw laboratorium gebruikte PCR-techniek met isolatiemethode uitleggen. U heeft een goed inzicht in de diverse moleculaire technieken die bij PCR gebruikt kunnen worden. U kunt uw monsters zelfstandig en betrouwbaar voorbewerken met minimaal risico op contaminatie. U bent in staat zelfstandig een betrouwbare DNA-analyse uit te voeren en te beoordelen.
12-09-2019 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Inleiding in de capillaire gaschromatografie GC (niveau 1)
Waarom de cursus Inleiding in de capillaire gaschromatografie GC (niveau 1) Tijdens de cursus Inleiding in de capillaire gaschromatografie (niveau 1) maakt u kennis met de basisprincipes van capillaire GC, de opbouw van instrumenten, injectie en detectie en met de toepassingen van de vele soorten kolommen voor capillaire GC. U leert dit niet alleen in theorie, maar u gaat ook practicum uitvoeren op verschillende merken GC’s. Voor wie is cursus Inleiding in de capillaire gaschromatografie GC (niveau 1) bedoeld U werkt sinds kort met capillaire GC en hebt weinig of geen ervaring. U wilt beter begrip krijgen van de scheidingsprincipes en soorten kolommen voor GC analyses. Ook injectietechnieken en detectoren zijn van belang. Het programma van de cursus Inleiding in de capillaire gaschromatografie GC (niveau 1) omvat de volgende onderdelen: + chromatografie + instrumentatie voor GC + kwalitatieve en kwantitatieve analyse + kolommen voor GC + operationele parameters Methodiek Mondelinge kennisoverdracht en practicum wisselen elkaar op een prettige manier af. In het laboratorium staan de modernste instrumenten waarmee u in kleine groepjes, onder directe, deskundige begeleiding, de experimenten uitvoert. Met een vragenlijst toets u uzelf tijdens de cursus.
16-09-2019 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Pragmatisch omgaan met EN-ISO/IEC 17025 & 2017
Iedere medewerker van een laboratorium — van laboratoriumdirecteur tot analist — heeft te maken met kwaliteitseisen. ISO/ IEC 17025 is de meest gehanteerde norm voor het aantonen van de competentie van test- en kalibratielaboratoria. Het lezen en begrijpen van de norm is niet eenvoudig. Vaak verslikken laboratoria zich in de omschrijvingen en tuigen een onwerkzaam bureaucratisch bouwwerk op dat veel tijd kost om te onderhouden en irritatie oplevert bij analisten. Op 29 november 2017 is de nieuwe EN-ISO/IEC 17025:2017 gepubliceerd! De eisen van de EN-ISO/IEC 17025 worden geleerd aan de hand van concrete voorbeelden, inspirerende opdrachten en workshops. Dit doen we uitgaande van het primaire laboratoriumproces, dat voor iedereen direct herkenbaar is. Steekwoorden daarbij zijn “gezond boerenverstand”, “pragmatisch” en “efficiënt”. De doelstelling daarbij is dat het laboratorium bij voortduring valide resultaten rapporteert. Een actieve inbreng wordt zeer op prijs gesteld en wordt onder meer bewerkstelligd door vragen, opdrachten en discussies. De cursus is bedoeld voor laboratoriummanagers, kwaliteitsmanagers, (hoofd-)analisten, vakdeskundigen of interne auditoren op mbo-, hbo- of academisch niveau. Programma Tijdens deze cursus wordt kennis opgedaan van alle criteria van de ISO/IEC 17025:2005&2017 zoals: • Organisatie en personeel • Onpartijdigheid • Managementsysteem en documentenbeheer • Contracten, inkoop en uitbesteding • Klachten en feedback van klanten • Identicatie en beheersing van afwijkingen • Interne audits en directiebeoordeling • Corrigerende maatregelen • Risico’s en kansen • Continue verbetering en PDCA-cyclus • Voorzieningen en apparatuur • Herleidbaarheid • Validatie van methoden • Meetonzekerheid • Monsterneming en behandeling van monsters • Kwaliteitscontroles • Rapportage De cursus worden verzorgd door drs. Peter Kootstra. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring en kent beide kanten van het accreditatieproces, zowel bij de invoering van kwaliteitssystemen als laboratorium-en kwaliteitsmanager en in de rol van teamleider en vakdeskundige voor de Raad voor Accreditatie en andere Europese accreditatieinstellingen. Na afloop heeft de cursist een goed beeld van de eisen en interpretaties van EN-ISO/IEC 17025:2017 die direct toegepast kunnen worden in de laboratoriumorganisatie.
16-09-2019 | Tweedaagse cursus | dagen | Utrecht | Toegang: Betaald
Chemisch rekenen voor analisten
PROGRAMMA Deze opleiding loopt gedurende 3 maanden en bestaat uit 4 modules: Week 1: Startbijeenkomst van 4 uurWeek 1 t/m 3 Molberekeningen + Rekenen met het getal van Avogadro. + Omrekenen van gram naar mol en vice versa. + Rekenen met de dichtheid van gassen, vloeistoffen en vaste stoffen. + Uitvoeren van molberekeningen aan zouten en hydraten. + Weergeven van meetgetallen en resultaten van berekeningen met het juiste aantal significantie cijfers. Week 4 t/m 6 Berekenen van Concentraties en Gehaltes + Berekenen van concentraties in Molariteit. + Omrekenen van mol of gram naar volume. + Berekenen van volume van gassen met het Molair volume. + Rekenen van Normaliteit naar Molariteit. + Berekenen van concentraties van ingewogen standaarden. + Bepalen van gehaltes in mengsels, uitgedrukt in massapercentage of volumepercentage. + Omrekenen van concentraties naar ppm, ppb en ppt. Week 7 t/m 9 Kalibratie, eenpunts- of meerpuntskalibratie + Berekenen van gehaltes via een eenpuntskalibratie. + Berekenen van gehaltes via een meerpuntskalibratie . + Berekenen van een titratie-eindpunt (zuur-base en potentiometrisch). + Bepalen van de afweeg voor het verkrijgen van een geschikte kalibratielijn. + Opstellen van kalibratielijn en bepalen van de gevoeligheid. In week 9 vindt ook de tussentijdse bijeenkomst plaats (duur circa 4 uur). Week 10 t/m 13 Kalibratie, Standaardadditie en Interne Standaardmethode + Toepassen van de enkelvoudige en meervoudige standaardadditie methode. + Opstellen kalibratielijn bij gebruik van de standaardadditiemethode. + Toepassen van de interne standaard methode + Berekenen van responsfactoren. + Berekenen gehaltes bij gebruik van de interne standaardmethode. Week 13 staat geheel in het teken van de eindtoets. WERKVORM De opleiding duurt 13 weken inclusief de eindtoets. U begint met een startbijeenkomst, waar de opzet wordt besproken en u bekend raakt met de online leeromgeving TestVision. Het online gedeelte van deze opleiding bestaat vervolgens uit 4 modules van circa 15 vraagstukken met instructie, die u in uw eigen tijd kunt maken. Tijdens deze zelfstudiefase kunt u een beroep doen op de docent, wanneer u hulp nodig heeft. Op driekwart van de opleiding vindt een bijeenkomst plaats met de docent. Tijdens deze bijeenkomst worden ervaringen besproken, kunnen vragen worden gesteld en specifieke opgaven worden uitgewerkt. De opleiding sluit af met een online toets. STUDIEBELASTING Buiten de bijeenkomsten op locatie bij Avans+ dient u rekening te houden met circa 4 uur zelfstudie per week. Het voorbereiden van de eindtoets neemt circa 10 uur in beslag. De eindtoets zelf duurt 2 uur. DIPLOMA Na het succesvol afronden van de eindtoets ontvangt u het certificaat van Avans+. RESULTAAT Na afloop van deze cursus kunt u zelfstandig en snel de chemische berekeningen uitvoeren die nodig zijn voor uw dagelijkse werkzaamheden.
17-09-2019 | Cursus | 4 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Praktische statistiek met Excel 1: kwaliteitscontrole
Praktische statistiek met Excel 1: voor kwaliteitscontrole In deze cursus leert u alles wat u nodig hebt om uw meetgegevens op de juiste manier te verwerken en rapporteren. Met behulp van de statistische functies in Excel kunt u op efficiënte wijze de onzekerheid in meetresultaten berekenen en vergelijken met andere metingen of methoden. U leert dat vooral toe te passen op kwaliteitscontrole, met name de opzet en het gebruik van controlekaarten en het interpreteren van kwaliteitsindicatoren. Waarom de cursus Een goede statistische verwerking van meetgegevens wordt steeds belangrijker op laboratoria. Niet alleen omdat nieuwe analysemethoden steeds meer meetgegevens genereren, maar ook door de strenger wordende kwaliteitseisen van klanten en de groeiende aandacht voor validatie van analyseapparatuur. Op basis van onze jarenlange ervaring biedt Avans+ alle voor laboratoria benodigde statistiek aan in twee zeer praktijkgerichte cursussen, die samen een sterk geheel vormen. In dit eerste deel begint u met (de herhaling van) alle basisbegrippen: hoe verwerk ik een reeks meetgegevens, hoe rapporteer ik deze en hoe bepaal ik de onzekerheid in mijn meetresultaten. Uiteindelijk leert u de theorie toe te passen op kwaliteitscontrole, vooral de opzet en het gebruik van controlekaarten en het duiden van kwaliteitsindices. Voor wie is de cursus bedoeld U bent laboratoriummedewerker of engineer op minimaal mbo- of hbo-(bachelor)niveau. U hebt in uw dagelijkse praktijk te maken met het verwerken en beoordelen van meetgegevens. U hebt weinig ervaring met de algemene principes van statistiek. U hebt behoefte aan een praktijkgerichte cursus statistiek met begeleiding bij de integratie op het eigen werk. Het programma Het programma van de cursus Praktische statistiek met Excel 1: voor kwaliteitscontrole omvat de volgende onderdelen: + normaalverdeling + gemiddelde, standaarddeviatie, variatiecoëfficient + grafische weergave van een verdeling + T-verdeling + spreiding van een gemiddelde en betrouwbaarheidsintervallen + statistische toetsen: z-toets + T-toets + T-toets tegen een target + T-toets voor twee groepen data + F-toets + inleiding statistische procescontrole (SPC): de regelkaart + SPC regelkaart voor gemiddelden + het opzetten en onderhouden van regelkaarten + kwaliteitsindices Cp en Cpk Download de brochure met een uitgebreide omschrijving van het programma via onderstaande link. Methodiek Deze cursus statistiek kent een unieke aanpak. Onze jarenlange ervaring heeft geleerd dat veel oefenen met statistische vraagstukken essentieel is voor het slagen van de cursus. In de eerste twee dagen gaat u daarom direct aan de slag met de theorie door regelmatig af te wisselen met oefeningen uit de laboratoriumpraktijk. Dat doet u in Excel. Iedereen heeft dat pakket namelijk ter beschikking. Bovendien beschikt Excel over veel handige tools voor statistische bewerkingen. De oefeningen verlevendigen de theorie en maken deze direct toepasbaar voor de eigen werksituatie. De digitale opdrachten met uitwerkingen kunt u gebruiken als sjabloon voor uw eigen analyseproblemen. De derde dag van de cursus statistiek vindt bewust een aantal weken later plaats. In de tussentijd krijgt u zelfstudieopdrachten mee. U krijgt zo ook de kans het geleerde te herkennen en toe te passen binnen uw eigen werk. De derde dag wordt vervolgens besteed aan bespreken van de opdrachten en de eerste ervaringen op uw eigen laboratorium. Dat alles gebeurt onder begeleiding van ervaren docenten, die hun sporen op gebied van statistiek binnen laboratoria bij vele bedrijven hebben verdiend.
19-09-2019 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Persoonlijke en professionele ontwikkeling in het laboratori
Waarom de opleiding Persoonlijke en professionele ontwikkeling voor de ambitieuze analist? Voor het succesvol uitoefenen van uw functie zijn niet alleen kennis en technische vaardigheden (de harde kant van het vak) van belang. De manier waarop u uw talenten inzet op het gebied van communiceren en samenwerken (de zachte kant) zijn onontbeerlijk voor succes. Heeft u ambities om uzelf verder te ontwikkelen en wilt u vanuit uw talenten een waardevolle bijdrage leveren aan uw organisatie? Dan is deze opleiding echt iets voor u. Hiermee verwerft u de kennis, inzichten, technieken en vaardigheden die nodig zijn om uzelf continu te blijven ontwikkelen en uw rol binnen de organisatie goed te kunnen vervullen. U kunt de modules ook afzonderlijk volgen, waardoor u zich heel gericht kunt ontwikkelen. Voor wie is de opleiding Persoonlijke en professionele ontwikkeling voor de ambitieuze analist bedoeld? U werkt minimaal op hbo-niveau en bent een gemotiveerde analist, researchanalist, hoofdanalist, onderzoeker, labhoofd, technician, projectmedewerker, projectleider of projectengineer. U wilt u persoonlijk verder ontwikkelen en wel zo dat het direct aansluit bij uw eigen werksituatie. U vindt het bovendien prettig dat u daarbij wordt begeleid en gecoacht. Het programma wordt voorafgegaan door een intakegesprek en een assessment. Het opleidingsprogramma bestaat uit 4 modules, die los te volgen zijn. Module 1 Persoonlijke ontwikkeling; Persoonlijke effectiviteit + Kwaliteiten en valkuilen + Strategieontwikkeling + Persoonlijke angsten + Reflecteren, feedback geven en ontvangen + Beslissingen en verbetervoorstellen communiceren Module 2 Ik in de organisatie; Organisatieontwikkeling en verbetervoorstellen + Toekomstvisie + Product/dienst/methode verbetering + De belangrijke spelers + Veranderen volgens de gestelde kwaliteits- en tijdseisen Module 3 Ik in samenwerking met anderen; Projectmatig werken + Omgaan met de belangen van verschillende partijen. + (klanten)wensen en (klanten)eisen verduidelijken door de juiste vraagstelling. + standpunten (onderzoeksbevindingen) helder uit een zetten + Samenwerking en kennisdeling Module 4 Ik en het effect op mijn omgeving; logistiek + U als schakel in het grotere geheel + De relatie tussen de in-, door- en uitstroom van monsters + Consequenties van uw eigen acties op de gehele keten Methodiek Na een persoonlijke intake start u de opleiding. De opleiding is modulair opgebouwd en begint met de module persoonlijke ontwikkeling. U bestudeert literatuur en werkt de persoonlijke opdrachten uit. U deelt uw kennis met de andere deelnemers en met de docenten. Docenten zijn zelf werkzaam in de praktijk en begeleiden u tijdens uw leerproces. Elke module sluit u af met een opdracht. De gehele opleiding wordt afgesloten met de opbouw van uw portfolio.
19-09-2019 | Opleiding | 11 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Persoonlijke en profesionele ontwikkeling laboratorium
Voor het succesvol uitoefenen van uw functie zijn niet alleen kennis en technische vaardigheden van belang. Communiceren en samenwerken zijn minstens zo belangrijk voor succes. Heeft u de ambitie om uzelf verder te ontwikkelen en wilt u vanuit uw talenten een waardevolle bijdrage leveren aan uw organisatie? Deze opleiding bestaat uit 5 modules, die onder bepaalde voorwaarden ook als zelfstandige cursus te volgen zijn. De opleiding biedt u de kennis en vaardigheden waarmee u uw rol binnen de organisatie optimaal kan invullen. De modules van de opleiding gaan in op persoonlijke effectiviteit, bedrijfskundige aspecten, projectmanagement, lean en logistiek in het laboratorium en wordt afgesloten middels een verbetervoorstel voor uw eigen laboratorium
19-09-2019 | Opleiding | 12 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Micro Gas Chromatograaf: Basisprincipe & Onderhoud
Wilt u het gebruik van uw Micro Gas Chromatograaf optimaliseren? Kies dan voor de speciale Micro GC training die Da Vinci Laboratory Solutions biedt. Tijdens deze ééndaagse cursus krijgt u meer inzicht in de analysetechniek, de diverse hardware onderdelen en het onderhoud ervan. Onze trainingen worden gegeven door specialisten met een jarenlange ervaring in de gaschromatografie. Tijdens deze training leert u meer over de basisprincipes van Micro gaschromatografie. Daarnaast leggen wij stap voor stap de verschillende onderdelen van de Micro GC uit. Hierdoor krijgt u een uitgebreid beeld van de opbouw van een Micro GC systeem en bent u beter in staat om te begrijpen waar u op moet letten bij het gebruik ervan. Vervolgens worden diverse applicaties uitgelicht, waardoor u de meest voorkomende problemen leert te herkennen en te voorkomen. Tijdens deze ééndaagse cursus worden de volgende onderwerpen uitgelegd: • Opbouw van de Micro GC • Mogelijke opties per kanaal • Mogelijke sampling opties • Overzicht van applicaties • Do’s and don’ts bij gebruik van de Micro GC • Herkenning van problemen en het oplossen daarvan
19-09-2019 | Training | 1 dag | Rotterdam | Toegang: Betaald
Risicogebaseerd denken
We leren u risicogebaseerd denken: allereerst leert u de bronnen van onzekerheid in uw organisatie in kaart te brengen. Vervolgens werkt u aan de risicoaanpak: inschatting mogelijke gevolgen, acties en beheersmaatregelen en operationaliteit en effectiviteit. Deze aanpak helpt u bij het op systematische wijze doorvoeren van beheersmaatregelen om de gevolgen en effecten van niet-aanvaarbare risico’s in uw organisatie te vermijden, voorkomen, beperken of om te bouwen tot kans. De risicoaanpak volgt de eisen van de kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO/IEC 17025, NEN-EN-ISO 15189 en NEN-EN-ISO/IEC 17020. In de training gaat u zelf groepsgewijs oefenen met praktijkcases. U bent Analist, kwaliteitscoördinator, leidinggevende of interne auditor Inhoud 1.Normen en definities: wat vragen de normen NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018, NEN-EN-ISO 15189:2012 en NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 en wat is de definitie van risico en risicomanagement? 2.Risico-oplossende kwaliteitsteams: welke typen personen zijn nodig voor dit proces. 3.Enkele modellen om bronnen van onzekerheid in kaart te brengen 4.Risicoaanpak in theorie met o.a. inschatting mogelijke gevolgen, acties en beheersmaatregelen en operationaliteit en effectiviteit 5.Op naar de praktijk. In groepjes aan de slag met allerlei cases.
19-09-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Inspectienorm ISO 17020:2012 praktisch interpreteren
In deze cursus krijgt u het overzicht van de normelementen uit de kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO/IEC 17020: 2012 voor inspectie-instellingen. Daarnaast leert u alles over de samenhang tussen de verschillende criteria en hoe u op welke wijzen aan criteria kunt voldoen. U bent Kwaliteitscoördinator, manager of (hoofd)inspecteur Inhoud 1. Inleiding: belangrijke kenmerken van de norm. 2. Opzet NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012: we bespreken de indeling van de norm. 3. Algemene eisen: onpartijdigheid, onafhankelijkheid en geheimhouding. 4. Structurele eisen: in deze module leert u alles over de criteria waarin de administratieve eisen en eisen betreffende organisatie en management zijn geformuleerd. 5. Eisen ten aanzien van middelen: personeel, faciliteiten, apparatuur en uitbesteding. 6. Proceseisen: de criteria die een relatie hebben met vaktechnische aspecten van inspectiewerkzaamheden, zoals inspectiemethoden, behandeling van te inspecteren objecten en monsters, registraties, inspectierapporten en certificaten, klachten en beroep komen aan de orde. 7. Eisen aan het managementsysteem: documentatie, beheer van documenten en registraties, directiebeoordeling, interne audits en corrigerende en preventieve maatregelen. 8. Tenslotte passeren de normatieve bijlage A (onafhankelijkheidseisen) en de informatieve bijlage B (inhoud inspectierapporten en certificaten) de revue.
20-09-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Capilliare GC in de praktijk (niveau 2)
Waarom de cursus Capilliare GC in de praktijk (niveau 2) Aan bod komen de meest uiteenlopende facetten van capillaire GC en beproefde en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de opbouw van instrumenten. U maakt kennis met selectieve injectietechnieken voor sporenanalyses, selectieve detectoren, alle soorten kolommen voor capillaire GC en meerdimensionele GC. U leert dit niet alleen in theorie, maar u gaat ook practicum uitvoeren op verschillende merken GC’s. Voor wie is de cursus Capilliare GC in de praktijk (niveau 2) bedoeld U werkt al geruime tijd met capillaire GC en bent bekend met de basisprincipes. U wilt meer weten over kolomkeuze en het verbeteren van bestaande GC-methoden. U heeft ook belangstelling voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van capillaire GC. Het programma van de cursus Capillaire GC in de praktijk (niveau 2) omvat de volgende onderdelen: + chromatografie + capillaire kolommen + retentie en selectiviteit + kolomkeuze en optimalisatie + (selectieve) injectie voor capillaire GC + (selectieve) detectie voor capillaire GC + speciale kolommen en technieken Methodiek Mondelinge kennisoverdracht en practicum wisselen elkaar op een prettige manier af. In het laboratorium staan de modernste instrumenten waarmee u in kleine groepjes, onder directe, deskundige begeleiding, de experimenten uitvoert. De discussies geven u meer inzicht in de mogelijkheden voor uw eigen toepassingen.
23-09-2019 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
ISO/IEC 17025:2017 praktisch interpreteren
De cursus brengt u overzicht en inzicht in de norm. We behandelen veelgebruikte modellen uit de kwaliteitszorg en we laten zien hoe u invulling geeft op de systeemtechnische en vaktechnische criteria van de norm met praktische voorbeelden. Tenslotte wisselen we met u van gedachten over hoe u bewustwording (awareness) van de norm creëert bij medewerkers van laboratoria. U bent Kwaliteitscoördinator, laboratoriummanager, (hoofd)analist of (aankomende) interne auditor Inhoud 1. Inleiding: belangrijke kenmerken van de norm. 2. Opzet NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018: we bespreken de indeling van de norm. 3. Kwaliteitsmanagementsysteemeisen: we delen enkele voorbeelden van normcriteria zoals beleid en doelstellingen, beoordeling van contracten, klachtenregeling, interne beoordelingen, corrigerende maatregelen, risicomanagement en directiebeoordeling. 4. Technische eisen: de vaktechnische aspecten van de werkzaamheden passeren de revue, zoals opleiding en scholing, selectie en validatie van methoden, monsterbeheer, kwaliteitscontroles en rapportage. 5. GAP-analyse: verschillen tussen NEN-EN-ISO/IEC 17025: 2005 en NEN-EN-ISO/IEC 17025: 2018.
23-09-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Transitie ISO/IEC 17025:2017
Met deze cursus krijgt u overzicht en inzicht in de nieuwe versie van de NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm. U krijgt onder andere antwoord op de vragen: hoe ziet de nieuwe indeling eruit, wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen de oude en de nieuwe versie, wat betekent procesgerichtheid, hoe gaat u om met risicomanagement, hoe geven we invulling aan de norm met de nieuwe criteria en moet u, documentair gezien, opnieuw beginnen? U bent Kwaliteitscoördinator, laboratoriummanager, (hoofd)analist of interne auditor met kennis van de NEN-EN-ISO/IEC 17025: 2005 Inhoud 1. Inleiding: belangrijke kenmerken en wijzigingen van de norm. 2. GAP-analyse: verschillen tussen NEN-EN-ISO/IEC 17025: 2018 en NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005. 3. De belangrijkste veranderingen nader beschouwd, zoals taalkundige formuleringen van de eisen, procesgerichtheid, risicomanagement, automatisering en documentatie. 4. Formulering en invulling van de nieuwe criteria. 5. Transitietraject.
24-09-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Basisvaardigheden voor laboratoriummedewerkers (niveau 4)
Met deze opleiding leert u gedurende 9 lessen in theorie en praktijk de basiskennis en vaardigheden, die noodzakelijk zijn om goed te kunnen functioneren op een laboratorium, zoals veiligheid, verdunningsreeksen, wegen, gebruik glaswerk, enz. Waarom de opleiding Basisvaardigheden voor laboranten Mensen die geen laboratoriumopleiding hebben genoten hebben vaak moeite met de basisvaardigheden in het laboratorium. Hiervoor heeft Avans+ in samenwerking met het Radius College een opleiding opgezet. Voor wie is de opleiding Basisvaardigheden voor laboranten bedoeld De opleiding Basisvaardigheden voor laboranten is bedoeld voor mensen die geen laboratoriumopleiding hebben genoten maar toch in een laboratorium werken. De cursist heeft behoefte aan een stukje basiskennis over het werken in een laboratorium. Het Programma Tijdens de opleiding Basisvaardigheden komen de volgende onderwerpen aan de orde: + Practicumregels + Veiligheid + Gebruik labjournaal + Glaswerk + Wegen + Pipetteren + Kalibreren + Verdunningsreeks + Titer stellen + Extractie + Gebruik spectrofotometer + Concentratieberekeningen + Massaberekeningen + Droge stof bepaling + pH-metingen Methodiek Aan de hand van eenvoudige en duidelijke uitleg zullen de onderdelen uit het programma door de docent worden uitgelegd. Daarnaast wordt geleerd hoe alles in de praktijk moet worden toegepast
26-09-2019 | Opleiding | 9 dagen | Breda | Toegang: Betaald
GMP/GLP voor laboratoria
Waarom de cursus GMP/GLP voor laboratoria Veel laboratoria werken in een gereguleerde omgeving en komen in aanraking met GMP-regelgeving (Good Manufacturing Practice) en GLP-regelgeving (Good Laboratory Practice). In de cursus GMP/GLP voor laboratoria leert u het hoe en waarom van het werken onder GMP- en GLP-regelgeving (tezamen ook wel GXP genoemd). De verschillen tussen GMP en GLP worden toegelicht. Aan de hand van oefeningen wordt u wegwijs gemaakt hoe deze regelgeving in de praktijk wordt uitgevoerd en toegepast. Voor wie is de cursus GMP/GLP voor laboratoria bedoeld U bent een laboratoriummedewerker, analist of hoofdanalist met een mbo- of bachelorachtergrond.U werkt in een gereguleerde omgeving, of gaat binnenkort werken in een kwaliteitslaboratorium dat te maken heeft met GXP. Het programma Tijdens de cursus GMP/GLP voor laboratoria maakt u kennis met de volgende onderwerpen: GXP-wetgeving en -richtlijnen + Waarom en waar hebben we ze nodig? + Wie stelt de richtlijnen op en wie dient zich daaraan te houden? GMP/GLP Principes, vereisten, organisatie, laboratorium omgeving, verschillen tussen EU en US GDP (Good Documentation Practice) Hoe dienen alle handelingen binnen het laboratorium te worden gedocumenteerd en opgeslagen GMP/GLP in het laboratorium + personeel: training, hygiëne, laboratorium omgeving + documentatie: ruwe data, documenten, logboeken, procedures, rapportering, opslag en retentie (data en standaarden) + instrumentatie: calibratie, kwalificatie, gecomputeriseerde systemen + analytische methodes en validaties (Farmacopee en in-house methoden): materialen en reagentia, specificaties en out-of-specificaties (OOS), change of control + stabiliteit studies: vereisten, protocollen, klimaat zones, simulatie + externe en interne audits: wat, waarom en hoe, voorbereiding, gevolgen Methodiek De wetgeving en de praktische toepasbaarheid komen uitvoerig ter sprake. We bespreken veel voorkomende knelpunten bij de implementatie en werken in een gereguleerde omgeving. U discussieert erover met de docent en uw medecursisten. Tijdens deze kwaliteitszorg cursus krijgt het praktische aspect van het werken in een gereguleerde laboratoriumomgeving ruimschoots aandacht.
26-09-2019 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
ISO 15189:2012 praktisch interpreteren
In deze cursus krijgt u overzicht van de normelementen uit de kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 15089:2012. U krijgt alle ins en outs over de NEN-EN-ISO 15189:2012. Daarnaast leert u over de samenhang tussen de verschillende criteria en krijgt u inzicht op welke manieren u aan criteria kunt voldoen. De praktische invulling van normcriteria staat centraal. Tenslotte wisselen we met u van gedachten over hoe u bewustwording (awareness) van de norm creëert bij medewerkers van laboratoria. U bent Kwaliteitscoördinator, laboratoriummanager, medisch laboratoriumspecialist of (hoofd)analist Inhoud 1. Inleiding: principes van kwaliteitsmanagement en achtergronden van accreditatie en certificatie. 2. NEN-EN-ISO 15189:2012: u krijgt de inhoud en structuur van de norm toegelicht. 3. Eisen aan management en organisatie: interpretatie en verduidelijking van de eisen die gelden voor organisatie- en managementsysteem waaronder inkoop, beleid, directiebeoordeling, corrigerende en preventieve maatregelen en documentatiesysteem. 4. Technische eisen: we bespreken de eisen voor de vaktechnische aspecten waaronder selectie en validatie van methoden, kwaliteitscontroles, rapportage en herroepen van uitslagen, risicomanagement en procesverbetering, eisen aan het laboratorium informatiemanagement.
30-09-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Troubleshooting GC
Waarom de cursus Troubleshooting GC Storingen die in het dagelijks gebruik van je GCanalysemethoden kunnen optreden, vormen de kern van deze cursus. We bespreken herkenningsmethoden en de bijbehorende oplossingen waarmee u storingen en afwijkende meetresultaten herkent, verhelpt en voorkomt. Voor wie is de cursus Troubleshooting GC bedoeld U heeft minimaal een jaar ervaring met GC. U wilt veel voorkomende problemen snel herkennen en deze gestructureerd oplossen of beter nog, voorkomen. Als u de GC-cursus(sen) (niveau 1 en/of 2) hebt gevolgd, is deze cursus zeer geschikt voor u. Het programma Het programma van de cursus Troubleshooting GC omvat de volgende onderdelen: + systematisch probleem oplossen + het gassysteem + de kolom + de injector + de detector + onderhoud en trouble shooting van GC instrumenten + diagnose uit chromatogrammen Methodiek De “theorie” van trouble shooting behandelen we vrijwel geheel aan de hand van voorbeelden, chromatogrammen en cases. Daarnaast voert u elke dag experimenten uit in de vorm van praktische problemen die zijn ingebouwd in moderne GC-apparatuur. Ook besteden we aandacht aan (preventief) onderhoud en trouble shooting van GC instrumenten. We maken daarbij geen onderscheid in het type gaschromatograaf die u in uw eigen laboratorium gebruikt.
30-09-2019 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Laboratoriummanagement: Communicatie
Cursus voor analisten die gevraagd worden om de leidinggevende/manager te ondersteunen en/of een coördinerende taak krijgen binnen het laboratorium. Je werkt aan je professionele ontwikkeling en je krijgt inzicht in hoe je op een professionele manier binnen een laboratorium kunt communiceren. In deze training kun je je verdiepen in communicatiemethoden en -technieken in het algemeen en specifiek voor laboratoria. Belangrijke aspecten in deze training zijn: - Hoe wordt er binnen het laboratorium met elkaar gecommuniceerd? - Hoe zien de overdrachtssituaties eruit? - Wie zijn er betrokken bij de communicatie? (o.a. verschillende medewerkers en externe partijen) - Wat loopt goed, wat is voor verbetering vatbaar?
01-10-2019 | Cursus | 4 dagen | Nijmegen | Toegang: Betaald
Laboratoriummanagement: Projectmanagement
De opleiding tot analist is vaak gericht op diagnostiek en research. De cursus Projectmanagement beoogt het vakmanschap van een analist te verrijken met kennis en het zich eigen maken van praktische vaardigheden op het gebied van projectmatig werken. Je werkt aan een eigen (voorbeeld)project, waarvoor je o.a. een strokenplanning maakt. Je leert een Plan van Aanpak te schrijven en te presenteren en je rondt de cursus af met een eindrapportage van het project.
01-10-2019 | Cursus | 4 dagen | Nijmegen | Toegang: Betaald
Design of experiments (DOE) in de praktijk
Vanuit strengere kwaliteitseisen en kostenoverwegingen wordt het steeds belangrijker een onderzoek of experiment gestructureerd aan te pakken. Dat geldt vooral voor de optimalisatie van processen of analyses met meerdere variabelen. In deze cursus leert u met behulp van statistische methoden en software om maximale informatie te halen uit een minimaal aantal experimenten en de (on)afhankelijkheid van variabelen vast te stellen. Waarom de cursus Design of experiments (DOE) in de praktijk Hoe zet u een onderzoek op? Hoe ontwerpt u een experiment? Vanuit strengere kwaliteitseisen en kostenoverwegingen wordt het steeds belangrijker een onderzoek of experiment gestructureerd aan te pakken. Dat geldt vooral voor de optimalisatie van processen of analyses met meerdere variabelen. In deze cursus leert u met behulp van statistische methoden en software om maximale informatie te halen uit een minimaal aantal experimenten. Zo bespaart u tijd en kosten. Voor wie is de cursus Design of experiments (DOE) in de praktijk bedoeld U denkt en werkt op hbo-(bachelor) of academisch niveau. U werkt bij een research-, technologische of ontwikkelingsafdeling. U bent verantwoordelijk voor het opzetten en optimaliseren van experimenten en het analyseren en interpreteren van de uitkomsten. Het programma In de eerste 3 dagen van de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: + Inleiding statistische toetsen + Onafhankelijkheid van experimentele fouten + Regressie-analyse + Stappenplan DOE opzet + Factoriële proefschema’s (model, significantie, lineariteit) + Fractionele factoriële proefschema’s + Confounding, Resolution, Folding + Factoriële proefschema’s in blokken + Power and sample size + Keuze van DOE schema’s + Plackett-Burman Designs + Robuustheid Designs + Proefschema’s voor regressie-analyse (response surface DOE) + Bepalen van Design Space De 4e dag is een terugkomdag, waarin eigen praktijkcases worden besproken en extra oefeningen en voorbeeldcases worden behandeld Methodiek Tijdens de eerste 3 dagen leert u de principes van experimental design. U oefent de theorie vervolgens aan de hand van aanschouwelijke cases, bijvoorbeeld het optimaliseren van een katapult. Bij alle oefeningen gebruikt u statistische software. Standaard gebruiken wij Minitab, maar u kunt ook uw eigen softwarepakket meenemen. Na afloop van de eerste 3 dagen krijgt u een zelfstudieopdracht mee met als doel het geleerde in uw eigen praktijk toe te passen. Na ca. 8 weken is er vervolgens een terugkomdag, waarin de zelfstudieopdrachten worden besproken en de eerste ervaringen met de nieuwe vaardigheden worden geëvalueerd. U krijgt les van een ervaren docent, die als consultant dagelijks bezig is met het opzetten van experimenten voor klanten uit uw beroepspraktijk.
02-10-2019 | Cursus | 4 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Interne audits
In de cursus Interne Audit leert u alles over het voorbereiden op, het uitvoeren van, het rapporteren over en het evalueren van audits en het toepassen van audittechnieken. Waar heeft u het meeste aan: vreemde ogen of de frisse blik? Deze cursus bevat lezingen, workshops en rollenspellen. U bent Kwaliteitscoördinator, laboratoriummanager, (hoofd)analist of (aankomende) interne auditor Inhoud 1.We starten met de lezing Audits, een verkenning, definitie en typen. 2.Wat zeggen de normen NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018, NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 en NEN-EN-ISO 15189:2012? We kijken onder andere naar hoe de norm als basis dient, documentatie en praktijk, jaarplan, breedte- en diepte-audits, systeem- en vaktechnische audits en competentie en opleiding auditoren. 3.Kwaliteitsdenken: u leert het procesmodel lezen, met daarin aandacht voor de Deming-cirkel, kwaliteitsdriehoeken en het primaire proces in relatie tot een kwaliteitsmanagementsysteem. 4.Het auditproces in detail. Aan de orde komen onder andere: fasering, plan, steekproef, scope, vraagstelling, formeel vs. informeel, wie is benaderbaar, structureel of incidenteel, check en cross-check vs. aantoonplicht, koppeling van informatie, de vinger erachter, afwijkingen, papierwinkel, vragenlijsten, checklists, registratie, verslaglegging, beoordeling van informatie, distributie van informatie, tijdspad, corrigerende maatregelen, controles, goedkeuring en autorisatie. 5.Verantwoordelijkheden: wat is de rol van lijnmanagement, kwaliteitscoördinator en auditor? 6.De psychologie: beoordeling of vaststelling, verantwoordelijkheid, onvolledigheid, eigen mening, persoonlijke afrekening, wat doe je wel, wat doe je niet?
02-10-2019 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Ergonomie & fysieke belasting in het laboratorium
Waarom de cursus Ergonomie & fysieke belasting in het laboratorium Voeren u en/of uw medewerkers regelmatig dezelfde werkzaamheden uit met een standaard (werk)houding? Werkt u lang in dezelfde houding of met herhaling van bewegingen? In deze cursus worden de risicofactoren die leiden fysieke klachten bij laboratoriummedewerkers besproken. Als basis hiervoor wordt gebruik gemaakt van een onderzoek naar de oorzaken van fysieke klachten bij diverse laboratoria aangevuld met ervaringen van onze docente Ir. Iris van ’t Leven. Voor wie is de cursus Ergonomie & fysieke belasting in het laboratorium bedoeld Medewerkers en leidinggevenden van medische, biologische, fysische en analytisch chemische laboratoria. Werknemers van afdelingen, waar veel repeterende handelingen moeten worden uitgevoerd, soms samen met tillen en verplaatsen van goederen. Programma, vorm en inhoud Bij het bespreken van beheersmaatregelen is er aandacht voor de 5 W’s die aan de basis liggen van een goed ingerichte werkplek: + Werkplekinrichting + Werkhouding + Werkomgeving + Werkdruk + Werkorganisatie Methodiek Goed gaan zitten om de werkwijze, de routing en de werkomstandigheden te verbeteren leidt in het algemeen tot een efficiëntere manier van werken. Goede maatregelen verdienen zichzelf ruimschoots terug. De cursus is in de vorm van een interactieve training met oefeningen en demonstraties. De groepsgrootte is bij voorkeur van beperkte omvang (10 - 15) zodat er voldoende ruimte en tijd is om praktische oefeningen te doen.
03-10-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Chromeleon advanced
Het werken met Chromeleon gaat u gemakkelijk af omdat u de Interscience Chromeleon basiscursus al gevolgd hebt. Routinematig past u verschillende methodes toe. En dan is er opeens de vraag om nieuwe methodes te gaan ontwikkelen. Hoe doet u dat efficiënt en effectief? Simpelweg door het volgen van deze 1-daagse Chromeleon Advanced cursus. Geschikt voor: Professionals met ervaring met Chromeleon en die hun expertise willen vergroten.
03-10-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Validatie van software in het laboratorium
Waarom de cursus Validatie van software in het laboratorium Naast de validatie van instrumenten komt er steeds meer aandacht voor de validatie van de op laboratoria gebruikte computersystemen en software. Deze lopen uiteen van LIMS Systemen en Excel datasheets tot de besturings- en dataverwerkingssoftware in analytische apparatuur. Vaak is onduidelijk bij wie de verantwoordelijkheid voor de validatie van computersystemen ligt. Laat staan hoe deze validatie het beste tot stand kan komen. De cursus Validatie van software in het laboratorium, die werd ontwikkeld in samenwerking met GMP-TopConsult, brengt daarin klaarheid. Voor wie is de cursus Validatie van software in het laboratorium bedoeld U bent laboratoriummedewerker op minimaal hbo-niveau en verantwoordelijk voor de laboratoriumsystemen. Ook de validatie van de gebruikte software en digitale systemen valt onder uw verantwoordelijkheid. U wilt graag weten wat de laatste ontwikkelingen zijn op dit gebied. Zo bent u meteen goed voorbereid op eventuele inspecties en/of audits. De cursus Validatie van software in het laboratorium kan ook incompany worden verzorgd. Het programma Omdat risicobeheersing bij de borging van kwaliteit binnen laboratoria steeds belangrijker wordt, is de cursus Validatie van software in het laboratorium vanuit dat perspectief opgezet. Het programma ziet er als volgt uit: + Wat is valideren? En waarom valideren? + Welke normen en regels gelden er? + Wat moet er in een user requirement specificatie staan? + Het toepassen van risicomanagement + De rol van de leverancier + Het validatieproces + Gebruik maken van elektronische records (21 CFR part 11) + Het validatiemasterplan Methodiek Voorafgaand aan deze kwaliteitszorg cursus maken we een inventarisatie van uw wensen ten aanzien van de cursus. Op die manier komt uw eigen werksituatie het best naar voren en kunnen de docenten daar zo goed mogelijk op inspelen. De cursus heeft de opzet van een workshop. Dat betekent dat er, na een algemene inleiding, veel met opdrachten wordt gewerkt. Er is voldoende gelegenheid voor interactie met docenten en tussen de deelnemers onderling.
04-10-2019 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Scanning Electronen Microscopie van A tot Z (SEM)
Waarom de cursus “SEM van A tot Z” Avans+ organiseert in samenwerking met JEOL de cursus Scanning Electronen Microscopie van A tot Z met daarin aandacht voor asbest-analyse. Voor wie is de cursus “SEM van A tot Z” bedoeld U werkt of gaat binnenkort werken met een SEM en wil meer weten van de werking van het apparaat evenals de monstervoorbewerking. Het programma Cursusinhoud SEM van A tot Z: + Opbouw van de Scanning Electronen Microscoop + Verschillende types Electronen Microscopen + Vergroting en focussering + Interactie van electronen met materiaal + Monstervoorbereidingstechnieken + Herkenning en interpretatie van beelden + Beelden verbeteren en optimaliseren + Elementanalyse (EDX) + Asbestanalyses + Het gebruik van SEM en veiligheid Methodiek Mondelinge kennisoverdracht en practicum wisselen elkaar af. In het laboratorium staan de modernste instrumenten waarmee u in kleine groepjes, onder directe, deskundige begeleiding, de experimenten uitvoert.
07-10-2019 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
(kwantitatieve) Analyse van peptiden en proteïnen
Waarom de cursus (kwantitatieve) Analyse van peptiden en proteïnen Deze cursus biedt u een breed programma over de analyse van peptiden en proteïnen met LC-MS. We bespreken LC scheidingstechnieken en massaspectrometrie van proteïnen. Ook monstervoorbewerking komt aan bod. Kwantitatieve analyse van peptiden en proteïnen is vooral van belang voor klinische biomarkers en biofarmaceutica, zoals therapeutische monoklonale antilichamen. Het programma wordt verzorgd door dr. Wilfried Niessen (hyphen MassSpec) en dr. William van Dongen (TNO Triskelion, Zeist). Voor wie is de cursus (kwantitatieve) Analyse van peptiden en proteïnen bedoeld Deze cursus is zeer relevant voor medewerkers van klinische laboratoria, waarin analyses van biomarkers, proteïne drugs en therapeutische biofarmaceutica worden gedaan of overwogen. Daarnaast is de cursus van belang voor andere laboratoria waar kwantitatieve analyses van peptiden en proteïnen uitgevoerd worden, bijvoorbeeld in voedingstoepassingen. Het programma DAG 1: + Wat zijn proteïnen. Aminozuur sequentie. Aminozuren als bouwstenen. Typen proteïnen. Algemene fysicochemische eigenschappen + Analytische scheiding van proteïnen (10-150 kDa) met RPLC, HILIC, SEC, IEX, CE. Detectie + Massaspectrometrie van proteïnen. Korte inleiding in ESI-MS en MALDI-MS. Molecuulgewichtsbepaling, isotopen, meerwaardig-geladen ionen, deconvolutie + Analytische scheiding van proteïnen (10-150 kDa) op proteïneniveau + Ligand-binding assays (LBAs). Basisprincipes, uitvoeringsvormen, voordelen en beperkingen van LBAs. DAG 2: + Kwantitatieve analyse van proteïnen. Algemene workflow: de 7 kritische factoren + MS karakterisering van proteïnen - 1. Proteomics workflow; enzymatische digestie, sequentie-analyse. + Monstervoorbewerking van proteïnen en peptiden met traditionele analytische methoden: SPE, LLE, PP, IMAC, gelfiltratie, dialyse + MS karakterisering van proteïnen - 2. HPLC van peptiden: kolommaterialen (RPLC, Coreshell, UHPLC, silica/non-silica materialen, monolieten), on-line SPE-LC. DAG 3: + Kwantitatieve analyse van proteïnen: signature peptiden. MS issues: SRM, optimalisatie, keuze interne standaarden. Klinisch biomarkers, low-mass (15-30 kDa) biofarmaceutica, en therapeutisch monoklonaal antilichaam. Hoog-resolutie MS (TOF, Orbitrap) + Vragen en antwoorden. Methodiek U woont interactieve presentaties bij over alle praktische en theoretische aspecten van de analyses van peptiden en eiwitten. U raakt vertrouwd met de eigenschappen van kolommen, operationele parameters voor LC-MS, gerelateerd aan relevante applicaties en voorbeelden. U werkt aan opdrachten die de theorie verder zullen verduidelijken. Ervaren (gast)docenten begeleiden u in het leerproces.
08-10-2019 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Corrigeren met de 4x O-aanpak
We leren u werken met de 4 x O-aanpak: oorzaakanalyse, omvanganalyse, oplossingen en operationaliteit. Deze aanpak helpt u bij het nemen van corrigerende maatregelen naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen uit interne en externe audits, klachten, kwaliteitscontroles en acties na een directiebeoordeling. De 4 x O-aanpak volgt de eisen van de kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO/IEC 17025 en NEN-EN-ISO/IEC 17020 en wordt bij accreditatieonderzoeken intensief beoordeeld. De systematiek helpt u bij het structureel en effectief oplossen van afwijkingen. In de training gaat u zelf groepsgewijs oefenen met praktijkcases. U bent Analist, kwaliteitscoördinator, leidinggevende of interne auditor Inhoud 1. Normen: wat vragen de normen NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 en NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012? 2. Leren verbeteren: stapsgewijs en doorbraakverbetering, de Deming-cirkel en de fasen van een verbeterproces. 3. Verbeterteams: welke typen personen zijn nodig voor het verbeterproces. 4. Technieken: beschikbare technieken voor problemen identificeren, gegevens verzamelen, oorzaak- en omvanganalyse, ideeën genereren, beslissingen nemen en bewaken van verbetering. 5. 4 x O-aanpak in theorie met o.a. oorzaak-gevolg analyse, 5x waarom, brainstormen. 6. Op naar de praktijk! In groepjes aan de slag met allerlei cases.
08-10-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Atomaire emissiespectrometrie met ICP
Waarom de cursus Atomaire emissiespectrometrie met ICP Multi-element analyse op lage concentratie niveau’s in diverse matrices kan uitstekend worden uitgevoerd met ICP-AES. Tijdens de cursus Atomaire emissiespectrometrie met ICP wisselen voordrachten, intensieve praktische oefeningen en demonstraties elkaar af, waardoor een optimale kennisoverdracht wordt bereikt. We besteden aandacht aan de theorie maar u leert ook analyses uitvoeren en resultaten beoordelen. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan optimalisatie en mogelijke storingen. Deze cursus is een voortzetting van de cursus aan de Technische Universiteit Delft, maar zal nu worden georganiseerd i.s.m. de firma AEMAS in Oosterhout (NB). De docent is mevr. dr. ir. M.T.C. de Loos-Vollebregt. Voor wie is de cursus Atomaire emissiespectrometrie met ICP bedoeld U bent een laboratoriummedewerker en u wilt zich zowel theoretisch als praktisch verdiepen en bekwamen in ICP atomaire emissiespectrometrie. Het programma van de cursus Atomaire emissiespectrometrie met ICP is als volgt: Theorie Inleiding atomaire emissiespectrometrie: instrumentatie; optiek en detectoren; signaalverwerking; ondergrondcorrectie; lijnselectie; detectiegrenzen. Practicum en theorie gecombineerd Kennismaken met apparatuur; monsterintroductie; optimalisatie; diagnostische tests; axiaal/radiaal meten; calibratie; werkgebied; lineariteit; detectiegrenzen; invloed van de matrix; robuust plasma; methode ontwikkeling; spectrale interferenties; lijnkeuze; ondergrondcorrectie; signaalverwerking; werken met interne standaarden. Bespreking van analyseproblemen Monstervoorbereiding en monsterintroductie; kwaliteitszorg; inleiding ICP-MS. Methodiek Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Bij de praktische oefeningen werkt u met elkaar in kleine groepjes. Zo deelt u uw kennis en ervaring met deelnemers van andere laboratoria. Ervaren docenten begeleiden u in het leerproces.
09-10-2019 | Cursus | 3 dagen | Oosterhout | Toegang: Betaald
Corrigeren met de 4x O-aanpak voor medische laboratoria
We leren u werken met de 4 x O-aanpak: oorzaakanalyse, omvanganalyse, oplossingen en operationaliteit. Deze aanpak helpt u bij het nemen van corrigerende of preventieve maatregelen naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen uit interne en externe audits, klachten, kwaliteitscontroles en acties na een directiebeoordeling. De 4 x O-aanpak volgt direct uit de eisen van de kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 15189 :2012 en wordt bij accreditatieonderzoeken intensief beoordeeld. In de training gaat u zelf groepsgewijs oefenen met praktijkcases. U bent Hoofdanalist, kwaliteitscoördinator, leidinggevende of interne auditor Inhoud 1. Wat vraagt de norm NEN-EN-ISO 15189:2012? 2. Leren verbeteren: stapsgewijs en doorbraakverbetering, de Deming-cirkel en de fasen van een verbeteringsproces. 3. Verbeterteams: welke typen personen zijn nodig voor verbeterprocessen? 4. Technieken: beschikbare technieken voor problemen identificeren, gegevens verzamelen, oorzaak- en omvanganalyse, ideeën genereren, beslissingen nemen en bewaken van de verbetering. 5. 4 x O-aanpak in theorie met o.a. oorzaak-gevolg analyse, 5x waarom, brainstormen. 6. Op naar de praktijk! In groepjes aan de slag met allerlei cases.
09-10-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Interne en externe QC voor medische laboratoria
Zoveel mogelijk onjuiste analyseresultaten voorkomen? Dan is de cursus Interne en externe QC voor medische laboratoria als methodiek iets voor u. U bestudeert hoe u invulling geeft aan de eisen van NEN-EN-ISO 15189. Bovendien leert u hoe resultaten van externe QC te interpreteren. Basiswoorden zijn statistiek, controlekaarten, ringonderzoeken en evaluaties. De cursus gaat in op alledaagse QC-problemen en geeft direct toepasbare kennis en vaardigheden. U bent Hoofdanalist, kwaliteitscoördinator, researchanalist of medisch laboratoriumspecialist Inhoud 1. Statistische basisbegrippen, zoals precisie, bias, total error, allowable total error. 2. Controleren en beheersen van de kwaliteit van NEN-EN-ISO 15189:2012. 3. Interne QC met aandacht voor algemene grondbeginselen met hun doel en mogelijkheden, actiegrenzen en waarschuwingsgrenzen. 4. Levey-, Jennings-, Westgardregels: uitleg van de regels en hun betekenis, effectiviteit van de regels en snelheid van respons, ARL (average run length). 5. De toepassingsaspecten interne QC: CLSI EP protocol, relatie tot klinische relevantie, niveaus en frequentie van controle, opzetten van een controlekaart, omgaan met effecten o.g.v. verandering van bijvoorbeeld kalibrator, batch en reagens. Omgaan met afwijkingen, correctieve acties en vrijgeven van de resultaten. 6. Externe QC: wat zijn de algemene aspecten? We kijken naar doel, mogelijkheden, Z-score, Youden plot en de eisen aan de methode. 7. Externe QC met SKML: aan bod komen onder andere rapportage, histogrammen, Youden plot, Difference plot, SA score en TE score.
10-10-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Veilig werken met Biologische agentia
WAAROM DE CURSUS VEILIG WERKEN MET BIOLOGISCHE AGENTIA? In veel laboratoria kunnen medewerkers direct of indirect in contact komen met ziekteverwekkende micro-organismen. U kunt denken aan het werken met bloedproducten of andere lichaamsvloeistoffen, riool- of oppervlaktewater, dierlijke producten en levensmiddelen die besmet kunnen zijn. Deze cursus richt zich op het gezond en veilig werken met biologische agentia. Daarbij wordt gewerkt vanuit de eisen die de wetgeving voor arbeidsomstandigheden stelt aan het werken met biologische agentia. Het accent ligt op biologische agentia die ziekten veroorzaken bij de mens en dan vooral de werknemer. DOELGROEP U bent (hoofd)analist, medewerker en/of functionaris van microbiologische, biomedische en klinische, levensmiddelen-, water- of andere laboratoria die te maken hebben met blootstellingsrisico aan biologische agentia. U werkt en denkt minimaal op mbo-niveau. WERKVORM Met presentaties en video’s over de risico’s van biologische agentia en beheersmaatregelen krijgt u handvatten om zelf de risico’s op uw werk te inventariseren. Aan de hand van korte opdrachten leert u een aantal gezondheidsrisico’s van het werken met biologische monsters en agentia te herkennen. Ook oefent u met het formuleren van beheersmaatregelen. De cursus duurt 1 dag en wordt gegeven bij Avans+ in Breda. Indien meerdere collega’s binnen 1 bedrijf getraind moeten worden kan de cursus ook bij u op locatie gegeven worden. RESULTAAT Na afloop van deze cursus kunt u: voor een aantal van de werkzaamheden op uw laboratorium de risico’s voor blootstelling aan biologische agentia herkennen; richtlijnen uit interne en externe voorschriften toepassen voor enkele risico’s van uw eigen werk; maatregelen voorstellen om deze risico’s te beheersen.
10-10-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Interpretatie GC-MS massaspectra
Waarom Interpretatie van GC-MS massaspectra GC-MS is een belangrijke techniek voor de identificatie en analyse van vluchtige componenten. Vaak maak je daarbij gebruik van bibliotheek zoekprocedures. Een beter begrip van de GC massaspectra krijg je door fragmentatiemechanismen te bestuderen en te begrijpen. Deze cursus behandelt systematisch de interpretatie van massaspectra verkregen met elektronionisatie in GC–MS. Met behulp van de opgedane kennis kunnen structuren van onbekende verbindingen worden opgehelderd op basis van de verkregen massaspectra. Onze gastdocent is prof. dr. Wilfried Niessen, hyphen MassSpec, Leiden. Voor wie bedoeld U werkt als (hoofd)analist of medewerker in een laboratorium waar GC-MS wordt toegepast. Dus bijvoorbeeld in milieulaboratoria, de voedingsmiddelen industrie, de chemische industrie, de farmacie. U wilt inzicht krijgen in de fragmentatie van moleculen in GC-MS en aldus hoe u informatie verkrijgt over de moleculestructuur uit het massaspectrum van (min of meer) onbekende verbindingen. Deze kunnen voorkomen als niet geïdentificeerde pieken in het gaschromatogram. Kennis van structuurformules in de organische chemie is gewenst Het resultaat U heeft een beter begrip van de fragmentatie van moleculen onder elektronionisatie. Dat helpt u bij het oplossen van confirmatie- en identificatieproblemen in GC-MS analyses en met de kritische evaluatie van de resultaten van een bibliotheekzoekprocedure. De resultaten dragen bij tot de opheldering van de molecuulformule en chemische structuur van onbekende verbindingen in het geanalyseerde monster.
26-10-2019 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Agilent HPLC Operation Trouble shooting and Maintanance
Waarom de training Agilent 1100/1200 ”Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance”? Tijdens deze training leert u de Agilent 1100/1200 series LC efficiënt gebruiken. Elementen uit de 1100/1200 bedieningstraining zijn gecombineerd met onderdelen van de 1100/1200 maintenance & Troubleshooting training om beginnende gebruikers een goede basis te geven. De bediening van het systeem, het aansluiten van capillairen en kolommen en de principes van de LC-onderdelen worden uitgebreid uitgelegd. Bovendien worden basisonderhoud en –troubleshooting behandeld Voor wie is de training Agilent 1100/1200 ”Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance” bedoeld? U werkt sinds kort met een Agilent 1100/1200 LC-series systeem. U wilt weten hoe u het toestel het beste kunt bedienen welk onderhoud u zelf kunt uitvoeren en hoe u storingen kunt lokaliseren en oplossen. Het programma Het programma van de training Agilent 1100/1200 Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance omvat de volgende onderdelen: + ontgasser + pomp + injector + kolomoven + detector Methodiek Mondelinge kennisoverdracht en practicum wisselen elkaar op een prettige manier af. In het laboratorium staan een aantal 1100 /1200 LC-series HPLC systemen waarmee u in kleine groepjes, onder directe, deskundige begeleiding, de experimenten uitvoert.
28-10-2019 | Training | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Agilent HPLC basic operation, troubleshooting & maintenance
Waarom de training Agilent 1100/1200 ”Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance” Tijdens deze training leert u de Agilent 1100/1200 series LC efficiënt gebruiken. Elementen uit de 1100/1200 bedieningstraining zijn gecombineerd met onderdelen van de 1100/1200 maintenance & Troubleshooting training om beginnende gebruikers een goede basis te geven. De bediening van het systeem, het aansluiten van capillairen en kolommen en de principes van de LC-onderdelen worden uitgebreid uitgelegd. Bovendien worden basisonderhoud en –troubleshooting behandeld Voor wie is de training Agilent 1100/1200 ”Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance” bedoeld U werkt sinds kort met een Agilent 1100/1200 LC-series systeem. U wilt weten hoe u het toestel het beste kunt bedienen welk onderhoud u zelf kunt uitvoeren en hoe u storingen kunt lokaliseren en oplossen. Het programma van de training Agilent 1100/1200 Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance omvat de volgende onderdelen: + ontgasser + pomp + injector + kolomoven + detector Methodiek Mondelinge kennisoverdracht en practicum wisselen elkaar op een prettige manier af. In het laboratorium staan een aantal 1100 /1200 LC-series HPLC systemen waarmee u in kleine groepjes, onder directe, deskundige begeleiding, de experimenten uitvoert.
28-10-2019 | Training | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Real time PCR
INLEIDING De hoeveelheid DNA in een monster kan tegenwoordig snel worden geanalyseerd met Real-time PCR ook wel kwantitatieve (quantitative) PCR genoemd en wordt afgekort tot qPCR. De vorming van het PCR product wordt bij een qPCR real time (tijdens de PCR reactie) gemeten. Uit de exponentiële fase van de PCR reactie kan de hoeveelheid DNA bepaald worden. Dit vraagt van de analist kennis over en inzicht in de qPCR techniek, zodat een betrouwbare kwantificatie van het DNA in het monster mogelijk is. IETS VOOR U? U bent een laboratoriummedewerker met minimaal bachelorniveau (hbo). U heeft al enige PCR ervaring opgedaan en wilt zich nu verder ontwikkelen op het gebied van qPCR techniek om het DNA in uw monster betrouwbaar te kunnen analyseren en de hierbij ontstane problemen direct kunnen aanpakken. U wilt de juiste detectiemethode (direct/indirect) kunnen selecteren en deze keuze kunnen rechtvaardigen. Tevens wilt u hierbij de juiste primers voor uw target DNA kunnen ontwerpen en bestellen. Heeft u nog geen of nog maar weinig PCR ervaring, dan adviseren wij u de cursus Van conventionele analysetechniek naar snelle PCR techniek te volgen. PROGRAMMA Eerst zult u kennis maken met de technieken en de methodes die mogelijk zijn met real time PCR en de toepasbaarheid van deze techniek in uw dagelijkse werkzaamheden. U leert de verschillen tussen het gebruik van probes en dyes voor het opzetten van een protocol wat voor uw werkzaamheden direct van toepassing is. U gaat zelf primers en probes ontwikkelen, bestellen en hiermee uw target DNA kwantificeren door een qPCR assay in te zetten. Vervolgens leert u uw eigen resultaten analyseren met bijbehorende software. De verkregen resultaten worden aan elkaar gepresenteerd. Tijdens de cursus besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen: Dag 1: Introductie in real-time PCR + De techniek achter qPCR + Wat is het verschil met reguliere PCR? + Wat zijn de verschillende applicaties en toepassingen? + De verschillende detectiemethoden, probes, dyes. Het opzetten van de qPCR protocol + Welke mogelijkheden + Kiezen van de juiste stappen + Wat kan er geoptimaliseerd worden Ontwerpen van primers en probes + Het correct ontwerpen van de juiste primers + Welke problemen je moet voorkomen + Hoe probes te ontwikkelen Het inzetten van een qPCR assay + Hands on inzetten van het experiment inclusief standaard + Eerste stap naar het bekijken van de software en analyse Dag 2: Analyse van de assay + Bepalen van de threshold + Normaliseren van de standaarden Kwantificeren + Formules en methodes + Hoe te gebruiken + Absolute kwantificatie + Bepalen van de standaard Validatie en controles + Welke standaarden moeten worden meegenomen + LOD en LOQ bepalen + smeltcurve Voorbeelden van kwantificeren + Het bekijken en berekenen van voorbeelden Moleculaire assay + Het volledig inzetten en voorbereiden van een experiment en het verwerken van de analyse. WERKVORM U gaat zelfstandig aan de slag op het geavanceerde laboratorium van Avans+, waar u de moleculaire achtergronden krijgt en vanuit uw werkveld de real time PCR technieken gaat toepassen. U leert een qPCR experiment in te zetten, te optimaliseren en de resultaten te beoordelen, gekoppeld aan uw eigen dagelijkse samples. De gehele cursus is zo opgebouwd dat u vanuit de theorie direct de praktische vaardigheden toepast die voor u van toepassing zijn in uw eigen werksituatie. U zult tegen problemen aanlopen die u zelf leert op te lossen en de kritieke parameters van qPCR te herkennen. De cursus wordt afgesloten met een moleculaire assay waarin alle qPCR vaardigheden tot uiting komen en u tevens uw presentatievaardigheden oefent om uw verkregen resultaten over te kunnen brengen op uw doelgroep. U wordt in de training opgeleid door een ervaren specialist uit het werkveld. RESULTAAT Na deze cursus kunt u de in uw laboratorium gebruikte qPCR techniek betrouwbaar uitvoeren, waarbij u de juiste detectiemethode weet te selecteren en te beargumenteren. U kunt de daarbij benodigde primers voor uw target DNA ontwerpen en bestellen. U bent in staat zelfstandig het DNA in uw monster te kwantificeren.
28-10-2019 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Statistiek voor Laboratoriummedewerkers Basis
Een cursus Statistiek voor analisten, farmaceuten, biochemici, klinisch en medisch biologen. Heb je weinig ervaring met statistiek of wil je je kennis opfrissen? Deze basistraining geeft je een overzicht van de spreiding, verdelingen van meetresultaten en statistische toetsen die je kunt inzetten voor het nemen van beslissingen. Je leert statistische basisbegrippen en gaat aan de slag met onderwerpen zoals datapresentatie, kengetallen, verdelingen en kansberekening. Je voert zelf met Excel basishandelingen uit en je leert hoe je gegevens op de meest passende wijze presenteert.
29-10-2019 | Cursus | 6 dagen | Amsterdam | Toegang: Betaald
Statistiek en methodevalidatie voor medische laboratoria
We beginnen met het opfrissen van uw basiskennis statistiek. Daarna behandelen we de hulpmiddelen waarmee u de ontwikkeling en validatie van analysemethoden praktisch en efficiënt uitvoert. U leert welke statistische technieken u eenvoudig en doeltreffend doorrekent in Excel, zodat u zich op de toepassing blijft richten. U bent Hoofdanalist, kwaliteitscoördinator, researchanalist of medisch laboratoriumspecialist Inhoud 1. Omgaan met onzekerheid: ware waarde, standaardafwijking, vrijheidsgraden, afronden van waarnemingen. 2. Vormen van spreiding: binnen-dag en tussen-dag precisie, bias, total error. 3. Het gebruik van kansverdelingen en beslissingen nemen: Z-toets, T-toets, F-toets. 4. Prestatiekenmerken: kalibratie, lineariteit, bereik, recovery, aantoonbaarheidsgrens, rapportagegrens. 5. Kwaliteitsnormen: NEN-EN-ISO 15189:2012, CLIA ’88, Europese eisen, CLSI-documenten. 6. Verificatie en validatie van kwantitatieve methoden. 7. Verificatie en validatie van kwalitatieve methoden (bijv. bacteriologie). 8. Kwaliteitseisen voor analysemethoden, biologische variabiliteit, allowable total error. 9. Vergelijken van methoden of instrumenten: zoals T-toets, gewone lineaire regressie, Deming- of orthogonale regressie, Passing en Bablok. 10. Vergelijken van kwalitatieve methoden. 11. Interne QC: controlekaart, Levey-Jennings, Westgardregels en actie- en waarschuwingsgrenzen, probleemopvolging. 12. Externe QC: SKML, Z-score, Youdenplot. 13. Software van methodevalidatie: CLSI EP protocollen en softwarepakketten zoals Medcalc, StatisPro en Rhoads EP Evaluator.
29-10-2019 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Validatie van Excel Spreadsheets in laboratoria
Wanneer valideert u Excel spreadsheets? Wanneer niet? Hoe ver gaan we daarbij? Welke soorten Excel spreadsheets kennen we? Waar liggen risico’s en hoe groot zijn die? Hoe verloopt een validatieproces van spreadsheets? Hoe werkt dit wanneer we Macro’s/ VBA-code gebruiken? En hoe beheren we de spreadsheets? De cursus past binnen de kaders van een goed beheerd kwaliteitssysteem zoals u die kent binnen laboratoria. U bent Hoofd van een laboratorium, kwaliteitscoördinator, (hoofd) analist of IT-medewerker Inhoud 1. Aan de hand van normeisen leggen we uit waarom u van Excel spreadsheets moet aantonen dat ze aan specificaties, zoals validatie, beveiliging tegen bijstelling en (versie-)beheer, voldoen. 2. U gaat aan de slag met vragen zoals: moet Excel zelf gevalideerd worden? Welke spreadsheets moeten gevalideerd en geborgd worden? Hoe gaat u daar mee om? Waar liggen risico’s en hoe groot zijn die? 3. We geven u een indeling in categorieën voor inzicht in de complexiteit van die systemen. U krijgt praktische richtlijnen voor het opbouwen van een validatiedossier dat voldoet aan de normen. Daarnaast bespreken we de levenscyclus van een Excel spreadsheet en gaat u werken met verschillende oefeningen om een validatiedossier op te bouwen in Excel.
29-10-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Kwaliteitsfunctionaris laboratoria
Een kwaliteitssysteem opzetten is één, maar hoe krijgt u uw collega’s er in mee? Hoe houdt u het in stand? Dit is de eerste opleiding in Nederland voor laboratoria die leert hoe u een dergelijk systeem opzet, implementeert en voortdurend verbetert. Er is veel aandacht voor cultuuraspecten, communicatie en omgaan met weerstand. Via opdrachten past u uw nieuwe inzichten direct toe binnen uw eigen praktijk. Daarbij krijgt u feedback van de docenten. Waarom de cursus Kwaliteitsfunctionaris laboratoria De opleiding Kwaliteitsfunctionaris laboratoria gaat in op de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende normen en regels op het gebied van kwaliteit (zoals ISO 9001, ISO 17025, ISO 15189 en GLP/GMP), milieu (ISO 14001) en Arbo (ISO 18001). Dit laat zien waar het bij een kwaliteitssysteem werkelijk om gaat. U richt zich vervolgens op het beheersen van de bedrijfsprocessen en de risico’s binnen het laboratorium. Belangrijker nog dan het vakinhoudelijke, is de motivatie van collega’s om ermee te werken. Daarom besteden we in deze opleiding extra veel aandacht aan cultuuraspecten, communicatie en omgaan met weerstand. Kortom, een zeer praktische kwaliteitszorg opleiding, waar u in de praktijk ook echt iets aan heeft. Voor wie is de cursus Kwaliteitsfunctionaris laboratoria bedoeld U bent een ervaren laboratoriummedewerker op minimaal hbo-niveau. U zit in het (midden)management en bent belast met of werkt mee aan de invoering, het beheer of de verbetering van het kwaliteitssysteem. U wilt u verder te ontwikkelen op dit gebied, maar dan wel zo dat het direct aansluit op uw eigen werksituatie. U vindt het bovendien prettig dat u daarbij wordt begeleid en gecoacht. Het programma Het programma van de cursus Kwaliteitsfunctionaris laboratoria omvat de volgende onderdelen: + relevante normen: belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen ISO 9001:2000, ISO 15189, ISO 17025, ISO 22000, HACCP, GLP/GMP, ISO 14001 (Milieu) en OHSAS 18001 (Arbo) + projectmatig invoeren en onderhouden kwaliteitssysteem + soorten documenten en beheer + directiebeoordeling en managementreview + personeel en organisatie en cultuurverandering: verantwoordelijkheden en bevoegdheden, communicatie, motivatie van medewerkers, omgaan met weerstand, opleiding en training + faciliteiten en huisvesting + gebruik en beheer van apparatuur + risicoanalyses en risicomanagement + borging primaire proces + relatie kwaliteitsysteem en HSE + registratie van en omgaan met klachten + interne en externe audits en inspecties: hoe bereidt u zich het beste voor? + interlaboratoriumonderzoeken + corrigerende en preventieve maatregelen + klanttevredenheid + afwijkingen + data integriteit Methodiek De cursus Kwaliteitsfunctionaris laboratoria kent een unieke aanpak. U krijgt vooral te zien waarop bij inspecties wordt gelet. U kijkt als het ware mee over de schouder van een auditor. Die aanpak maakt snel duidelijk waar u op moet letten bij het inrichten en evalueren van een kwaliteitssysteem. De culturele en sociale aspecten komen aan de orde tijdens rollenspelen en groepsopdrachten. U krijgt hierdoor inzicht in uw eigen manier van communiceren en het omgaan met weerstand. Zo leert u inspelen op lastige situaties en krijgt u meer overtuigingskracht. Na iedere opleidingsdag gaat u aan de slag met praktijkopdrachten. De resultaten daarvan presenteert u de volgende opleidingsdag. Zo ontstaat er veel onderlinge uitwisseling. Een aantal opdrachten telt mee voor de eindbeoordeling. Ervaren docenten en trainers begeleiden u in het leerproces.
31-10-2019 | Opleiding | 6 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Titrimetrie 1:Directmetingen (pH, geleidbaarheid, ISE)
Waarom de cursus Titrimetrie 1: Directmetingen (pH, geleidbaarheid, ISE) Als laboratoriummedewerker maakt u gebruik van directmetingen als pH, geleidbaarheid en Ion-Selectieve-Electroden. Voor een optimale uitvoering van uw werk is een goed begrip van de eigenschappen van dergelijke analysemethoden, instrumenten en elektroden van groot belang. Voldoende kennis van anorganische chemie is daarbij noodzakelijk. Wellicht hebt u vragen als: + Waarom functioneert deze elektrode niet? + Hoe komt het dat metingen niet reproduceerbaar zijn? + Welke elektrode voor welke toepassing? Hoe kan ik ze het beste bewaren? Wat zijn hun eigenschappen en wat betekent dat voor de praktijk? + Waar moet ik op letten voor een correcte pH meting? Wat is een referentie-elektrode en hoe gebruik ik die, bv. bij een pH meting? + Wat zijn sterke en zwakke zuren of basen? Wat zeggen de pK waarden? Hoe zit het ook weer met buffers? Op al deze en andere vragen krijgt u een antwoord tijdens de cursus Titrimetrie 1: Directmetingen (pH, geleidbaarheid, ISE). De nadruk zal daarbij liggen op de praktijk. Voor wie is de cursus Titrimetrie 1: Directmetingen (pH, geleidbaarheid, ISE) bedoeld U bent analist of laboratoriummedewerker op minimaal MBO niveau. U bent belast met het uitvoeren van chemische analyses of andere laboratoriumtesten en u wilt meer inzicht verwerven in de eigenschappen van de reagentia, elektroden en instrumenten die u daarbij gebruikt. U wilt uw kennis op het gebied van anorganische chemie, specifiek de elektrochemie, graag opfrissen en uitbreiden. Het programma De cursus Titrimetrie 1: Directmetingen bestaat uit één dag. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: + Theorie elektroden (Nernst en activiteiten) + Calibratie en controle + Standaard additie (ISE) + Chemische elementen; hun eigenschappen, verbindingen en toepassingen + Werking van elektroden + Resultaten beoordelen De volgende begrippen komen daarbij uitgebreid aan de orde: + Normen als NEN, ISO, DIN en ASTM + Optimalisatie en validatie van methoden + Nauwkeurigheid en herhaalbaarheid + Wet van Nernst, chemische evenwichten + Problemen herkennen, voorkomen en oplossen Methodiek De onderwerpen worden in één dag behandeld. Theorie en oefenopdrachten wisselen elkaar af. Toepassingen in de laboratoriumpraktijk krijgen veel aandacht. Waar mogelijk wordt dieper ingegaan op onderwerpen welke door de deelnemer aan de cursus worden aangedragen. We werken intensief samen met apparatuur leveranciers, die onder andere zorg dragen voor moderne instrumenten.
04-11-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Kwaliteitszorg voor kwaliteitscoordinatoren
Wilt u beter inzicht krijgen op integraal kwaliteitsbeleid? Of worstelt u met de vraag hoe u zich proactief ontwikkelt in het werk i.p.v. reactief opereren? En wilt u vaardigheden leren om doeltreffendheid, doelmatigheid en effectiviteit van eigen functioneren en van het kwaliteitssysteem te verbeteren? U bent Kwaliteitscoördinator, leidinggevende of medewerker die in deze functie benoemd wordt Inhoud 1. Kwaliteitssystemen voor laboratoria en inspectie instellingen: de verschillen en overeenkomsten tussen diverse (normen voor) kwaliteitsmanagementsystemen. 2. Kwaliteit: definities, acht principes van kwaliteitsmanagement, de Deming-cirkel, kosten en opbrengsten. 3. Organisatie: verschillende typen organisaties en wat is de plaats van de kwaliteitscoördinator? 4. Beleid: missie, kwaliteitsbeleid, SMART-doelstellingen. 5. Medewerkers: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, werving en selectie, scholing, personeelsdossiers, lijnfunctionaris versus kwaliteitscoördinator. 6. Documentatie: opzet, beheer, onderhoud en consistentie van in- en externe documenten. 7. Faciliteiten: aspecten van huisvesting komen aan de orde. 8. Primaire proces: van opdracht tot rapportage, monsterontvangst, - acceptatie en -registratie, monstervoorbehandeling en representativiteit, kalibratie en lijncontroles. 9. Borging: controles, klachten, interne audit, directiebeoordeling. Kritische aspecten vragen om borging en beheersing door middel van maatregelen. 10. Communicatie: hoe te communiceren naar management, medewerkers en collega’s? 11. Psychologie: u wordt de coachende proactieve kwaliteitscoördinator die tactisch opereert, maar weet u wat uw valkuilen en kansen zijn? 12. NEN-EN-ISO/IEC 17025, NEN-EN-ISO/IEC 17020 en NEN-EN-ISO15189: Praktisch interpreteren. 13. Directiebeoordeling: hoe geeft u als kwaliteitscoördinator mede invulling?
04-11-2019 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Pragmatisch omgaan met NEN-EN-ISO 15189:2012
Met het verschijnen van de NEN-EN-ISO 15189:2012 zijn de eisen voor medische laboratoria verder aangescherpt en uitgebreid. Een aantal medische laboratoria heeft de overstap van de 4e CCKL Praktijkrichtlijn naar NEN-EN-ISO 15189:2012 al met succes gemaakt. De komende jaren zullen diverse medische laboratoria deze overstap nog gaan maken. Per 1 juli 2019 wordt de 4e CCKL Praktijkrichtlijn immers de nitief ingetrokken. Het implementeren van alle eisen van NEN-EN-ISO 15189:2012 is niet eenvoudig en een grondige kennis over de eisen, interpretatie en toepassing van de norm zijn essentieel! De verschillen met de 4de CCKL Praktijkrichtlijn zijn (alle details in aanmerking genomen) aanzienlijk. De eisen van de NEN-EN-ISO 15189:2012 worden geleerd aan de hand van concrete voorbeelden, inspirerende opdrachten en workshops. Steekwoorden daarbij zijn “gezond boerenverstand”, “pragmatisch” en “efficiënt”. De doelstelling is dat het laboratorium bij voortduring valide resultaten rapporteert en deze kan interpreteren. Lab-QAcademy heeft al veel ervaring opgedaan met de transitiebeoordelingen en een uitstekend beeld waar de valkuilen liggen voor de medische laboratoria. Uiteraard worden de verschillen met de 4e CCKL Praktijkrichtlijn expliciet behandeld. Een actieve inbreng wordt zeer op prijs gesteld en wordt onder meer bewerkstelligd door vragen, opdrachten en discussies. De cursus is bedoeld voor laboratoriummanagers, kwaliteitsmanagers, (hoofd-)analisten, vakdeskundigen of interne auditoren op mbo-, hbo- of academisch niveau. Programma Tijdens deze cursus wordt kennis opgedaan van alle criteria van de ISO 15189:2012. • Organisatie en managementverantwoordelijkheid, ethiek en communicatie • Managementsysteem, kwaliteitsbeleid en documentenbeheer • Integratie van alle management- en technische processen, monitoring en evaluatie • Contracten, inkoop en uitbesteding • Adviezen • Klachten en feedback van gebruikers • Identificatie en beheersing van afwijkingen • Interne audits en beoordelingen door externe organisaties • Risicomanagement • Directiebeoordeling en doelstellingen • Corrigerende en preventieve maatregelen • Continue verbetering, suggesties van personeel, PDCA-cyclus • Personeelsmanagement, competentie- en prestatiebeoordeling • Voorzieningen en apparatuur • Kalibratie en metrologische traceerbaarheid • Verificatie en validatie van methoden • Meetonzekerheid • Pre-onderzoeks-, onderzoeks- en postonderzoeksprocessen • Kwaliteitscontroles • Rapportage en geautomatiseerde selectie en rapportage • Laboratoriuminformatiemanagement: validatie/verificatie en borging data-integriteit De cursus wordt verzorgd door drs. Peter Kootstra. Na afloop heeft de cursist een goed beeld van de eisen en interpretaties van ISO 15189:2012 en de verschillen met de 4e CCKL Praktijkrichtlijn. De kennis kan direct worden toegepast in de eigen laboratoriumorganisatie. Een transitie kan op deze manier veel gemakkelijker worden gerealiseerd.
04-11-2019 | Tweedaagse cursus | 2 dagen | Utrecht | Toegang: Betaald
Titrimetrie 2: Titraties en titreren
Waarom de cursus Titrimetrie 2: Titraties en titreren Als laboratoriummedewerker doet u gehaltebepalingen m.b.v. titraties; denk aan het zuurgehalte of een actief chloor-bepaling. Voor een optimale uitvoering van uw werk is een goed begrip van de eigenschappen van dergelijke analysemethoden, instrumenten en elektroden van groot belang. Voldoende kennis van anorganische chemie is daarbij noodzakelijk. Wellicht hebt u vragen als: + Hoe zit het ook weer met blanco titraties en titerstellingen? + Wat is het juiste equivalentiepunt? + Wat zijn sterke en zwakke zuren of basen? Wat zeggen de pK waarden? Hoe zit het ook weer met buffers? + Hoe komt het dat metingen niet reproduceerbaar zijn? + Hoe zit het ook weer met molariteit en normaliteit? Hoe verhoudt zich ppm en %? Op al deze en andere vragen krijgt u een antwoord tijdens de cursus Titrimetrie 2: Titraties en titreren. De nadruk zal daarbij liggen op de praktijk. Voor wie is de cursus Titrimetrie 2: Titraties en titreren bedoeld U bent analist of laboratoriummedewerker op minimaal MBO niveau. U bent belast met het uitvoeren van chemische analyses of andere laboratoriumtesten en u wilt meer inzicht verwerven in de eigenschappen van de reagentia, elektroden en instrumenten die u daarbij gebruikt. U wilt uw kennis op het gebied van anorganische chemie, specifiek de elektrochemie, graag opfrissen en uitbreiden. Het programma De cursus Titrimetrie 2: Titraties en titreren bestaat uit één dag. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: + Reacties en indicatie + Titerstellen en methodieken + Evaluatie en berekenen + Elektrolyt oplossingen; zuren, basen, zouten, buffers, elektrochemische eigenschappen + Titranten en solvents + Potentiometrisch titreren; parameters en evaluatie + Chemische reacties; titraties + Resultaten beoordelen De volgende begrippen komen daarbij uitgebreid aan de orde: + Normen als NEN, ISO, DIN en ASTM + Optimalisatie en validatie van methoden + Nauwkeurigheid en herhaalbaarheid + Wet van Nernst, chemische evenwichten + Problemen herkennen, voorkomen en oplossen Methodiek De onderwerpen worden in één dag behandeld. Theorie en oefenopdrachten wisselen elkaar af. Toepassingen in de laboratoriumpraktijk krijgen veel aandacht. Waar mogelijk wordt dieper ingegaan op onderwerpen welke door u aan de cursus worden aangedragen. We werken intensief samen met apparatuurleveranciers, die onder andere zorg dragen voor moderne instrumenten.
05-11-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Methodeontwikkeling voor LC-MS
Waarom de cursus Methodeontwikkeling voor LC-MS LC-MS is een zeer krachtige analysemethode. Met de cursus Methodeontwikkeling voor LC-MS verbetert u uw kennis, inzichten, technieken en vaardigheden op het gebied van LC-MS. U raakt vertrouwd met geavanceerde technieken, hardware configuraties, spectrum interpretatie en kwantitatieve aspecten die gebruikt worden bij moderne vloeistofchromatografie, gekoppeld aan massaspectrometrie (LC-MS). Deze informatieve hplc cursus wordt gegeven door onze gastdocent prof. dr. Wilfried M.A. Niessen (hyphen MassSpec, Leiden). lr. Nico Vonk (Avans+) en andere gastdocenten. Voor wie is de cursus Methodeontwikkeling voor LC-MS bedoeld Deze hplc cursus is voor (hoofd)analisten, medewerkers en hoofden van farmaceutische, biomedische en klinisch chemische laboratoria. U werkt al enige tijd met LC-MS bij voorkeur de cursus Inleiding in LC-MS gevolgd. Zowel de HPLC als –MS aspecten van methodeontwikkeling worden behandeld. Daarnaast wordt ingegaan op monstervoorbewerking voor kwalitatieve en kwantitatieve LC-MS. Het programma van de cursus Methodeontwikkeling voor LC-MS is als volgt: Dag 1 + principes van LC-MS en MS-MS, herhaling en overzicht + inleiding in kwantitatieve analyse met LC-MS + methodeontwikkeling voor kwantitatieve analyse met LC-MS + ontwikkelingen in LC voor LC-MS: snelle LC en nieuwe kolommen Dag 2 + matrix-effecten in kwantitatieve analyse met LC-MS + gastspreker: Monstervoorbewerking voor LC-MS + methodeontwikkeling voor residu-anakyse met LC-MS Dag 3 + kwantitatieve analyse met LC-MS: validatie en methoden + gastspreker: Methodeontwikkeling voor kwalitatieve analyse met LC-MS + bevestiging van identiteit en identificatie met LC-MS + applicaties en praktijkvoorbeelden Download nu de brochure Methodeontwikkeling voor LC-MS voor een uitgebreide omschrijving van het programma. Methodiek U krijgt lezingen over alle belangrijke aspecten van LC-MS. U gaat ook oefeningen uitvoeren die de theorie verder zullen verduidelijken. Ervaren (gast)docenten begeleiden u in het leerproces
05-11-2019 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Beheer en werken met gevaarlijke stoffen
INLEIDING Kenmerk van veel laboratoria is dat er gewerkt wordt met een grote verscheidenheid van gevaarlijke stoffen en producten. De bijkomende gevaren, risico’s en (wettelijke) verplichtingen zijn vaak groot en de ervaring leert dat er bij veel laboratoria nog verbeteringen mogelijk c.q. noodzakelijk zijn. Deze cursus gaat in op het beheer van en werken met gevaarlijke stoffen, zodat het werken met chemicaliën verantwoord is. Tijdens de cursus leert u hoe u, uitgaande van specifieke kenmerken van uw organisatie, veilig kunt werken met gevaarlijke stoffen. Naast de theorie is de cursus praktisch en concreet en wordt er gewerkt met met praktijkgerichte casussen. De cursus is ontwikkeld en wordt gegeven door onze gastdocenten Wim van Alphen en Corné Bulkmans van Muopo Inventive consultancy. IETS VOOR U? De cursus is bedoeld voor functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van en het werken met gevaarlijke stoffen voor het laboratorium. Zij zijn bijvoorbeeld werkzaam als milieu- of arbocoördinator, veiligheidsfunctionaris, preventiemedewerker, hoofd laboratorium, hoofd onderhoud of hoofd productie. De cursus gaat uit van minimaal mbo werk- en denkniveau en u dient al enige kennis en ervaring te hebben op het gebied van gevaarlijke stoffen. PROGRAMMA Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: + Wet- en regelgeving Arbowet, BRZO/ARIE, PGS 15, Seveso richtlijnen, Milieu regelgeving, Reach en GHS/CLP. + Organisatie van beheer van gevaarlijke stoffen Stappenplan (van inkoop tot afval), doel- en taakstellingen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, tips en valkuilen en informatie management. + Registreren Opbouw registratiesysteem, wettelijke verplichtingen, praktijkvoorbeelden en oefeningen. + Inventariseren en beoordelen Beoordelen producteigenschappen, infor matiebronnen, beoordelen omgevingsfactoren en exposurescenario’s. + Beheersen en implementeren Technisch, organisatorische en gedragsmatig. Daarnaast aandacht voor de Arbeidshygiënische strategie, bronaanpak, persoonlijke beschermingsmiddelen, voorlichting en toezicht. WERKVORM De cursus is praktisch van opzet. Alle onderwerpen worden toegelicht aan de hand van praktijksituaties en discussies met de deelnemers. Een stappenplan om te komen tot beheer van gevaarlijke stoffen specifiek voor laboratoria wordt aangereikt waarbij de deelnemers hun specifieke situatie hierin kunnen onderbrengen. Per onderdeel wordt gewerkt met een aantal praktijksituaties en u ontvangt een aantal voorbeelden van specifieke onderdelen van het beleid welke geïmplementeerd kunnen worden binnen uw eigen organisatie. U leert op een praktische manier de theorie direct in de praktijk te brengen.
05-11-2019 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Methodevalidatie – structuur en opzet onder ISO/GMP/GLP
Moderne kwaliteitsmanagementsystemen voor kwaliteitscontrole-laboratoria (zoals bijvoorbeeld: ISO17025, ISO 15189 en GLP/GMP) vereisen dat gewerkt wordt met gevalideerde analyse- en testmethodes. De kwaliteitsnormen beschrijven echter niet hoe analyse- en testmethodes gevalideerd kunnen worden. In deze cursus leert u validaties opzetten volgens de ICH richtlijn. Na afloop heeft u een helder beeld van de validatie van analyse- en test methodes en kunt u een validatieplan opstellen en uitvoeren voor de methodes in het eigen laboratorium. Optioneel kunt u de extra dag volgen specifiek over HPLC methoden. Deze cursus hangt nauw samen met de cursus Praktische statistiek met Excel 2: voor methodevalidatie, maar kan ook los worden gevolgd. Waarom de cursus Methodevalidatie – structuur en opzet onder ISO/GMP/GLP Wat komt er allemaal bij kijken om een methode te valideren? Dat is het onderwerp van deze cursus. In deze cursus leert u validaties opzetten voor ISO 17025, ISO 15189 of GLP/GMP volgens de ICH richtlijn. Na afloop heeft u een helder beeld van de validatie van analyse- en test methodes en kunt u een validatieplan opstellen en uitvoeren voor de methodes in het eigen laboratorium. Voor wie is de cursus Methodevalidatie – structuur en opzet onder ISO/GMP/GLP bedoeld U hebt minimaal een HBO opleiding of u bent een MBO-er met veel ervaring. U bent direct of indirect betrokken bij de validatie van methoden. U wilt meer weten van het opzetten en uitvoeren van validatieplannen, het verzamelen van de benodigde informatie en het documenteren van validaties. Het programma Het programma over beide dagen zal in ieder geval de volgende onderwerpen behandelen: + Introductie en basisprincipe normen (o.a. GMP/ISO) + Documentatie + Validatie – kwalificatie – Kalibratie + Quality Management Systemen + Analytical Method Validation + Apparatuurkwalificatie Methodiek In deze cursus leert u aan welke aspecten u bij validatie aandacht moet besteden en aan welke juist niet. Met die kennis stelt u in interactieve workshops een validatieplan op van een eenvoudige testcase of van een eigen methode. Deze wordt in de cursus geëvalueerd en bijgesteld, zodat u met nieuwe inzichten de methoden in uw eigen praktijk kunt valideren. Deze cursus hangt nauw samen met de cursus Praktische statistiek met Excel 2, voor methodevalidatie, maar kan ook los worden gevolgd.
06-11-2019 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Titrimetrie 3: Karl-Fisher; volumetrie en coulometrie
Waarom de cursus Titrimetrie 3: Karl-Fischer; volumetrie en coulometrie Als laboratoriummedewerker voert u waterbepalingen uit in grondstoffen en eindproducten, zowel volumetrisch als coulometrisch. Voor een optimale uitvoering van uw werk is een goed begrip van de eigenschappen van dergelijke analysemethoden, instrumenten en elektroden van groot belang. Voldoende kennis van anorganische chemie is daarbij noodzakelijk. Wellicht hebt u vragen als: + In het laboratorium gebruiken we verschillende apparaten om bv. de vochtigheid of het watergehalte te meten; hoe werken die eigenlijk? + Hoe zit het ook weer met blanco titraties en titerstellingen? + Wat is het juiste equivalentiepunt? + Hoe kan ik de nevenreactie(s) bij de waterbepaling volgens Karl-Fischer voorkomen? + Hoe komt het dat metingen niet reproduceerbaar zijn? Op al deze en andere vragen krijgt u een antwoord tijdens de cursus Titrimetrie 3: Karl-Fischer; volumentrie en coulometrie. De nadruk zal daarbij liggen op de praktijk. Voor wie is de cursus Titrimetrie 3: Karl-Fischer; volumetrie en coulometrie bedoeld U bent analist of laboratoriummedewerker op minimaal MBO niveau. U bent belast met het uitvoeren van chemische analyses of andere laboratoriumtesten en u wilt meer inzicht verwerven in de eigenschappen van de reagentia, elektroden en instrumenten die u daarbij gebruikt. U wilt uw kennis op het gebied van anorganische chemie, specifiek de elektrochemie, graag opfrissen en uitbreiden. et programma De cursus Titrimetrie 3: Karl-Fischer, volumetrie en coulometrie bestaat uit één dag. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: + Toepassingsgebieden + KF-reacties + Reagentia en solvents + Werking van elektroden + Chemische reacties + Resultaten beoordelen De volgende begrippen komen daarbij uitgebreid aan de orde: + Normen als NEN, ISO, DIN en ASTM + Optimalisatie en validatie van methoden + Nauwkeurigheid en herhaalbaarheid + Wet van Nernst, chemische evenwichten + Problemen herkennen, voorkomen en oplossen Methodiek De onderwerpen worden in één dag behandeld. Theorie en oefenopdrachten wisselen elkaar af. Toepassingen in de laboratoriumpraktijk krijgen veel aandacht. Waar mogelijk wordt dieper ingegaan op onderwerpen welke door de deelnemer aan de cursus worden aangedragen. We werken intensief samen met apparatuurleveranciers, die onder andere zorg dragen voor moderne instrumenten.
06-11-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
methodevalidatie voor HPLC
Waarom de cursus Methodevalidatie in de HPLC Bij de validatie van HPLC apparatuur komt veel kijken, vaak meer dan bij andere analysemethoden, met name waar het gaat om robuustheid en methodetransfer. Dat speelt een belangrijke rol in de farmaceutische industrie, maar ook binnen andere sectoren. Daarom wordt de cursus Methodevalidatie in de HPLC georganiseerd, die inhoudelijk direct volgt op de cursussen Methodevalidatie: structuur en opzet onder ISO/GMP/GLP en Praktische statistiek met Excel 2: voor methodevalidatie. Na afloop kunt u een validatieplan voor HPLC methoden opstellen en uitvoeren. Voor wie is de cursus Methodevalidatie in de HPLC bedoeld U heeft het beheer over HPLC apparatuur op uw laboratorium en bent verantwoordelijk voor de validatie daarvan. U beschikt over voldoende achtergrond in het opstellen van algemene validatieplannen en statistiek. U heeft eerst de cursus Methodevalidatie structuur en opzet onder ISO/GMP/GLP gevolgd en bij voorkeur ook Praktische statistiek met Excel 2: voor methodevalidatie. U wilt zich verder ontwikkelen in wat er meer specifiek nodig is voor de validatie van HPLC apparatuur. Het programma van de cursus Methodevalidatie in de HPLC omvat de volgende onderdelen: + Het bepalen van validatiekenmerken voor HPLC; + Lineariteit, detectie- en bepalingsgrenzen (LOD & LOQ); + Range van de methode; + Robuustheid; + Methodeoverdracht; + Hervalidatie na aanpassing van de methode; + Aanpassingen & wijzigingen; + Systeem testen. Methodiek Eerst leert u systematisch de randvoorwaarden van een methode te bepalen. Hiervoor gebruiken we een checklist. Daarna gaat u de theorie toepassen op concrete cases. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld gaat u uiteindelijk zelf een HPLC methode valideren. Het resultaat Na de cursus Methodevalidatie in de HPLC bent u in staat systematisch de uitgangspunten voor een goede HPLC-methode te formuleren en deze methode systematisch te valideren. Daarnaast kunt u alle kenmerken uitvoeren die binnen uw eigen kwaliteitssysteem vereist zijn voor de validatie van bestaande en nieuwe HPLC-methoden.
06-11-2019 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Gasveiligheid in het laboratorium
Bent u zuinig op uw medewerkers? Wilt u het risico op incidenten in het laboratorium minimaliseren (gasexplosies, vliegende cilinders, verstikking of bevriezingsverschijnselen)? Door het werken met gassen wordt u geconfronteerd met unieke veiligheidsuitdagingen. Tijdens de cursus Gas Veiligheid leert u om veilig te werken met gassen en goed om te gaan met gascilinders. U maakt kennis met alle gevaren die kunnen ontstaan tijdens het werken met gassen. Maar belangrijker nog, door de theorie en praktijk training leert u de gevaren te herkennen en te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat medewerkers bewust worden en blijven van de risico’s en draagt bij aan een veiligere werkomgeving en verhoogd veiligheidsbewustzijn. Voor wie is de praktijkgerichte cursus Gas Veiligheid bedoeld Deze cursus is van toepassing voor iedereen die in een laboratorium of onderzoek omgeving omgaat met gassen en/of gas cilinders. Door het praktische karakter van de cursus is deze geschikt voor iedere medewerker, ongeacht het kennis- en opleidingsniveau. Het programma Tijdens de cursus Gas Veiligheid besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen: + Basis kennis omtrent gassen + Verschijningsvormen van gassen (o.a. tot vloeistof verdicht, cryogene gassen) + Gevaren van gassen + Speciale gassen en hun toxicologische eigenschappen + Persoonlijke beschermingsmiddelen + Omgaan met gascilinders + Het wisselen van gascilinders + Gevarenklassen + PT diagram + NFPA 704-ruit + Appendages in gassystemen (o.a. kleppen, reduceerventielen, veiligheidskleppen) + Verschillende type koppelingen + Praktijk verplaatsen gascilinders + Praktijk aan- en afkoppelen gascilinders + Praktijk diverse methoden lektesten gassystemen Methodiek Voor deze cursus is geen vooropleiding nodig. We leggen de theorie uit, ondersteund door presentaties en praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt in kleine groepjes van 2 à 3 deelnemers de opgedane kennis in praktijksituaties toegepast. Hierbij richten we ons op het in praktijk omgaan met gascilinders, manifolds en overige appendages. Tijdens de praktijktraining wordt u begeleid door een ervaren trainer. [Indien gewenst kan de cursus ook op locatie gegeven worden en toegespitst worden op specifieke gassen en risico’s]
07-11-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Praktische statistiek met Excel 2: voor methodevalidatie
Waarom de cursus Praktische statistiek met Excel 2: voor methodevalidatie Een goede statistische verwerking van meetgegevens wordt steeds belangrijker op laboratoria. Niet alleen omdat nieuwe analysemethoden steeds meer meetgegevens genereren, maar ook door de strenger wordende kwaliteitseisen van klanten en de groeiende aandacht voor validatie van analyseapparatuur. Op basis van onze jarenlange ervaring biedt Avans+ alle voor laboratoria benodigde statistiek aan in twee zeer praktijkgerichte cursussen statistiek, die samen een sterk geheel vormen. Het uitgangspunt van dit tweede deel betreft de validatie van methoden en instrumenten. Uiteindelijk zult u in staat zijn de statistische aspecten van validatie toe te passen. Voor wie is de cursus Praktische statistiek met Excel 2: voor methodevalidatie bedoeld U bent laboratoriummedewerker of engineer op minimaal mbo- of hbo-(bachelor)niveau. U hebt in uw dagelijkse praktijk te maken met de statistische kant van validatieprocessen. U hebt de cursus Praktische statistiek met Excel 1 gevolgd of hebt die voorkennis op een andere manier opgedaan. U hebt behoefte aan een praktijkgerichte cursus met begeleiding bij de integratie op het eigen werk. Het programma van de cursus Praktische statistiek met Excel 2: voor methodevalidatie omvat de volgende onderdelen: + korte herhaling toetsen deel 1 + gepaarde t-toets + uitbijtertoetsen voor individuele waarden en gemiddelden: Dixon-Q, Grubbs + uitbijtertoets voor spreidingen: Cochran + onbetrouwbaarheid van de standaarddeviatie en de Chi-kwadraat verdeling + foutenvoortplanting in functies + meetonzekerheid + ANOVA: analyse van variantie bij één factor + meervoudige ANOVA + correlatie en correlatiecoëfficiënt + regressie voor kalibratielijnen + het bouwen van statistische spreadsheets in Excel 2003 + power en sample size + interlaboratorium testen + procedure voor validaties Methodiek Deze cursus statistiek kent een unieke aanpak. Onze jarenlange ervaring heeft geleerd dat veel oefenen met statistische vraagstukken essentieel is voor het slagen van de cursus. Voor het maken van oefeningen krijgt u daarom veel gelegenheid. Dat doet u in Excel. Iedereen heeft dat pakket namelijk ter beschikking. Bovendien beschikt Excel over veel handige tools voor statistische bewerkingen. Meer dan het toepassen van Excel leert u in deze cursus ook spreadsheets voor uw eigen situatie te ontwerpen. In de eerste twee dagen van de cursus Praktische statistiek met Excel 2: voor methodevalidatie herhalen we kort het onderdeel toetsen uit deel 1. Daarna breiden we dat onderdeel verder uit. De derde dag van de cursus vindt bewust een aantal weken later plaats. In de tussentijd krijgt u zelfstudieopdrachten mee. U krijgt zo ook de kans het geleerde te herkennen en toe te passen binnen uw eigen werk. De derde dag wordt vervolgens besteed aan bespreken van de opdrachten en de eerste ervaringen op uw eigen laboratorium. Dat alles gebeurt onder begeleiding van ervaren docenten, die hun sporen op gebied van statistiek binnen laboratoria bij vele bedrijven hebben verdiend.
07-11-2019 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Meetonzekerheid in medische laboratoria
Zoals voorgeschreven door NEN-EN-ISO 15189:2012 dienen testmethoden gevalideerd te zijn en moet de meetonzekerheid ervan zijn bepaald. Voor medische testmethoden is de strikt metrologische bepalingswijze van de meetonzekerheid bijzonder complex en tijdrovend. Voor de praktijk zijn er dus andere en meer toegankelijke methoden gewenst. Over deze methoden gaat de cursus. U werkt zoveel mogelijk met gegevens uit de validatie en QC. In de cursus wisselen de presentaties elkaar af met opgaven. U bent Leidinggevende, (hoofd- en eerste) analist of kwaliteitscoördinator met kennis van statistische grondbeginselen Inhoud 1. Als inleiding stippen we de theoretische en metrologische aspecten van meetonzekerheid aan. Daarbij behandelen we de zgn. bottom-up benadering. 2. Het zwaartepunt ligt op praktische bepalingswijzen, de top-down benadering. Hierbij wordt gewerkt op een soortgelijke manier als tijdens methodevalidatie. 3. De volgende onderwerpen komen aan bod: gebruik van gegevens uit validatie en QC, bouwstenen van onzekerheid (bij een complete bepaling zijn deze afgedekt), speciale relatie tussen meetonzekerheid en externe QC’s en meetonzekerheid als combinatie van bias en precisie, de gecombineerde bepalingswijze door middel van RMS. We kijken tevens naar de relatie tot total error.
08-11-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
FT-IR spectrometrie
Wilt u uitgebreid kennismaken met de Mid Infra Rood (MIR) spectrometrie? In drie dagen behandelen we de achterliggende theorie en de principes van FT-IR en bijbehorende spectrum interpretatie. U doet meteen ervaring op tijdens een veelzijdig practicum met diverse sampling accessoires. De docent is ing. Jan Henk Marsman van de Universiteit Groningen. Waarom de cursus FT-IR spectrometrie Wilt u uitgebreid kennismaken met de Mid Infra Rood (MIR) spectrometrie? In drie dagen behandelen we de achterliggende theorie en de principes van spectrum interpretatie. U doet meteen ervaring op tijdens een veelzijdig practicum met diverse sampling accessoires. De docent is ing. Jan Henk Marsman van de Universiteit Groningen. Voor wie is de cursus FT-IR spectrometrie bedoeld U bent fysisch-chemisch analist en u wilt meer leren over de achtergrond van FT-IR. Ook wilt u beter begrijpen hoe de techniek werkt en in staat zijn IR spectra te beoordelen en te interpreteren. Applicatiegebieden zijn de (petro)chemische industrie, voedingsmiddelen, milieu, farmacie, klinische chemie en materiaalkunde. Het programma van de cursus FT-IR spectrometrie is samengesteld uit de volgende onderdelen: Theorie + inleiding spectrometrie (MIR en de relatie met near infrarood (NIR) + elektromagnetische golven, fotonen en energie, relatie golflengte en golfgetal + vibratie en rotatie frequenties/overgangen, combinatie banden en overtonen + uitleg van IR spectra, relatie van bindingssterkte en massa van atomen + functionele groepen en invloed op de bindingssterkte als gevolg van mesomerie, polariteit en elektronegativiteit Spectrum interpretatie U leert eenvoudige spectra te herkennen en te interpreteren via: + eigen studie (interpretatie) en tabellen + software interpretatie met hulpprogramma + literatuuronderzoek met database Verder construeert u een IR databank met eigen gemaakte spectra. Bijzondere technieken Fotoakoestische detector voor gasanalyse; ‘acoustic optical tunable filter’; Raman spectrometrie en hyphenated GC-FTIR-MS. Uitleg van apparatuur Principes van filter, dispersieve spectrometer en de FT-IR spectrometer met interferometer. Detectoren en IR transparantie van materialen. Sampling accessoires + sampling technieken voor gas, vloeistof en vaste stoffen (polymeren) + gascel en ‘open path system for Emission Rate measurement’ + KBr techniek; Nujol techniek. + KBr-vensters en vloeistof doorstroomcel + ATR (Golden gate) en HATR + reflectie (diffuus en spDownload de brochure voor een uitgebreide omschrijving van het programma.eculair) + online IR onderzoek voor procesanalyse (fibertechnologie) Practicum Bij het practicum maken we gebruik van verschillende merken FT-IR instrumenten. U gaat meten en identificeren van onbekende stoffen en polymeren en experimenteren met ATR, vloeistof doorstroomcel (CaF2) en gascellen. Ook online onderzoek met optical fibertechnologie komt ter sprake. Daarnaast behandelen we kwantitatieve metingen voor vaste stoffen en vloeistoffen (Lambert-Beer). Selectie van de juiste sampling techniek in relatie met de concentratie range van het analyte in mengsels maakt eveneens onderdeel uit van deze cursus. Methodiek
11-11-2019 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Kwaliteitsborging van informatietechnologie in laboratoria
Wanneer valideert u een digitaal systeem? Wanneer niet? Wat kan de leverancier bijdragen? Hoe verloopt een validatieproces van een digitaal systeem? En hoe onderhouden we in kwaliteitsopzicht een digitaal systeem? De cursus past binnen de kaders van een goed beheerd zorgsysteem (GBZ) zoals we die kennen binnen laboratoria en de zorgsector. U bent Hoofd van een laboratorium, beleidsmaker, kwaliteitscoördinator, (hoofd) analist of IT-medewerker Inhoud 1.Aan de hand van normeisen vertellen we hoe belangrijk het is dat u van digitale systemen aantoont dat ze voldoen aan de norm. 2.Welke systemen moet u valideren en borgen? Hoe ver gaan we daarbij? We hebben een indeling gemaakt die u helpt met inzicht in de complexiteit van digitale systemen. Wat zijn de risico’s en hoe groot zijn die? 3.We maken de stap naar de praktijk: hoe bouwt u een validatiedossier op? Wat is de levenscyclus van een digitaal systeem? In de verschillende workshops ontwikkelt u zelf documenten (bijv. een User Requirement Specification en een Performance Qualification). Ook configuratiemanagement, het managen van wijzigingen en het bijhouden van logboeken komen aan de orde.
11-11-2019 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Labmanagement - Kwaliteitszorg
In een snel veranderende omgeving is het opzetten en goed onderhouden van een kwaliteitssysteem en een kwaliteitshandboek een must. De werkwijzen en organisatie van werkzaamheden zijn formeler, terwijl vaak ook sprake is van een cultuurverandering. In deze cursus maakt u kennis met belangrijke kwaliteitsbepalende factoren in het laboratorium. U leert te werken met de nieuwe kwaliteitsnorm (ISO 15189) en krijgt inzicht in de relatie met de oude CCKL praktijkrichtlijn.
12-11-2019 | Cursus | 4 dagen | Nijmegen | Toegang: Betaald
Massaspectrometrie: Basis, Onderhoud & Troubleshooting
Dagelijks werkt u met een gaschromatograaf (GC) en nu wilt u zich verder ontwikkelen binnen de massaspectrometrie. Maak dan gebruik van (één van) de MS trainingen die Da Vinci Laboratory Solutions biedt. U kunt kiezen uit een training waarbij u kennis maakt met de basisprincipes en/of een opleiding gericht op het onderhoud en troubleshooting. Onze trainingen worden gegeven door specialisten met een jarenlange ervaring in de gaschromatografie. Basistraining Tijdens deze training leert u meer over de basisprincipes van massaspectrometrie. Daarnaast leggen wij stap voor stap de verschillende onderdelen van de massa-spectrometer uit; van interface tot en met de detector en het vacuümsysteem. Tijdens deze ééndaagse cursus worden de volgende onderwerpen uitgelegd: • Basisprincipes en terminologie van massaspectrometrie • Instrumentatie massaspectrometer • Tuning en Massakalibratie • Effecten van verschillende parameters • Data acquisitie methoden: Full Scan en SIM (of gecombineerd). • Inleiding in de interpretatie van massaspectra • Kwalitatieve en kwantitatieve analyse • Bibliotheek search • Electron Impact (EI) versus Chemical Ionization (CI) Training Onderhoud & Troubleshooting: Om het gebruik van uw GC/MS te optimaliseren is het belangrijk dat het systeem goed onderhouden wordt. Na het volgen van deze cursus kunt u bepaalde symptomen zelf herkennen en zal u in staat zijn het GC/MS systeem te onderhouden. Ook zullen we uitgebreid aandacht besteden aan verschillende problemen die kunnen optreden en hoe u die op kunt lossen. Dit gebeurt afwisselend in theoretische en praktische sessies. Tijdense deze tweedaagse training komen de volgende onderdelen aan bod: • Bron poetsen • Filamenten en multiplier vervangen • Vacuümpomp onderhoud • Ramping en tuning parameters • Herkennen van problemen en het gestructureerd oplossen hiervan • Overzicht van (veel) voorkomende storingen
12-11-2019 | Training | 3 dagen | Rotterdam | Toegang: Betaald
Size Exclusion Chromatography (SEC)
Waarom de opleiding Size Exclusion Chromatography (SEC) We gaan op basis van de algemene chromatografische en SEC theorie de condities behandelen om tot een juiste SE-scheiding te komen. Ook bespreken we hoe een betrouwbare MWD kan worden berekend. Daarnaast wordt besproken hoe additionele informatie over polymeersamenstelling (chemische inhomogeniteiten, vertakkingen) kan worden verkregen. Ook geven we een overzicht van alternatieve technieken voor SEC. De docenten zijn Ab Buijtenhuijs (voorheen AkzoNobel), Huub Bock (PSS) en Harry Philipsen (DSM Resolve). Voor wie is de opleiding Size Exclusion Chromatography (SEC) bedoeld U bent analyticus met chromatografische ervaring en bent geïnteresseerd in polymeeranalyses. Ook wilt u meer weten over de bepaling van de molecuulgewichtsverdeling (MMD) van (co-)polymeren en op welke manier deze het beste kan worden uitgevoerd. Het programma Tijdens de driedaagse cursus Size Exclusion Chromatography (SEC) behandelen we de volgende onderwerpen: + het chromatografische scheidingsprincipe, retentie, retentiefactor, selectiviteit, schotelgetal, resolutie, schotelhoogtebepaling, H/u-curve voor macromoleculen, bandverbreding en molecuulgewichtsgemiddelden + SEC-principe, retentiemechanisme, Kav-waarden, specifieke resolutie, molecuulgewichts-bepaling en MMD. + monstervoorbereiding en het effect van variabelen, zoals temperatuur en flow-rate, op de scheiding + SEC instrumenten, pakkingsmaterialen, oplosmiddelen + detectiemethoden + de keuze van het pakkingsmateriaal en het oplosmiddel om non-exclusie effecten te voorkomen + de voor- en nadelen van het koppelen van “single pore” kolommen en de verschillen tussen “lineaire” en “bimodale kolommen” + hoge temperatuur SEC + SEC van oligomeren en co-polymeren + SEC van poly-electrolieten en eiwitten + de voor en nadelen van “triple” detectie + de principes van de alternatieve scheidingsmethoden HDC, FFF en GPEC Tijdens het praktische deel zullen we o.a. de volgende experimenten uitvoeren: + Meten van het schotelgetal + Opstellen van een ijklijn aan de hand van smalle standaarden + Flow effecten + Het gebruik van een “single pore” kolom vs. een lineaire kolom + ”Eigen” monsters Methodiek Mondelinge kennisoverdracht en practicum wisselen elkaar voortdurend af. In het laboratorium staan de modernste instrumenten, waarmee in kleine groepjes, onder directe en deskundige begeleiding, de experimenten kunnen worden uitgevoerd. Naast de documentatiemap wordt bij deze cursus ook gebruik gemaakt van het boek ”Modern Size-Exclusion Liquid Chromatography”: Practice of Gel Permeation and Gel Filtration Chromatography, Andre M.Striegel, Wallace W.Yau, Joseph J.Kirkland and Donald D.Bly, 2009 John Wiley& Sons, Inc, Publication.
13-11-2019 | Cursus | 3 dagen | Geleen | Toegang: Betaald
Kwaliteitsborging bij PCR technieken
U merkt het vast zelf in de praktijk wat er mis kan gaan bij PCR-analyses, kalibraties van thermocyclers, toetsing van fabrikantspecificaties, empirische verificatie van kits en empirische validatie van eigen ontwikkelde PCR-methoden. In deze cursus vertellen we u alles over de criteria uit NEN-EN-ISO 15189 en NEN-EN-ISO/IEC 17025 met betrekking tot PCR-technieken. We bespreken welke parameters een rol spelen in de kwaliteitsborging van PCR-resultaten. Daarna laten we u ervaren hoe het niet meer mis kan gaan. U bent Kwaliteitscoördinator, laboratoriummanager of (hoofd)analist Inhoud 1. Kwaliteitssysteem: wat zeggen de normen NEN-EN-ISO 15189:2012 en NEN-EN-ISO/IEC 17025 :2018 over kwaliteitsborging van PCR-resultaten. 2. Kritische parameters voor kwaliteitsborging, verificatie en validatie van PCR-methoden, kalibratiemethoden thermocyclers herleidbaarheid naar SI-eenheden. 3. Eerste-, tweede- en derdelijnscontroles en troubleshooting. 4. Gastspreker prof. dr. Bert Niesters over PCR.
14-11-2019 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Fermentatietechnologie
Aan de hand van de biobased economy leer je over fermentatietechnologie. In een biobased economy worden reststromen als bron voor producten gebruikt. Plantafval kan bijvoorbeeld behandeld worden, zodat er suikers vrijkomen. De suikers dienen als voedselbron voor een organisme dat het omzet in een gewenst product, zoals eiwitten of biomoleculen. Door het gebruik van hedendaagse voorbeelden word je wegwijs gemaakt in het gebruik van een bioreactor om je doelstellingen te halen
14-11-2019 | Cursus | 6 dagen | Nijmegen | Toegang: Betaald
Rol van BHV ’ers in een laboratorium
Waarom een cursus Rol van BHV-ers in een laboratorium? Laboratoria zijn bijzondere werkruimtes. Als laboratoriummedewerker heb je te maken met een grote variëteit aan bronnen van gevaar die kunnen leiden tot bijzondere incidenten. Als standaard opgeleide bhv’er kunt u mogelijk moeite hebben om deze gevaren te bestrijden. Deze cursus biedt BHV-ers de mogelijkheid zich bij te scholen op specifieke laboratoriumsituaties. Voorbeelden van dit soort incidenten zijn: + Het stukvallen van een fles met sterk zuur of organisch oplosmiddel met kans op bedwelming, brand en explosie + Blootstelling aan bepaalde chemicaliën en gassen + Een beginnende brand waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken + Het ontsnappen van bepaalde micro-organismen + Een onbedoelde lozing op het riool + Een medewerker die met zijn hand bekneld raakt in een apparaat + Zuurkasten of laminair-flowkasten die plotseling uitvallen. Om het letsel en schade te beperken moet u adequaat kunnen ingrijpen. Enkele voorbeelden: + Zomaar bij een beginnende brand met water gaan blussen kan de situatie juist verergeren omdat bepaalde chemische stoffen juist met water reageren. + Standaard conform het BHV-plan bij een brand de totale ventilatie uitzetten, kan veroorzaken dat bijvoorbeeld giftige of radioactieve stoffen vanuit de zuurkasten de werkruimte in komen. + Niet weten waar de afsluiters van bedrijfsstoffen zitten als gassen, water en elektriciteit (potentiële ontstekingsbronnen) kan de zaak doen escaleren. + Bij een morsincident het verkeerde absorptiemiddel gebruiken. In deze cursus leert u goed voorbereid te zijn op deze en andere calamiteiten. Tevens oefent u met enkele scenario’s. Voor wie bedoeld? U bent een bedrijfshulpverlener binnen een laboratorium of speelt als laboratoriummedewerker een rol in de veiligheid en gezondheid binnen uw laboratorium. U heeft een BHV diploma en wilt u dit uitbreiden met BHV kennis op laboratoriumgebied. U heeft minimaal MBO-werk- en denkniveau en kennis van en ervaring in laboratoriumwerk. Het programma Afhankelijk van de leerwensen van de deelnemers zal een keuze worden gemaakt uit de volgende mogelijke onderwerpen: + De risico-inventarisatie en -evaluatie: Welke gevaar bronnen en restrisico’s zijn nog aanwezig binnen het laboratorium? + Verschillende categorieën gevaar bronnen Welke gevaarlijke bronnen zijn er aanwezig en wat zijn de mogelijke scenario’s bij bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, pathogene micro-organismen en genetisch gemodificeerde organismen(GGO’s), brandgevaar binnen een laboratorium, radioactieve stoffen en apparatuur en elektriciteitsvoorzieningen. + De te nemen preventieve maatregelen Inrichting van laboratoria, decontamineerbaarheid, containment /barrières, opslag van stoffen, de plaats van de afsluiters van bedrijfsstoffen, ventilatievoorzieningen, zuurkasten, detectieapparatuur, deskundigheidseisen, enz. + De te nemen repressieve maatregelen Calamiteitensets / calamiteitenkarretje, informatievoorzieningen: SDS-en en WIK’s, getrainde BHV-ers, meetapparatuur, absorptiemiddelen, desinfectantia, decontaminatie, persoonlijke beschermingsmiddelen, procedures, post-expositie protocol, enz. Relatie wordt gelegd met de reeks: proactie, preventie, preparatie, repressie. + Oefenen van scenario’s We oefenen zo realistisch mogelijk met verschillende scenario’s. Hierbij gaan we zoveel mogelijk in op de specifieke situaties op uw laboratorium en die van de andere deelnemers. Methodiek De cursus is praktisch van opzet. Ter voorbereiding voor deze cursus levert u het volgende aan: + Een of twee zelfbedachte incidentenscenario’s voor uw eigen laboratoriumsituatie. + Een lijstje met wat u denkt nodig te hebben aan kennis (zie onderwerpen in het programma) en materialen om uw zelfgekozen incidenten te kunnen beheersen. Op basis van de vooraf geïnventariseerd interesse van de deelnemers zal een keuze worden gemaakt uit bovengenoemde onderwerpen, Er is veel ruimte voor discussies met docent en andere deelnemers. Op verzoek kunnen we aanvullend op deze cursus binnen uw eigen bedrijf specifieke maatwerk trainingen verzorgen. Het resultaat Na afloop van de cursus bent u in staat om: binnen uw eigen laboratorium adequater te reageren op incidenten.
15-11-2019 | Cursus | dagen | Breda | Toegang: Betaald
Validatie en meetonzekerheid
Methoden horen gevalideerd te zijn en de meetonzekerheid dient bekend te zijn. De cursus geeft antwoord op de vraag hoe het validatieonderzoek in elkaar steekt en geeft methoden om de meetonzekerheid te bepalen. Statistiek speelt daarbij een grote rol. U bent Leidinggevende, (hoofd- en eerste) analist of kwaliteitscoördinator met statistische kennis op het niveau van de cursus ‘Praktische Statistiek voor het laboratorium (incl. Excel)’ Inhoud 1. Validatie deel 1: status van methoden, inrichting van het validatieproces en gebruik van prestatiekenmerken. 2. Meetonzekerheid deel 1: we vertellen u over typen foutenbronnen en twee belangrijke benaderingen voor het bepalen van de meetonzekerheid. De regels voor het converteren, combineren en expanderen van foutenbijdragen komen aan bod. Net als benadering van het onderwerp vanuit procedurele kant. 3. Basisaspecten: welke statistische basisbegrippen heeft u nodig bij de berekening van meetonzekerheid. 4. Validatie deel 2: Aan de hand van presentaties en opgaven verduidelijken we het statistisch toetsen. 5. Meetonzekerheid deel 2: we gaan de diepte in en we doen een beroep op uw zelfwerkzaamheid in de vorm van opgaven.
18-11-2019 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Real time PCR (q-PCR) advanced
INLEIDING De hoeveelheid DNA in een monster kan tegenwoordig snel worden geanalyseerd met Real-time PCR ook wel kwantitatieve (quantitative) PCR genoemd. De vorming van het PCR product wordt bij een qPCR in real time (= tijdens de PCR reactie) gemeten. Uit de exponentiële fase van de PCR reactie kan de hoeveelheid DNA bepaald worden. Naast kennis en inzicht van de qPCR techniek (zie opleiding ‘Real-time PCR (qPCR)’) is de data-analyse een cruciale schakel om de kwantificatie van het DNA in het monster nauwkeurig te kunnen kwantificeren en rapporteren. Deze cursus is een samenwerking tussen de firma Biogazelle en Avans⁺. IETS VOOR U? U bent een laboratoriummedewerker met minimaal bachelor niveau (hbo). U hebt reeds de opleiding ‘Real-time PCR (qPCR)’ gevolgd, of u heeft de kennis hiervan door ervaring. U wil graag meer kennis en inzicht krijgen hoe qPCR data correct kunnen geanalyseerd worden, en hoe dit vlot kan met toegankelijke en professionele software. Bovendien bent u geinteresseerd in bredere applicaties van qPCR zoals ‘copy number variant’ analyse. PROGRAMMA: Na een algemene inleiding waarin uiteengezet wordt wat het belang is van een goede data analyse om een qPCR experiment te rapporteren gaan we in meer detail in op de verschillende deelaspecten van de data-analyse. Normalisatie is belangrijk om de technische variatie doorheen het experiment te corrigeren. De kwaliteitscontrole van de data laat toe abnormaliteiten te detecteren en, indien mogelijk, hierop te anticiperen zodat de data analyse verder correct uitgevoerd wordt. Met professionele qPCR data analyse software gaan we aan de slag om zowel eigen data als voorbeeld data te analyseren en interpreteren. Ook maakt u kennis met de bredere analysemogelijkheden van qPCR: naast genexpressie analyse bespreken we de mogelijkheid van zogenaamde ‘copy number variant’ analyse. Tijdens de cursus besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen: + Normalisatie van qPCR data • Selectie van referentiegenen voor een betrouwbare normalisatie (geNorm) • EAR (expressed Alu repeat) normalisatie • Global mean normalisatie + Kwaliteitscontrole van qPCR data • Detectie van abnormale amplificatie • Inspectie van smeltcurves • PCR efficientie • Bepaling van referentie genexpressie stabiliteit • Variatie op PCR replicaten • Positieve en negatieve controles • Afwijkingen op normalisatiefactor • Kwaliteitscontrole van interrun calibratoren + Belang van statistiek bij analyse van qPCR data • Beknopte inleiding van het belang van statistiek bij de analyse van qPCR data + ‘Copy number variant’ (CNV) analyse • Inleiding: wat is ‘copy number variant’ analyse • Methodiek van CNV analyse in qbase+ + qPCR data analyse met qbase+ • Demo en hands-on training met genexpressie datasets: - Importeren van al dan niet geannoteerde data - Kwaliteitscontrole van qPCR data - Selectie van betrouwbare referentiegenen - Genexpressie analyse - Statistische data analyse - Analysis wizard WERKVORM: Naast de theoretische sessies over normalisatie en ‘copy number variant’ analyse, gaan de deelnemers onder begeleiding van een ervaren specialist praktisch aan de slag met het professionele software pakket qbase+ die de vlotte analyse mogelijk maakt van qPCR data. De data analyse wordt stap voor stap aangeleerd, zodat u aan het einde van de dag in staat bent de analyse en interpretatie van een genexpressie experiment zelfstandig uit te voeren. De cursus is interactief opgebouwd, en de data analyse problemen waar u mogelijks in uw eigen werksituatie tegenaan loopt kunnen tijdens de dag in meer detail besproken worden. RESULTAAT: Na deze cursus kunt u de in uw laboratorium gegenereerde qPCR data analyseren, u kunt de betrouwbaarheid van de data aan de hand van kwaliteitsparameters inschatten, en zo eventueel ook de opzet van (toekomstige) experimenten sturen om sneller tot meer betrouwbare rapporten te komen.
18-11-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Maalmolens & deeltjesgroote-analyses
Workshop Fritsch maalmolens en deeltjesgrootte analyse 18 & 19 november in het Fritsch applicatielab in Duitsland. Heeft u problemen met het vermalen van uw monstermateriaal? Wij demonstreren de verschillende maalmolens & deeltjesgrootte analyzers en u kunt eigen monsters meebrengen om deze zelf te vermalen. Bovendien geven de Fritsch specialisten tips voor de juiste voorbereiding van uw monstermateriaal. Locatie Fritsch applicatie laboratorium Idar-Oberstein Circa 3 uur rijden vanaf Venlo: Industriestasse 8, 55743 Idar-Oberstein, Duitsland Tijd: 18 november rond 13 uur vertrekken vanaf Venlo tot 19 november circa 19 uur (terug in Venlo) Kosten: gratis inclusief carpool (details nog nader af te spreken), overnachting & lunch Benieuwd naar de resultaten van uw eigen materiaal? Neem vooral monsters mee. Agenda en online aanmeldformulier - klik op de link bij meer informatie -
18-11-2019 | Workshop | 2 dagen | Idar-Oberstein | Toegang: Gratis (na registratie)
Interpretatie van LC-MS(-MS) spectra
Waarom de cursus Interpretatie van LC-MS(-MS) spectra Gecombineerde vloeistofchromatografie en massaspectrofotometrie (LC-MS) is een onmisbaar hulpmiddel in de analyse van componenten, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve analyses. Deze cursus geeft een systematisch overzicht van de fragmentatie van even-elektron ionen en de interpretatie van LC-MS-MS massaspectra van ge(de)protoneerde moleculen, verkregen met elektrospray ionisatie (ESI) of atmosferische druk chemische ionisatie (APCI) in LC-MS. Onze gastdocent is prof. dr. Wilfred Niessen (hyphen MassSpec, Leiden). Voor wie bedoeld U bent (hoofd)analist of medewerker van een laboratorium waar LC-MS wordt toegepast, dus bijvoorbeeld in de farmaceutische industrie, milieulaboratoria, voedingsmiddelenindustrie of chemische industrie. Ervaring met LC-MS (bijvoorbeeld opgedaan tijdens de Avans+ LC-MS cursussen) én kennis van structuurformules in de organische chemie is noodzakelijk. Het programma De volgende onderwerpen worden in de cursus Interpretatie van LC-MS(-MS) spectra behandeld: Dag 1 + Informatie in massaspectra: adducten en isotopen + Inleiding in MS-MS. Botsingsgeïnduceerde fragmentatie.Tandem quadrupool instrumenten + Algemene fragmentatieregels voor fragmentatie van even-elektron ionen + Fragmentatie van CHO verbindingen – deel 1 Dag 2 + Fragmentatie van CHO verbindingen – deel 2 + Instrumentatie: Ion-trap, Q-TOF en Orbitrap-MS + Fragmentatie van CHNO verbindingen – deel 1 + Fragmentatie van CHNO verbindingen – deel 2 Dag 3 + Isotopen en accurate massa in structuuropheldering + Strategieën voor structuuropheldering met LC-MS-MS. In deze sessies wordt een selectie gemaakt uit het beschikbare materiaal die goed aansluit bij de belangstelling en toepassingsgebieden van de deelnemers, bijv. op het gebied van de identificatie van gerelateerde verbindingen (reactiebijproducten, biotransformatieproducten), geavanceerde acquisitiemethoden, identificatie van onbekenden, systematische toxicologische analyse, spectrale bibliotheken + Eigen voorbeelden, vragen en antwoorden
19-11-2019 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Validatie van laboratoriuminstrumenten (LSV)
Waarom de cursus Validatie van laboratoriuminstrumenten (LSV) Vele laboratoria werken in een gereguleerde omgeving en komen dus in aanraking met GMP (Good Manufacturing Practice) en GLP (Good Laboratory practice) regelgeving. Deze regelgeving stelt de gebruiker verantwoordelijk voor de validatiestatus van het laboratoriuminstrument. In deze cursus leert u wat het handhaven van de validatiestatus in een laboratorium omgeving inhoudt; WAT vereist de regelgeving en HOE implementeert u validatie van laboratoriuminstrumenten in uw eigen werkomgeving. Tijdens de workshops wordt de theorie toegepast in praktijksituaties. Na afloop van de cursus heeft u een helder beeld van de diverse validatiemodellen en kunt u een keuze maken welk model voor uw werkomgeving het meest geschikt is. U leert een validatieplan opzetten en uit te voeren, met voor iedere fase de juiste documentatie. Voor wie is de cursus Validatie van laboratoriuminstrumenten (LSV) bedoeld U bent een laboratoriummedewerker, analist of hoofdanalist met een mbo- of bachelorachtergrond en als onderdeel van uw werkzaamheden voert u (of gaat u) laboratoriuminstrument-validaties uitvoeren. Ook voor medewerkers, van validatie- en QA-afdelingen die hun kennis omtrent validatie willen uitbreiden, is de cursus geschikt. Het programma Tijdens de cursus Validatie van laboratoriuminstrumenten (LSV) maakt u kennis met de volgende onderwerpen: + GMP / GLP principes en vereisten, overzicht + Calibratie, kwalificatie en validatie + LSV (Lab System Validation): De levenscyclus van een instrument/software, validatie documentatie, User Requirements Specificaties (URS) + validatie plan opzet en uitvoering: Kwalificatie protocollen; Uitvoering van de testen en documentatie GDP (Good Documentation Practice) + onderhoud: Instand houden van gevalideerde situatie, herstellingen, change of control en hervalidatie; Retirement (buiten dienststelling, uit actief GxP gebruik nemen), periodieke testen + computer en 21CFR Part 11 + diverse workshops Methodiek We behandelen de theorie uitvoerig. We bespreken veel voorkomende knelpunten bij de implementatie en het werken in een gereguleerde omgeving. U discussieert erover met de docent en uw medecursisten. Aan de hand van een aantal workshops wordt het validatieproces toegelicht.
21-11-2019 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Kwaliteitszorg vanuit managementperspectief
In deze cursus krijgt u inzicht in de diverse normen voor kwaliteitsmanagementsystemen en laten we de typische managementverantwoordelijkheden de revue passeren. Daarnaast gaan we in op de rol van de diverse laboratoriumfunctionarissen in het kwaliteitsmanagementsysteem zodat u stuurt op kwaliteit. U bent Laboratoriummanager of leidinggevende in laboratorium Inhoud 1. Kwaliteitsprincipes: de acht principes op een rijtje. 2. Kwaliteitssystemen voor laboratoria: de verschillende kwaliteitszorgsystemen worden behandeld. 3. Vereisten van de norm: criteria waarvoor directe managementbetrokkenheid is vereist. 4. Beleid en doelstellingen: we belichten het algemeen kwaliteitsbeleid en het beleid dat op verschillende systeemonderdelen geformuleerd moet worden. 5. Directiebeoordeling: het mag geen verplicht nummer zijn, maar moet wel minimaal de in de norm geformuleerde onderwerpen bevatten. 6. Borging en controle: wat zijn borgingspunten, hoe wordt geborgd en hoe maakt u de borging aantoonbaar? 7. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden: wat is de impact op het lijnmanagement en op het werk van de kwaliteitscoördinator? 8. Implementatietraject: in stand houden van een kwaliteitszorgsysteem, stapsgewijs of integraal, met stuurgroep of projectleider en andere vragen die bij het implementeren op u afkomen. 9. Kosten en opbrengsten: kwaliteit kost geld, wat levert het op?
21-11-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Gestructureerd omgaan met de arbowetgeving
INLEIDING Vindt u een gedegen aanpak van veiligheid en goede arbeidsomstandigheden belangrijk? Een gestructureerde aanpak helpt u om aan alle eisen van de Arbowet te kunnen voldoen. De ISO 45001 biedt daarvoor handvatten. De kern van het managementsysteem is een dubbele plan-do-check-act-cyclus op strategisch niveau (doen we de goede dingen) en op operationeel niveau (doen we de dingen goed). Deze cursus gaat in op de mogelijkheden die de ISO 45001 biedt, los van of u zich volgens de norm wilt laten certificeren of niet. De cursus wordt gegeven door onze gastdocente Ir. Iris van ’t Leven van Iris Advies te Arnhem. IETS VOOR U? Deze cursus is interessant voor medewerkers die een coördinerende rol hebben op gebied van arbeidsomstandigheden of veiligheid, zoals leidinggevenden, arbocoördinatoren preventiemedewerkers, KAM-medewerkers of ESH-contactpersonen. U hebt minimaal een HBO opleiding of u bent een MBO-er met veel ervaring. U wilt op een gestructureerde manier met arbeidsomstandigheden en de daarbij behorende wetgeving aan de slag. PROGRAMMA Tijdens de cursus ISO 45001: gestructureerd omgaan met de Arbowet maakt u kennis met de norm en alle daarbij behorende normelementen: + De context van de organisatie de maatschappelijke ontwikkelingen relevant voor arbobeleid + Leiderschap+ Planning + Ondersteuning+ Uitvoering+ Evaluatie van de prestaties+ Verbetering Er wordt extra aandacht besteed aan het praktisch uitwerken van de verbetercyclus, aan betrokkenheid van leidinggevenden en medewerkers en aan een preventieve brongerichte aanpak, drie speerpunten van deze norm. Er is aandacht voor een goede integratie van de eisen vanuit Arbowetgeving. WERKVORM U krijgt een uitleg over de normelementen. Aan de hand van oefeningen relateert u dit gelijk aan uw eigen werksituatie en die van uw medecursisten. In de cursus zijn praktijkoefeningen opgenomen rond: + Plan-do-check-act-cyclus afstemmen op arbotaken + Betrekken van leidinggevenden en medewerkers op arbogebied + Normconform omgaan met incidenten, afwijkingen en continue verbetering RESULTAAT Na actieve deelname aan deze cursus heeft u: + Inzicht in de mogelijkheden die de ISO 45001biedt voor een gestructureerd arbeidsomstandighedenbeleid. + Praktische handvatten voor een werkzame plan-do-check-act-cyclus. + Praktische handvatten voor een goede betrokkenheid van medewerkers en leidinggevenden.
21-11-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Agilent GC Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance
Waarom de training Agilent 6890/7890 “Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance” Tijdens de training Agilent 6890/7890 ’’Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance’’ leert u de Agilent 6890 series GC efficiënt gebruiken. Elementen uit de 6890 bedieningstraining zijn gecomb ineerd met onderdelen van de maintenance en Troubleshooting training om de beginnende gebruikers een goede basis te geven.De bediening van het systeem, het aansluiten van de kolom en de principes van de GC-onderdelen worden uitgebreid uitgelegd. Bovendien worden basisonderhoud en –troubleshooting behandeld. Voor wie is de training Agilent 6890/7890 “Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance” bedoeld U werkt sinds kort met een Agilent 6890 GC-series systeem. U wilt weten hoe u het toestel het beste kunt bedienen welk onderhoud u zelf kunt uitvoeren en hoe u storingen kunt lokaliseren en oplossen. Het programma van de training Agilent 6890/7890 ’’Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance’’ omvat de volgende onderdelen: + injector + detector + gasregeling Methodiek Mondelinge kennisoverdracht en practicum wisselen elkaar op een prettige manier af. In het laboratorium staan een aantal 6890 GC-series systemen waarmee u in kleine groepjes, onder directe, deskundige begeleiding, de experimenten uitvoert.
25-11-2019 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
GC/MS en GC/MS/MS: kwalitatieve en kwantitatieve analyses
Waarom de cursus GC/MS en GC/MS/MS: kwalitatieve en kwantitatieve analyses GC/MS is een volwassen techniek geworden, die naast structuuropheldering en identificatie tegenwoordig ook steeds meer wordt ingezet voor kwantitatieve bepalingen. In deze cursus leert u, naast de praktische instrumentele aspecten van GC/MS en GC/MS/MS, hoe u maximale informatie uit GC/MS en GC/MS/MS datasets kunt halen aan de hand van aansprekende demo’s, zowel voor kwalitatieve als kwantitatieve doeleinden. Voor wie bedoeld U bent medewerker van een kwaliteitscontrole of researchlaboratorium en werkt (of gaat werken) met GC/MS of GC/MS/MS. U heeft voldoende achtergrond in GC, bij voorkeur opgedaan via onze cursuscapillaire GC in de praktijk (niveau 2) of vergelijkbaar niveau. U heeft behoefte aan theoretische achtergronden van Single en Tandem GC/MS om meer uit uw instrument te kunnen halen. Het programma Deze cursus kan in grote lijnen worden opgedeeld in drie delen: + Dag 1: instrumentatie en data acquisitie + Dag 2: Kwalitatieve analyse + Dag 3: Kwantitatieve analyse Methodiek De cursus is praktisch van opzet. Aan de hand van opdrachten oefent u met de theoretische aspecten. Via demosoftware leert u, hoe u stapsgewijs de juiste informatie uit een representatieve dataset kunt halen, zowel voor kwalitatieve als voor kwantitatieve bepalingen.
26-11-2019 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Validatie en meetonzekerheid in de microbiologie
IIn deze tweedaagse cursus leert u hoe het validatieproces procedureel in elkaar steekt en hoe u dat proces inricht zodat op efficiënte wijze alle relevante prestatiekenmerken, waaronder de meetonzekerheid, zijn te bepalen. Dit doen we vanuit een normatieve en statistische achtergrond. De theorie vullen we aan met tot verbeeldingsprekende praktijkvoorbeelden. U bent Leidinggevende, (hoofd- en eerste) analist of kwaliteitscoördinator met basiskennis van statistiek Inhoud 1. Validatie deel 1: wat vraagt de norm, validatieplan, keuze prestatiekenmerken en hoe deze zijn gedefinieerd, wat betekent conformiteit, gelijkwaardigheid en eigen methoden? 2. Meetonzekerheid deel 1: naast de geformaliseerde aanpak behandelen we de praktische aanpak met behulp van lijncontroles en wat zijn de bronnen van meetonzekerheid. 3. Inleiding statistiek: gemiddelde, standaarddeviatie, normale verdeling en de foutenwet. 4. Validatie deel 2: hoe ziet een validatie-onderzoek conform ISO 16140 in de microbiologie eruit? Vaststelling van de relevante prestatiekenmerken in de microbiologie voor kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Validatie van snelle technieken zoals immunologische, instrumentele en PCR-methoden. 5. Meetonzekerheid deel 2: bepaling van meetonzekerheid aan de hand van de norm ISO/TS 19036 lichten we toe en illustreren we met praktische oefeningen.
26-11-2019 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Analyse van vet, eiwit of vezels
Tips en trucs bij de analyse van vet, eiwit en vezel. Net als vorig jaar ook deze keer gratis workshop bij de Gerhardt fabriek in Duitsland. Hierbij gaat het om apparatuur voor vet-, vezel- & eiwitbepaling Wij demonstreren de verschillende apparatuur en u kunt eigen monsters meebrengen voor de analyse. Bovendien geven de Gerhardt specialisten tips voor de juiste analyse van uw monstermateriaal. Locatie Gerhardt applicatie laboratorium Circa 1,5 uur rijden vanaf Venlo: Cäsariusstraße 97, 53639 Königswinter, Duitsland Tijd: 26 november rond 8:30 uur vertrekken vanaf Venlo tot circa 18 uur (terug in Venlo) Kosten: gratis inclusief carpool (details nog nader af te spreken) & lunch Benieuwd naar de resultaten met uw eigen materiaal? Neem vooral een monster mee. Agenda en online aanmeldformulier - klik op de link bij meer informatie - Of bel onze specialisten voor meer details 0320-266171
26-11-2019 | Workshop | 1 dag | Königswinter | Toegang: Gratis (na registratie)
Data-integriteit in laboratoria
We starten met analyseren waar de aanhoudende vraag naar data-integriteit vandaan komt. Hoe bepalen we risico’s en waar kunnen datalekken ontstaan? Welke maatregelen neemt u om deze risico’s en datalekken op een praktische manier aan te pakken? De cursus past binnen de kaders van een goed beheerd kwaliteitssysteem. U bent Hoofd van een laboratorium, kwaliteitscoördinator, (hoofd) analist of IT-medewerker Inhoud 1. Aan de hand van normeisen vertellen we u wat van belang is voor een kwalitatief en goed beheerd datasysteem. 2. Vervolgens gaan we in op de vraag waar data-integriteit bij gecomputeriseerde systemen vandaan komt. Welke standaardmaatregelen zijn de basis, en waar moet u zorgen voor extra’s? We presenteren u een aanpak die voor inzicht van de risico’s en lekken van de gebruikte systemen moet zorgen. Vervolgens kan voor ieder van de lekken bepaald worden wat er gedaan moet worden om dit voldoende te dichten. 3. We kijken naar praktische richtlijnen voor het beoordelen van data-integriteit binnen uw systemen en welke praktische maatregelen ervoor zorgen dat data integer blijft. U gaat aan de slag met verschillende oefeningen zodat u een dossier opbouwt voor een fictief systeem waar de praktijk hand in hand gaat met borging van data-integriteit.
27-11-2019 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Polymeerkaraktersering met HPLC-, SEC-, en ms-technieken
Waarom Polymeerkarakterisering met behulp van HPLC, SEC & -MS technieken In deze cursus gaan we uitgebreid in op geavanceerde, zowel chromatografie als massaspectrometrie, gebaseerde methodieken voor de karakterisering van synthetische polymeren. Op de eerste dag worden de aspecten van geavanceerde detectiemethoden in combinatie met Size Exclusion Chromatografie (SEC) voor de bepaling van de grootte, de structuur en de molecuulgewichten van macromoleculen behandeld. De tweede dag staat in het teken van de mogelijkheden van interactie-chromatografie (gradiënt-elutie en ‘kritische’ chromatografie) voor de karakterisering van macromoleculen, waarbij speciale aandacht wordt gegeven aan de karakterisering van synthetische co-polymeren. Op de derde dag wordt ingegaan op de thans gangbare massaspectrometrische methoden voor polymeren: Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation (MALDI)-MS en Electrospray (ESI)-MS. Hierbij ligt de nadruk op de toepassing van deze technieken op polymeren, de informatie die daaruit verkregen kan worden en de samenhang en koppeling aan chromatografische methoden. De docenten zijn Ab Buijtenhuijs (voorheen AkzoNobel), Huub Bock (PSS) en Sander Kok (DSM Resolve). Voor wie bedoeld U bent analyticus met chromatografische ervaring en bent geïnteresseerd in analyses van synthetische polymeren. U wilt meer weten over de bepaling van absolute molecuulgewichtsverdelingen en vertakkingen via het gebruik van lichtverstrooiings- en viscositeitsdetectoren (“triple” detectie). Daarnaast gaat uw interesse uit naar karakteristieken als chemische samenstellingsverdeling en eindgroep-functionaliteitsverdeling van complexe, synthetische (co)polymeersystemen en hoe deze het beste bepaald kunnen worden Het programma Tijdens de 3 daagse cursus Polymeerkarakterisering behandelen we de volgende onderwerpen: + Overzicht van de chromatografische scheidingsprincipes + Additionele aspecten voor de chromatografie van macromoleculen + Lichtverstrooiingsdetectie: principe, hoekafhankelijkheid, gyratiestraal (Rg) bepaling + Viscositeitsdetectie: principe, universele calibratie, co-polymerenanalyse volgens Goldwasser, intrinsieke viscositeitsverdeling (IVD), hydrodynamische straal (Rh) bepaling + Vertakkingsanalyse, berekening gemiddelde vertakkingsgraad en vertakkingsdichtheid + De voor- en nadelen van “triple” detectie + Gebruik van dubbele detectie (RI/UV, UV/UV) + Gradient-elutie van polymeren (GPEC) + Chromatografie onder ‘kritische’ condities (LCCC) + Principes van Matrix Assisted Laser Desorption (MALDI) -MS en Electrospray Ionisation (ESI) massaspectrometrie + Koppeling van MALDI en ESI aan chromatografische technieken + Verhouding van de massaspectrometrische ten opzichte van de chromatografische technieken voor polymeren + Karakterisering van co-polymeren en blends: Het resultaat Na de cursus Polymeerkarakterisering bent u in staat te beoordelen welke chromatografische en/of massaspectrometrische technieken het best toepasbaar zijn voor welke specifieke vraagstukken. U bent bekend met de principes, de mogelijkheden en de beperkingen en bent in staat zelfstandig een
27-11-2019 | Cursus | 3 dagen | Geleen | Toegang: Betaald
Veiligheid in het chemisch-analytisch laboratorium
Verwacht u dat er nog wel wat valt te verbeteren aan de veiligheid in uw lab? Tijdens deze cursus maakt u kennis met alle aspecten, voorschriften en aandachtspunten die daarbij spelen. Daarmee vergroot en handhaaft u de veiligheid bij de dagelijkse werkzaamheden in het laboratorium. De cursus wordt gegeven door onze gastdocent ir. Iris van ’t Leven van Iris-Advies te Arnhem. Waarom de cursus Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria Verwacht u dat er nog wel wat valt te verbeteren aan de veiligheid in uw lab? Tijdens deze cursus maakt u kennis met alle aspecten, voorschriften en aandachtspunten die daarbij spelen. Daarmee vergroot en handhaaft u de veiligheid bij de dagelijkse werkzaamheden in het laboratorium. De cursus wordt gegeven door onze gastdocent ir. Iris van ’t Leven van Iris-Advies te Arnhem. Voor wie is de cursus Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria bedoeld De cursus Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria is interessant voor (hoofd)analisten, medewerkers en hoofden van analytische en chemische laboratoria. U denkt en werkt op minimaal mbo-niveau. U wilt zelf de risico’s op de werkplek kunnen beoordelen en weten wat te doen om deze risico’s te beheersen. Deze veiligheid opleiding is ook geschikt als u werkt in een milieulaboratorium, in de voedings- en genotmiddelen industrie, de chemische industrie of klinische chemie. Het programma Tijdens de cursus Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria maakt u kennis met de volgende onderwerpen: + risicobeoordeling en risicobeheersing + chemicaliën, gascilinders en cryogene stoffen + veilig gebruik + opslag en afvalinzameling + persoonlijke beschermingsmiddelen + veiligheid van apparatuur + glaswerk + zuurkasten en andere afzuiging + wat te doen bij calamiteiten Methodiek U krijgt lezingen over de belangrijkste veiligheidsrisico’s die in laboratoria aanwezig zijn. Aan de hand van praktijkoefeningen leert u de risico’s nader te beoordelen, met de nadruk op chemische stoffen. In de cursus Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria zijn o.a. de volgende praktijkoefeningen opgenomen: + Prioriteren van risico’s + Toepassen van een brongerichte aanpak + Interpreteren van veiligheidsinformatie en material safety data sheets Daarnaast krijgt u een video te zien over het veilige gebruik van zuurkasten en oog- en nooddouches.
28-11-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Inleiding in de HPLC (Niveau 1)
De cursus Inleiding in de HPLC (niveau 1) leert u de basisprincipes van de HPLC toepassen in de praktijk. De opbouw van instrumenten en soorten kolommen voor HPLC kent voor u geen geheimen meer, onder andere door het uitvoeren van experimenten op verschillende HPLC’s. Waarom de cursus Inleiding in de HPLC (niveau 1) Als u weinig ervaring heeft met HPLC, maar u werkt er wel dagelijks mee (of gaat ermee werken) dan biedt deze cursus u veel houvast. U leert de basisprincipes van de HPLC, de opbouw van instrumenten en soorten kolommen voor HPLC. Dit doet u niet alleen in theorie, maar u gaat ook practicum uitvoeren op verschillende merken HPLC apparatuur. Na afloop van deze cursus kunt u beter communiceren met collega’s en klanten over de belangrijkste aspecten van HPLC. Voor wie is de cursus Inleiding in de HPLC (niveau 1) bedoeld U bent een laboratoriummedewerker op (K)MLO of HBO niveau, die nog maar kort werkt met HPLC. U wilt graag uw inzicht en praktische vaardigheden op gebied van HPLC verbeteren. U wilt een beter begrip krijgen van scheiding en kolommen voor HPLC, kwantitatieve analyses en de bijbehorende apparatuur en mobiele fasen. Het programma In deze cursus leert u de achtergronden van de volgende facetten van HPLC: + korte algemene inleiding chromatografie + instrumentatie voor HPLC + kwalitatieve en kwantitatieve analyse + kolomsoorten + mobiele fasen voor HPLC + reversed phase vloeistofchromatografie (RPLC) + isocratische en gradiëntelutie Methodiek Na korte theoretische inleidingen over de basisprincipes van HPLC gaat u aan de hand van experimenten zelf aan de slag op ons eigen cursuslaboratorium. Dat doet u in kleine groepjes onder deskundige leiding van onze ervaren praktijkdocenten en met state-of-the-art instrumenten. Door deze opzet wordt u voortdurend geprikkeld na te denken en leert u bijna spelenderwijs de achtergronden van de HPLC. Aan het eind van de cursus doet u een korte toets, zodat u uw eigen vorderingen kunt beoordelen.
02-12-2019 | Cursus | dagen | Breda | Toegang: Betaald
Lijnscontrole als instrument voor kwaliteitsbeheersing
U hebt te maken met eerste-, tweede- en derdelijnscontroles als beheersingsmethodiek voor de kwaliteit van het analytische proces. We bespreken tot in de detail controlekaarten en de evaluatie daarvan. Alsook: hoe wordt statistiek bij controles ingezet. Shewhart, Levey-Jennings, Westgard en NEN 6603 passeren de revue. Oefeningen en een case maken de training compleet. U bent Kwaliteitsmedewerker, leidinggevende, hoofd- en eerste analist en methodeontwikkelaar of kwaliteitscoördinator met statistische kennis op het niveau van de cursus ‘Praktische Statistiek voor het laboratorium (incl. Excel)’ Inhoud 1. Controle en beheersing van kwaliteit: NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 en AP04. 2. Niveaus van kwaliteitscontrole: eerstelijns, tweedelijns, derdelijns. 3. Controlekaarten: Shewhart, Levey-Jennings, Westgard, NEN 6603. 4. Controlegrenzen, actiegrenzen, waarschuwingsgrenzen, probleemopvolging. 5. Opzet controlekaart, controlemateriaal, multicomponentanalyse. 6. Poolen van gegevens van opvolgende controlekaarten. 7. Toepassingsmogelijkheden gegevens controlekaart. 8. Ringonderzoek, evaluatie, Z-score. 9. Youdenplot en Horwitzfunctie.
03-12-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Petrochemische GC Analyse
Als analist binnen een petrochemisch GC laboratorium wilt u zich specialiseren in SimDist en/of DHA analyses. Maak dan gebruik van (één van) de trainingen die Da Vinci Laboratory Solutions biedt. U kunt kiezen uit een DHA en/of SimDist training waarbij u kennis maakt met zowel de basisprincipes als het onderhoud en troubleshooting. Onze trainingen worden gegeven door specialisten met een jarenlange ervaring in de gaschromatografie. U maakt kennis met de verschillende oplossingen die veel in de petrochemische industrie worden gebruikt. Daarbij worden de systemen van Inlet tot en met detector uitgebreid met u doorgenomen en leert u hoe u verschillende problemen kunt herkennen en oplossen. Voor de rapportage wordt gebruik gemaakt van PetroReporter. SimDist Training Tijdens deze ééndaagse training zullen de volgende onderwerpen aan bod komen: • Basisprincipes van de SimDist analyses • Gebruikte Inlets, kolommen en detectoren • Onderhoud • Herkennen van problemen en deze gestructureerd aanpakken • Gebruik van Petro Reporter software voor de diverse rapportages en berekeningen DHA GC Training Tijdens deze ééndaagse cursus worden de volgende onderwerpen uitgelegd: • Basisprincipes van DHA analyses • Gebruikte Inlets, kolommen en detectoren • Onderhoud • Herkennen van problemen en deze gestructureerd aanpakken • Gebruik van Petro Reporter software voor de diverse rapportages en berekeningen
03-12-2019 | Training | 2 dagen | Rotterdam | Toegang: Betaald
HPLC in de praktijk (niveau 2)
Naast de theoretische chromatografische basis behandelen we alle mogelijkheden van reversed phase vloeistofchromatografie (RPLC). U leert kiezen uit de juiste mobiele fase, kolomdimensies en uw bestaande methoden optimaliseren. Waarom de cursus HPLC in de praktijk (niveau 2) Wanneer u binnen uw werk verantwoordelijk bent voor één of meerdere HPLC methodes is het belangrijk deze zo optimaal en degelijk mogelijk te laten draaien. In deze cursus leert u de diepere achtergronden van HPLC. U maakt uitgebreid kennis met alle mogelijkheden van reversed phase vloeistofchromatografie (RPLC). Na afloop kunt u voor uw toepassingen de juiste kolomdimensies kiezen en uw bestaande methoden optimaliseren. Voor wie is de cursus HPLC in de praktijk (niveau 2) bedoeld U bent een laboratoriummedewerker op minimaal MBO niveau en werkt al enige tijd met HPLC. U wilt meer weten over type en gebruik scheidingskolommen, mobiele fasen, buffers en optimalisering voor allerlei HPLC-toepassingen. U heeft minimaal de cursus Inleiding in de HPLC (niveau 1) gedaan of heeft aantoonbaar vergelijkbare ervaring. Een ingangstoets kan deel uitmaken van de intake als u deze cursus niet bij ons heeft gevolgd. Het programma In deze cursus gaat u aan de slag met de theorie en praktijk van reversed phase HPLC aan de hand van de volgende onderwerpen: + algemene theoretische achtergronden chromatografie toegepast op HPLC + kolommen reversed phase HPLC + scheiding van organische zuren en basen + scheiding van ionogene verbindingen + kolomparameters + kolomkeuze en optimalisering Download de brochure HPLC in de praktijk (niveau 2) voor een uitgebreide omschrijving van het programma. Methodiek Na de behandeling van de theoretische aspecten van RP-HPLC gaat u aan de hand van experimenten zelf aan de slag op ons eigen cursuslaboratorium. Dat doet u in kleine groepjes onder deskundige leiding van onze ervaren praktijkdocenten en met state-of-the-art instrumenten. Door deze opzet wordt u voortdurend geprikkeld na te denken en leert u bijna spelenderwijs de achtergronden van de HPLC. Aan het eind van de cursus doet u een korte toets, zodat u uw eigen vorderingen kunt beoordelen.
09-12-2019 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
ISO/IEC 17025:2017 Belangrijkste veranderingen
Op 29 november 2017 is de nieuwe ISO/IEC 17025:2017 gepubliceerd. In verband met het verschijnen van deze nieuwe versie zal Lab-QAcademy in 2019 een aantal eendaagse MASTERCLASSES geven. Daarin zullen de verschillen tussen de huidige en de nieuwe versie uiteen zullen worden gezet en, zoals men van ons gewend is, een uitleg hoe op een pragmatische wijze aan de nieuwe en/of gewijzigde eisen invulling kan worden gegeven. Als teamleider voor de Raad voor Accreditatie is Lab-QAcademy immers als geen ander op de hoogte van de interpretaties en toepassing van de nieuwe en/of gewijzigde eisen in de 2017 versie t.o.v. de 2005-versie!
09-12-2019 | Masterclass | dagen | Utrecht | Toegang: Betaald
Basispracticum Laboratoriumvaardigheden
Je maakt kennis met de algemene laboratoriumhandelingen in de chemie. Je leert met basis laboratoriumapparatuur omgaan en je krijgt inzicht in het werken op een analytisch-chemisch en organisch-chemisch laboratrorium. Van oplossen en verdunnen tot spectrofotometrische bepalingen en basale synthese. De cursus is bedoeld als instroomtraject voor als je een van de hbo-modules wilt volgen, maar nog weinig of geen laboratoriumvaardigeheden hebt. De cursus is ook een mooie praktijkgerichte aanvulling op de e-learning cursus Basiskennis Chemie
10-12-2019 | Cursus | 6 dagen | Nijmegen | Toegang: Betaald
Gaschromatografie: Basis, Onderhoud & Troubleshooting
Werkt u met gaschromatografische systemen en wilt u meer inzicht krijgen in deze analysetechniek, de diverse hardware onderdelen en het onderhoud ervan? Maak dan gebruik van (één van) de GC trainingen die Da Vinci Laboratory Solutions biedt. Naast het theoretische gedeelte wordt de opgedane kennis direct in praktijk gebracht. Onze trainingen worden gegeven door specialisten met een jarenlange ervaring in de gaschromatografie. Basistraining gaschromatografie U maakt kennis met de basisprincipes van capillaire GC. Daarna gaat u stap voor stap langs de verschillende onderdelen van de GC, van injectie tot en met detectie. Dit is een voornamelijk theoretische uitleg met een beperkt praktijkonderdeel. De volgende onderdelen komen tijdens deze ééndaagse training aan bod: • Basisprincipe gaschromatografie • Effecten van verschillende parameters als draaggas, flow en temperatuur • Kolommen en stationaire fasen voor (capillaire) GC • Instrumentatie GC (Inlets en Detectoren) • Monsterintroductie technieken voor GC • Kwalitatieve en kwantitatieve analyses Onderhoud & Troubleshooting Tijdens deze cursus krijgt u meer inzicht in de binnenkant van de GC. Inlets en detectoren worden uit elkaar gehaald, waardoor u eerder in staat bent analytische, chromatografische en instrumentele problemen te herkennen en op te lossen. Dit gebeurt afwisselend in theoretische en praktische sessies. Tijdens deze tweedaagse cursus worden de volgende onderwerpen uitgelegd: • Uitvoeren van (periodiek) onderhoud • Structureel aanpakken van analytische en instrumentele problemen • Herkenning en oplossing van chromatografische problemen • Overzicht van overige problemen en mogelijke oplossingen
10-12-2019 | Basistraining | 3 dagen | Rotterdam | Toegang: Betaald
Opslag van gevaarlijke stoffen op het lab
Waarom de cursus Opslag van gevaarlijke stoffen op het lab Diverse chemicaliën zoals grondstoffen, gassen, (aangebroken) werkvoorraad, oplossingen, reactie producten en afval staan vaak her en der op het laboratorium opgeslagen. Wat zijn de regels, de vergunningen en hoe moet de PGS 15 norm nu geïnterpreteerd worden voor opslag in een lab? Nog belangrijker is de vraag hoe kan een incident of ongeval worden voorkomen met deze chemicaliën? Deze cursus helpt u bij het op een verantwoorde wijze opslaan van chemicaliën. We informeren u over de geldende wetgeving en normeringen en de wijze waarop deze in een laboratorium in de praktijk kunnen worden gebracht. De cursus geeft u inzicht waar de opslag aan moet voldoen en praktische tools om de kennis in de praktijk te brengen. Voor wie is de cursus Opslag van gevaarlijke stoffen op het lab bedoeld Gezien de verantwoordelijkheid die elke laborant draagt, is deze cursus voor iedereen relevant die werkzaam is met chemicaliën op het lab. De inhoud van de cursus is bedoeld voor de verantwoordelijke medewerker voor de opslag en het beheer van de chemicaliën op het laboratorium. Afhankelijk van de hoeveelheid chemicaliën die aanwezig is, dient er op basis van normering en vergunning een daartoe opgeleid persoon aanwezig te zijn. Met deze cursus wordt hieraan voldaan. Voor de cursus is minimaal een mbo werk- en denkniveau vereist. Cursisten hebben al enige kennis en ervaring op het gebied van opslag en beheer van gevaarlijke stoffen. Het programma Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: + Wet- en regelgeving Regelgeving die relevant is bij de opslag van chemicaliën: PGS 15, Arbo en Milieuwetgeving, Bouwbesluit en de relatie met ADR, GHS en Reach. + Gevaren en risico’s van opslag Praktische inzicht in de diverse gevaren en risico’s van het opslaan van chemicaliën het model van Herkennen, Evalueren en Beheersen. Indeling van gevaarlijke stoffen, werkvoorraad, (intern)etikettering en onverenigbare combinaties, als ook de mogelijke calamiteiten en afvalstroom verwerking. + Verschillende vormen van opslag Opslag vormen zoals kasten, kluizen en magazijnen maar ook hoe om te gaan met gassen en cryogene vloeistoffen. + Realiseren van een veilige opslag Een stappenplan hoe een veilige opslag kan worden gerealiseerd welke voldoet aan de geldende regelgeving. Elke cursist kan in zijn eigen situatie dit stappenplan direct toepassen. Methodiek De cursus is praktisch van opzet. Alle onderwerpen worden toegelicht aan de hand van praktijksituaties en discussies met de deelnemers. In de middag gaat u meteen aan de slag met het beoordelen van een aantal praktijksituaties en leert u aan de hand van een stappenplan de opslag binnen uw eigen organisatie te beoordelen en te verbeteren. Het meeste rendement haalt u uit deze cursus wanneer u zich goed voorbereid middels het daartoe vooraf beschikbaar gestelde lesmateriaal. U leert hiermee op een praktische manier de theorie direct in de praktijk te brengen.De cursus is ontwikkeld en wordt gegeven door onze gastdocenten Wim van Alphen en Corné Bulkmans van Muopo Inventive consultancy.
12-12-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Chromeleon advanced
Het werken met Chromeleon gaat u gemakkelijk af omdat u de Interscience Chromeleon basiscursus al gevolgd hebt. Routinematig past u verschillende methodes toe. En dan is er opeens de vraag om nieuwe methodes te gaan ontwikkelen. Hoe doet u dat efficiënt en effectief? Simpelweg door het volgen van deze 1-daagse Chromeleon Advanced cursus. Geschikt voor: Professionals met ervaring met Chromeleon en die hun expertise willen vergroten.
12-12-2019 | Cursus | dagen | Breda | Toegang: Betaald
Troubleshooting HPLC
Storingen, die in het dagelijks gebruik van uw HPLC analysemethoden kunnen optreden, vormen de kern van deze cursus. We bespreken methoden en de bijbehorende oplossingen, waarmee u storingen en afwijkende meetresultaten herkent, verhelpt en voorkomt. Waarom de cursus Troubleshooting HPLC Wanneer u binnen uw werk verantwoordelijk bent voor één of meerdere HPLC systemen is het belangrijk deze zo adequaat mogelijk in te kunnen grijpen wanneer zich storingen of calamiteiten voordoen. Hoe u dat het beste kunt doen leert u in deze cursus. Aan de hand van herkenningsmethoden en de bijbehorende oplossingen gaat u storingen effectief te lijf. Door afwijkende meetresultaten snel te leren herkennen, kunt u ze effectiever verhelpen, en zelfs beter te voorkomen. Voor wie is de cursus Troubleshooting HPLC bedoeld U bent een laboratoriummedewerker op minimaal HBO of MBO+ niveau en heeft of krijgt het beheer over HPLC apparatuur. U wilt veel voorkomende problemen snel herkennen en deze gestructureerd kunnen oplossen of, beter nog, voorkomen. U heeft minimaal de cursus Inleiding in de HPLC (niveau 1) gedaan of heeft aantoonbaar vergelijkbare ervaring. Een ingangstoets kan deel uitmaken van de intake als u deze cursus niet bij ons heeft gevolgd. Het programma van de cursus Troubleshooting HPLC omvat de volgende onderdelen: + systematisch problemen oplossen + de pomp + de injector + de kolom + de mobiele fase + de detector + diagnose uit chromatogrammen Methodiek In deze cursus leert u problemen rond methoden en apparaten op te lossen. Dat gebeurt vrijwel geheel aan de hand van voorbeelden, chromatogrammen en cases. Zowel de theorie als de praktijk is daardoor zeer interactief. Elke dag voert u experimenten uit. U lost zelf praktische problemen op die ingebouwd zijn in moderne HPLC apparatuur op ons eigen cursuslaboratorium. Ook gaat u aan de slag met (preventief) onderhoud van HPLC instrumenten. Daarvoor gebruiken we meerdere typen apparaten.
16-12-2019 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Risico inventarisatie & evaluatie voor het lab
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is hét vertrekpunt voor het inventariseren en optimaliseren van de arbeidsomstandigheden.Deze cursus biedt u een handleiding hoe een RI&E kan worden uitgevoerd. Tevens biedt het een stappenplan en instrument voor het uitvoeren van een gerichte laboratorium RI&E. Tijdens de cursus leert u hoe u een RI&E voor uw eigen lab uitvoert en actueel houdt. Naast de theorie is de cursus praktisch en concreet en wordt er gewerkt met een nieuw ontwikkeld RI&E tool. De gastdocenten zijn Wim van Alphen en Corné Bulkmans van Muopo Inventive consultancy. Waarom de cursus RI&E voor het laboratorium Naast de wettelijke verplichting is het een waardevol instrument om de verbeterpunten in kaart te brengen. Daarvoor zijn er diverse RI&E instrument ontwikkeld voor verschillende branches, maar tot op heden is er geen specifiek instrument voor laboratoria. Deze cursus biedt u een handleiding voor hoe een RI&E kan worden uitgevoerd. Ook voorziet de cursus u van een stappenplan en een instrument voor het uitvoeren van een gerichte laboratorium RI&E. Tijdens de cursus leert u hoe u een RI&E voor uw eigen lab uitvoert en actueel houdt. Naast de theorie is de cursus praktisch en concreet en wordt er gewerkt met een nieuw ontwikkeld RI&E tool. Voor wie is de cursus RI&E voor het laboratorium bedoeld De cursus is bedoeld voor functionarissen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de RI&E voor het laboratorium. Zoals een milieu- of arbocoördinator, veiligheidsfunctionaris, preventiemedewerker of hoofd laboratorium. De cursus vereist minimaal een mbo werk- en denkniveau. U heeft al enige kennis en ervaring op het gebied van arbeidsomstandigheden. Het programma Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: + Wet- en regelgeving De Arbowetgeving en in het bijzonder de plaats van de RI&E hierin. + Gevaren en risico’s herkennen Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de meest voorkomende gevaren en risico’s stap voor stap besproken. + Evalueren en prioriteren Aan de hand een systematiek de risico evalueren en prioriteren doormiddel van oefeningen. + Beheersen en implementeren “het plan van aanpak” Technisch, organisatorische en gedragsmatige beheersing. Daarnaast is er aandacht voor de Arbeidshygiënische strategie als onderdeel van het plan van aanpak. + Strategie voor de RI&E Strategische keuzes voor de uitvoering van de RI&E worden besproken aan de hand van een stappenplan. Daarnaast is er aandacht voor de RI&E als onderdeel van de PDCA cyclus en het actueel houden van de RI&E. + Oefeningen in praktijk Aan de hand van praktijksituaties en casussen oefenen we de diverse onderdelen tijdens het uitvoeren van de RI&E gebruik makend van het aangereikte stappenplan en RI&E instrument. Methodiek Een stappenplan voor de uitvoering van een RI&E voor laboratoria wordt aangereikt waarbij de cursisten hun specifieke situatie hierin kunnen onderbrengen en gebruik kunnen maken van een specifiek RI&E instrument voor laboratoria. Indien gewenst kan er aansluitend op de training een vervolg worden afgestemd over toetsing c.q. validering van de eigen opgestelde RI&E.
17-12-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Lichtmicroscopie
Waarom de cursus Lichtmicroscopie Velen werken al jaren met een lichtmicroscoop en hebben van derden de techniek geleerd of deze zichzelf eigen gemaakt. Bent u benieuwd of u de microscoop nog goed gebruikt en bent u op zoek naar bruikbare tips voor verbetering van onderhoud en gebruik van uw lichtmicroscoop? In deze cursus wordt nog eens stilgestaan bij het hoe en waarom je een lichtmicroscoop gebruikt. Avans+ organiseert deze cursus in samenwerking met TDKK. Voor wie is de cursus Lichtmicroscopie bedoeld U werkt of gaat binnenkort werken met een lichtmicroscoop en wilt meer weten van de werking van het apparaat in zowel theorie als praktijk. Het programma Tijdens deze cursus, maakt u kennis met een groot aantal technieken en systemen welke in vrijwel elke microscoop aanwezig zijn. Voor zover mogelijk laten we dat in de praktijk zien en voelen. U wordt een kijkje gegund op de lichtwegen, de prisma’s, op verschillende verlichtingssystemen enz. Het Köhleren van de microscoop komt uitgebreid aan bod, en hiervan wordt uitgelegd wat de achterliggende techniek en de daaruit voortvloeiende verbeteringen in beeld kwaliteit zijn. Ook diafragma’s en speciale lichttechnieken worden behandeld. Methodiek Mondelinge kennisoverdracht en practicum wisselen elkaar af. In het laboratorium staan de modernste instrumenten waarmee u in kleine groepjes, onder directe deskundige begeleiding, de experimenten uitvoert.
19-12-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Immunohematologie
Deze cursus is bestemd voor personen die werkzaam zijn in het vakgebied van de bloedgroepenserologie, met name medewerkers in de klinische chemie en medische microbiologie Je verdiept je kennis van laboratoriumtechnische en klinische aspecten van bloedgroepenproblematiek. Je leert over de fysiologie van de bloedcellen, genetica, antigen-antistofinteracties, gebruik van bloedgroepreagentia, immunohematologische technieken, bloedgroepsystemen, FY, Lu, MNSs Kell, Kidd, MNSs-system, hoog/laag frequent antigenen, HTLA, hemolytische ziekte van de pasgeborene, HLA-systeem, trombocyten / leukocytenserologie / neonatale trombocytopenie / neutropenia en auto-immuun hemolytische anemie.
14-01-2020 | Cursus | 16 dagen | Amsterdam | Toegang: Betaald
Immunologie
Wilt u uw immunologische kennis opfrissen? Of heeft u zich nog niet eerder verdiept in de immunologie? Met de cursus Immunologie doet u in twee dagen nieuwe inzichten op in het vakgebied. U doet kennis op over onderwerpen als ontstekingen, antilichamen, zwangerschapsimmunisatie en diagnostiek. De tweedaagse cursus Immunologie is een ideale voorbereiding op onze cursus Research Immunologie. U kunt de cursus Immunologie ook volgen om uw immunologische kennis op te frissen. Voor wie Analisten op mbo- of hbo-niveau
14-01-2020 | Cursus | 2 dagen | Amsterdam | Toegang: Betaald
Klinische Cytologie
Voor wie •Artsen (pathologen) in opleiding •Laboratoriummedewerkers met ervaring in de cytologie. In deze cursus leer je onder begeleiding van deskundige (cyto)pathologen en cytodiagnostische analisten alles over de diagnostiek van zowel ‘normale’ als ‘afwijkende’ celbeelden. De theorie pas je elke lesdag toe in één of meerdere microscopie-workshops. Door de lesdagen te spreiden over een halfjaar krijg je de gelegenheid de leerstof in de tussenliggende periode eigen te maken.
21-01-2020 | Cursus | 10 dagen | Nijmegen | Toegang: Betaald
Research Immunologie
Voor wie: Laboratoriummedewerkers (hbo-niveau) die hun kennis van de immunologie willen uitbreiden en farmaceuten, biochemici of biologen, werkzaam in een klinische of medische research setting. Deze cursus is een voortzetting van de cursus Immunologie. Je krijgt een overzicht van een aantal onderzoeksvraagstukken en technieken in het kader van de aangeboren immuniteit, de B- en T-celontwikkeling, antigeen-presentatie, auto-immuniteit en cellulaire therapieën. Tevens worden de allernieuwste researchontwikkelingen en nieuwe vormen van behandeling besproken.
28-01-2020 | Cursus | 6 dagen | Amsterdam | Toegang: Betaald
Down Stream Processing
Biotechnologische bedrijven en onderzoeksinstituten hebben behoefte aan mensen met DSP-kennis. In deze training komen onderwerpen als DSP procesflow, solid/liquid separate en zuiveringstechnieken aan bod. De training bevat een tweetal practica. Hierin leer je een aantal technieken die direct terug te koppelen zijn naar de theorie en de eigen werksituatie. De training wordt verzorgd in samenwerking met docenten/onderzoekers van het HAN BioCentre, Wageningen Universiteit en Researchcentrum.
04-02-2020 | Cursus | 6 dagen | Nijmegen | Toegang: Betaald
MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag