Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

Events

Plaats uw event
BioBusiness Winter Retreat
Would you like to advance yourself and your career in the BioBusiness? Do you want to increase your insights in the fast-moving Life Sciences industry and gain a better understanding of key success factors for biotech companies? Then join the first edition of the BioBusiness Winter Retreat from 11-13 December in Ghent and invest in your own development and professional career in Life Sciences. This three-day course will expand your insight into the trends and development in the Life Sciences industry, give examples of new business models and discuss strategies for partnering, IPR and funding. Besides business topics, the program, featuring leading speakers and experts from the BioBusiness sector, also focuses on soft-skills and career development aspects. This unique immersive program will allow you to reflect on your career and steer it in such a way that it benefits the most from the changing Life Sciences landscape. TOPICS • Trends in Life Sciences and emerging business models: Allowing you to steer you career to take maximum advantage of the rapidly evolving sector. • Career development & management, personal effectiveness and leadership: Aiding you in bringing your career to the next level. • Finance & IP & partnering strategies in Life Science: Helping you forward as a budding entrepreneur or young professional. Whether you are contemplating to leave academia after your PhD or postdoc, or already working in the BioBusiness industry as a young professional, the BioBusiness Winter Retreat will help you to determine how to take your career to the next level. You will learn valuable business skills, gain insights in the trends in BioBusiness and expand your own network to aid you in moving your career forward.
11-12-2018 | Retreat | 2 dagen | Ghent | Toegang: Betaald
Risico inventarisatie & evaluatie voor het lab
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is hét vertrekpunt voor het inventariseren en optimaliseren van de arbeidsomstandigheden.Deze cursus biedt u een handleiding hoe een RI&E kan worden uitgevoerd. Tevens biedt het een stappenplan en instrument voor het uitvoeren van een gerichte laboratorium RI&E. Tijdens de cursus leert u hoe u een RI&E voor uw eigen lab uitvoert en actueel houdt. Naast de theorie is de cursus praktisch en concreet en wordt er gewerkt met een nieuw ontwikkeld RI&E tool. De gastdocenten zijn Wim van Alphen en Corné Bulkmans van Muopo Inventive consultancy. Waarom de cursus RI&E voor het laboratorium Naast de wettelijke verplichting is het een waardevol instrument om de verbeterpunten in kaart te brengen. Daarvoor zijn er diverse RI&E instrument ontwikkeld voor verschillende branches, maar tot op heden is er geen specifiek instrument voor laboratoria. Deze cursus biedt u een handleiding voor hoe een RI&E kan worden uitgevoerd. Ook voorziet de cursus u van een stappenplan en een instrument voor het uitvoeren van een gerichte laboratorium RI&E. Tijdens de cursus leert u hoe u een RI&E voor uw eigen lab uitvoert en actueel houdt. Naast de theorie is de cursus praktisch en concreet en wordt er gewerkt met een nieuw ontwikkeld RI&E tool. Voor wie is de cursus RI&E voor het laboratorium bedoeld De cursus is bedoeld voor functionarissen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de RI&E voor het laboratorium. Zoals een milieu- of arbocoördinator, veiligheidsfunctionaris, preventiemedewerker of hoofd laboratorium. De cursus vereist minimaal een mbo werk- en denkniveau. U heeft al enige kennis en ervaring op het gebied van arbeidsomstandigheden. Het programma Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: + Wet- en regelgeving De Arbowetgeving en in het bijzonder de plaats van de RI&E hierin. + Gevaren en risico’s herkennen Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de meest voorkomende gevaren en risico’s stap voor stap besproken. + Evalueren en prioriteren Aan de hand een systematiek de risico evalueren en prioriteren doormiddel van oefeningen. + Beheersen en implementeren “het plan van aanpak” Technisch, organisatorische en gedragsmatige beheersing. Daarnaast is er aandacht voor de Arbeidshygiënische strategie als onderdeel van het plan van aanpak. + Strategie voor de RI&E Strategische keuzes voor de uitvoering van de RI&E worden besproken aan de hand van een stappenplan. Daarnaast is er aandacht voor de RI&E als onderdeel van de PDCA cyclus en het actueel houden van de RI&E. + Oefeningen in praktijk Aan de hand van praktijksituaties en casussen oefenen we de diverse onderdelen tijdens het uitvoeren van de RI&E gebruik makend van het aangereikte stappenplan en RI&E instrument. Methodiek Een stappenplan voor de uitvoering van een RI&E voor laboratoria wordt aangereikt waarbij de cursisten hun specifieke situatie hierin kunnen onderbrengen en gebruik kunnen maken van een specifiek RI&E instrument voor laboratoria. Indien gewenst kan er aansluitend op de training een vervolg worden afgestemd over toetsing c.q. validering van de eigen opgestelde RI&E.
13-12-2018 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Lichtmicroscopie
Waarom de cursus Lichtmicroscopie Velen werken al jaren met een lichtmicroscoop en hebben van derden de techniek geleerd of deze zichzelf eigen gemaakt. Bent u benieuwd of u de microscoop nog goed gebruikt en bent u op zoek naar bruikbare tips voor verbetering van onderhoud en gebruik van uw lichtmicroscoop? In deze cursus wordt nog eens stilgestaan bij het hoe en waarom je een lichtmicroscoop gebruikt. Avans+ organiseert deze cursus in samenwerking met TDKK. Voor wie is de cursus Lichtmicroscopie bedoeld U werkt of gaat binnenkort werken met een lichtmicroscoop en wilt meer weten van de werking van het apparaat in zowel theorie als praktijk. Het programma Tijdens deze cursus, maakt u kennis met een groot aantal technieken en systemen welke in vrijwel elke microscoop aanwezig zijn. Voor zover mogelijk laten we dat in de praktijk zien en voelen. U wordt een kijkje gegund op de lichtwegen, de prisma’s, op verschillende verlichtingssystemen enz. Het Köhleren van de microscoop komt uitgebreid aan bod, en hiervan wordt uitgelegd wat de achterliggende techniek en de daaruit voortvloeiende verbeteringen in beeld kwaliteit zijn. Ook diafragma’s en speciale lichttechnieken worden behandeld. Methodiek Mondelinge kennisoverdracht en practicum wisselen elkaar af. In het laboratorium staan de modernste instrumenten waarmee u in kleine groepjes, onder directe deskundige begeleiding, de experimenten uitvoert.
13-12-2018 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Chromeleon advanced
Het werken met Chromeleon gaat u gemakkelijk af omdat u de Interscience Chromeleon basiscursus al gevolgd hebt. Routinematig past u verschillende methodes toe. En dan is er opeens de vraag om nieuwe methodes te gaan ontwikkelen. Hoe doet u dat efficiënt en effectief? Simpelweg door het volgen van deze 1-daagse Chromeleon Advanced cursus.
13-12-2018 | Opleiding | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Immunohematologie
Deze cursus is bestemd voor personen die werkzaam zijn in het vakgebied van de bloedgroepenserologie, met name medewerkers in de klinische chemie en medische microbiologie Je verdiept je kennis van laboratoriumtechnische en klinische aspecten van bloedgroepenproblematiek. Je leert over de fysiologie van de bloedcellen, genetica, antigen-antistofinteracties, gebruik van bloedgroepreagentia, immunohematologische technieken, bloedgroepsystemen, FY, Lu, MNSs Kell, Kidd, MNSs-system, hoog/laag frequent antigenen, HTLA, hemolytische ziekte van de pasgeborene, HLA-systeem, trombocyten / leukocytenserologie / neonatale trombocytopenie / neutropenia en auto-immuun hemolytische anemie.
15-01-2019 | Cursus | 16 dagen | Amsterdam | Toegang: Betaald
Immunologie
Wilt u uw immunologische kennis opfrissen? Of heeft u zich nog niet eerder verdiept in de immunologie? Met de cursus Immunologie doet u in twee dagen nieuwe inzichten op in het vakgebied. U doet kennis op over onderwerpen als ontstekingen, antilichamen, zwangerschapsimmunisatie en diagnostiek. De tweedaagse cursus Immunologie is een ideale voorbereiding op onze cursus Research Immunologie. U kunt de cursus Immunologie ook volgen om uw immunologische kennis op te frissen. Voor wie Analisten op mbo- of hbo-niveau
15-01-2019 | Cursus | 2 dagen | Amsterdam | Toegang: Betaald
Klinische Cytologie
Voor wie •Artsen (pathologen) in opleiding •Laboratoriummedewerkers met ervaring in de cytologie. In deze cursus leer je onder begeleiding van deskundige (cyto)pathologen en cytodiagnostische analisten alles over de diagnostiek van zowel ‘normale’ als ‘afwijkende’ celbeelden. De theorie pas je elke lesdag toe in één of meerdere microscopie-workshops. Door de lesdagen te spreiden over een halfjaar krijg je de gelegenheid de leerstof in de tussenliggende periode eigen te maken.
22-01-2019 | Cursus | 10 dagen | Nijmegen | Toegang: Betaald
Inspectienorm ISO 17020:2012 praktisch interpreteren
In deze cursus krijgt u het overzicht van de normelementen uit de kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO/IEC 17020: 2012 voor inspectie-instellingen. Daarnaast leert u alles over de samenhang tussen de verschillende criteria en hoe u op welke wijzen aan criteria kunt voldoen. U bent Kwaliteitscoördinator, manager of (hoofd)inspecteur Inhoud 1. Inleiding: belangrijke kenmerken van de norm. 2. Opzet NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012: we bespreken de indeling van de norm. 3. Algemene eisen: onpartijdigheid, onafhankelijkheid en geheimhouding. 4. Structurele eisen: in deze module leert u alles over de criteria waarin de administratieve eisen en eisen betreffende organisatie en management zijn geformuleerd. 5. Eisen ten aanzien van middelen: personeel, faciliteiten, apparatuur en uitbesteding. 6. Proceseisen: de criteria die een relatie hebben met vaktechnische aspecten van inspectiewerkzaamheden, zoals inspectiemethoden, behandeling van te inspecteren objecten en monsters, registraties, inspectierapporten en certificaten, klachten en beroep komen aan de orde. 7. Eisen aan het managementsysteem: documentatie, beheer van documenten en registraties, directiebeoordeling, interne audits en corrigerende en preventieve maatregelen. 8. Tenslotte passeren de normatieve bijlage A (onafhankelijkheidseisen) en de informatieve bijlage B (inhoud inspectierapporten en certificaten) de revue.
28-01-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
ISO 15189:2012 praktisch interpreteren
In deze cursus krijgt u overzicht van de normelementen uit de kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 15089:2012. U krijgt alle ins en outs over de NEN-EN-ISO 15189:2012. Daarnaast leert u over de samenhang tussen de verschillende criteria en krijgt u inzicht op welke manieren u aan criteria kunt voldoen. De praktische invulling van normcriteria staat centraal. Tenslotte wisselen we met u van gedachten over hoe u bewustwording (awareness) van de norm creëert bij medewerkers van laboratoria. U bent Kwaliteitscoördinator, laboratoriummanager, medisch laboratoriumspecialist of (hoofd)analist Inhoud 1. Inleiding: principes van kwaliteitsmanagement en achtergronden van accreditatie en certificatie. 2. NEN-EN-ISO 15189:2012: u krijgt de inhoud en structuur van de norm toegelicht. 3. Eisen aan management en organisatie: interpretatie en verduidelijking van de eisen die gelden voor organisatie- en managementsysteem waaronder inkoop, beleid, directiebeoordeling, corrigerende en preventieve maatregelen en documentatiesysteem. 4. Technische eisen: we bespreken de eisen voor de vaktechnische aspecten waaronder selectie en validatie van methoden, kwaliteitscontroles, rapportage en herroepen van uitslagen, risicomanagement en procesverbetering, eisen aan het laboratorium informatiemanagement.
29-01-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Research Immunologie
Voor wie: Laboratoriummedewerkers (hbo-niveau) die hun kennis van de immunologie willen uitbreiden en farmaceuten, biochemici of biologen, werkzaam in een klinische of medische research setting. Deze cursus is een voortzetting van de cursus Immunologie. Je krijgt een overzicht van een aantal onderzoeksvraagstukken en technieken in het kader van de aangeboren immuniteit, de B- en T-celontwikkeling, antigeen-presentatie, auto-immuniteit en cellulaire therapieën. Tevens worden de allernieuwste researchontwikkelingen en nieuwe vormen van behandeling besproken.
29-01-2019 | Cursus | 6 dagen | Amsterdam | Toegang: Betaald
ISO/IEC 17025:2017 praktisch interpreteren
De cursus brengt u overzicht en inzicht in de norm. We behandelen veelgebruikte modellen uit de kwaliteitszorg en we laten zien hoe u invulling geeft op de systeemtechnische en vaktechnische criteria van de norm met praktische voorbeelden. Tenslotte wisselen we met u van gedachten over hoe u bewustwording (awareness) van de norm creëert bij medewerkers van laboratoria. U bent Kwaliteitscoördinator, laboratoriummanager, (hoofd)analist of (aankomende) interne auditor Inhoud 1. Inleiding: belangrijke kenmerken van de norm. 2. Opzet NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018: we bespreken de indeling van de norm. 3. Kwaliteitsmanagementsysteemeisen: we delen enkele voorbeelden van normcriteria zoals beleid en doelstellingen, beoordeling van contracten, klachtenregeling, interne beoordelingen, corrigerende maatregelen, risicomanagement en directiebeoordeling. 4. Technische eisen: de vaktechnische aspecten van de werkzaamheden passeren de revue, zoals opleiding en scholing, selectie en validatie van methoden, monsterbeheer, kwaliteitscontroles en rapportage. 5. GAP-analyse: verschillen tussen NEN-EN-ISO/IEC 17025: 2005 en NEN-EN-ISO/IEC 17025: 2018.
31-01-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Transitie ISO/IEC 17025:2017
Met deze cursus krijgt u overzicht en inzicht in de nieuwe versie van de NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm. U krijgt onder andere antwoord op de vragen: hoe ziet de nieuwe indeling eruit, wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen de oude en de nieuwe versie, wat betekent procesgerichtheid, hoe gaat u om met risicomanagement, hoe geven we invulling aan de norm met de nieuwe criteria en moet u, documentair gezien, opnieuw beginnen? U bent Kwaliteitscoördinator, laboratoriummanager, (hoofd)analist of interne auditor met kennis van de NEN-EN-ISO/IEC 17025: 2005 Inhoud 1. Inleiding: belangrijke kenmerken en wijzigingen van de norm. 2. GAP-analyse: verschillen tussen NEN-EN-ISO/IEC 17025: 2018 en NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005. 3. De belangrijkste veranderingen nader beschouwd, zoals taalkundige formuleringen van de eisen, procesgerichtheid, risicomanagement, automatisering en documentatie. 4. Formulering en invulling van de nieuwe criteria. 5. Transitietraject.
01-02-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Interne audits
In de cursus Interne Audit leert u alles over het voorbereiden op, het uitvoeren van, het rapporteren over en het evalueren van audits en het toepassen van audittechnieken. Waar heeft u het meeste aan: vreemde ogen of de frisse blik? Deze cursus bevat lezingen, workshops en rollenspellen. U bent Kwaliteitscoördinator, laboratoriummanager, (hoofd)analist of (aankomende) interne auditor Inhoud 1. We starten met de lezing Audits, een verkenning, definitie en typen. 2. Wat zeggen de normen NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018, NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 en NEN-EN-ISO 15189:2012? We kijken onder andere naar hoe de norm als basis dient, documentatie en praktijk, jaarplan, breedte- en diepte-audits, systeem- en vaktechnische audits en competentie en opleiding auditoren. 3. Kwaliteitsdenken: u leert het procesmodel lezen, met daarin aandacht voor de Deming-cirkel, kwaliteitsdriehoeken en het primaire proces in relatie tot een kwaliteitsmanagementsysteem. 4. Het auditproces in detail. Aan de orde komen onder andere: fasering, plan, steekproef, scope, vraagstelling, formeel vs. informeel, wie is benaderbaar, structureel of incidenteel, check en cross-check vs. aantoonplicht, koppeling van informatie, de vinger erachter, afwijkingen, papierwinkel, vragenlijsten, checklists, registratie, verslaglegging, beoordeling van informatie, distributie van informatie, tijdspad, corrigerende maatregelen, controles, goedkeuring en autorisatie. 5. Verantwoordelijkheden: wat is de rol van lijnmanagement, kwaliteitscoördinator en auditor? 6. De psychologie: beoordeling of vaststelling, verantwoordelijkheid, onvolledigheid, eigen mening, persoonlijke afrekening, wat doe je wel, wat doe je niet?
05-02-2019 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Down Stream Processing
Biotechnologische bedrijven en onderzoeksinstituten hebben behoefte aan mensen met DSP-kennis. In deze training komen onderwerpen als DSP procesflow, solid/liquid separate en zuiveringstechnieken aan bod. De training bevat een tweetal practica. Hierin leer je een aantal technieken die direct terug te koppelen zijn naar de theorie en de eigen werksituatie. De training wordt verzorgd in samenwerking met docenten/onderzoekers van het HAN BioCentre, Wageningen Universiteit en Researchcentrum.
05-02-2019 | Cursus | 6 dagen | Nijmegen | Toegang: Betaald
Metaalkunde bij MATinspired
Inhoud Tijdens deze tweedaagse workshop maakt de cursist kennis met de basis van de metaalkunde. Hierdoor verkrijgt de cursist meer inzicht, waardoor er betere materiaalkeuzes kunnen worden gemaakt. Voor wie? Medewerkers die werkzaam zijn in de metaalwereld die meer technische basiskennis willen krijgen over metalen en hun eigenschappen. Bijvoorbeeld kwaliteitsmedewerkers, constructeurs, vertegenwoordigers, managers en laboratoriummedewerkers. Programma Deze tweedaagse workshop wordt gegeven in het materiaalkundig laboratorium van MATinspired. Theorie wordt afgewisseld met opgaven. Zo wordt het inzicht in de basisbegrippen vergroot. Aan het einde van elke dag doen we nog enkele proeven in het laboratorium. Aan welke begrippen wordt aandacht besteed? Structuren van metalen: • Atomen en bindingen • Kristallen • Afwijkingen in structuren Fasenleer: • Voornaamste fasen in staal • Fasediagrammen Mechanische eigenschappen: • Elastisch en plastisch vervormen • Hardheid en trekproef • Sterkteverhoging Metaalkeuze: • Types staal • Roestvast staal • Gietijzer • Non-ferrometalen Warmte behandelingen Productieprocessen van legeringen Data tweedaagse Workshop Metaalkunde Woensdag 6 en donderdag 7 februari 2019 Woensdag 13 en donderdag 13 juni 2019 Tijd: 09.30-16.00 uur. Locatie De workshop wordt gegeven op onze locatie: Gate2 – Aeroparc Gilze-Rijen Ericssonstraat 2 5121 ML Rijen Docent De workshop zal worden gegeven door dr.ir. Niels Kuijpers die veel ervaring en praktische kennis heeft op het vlak van metaalkunde. Bewijs van deelname Na afloop van de workshop krijgt iedere cursist een bewijs van deelname overhandigd. Prijs Kosten voor de cursus: € 895,- per persoon, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en lunch.
06-02-2019 | Workshop | 2 dagen | Rijen | Toegang: Betaald
Corrigeren met de 4x O-aanpak
We leren u werken met de 4 x O-aanpak: oorzaakanalyse, omvanganalyse, oplossingen en operationaliteit. Deze aanpak helpt u bij het nemen van corrigerende maatregelen naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen uit interne en externe audits, klachten, kwaliteitscontroles en acties na een directiebeoordeling. De 4 x O-aanpak volgt de eisen van de kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO/IEC 17025 en NEN-EN-ISO/IEC 17020 en wordt bij accreditatieonderzoeken intensief beoordeeld. De systematiek helpt u bij het structureel en effectief oplossen van afwijkingen. In de training gaat u zelf groepsgewijs oefenen met praktijkcases. U bent Analist, kwaliteitscoördinator, leidinggevende of interne auditor Inhoud 1. Normen: wat vragen de normen NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 en NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012? 2. Leren verbeteren: stapsgewijs en doorbraakverbetering, de Deming-cirkel en de fasen van een verbeterproces. 3. Verbeterteams: welke typen personen zijn nodig voor het verbeterproces. 4. Technieken: beschikbare technieken voor problemen identificeren, gegevens verzamelen, oorzaak- en omvanganalyse, ideeën genereren, beslissingen nemen en bewaken van verbetering. 5. 4 x O-aanpak in theorie met o.a. oorzaak-gevolg analyse, 5x waarom, brainstormen. 6. Op naar de praktijk! In groepjes aan de slag met allerlei cases.
12-02-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Corrigeren met de 4x O-aanpak voor medische laboratoria
We leren u werken met de 4 x O-aanpak: oorzaakanalyse, omvanganalyse, oplossingen en operationaliteit. Deze aanpak helpt u bij het nemen van corrigerende of preventieve maatregelen naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen uit interne en externe audits, klachten, kwaliteitscontroles en acties na een directiebeoordeling. De 4 x O-aanpak volgt direct uit de eisen van de kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 15189 :2012 en wordt bij accreditatieonderzoeken intensief beoordeeld. In de training gaat u zelf groepsgewijs oefenen met praktijkcases. U bent Hoofdanalist, kwaliteitscoördinator, leidinggevende of interne auditor Inhoud 1. Wat vraagt de norm NEN-EN-ISO 15189:2012? 2. Leren verbeteren: stapsgewijs en doorbraakverbetering, de Deming-cirkel en de fasen van een verbeteringsproces. 3. Verbeterteams: welke typen personen zijn nodig voor verbeterprocessen? 4. Technieken: beschikbare technieken voor problemen identificeren, gegevens verzamelen, oorzaak- en omvanganalyse, ideeën genereren, beslissingen nemen en bewaken van de verbetering. 5. 4 x O-aanpak in theorie met o.a. oorzaak-gevolg analyse, 5x waarom, brainstormen. 6. Op naar de praktijk! In groepjes aan de slag met allerlei cases.
13-02-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Metallografie
Heb je te maken met kwaliteitsproblemen van jullie metalen? Zoals breuken, te veel insluitingen, afwijkingen van de specificatie, hardingsproblemen, problemen met coatings, etc. Dan zal de tweedaagse Workshop Metallografie je verder kunnen helpen. Inmiddels bestaat MATinspired alweer 10 jaar en in deze jaren heb ik veel materiaal- en schadeonderzoek uitgevoerd, waardoor ik veel praktijkervaring heb opgedaan. Deze ervaring zal ik met plezier met je willen delen. Tijdens deze workshop richt ik me vooral op de metaalkunde achter de metallografie. Omdat ik onafhankelijk ben van leveranciers zal ik niet uitweiden op de werking van specifieke apparatuur. Ik zal me vooral richten op hoe we de microstructuren zichtbaar moeten maken van metalen; bijvoorbeeld met verschillende preparatie- en etsmethodes. Hiernaast zal ik ook verder ingaan op de interpretatie en herkenning van de microstructuren, bijvoorbeeld van ferriet, perliet, austeniet en martensiet. De workshop wordt in kleine groepen gegeven in mijn materiaalkundig laboratorium waardoor je gemakkelijk in contact komt met co-collega’s en ervaringen kunt uitwisselen. Data 2-daagse workshop Metallografie Woensdag 13 en donderdag 14 februari 2019 Woensdag 19 en donderdag 20 juni 2019 Tijd: 09.30-16.00 uur. Locatie MATinspired, Rijen Docent De workshop wordt gegeven door Dr.ir. Niels Kuijpers die veel ervaring en praktische kennis heeft op het vlak van materiaalkunde en metallografie. Bewijs van deelname Na afloop van de workshop krijgt iedere cursist een bewijs van deelname overhandigd. Prijs Kosten voor de cursus: € 995,- per persoon, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal, lunch en benodigdheden voor het practicum.
13-02-2019 | Workshop | 2 dagen | Rijen | Toegang: Betaald
Validatie van Excel Spreadsheets in laboratoria
Wanneer valideert u Excel spreadsheets? Wanneer niet? Hoe ver gaan we daarbij? Welke soorten Excel spreadsheets kennen we? Waar liggen risico’s en hoe groot zijn die? Hoe verloopt een validatieproces van spreadsheets? Hoe werkt dit wanneer we Macro’s/ VBA-code gebruiken? En hoe beheren we de spreadsheets? De cursus past binnen de kaders van een goed beheerd kwaliteitssysteem zoals u die kent binnen laboratoria. U bent Hoofd van een laboratorium, kwaliteitscoördinator, (hoofd) analist of IT-medewerker Inhoud 1. Aan de hand van normeisen leggen we uit waarom u van Excel spreadsheets moet aantonen dat ze aan specificaties, zoals validatie, beveiliging tegen bijstelling en (versie-)beheer, voldoen. 2. U gaat aan de slag met vragen zoals: moet Excel zelf gevalideerd worden? Welke spreadsheets moeten gevalideerd en geborgd worden? Hoe gaat u daar mee om? Waar liggen risico’s en hoe groot zijn die? 3. We geven u een indeling in categorieën voor inzicht in de complexiteit van die systemen. U krijgt praktische richtlijnen voor het opbouwen van een validatiedossier dat voldoet aan de normen. Daarnaast bespreken we de levenscyclus van een Excel spreadsheet en gaat u werken met verschillende oefeningen om een validatiedossier op te bouwen in Excel.
12-03-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Praktische statistiek voor het laboratorium (incl. Excel)
De cursus is een mix van lezingen, achtergronden en cases en is de basis voor gedegen kennis: uitvoeren van validaties, bepalen van meetonzekerheden, borgen van analytische processen en de daaruit voortkomende resultaten. We frissen basisbegrippen op en gebruiken deze uitgebreid in oefenopgave. We gaan de diepte in met complexe statistische technieken waaronder regressie- en variantieanalysen. U leert welke statistische technieken u eenvoudig en doeltreffend doorrekent in Excel, zodat u zich op de toepassing blijft richten. U bent (Senior-)analist, afdelingshoofd, kwaliteitscoördinator of hoofd van een laboratorium Inhoud 1. Basisaspecten: ware waarde, spreiding, standaarddeviatie, variatiecoëfficiënt, onafhankelijke waarnemingen, verdelingen, normale, T- verdeling en gebruik ervan en foutenwet. 2. Beslissen: hypothese, soorten fouten, Z-toets, T-toets F-toets, chi-kwadraattoets, gepaard en ongepaard, Kolmogorov-Smirnov toets, Dixons Q-toets op uitbijters en niet-parametrisch toetsen. 3. Kalibratie: responsfunctie, regressierekening, correlatiecoëfficiënt, interferentie en matrixeffecten. 4. Validatie: hoe prestatiekenmerken bepalen van analysemethoden zoals juistheid, herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid, aantoonbaarheidsgrens, bepalingsgrens, selectiviteit, terugvinding, modelafwijking en robuustheid. 5. Kwaliteitscontroles: opzet en onderhoud van controlekaarten, controlegrenzen, Z-score, Youdenplot. 6. Meetonzekerheid: vergelijking en uitwerking van een geformaliseerd proces en bepaling met kwaliteitscontrolegegevens. 7. Statistiek voor microbiologie: Lognormale Poisson verdeling, rangrekentoets Wilcoxon. 8. Monsterneming: bemonsteringsstrategie, monstertypes. 9. Signaalbewerking en glaswerk: signaal, filters, ruis, eisen stellen aan glaswerk.
13-03-2019 | Cursus | 4 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Kalibreren in een test- of medisch laboratorium
Met welke apparatuur voert u kalibratiewerkzaamheden uit? En welke frequentie hoort daarbij? U leert en ervaart alles over kalibratiemethoden voor balansen, pipetten en thermometers. U bent Apparatuurbeheerder, kwaliteitscoördinator of analist die kalibraties uitvoert Inhoud 1. NEN-EN-ISO 15189:2012 en NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018: welke eisen stelt de norm aan in house kalibraties? De vele praktijkvoorbeelden geven aan waar het misgaat. 2. Kritische meetapparatuur: u oefent met een expertsysteem om frequenties van kalibraties te kunnen bepalen. 3. Kalibratie van balansen: wat zijn de OIML-richtlijnen en voorschriften? We bespreken de kalibratiemethode en u krijgt de kalibratie van een balans te zien. 4. Meetonzekerheid: introductie over meetonzekerheid aan de hand van het internationale document EA 4/02. De bepaling van de meetonzekerheid laten we zien met enkele voorbeelden. 5. Kalibratie en interne controle van pipetten: we vertellen u over NEN-EN-ISO 8655 en wat er komt kijken bij het kalibreren van een pipet. U voert zelf een kalibratie uit. Uitwerking van het meetonzekerheidsbudget. 6. Gebruik en kalibratie van thermometers: We kijken naar veelvoorkomende thermometers (Pt100 en thermokoppels) en we gaan naar de praktijk. Wat kan er misgaan en hoe gaat het goed?
14-03-2019 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Micro Gas Chromatograaf: Basisprincipe & Onderhoud
Wilt u het gebruik van uw Micro Gas Chromatograaf optimaliseren? Kies dan voor de speciale Micro GC training die Da Vinci Laboratory Solutions biedt. Tijdens deze ééndaagse cursus krijgt u meer inzicht in de analysetechniek, de diverse hardware onderdelen en het onderhoud ervan. Onze trainingen worden gegeven door specialisten met een jarenlange ervaring in de gaschromatografie. Tijdens deze training leert u meer over de basisprincipes van Micro gaschromatografie. Daarnaast leggen wij stap voor stap de verschillende onderdelen van de Micro GC uit. Hierdoor krijgt u een uitgebreid beeld van de opbouw van een Micro GC systeem en bent u beter in staat om te begrijpen waar u op moet letten bij het gebruik ervan. Vervolgens worden diverse applicaties uitgelicht, waardoor u de meest voorkomende problemen leert te herkennen en te voorkomen. Tijdens deze ééndaagse cursus worden de volgende onderwerpen uitgelegd: • Opbouw van de Micro GC • Mogelijke opties per kanaal • Mogelijke sampling opties • Overzicht van applicaties • Do’s and don’ts bij gebruik van de Micro GC • Herkenning van problemen en het oplossen daarvan
19-03-2019 | Training | 1 dag | Rotterdam | Toegang: Betaald
Kwaliteitszorg voor kwaliteitscoordinatoren
Wilt u beter inzicht krijgen op integraal kwaliteitsbeleid? Of worstelt u met de vraag hoe u zich proactief ontwikkelt in het werk i.p.v. reactief opereren? En wilt u vaardigheden leren om doeltreffendheid, doelmatigheid en effectiviteit van eigen functioneren en van het kwaliteitssysteem te verbeteren? U bent Kwaliteitscoördinator, leidinggevende of medewerker die in deze functie benoemd wordt Inhoud 1. Kwaliteitssystemen voor laboratoria en inspectie instellingen: de verschillen en overeenkomsten tussen diverse (normen voor) kwaliteitsmanagementsystemen. 2. Kwaliteit: definities, acht principes van kwaliteitsmanagement, de Deming-cirkel, kosten en opbrengsten. 3. Organisatie: verschillende typen organisaties en wat is de plaats van de kwaliteitscoördinator? 4. Beleid: missie, kwaliteitsbeleid, SMART-doelstellingen. 5. Medewerkers: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, werving en selectie, scholing, personeelsdossiers, lijnfunctionaris versus kwaliteitscoördinator. 6. Documentatie: opzet, beheer, onderhoud en consistentie van in- en externe documenten. 7. Faciliteiten: aspecten van huisvesting komen aan de orde. 8. Primaire proces: van opdracht tot rapportage, monsterontvangst, - acceptatie en -registratie, monstervoorbehandeling en representativiteit, kalibratie en lijncontroles. 9. Borging: controles, klachten, interne audit, directiebeoordeling. Kritische aspecten vragen om borging en beheersing door middel van maatregelen. 10. Communicatie: hoe te communiceren naar management, medewerkers en collega’s? 11. Psychologie: u wordt de coachende proactieve kwaliteitscoördinator die tactisch opereert, maar weet u wat uw valkuilen en kansen zijn? 12. NEN-EN-ISO/IEC 17025, NEN-EN-ISO/IEC 17020 en NEN-EN-ISO15189: Praktisch interpreteren. 13. Directiebeoordeling: hoe geeft u als kwaliteitscoördinator mede invulling?
25-03-2019 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Gaschromatografie: Basis, Onderhoud & Troubleshooting
Werkt u met gaschromatografische systemen en wilt u meer inzicht krijgen in deze analysetechniek, de diverse hardware onderdelen en het onderhoud ervan? Maak dan gebruik van (één van) de GC trainingen die Da Vinci Laboratory Solutions biedt. Naast het theoretische gedeelte wordt de opgedane kennis direct in praktijk gebracht. Onze trainingen worden gegeven door specialisten met een jarenlange ervaring in de gaschromatografie. Basistraining gaschromatografie U maakt kennis met de basisprincipes van capillaire GC. Daarna gaat u stap voor stap langs de verschillende onderdelen van de GC, van injectie tot en met detectie. Dit is een voornamelijk theoretische uitleg met een beperkt praktijkonderdeel. De volgende onderdelen komen tijdens deze ééndaagse training aan bod: • Basisprincipe gaschromatografie • Effecten van verschillende parameters als draaggas, flow en temperatuur • Kolommen en stationaire fasen voor (capillaire) GC • Instrumentatie GC (Inlets en Detectoren) • Monsterintroductie technieken voor GC • Kwalitatieve en kwantitatieve analyses Onderhoud & Troubleshooting Tijdens deze cursus krijgt u meer inzicht in de binnenkant van de GC. Inlets en detectoren worden uit elkaar gehaald, waardoor u eerder in staat bent analytische, chromatografische en instrumentele problemen te herkennen en op te lossen. Dit gebeurt afwisselend in theoretische en praktische sessies. Tijdens deze tweedaagse cursus worden de volgende onderwerpen uitgelegd: • Uitvoeren van (periodiek) onderhoud • Structureel aanpakken van analytische en instrumentele problemen • Herkenning en oplossing van chromatografische problemen • Overzicht van overige problemen en mogelijke oplossingen
02-04-2019 | Basistraining | 3 dagen | Rotterdam | Toegang: Betaald
Kwaliteitsborging bij PCR technieken
U merkt het vast zelf in de praktijk wat er mis kan gaan bij PCR-analyses, kalibraties van thermocyclers, toetsing van fabrikantspecificaties, empirische verificatie van kits en empirische validatie van eigen ontwikkelde PCR-methoden. In deze cursus vertellen we u alles over de criteria uit NEN-EN-ISO 15189 en NEN-EN-ISO/IEC 17025 met betrekking tot PCR-technieken. We bespreken welke parameters een rol spelen in de kwaliteitsborging van PCR-resultaten. Daarna laten we u ervaren hoe het niet meer mis kan gaan. U bent Kwaliteitscoördinator, laboratoriummanager of (hoofd)analist Inhoud 1. Kwaliteitssysteem: wat zeggen de normen NEN-EN-ISO 15189:2012 en NEN-EN-ISO/IEC 17025 :2018 over kwaliteitsborging van PCR-resultaten. 2. Kritische parameters voor kwaliteitsborging, verificatie en validatie van PCR-methoden, kalibratiemethoden thermocyclers herleidbaarheid naar SI-eenheden. 3. Eerste-, tweede- en derdelijnscontroles en troubleshooting. 4. Gastspreker prof. dr. Bert Niesters over PCR.
08-04-2019 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Petrochemische GC Analyse
Als analist binnen een petrochemisch GC laboratorium wilt u zich specialiseren in SimDist en/of DHA analyses. Maak dan gebruik van (één van) de trainingen die Da Vinci Laboratory Solutions biedt. U kunt kiezen uit een DHA en/of SimDist training waarbij u kennis maakt met zowel de basisprincipes als het onderhoud en troubleshooting. Onze trainingen worden gegeven door specialisten met een jarenlange ervaring in de gaschromatografie. U maakt kennis met de verschillende oplossingen die veel in de petrochemische industrie worden gebruikt. Daarbij worden de systemen van Inlet tot en met detector uitgebreid met u doorgenomen en leert u hoe u verschillende problemen kunt herkennen en oplossen. Voor de rapportage wordt gebruik gemaakt van PetroReporter. SimDist Training Tijdens deze ééndaagse training zullen de volgende onderwerpen aan bod komen: • Basisprincipes van de SimDist analyses • Gebruikte Inlets, kolommen en detectoren • Onderhoud • Herkennen van problemen en deze gestructureerd aanpakken • Gebruik van Petro Reporter software voor de diverse rapportages en berekeningen DHA GC Training Tijdens deze ééndaagse cursus worden de volgende onderwerpen uitgelegd: • Basisprincipes van DHA analyses • Gebruikte Inlets, kolommen en detectoren • Onderhoud • Herkennen van problemen en deze gestructureerd aanpakken • Gebruik van Petro Reporter software voor de diverse rapportages en berekeningen
09-04-2019 | Training | 2 dagen | Rotterdam | Toegang: Betaald
Validatie en meetonzekerheid
Methoden horen gevalideerd te zijn en de meetonzekerheid dient bekend te zijn. De cursus geeft antwoord op de vraag hoe het validatieonderzoek in elkaar steekt en geeft methoden om de meetonzekerheid te bepalen. Statistiek speelt daarbij een grote rol. U bent Leidinggevende, (hoofd- en eerste) analist of kwaliteitscoördinator met statistische kennis op het niveau van de cursus ‘Praktische Statistiek voor het laboratorium (incl. Excel)’ Inhoud 1. Validatie deel 1: status van methoden, inrichting van het validatieproces en gebruik van prestatiekenmerken. 2. Meetonzekerheid deel 1: we vertellen u over typen foutenbronnen en twee belangrijke benaderingen voor het bepalen van de meetonzekerheid. De regels voor het converteren, combineren en expanderen van foutenbijdragen komen aan bod. Net als benadering van het onderwerp vanuit procedurele kant. 3. Basisaspecten: welke statistische basisbegrippen heeft u nodig bij de berekening van meetonzekerheid. 4. Validatie deel 2: Aan de hand van presentaties en opgaven verduidelijken we het statistisch toetsen. 5. Meetonzekerheid deel 2: we gaan de diepte in en we doen een beroep op uw zelfwerkzaamheid in de vorm van opgaven.
11-04-2019 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Statistiek en methodevalidatie voor medische laboratoria
We beginnen met het opfrissen van uw basiskennis statistiek. Daarna behandelen we de hulpmiddelen waarmee u de ontwikkeling en validatie van analysemethoden praktisch en efficiënt uitvoert. U leert welke statistische technieken u eenvoudig en doeltreffend doorrekent in Excel, zodat u zich op de toepassing blijft richten. U bent Hoofdanalist, kwaliteitscoördinator, researchanalist of medisch laboratoriumspecialist Inhoud 1. Omgaan met onzekerheid: ware waarde, standaardafwijking, vrijheidsgraden, afronden van waarnemingen. 2. Vormen van spreiding: binnen-dag en tussen-dag precisie, bias, total error. 3. Het gebruik van kansverdelingen en beslissingen nemen: Z-toets, T-toets, F-toets. 4. Prestatiekenmerken: kalibratie, lineariteit, bereik, recovery, aantoonbaarheidsgrens, rapportagegrens. 5. Kwaliteitsnormen: NEN-EN-ISO 15189:2012, CLIA ’88, Europese eisen, CLSI-documenten. 6. Verificatie en validatie van kwantitatieve methoden. 7. Verificatie en validatie van kwalitatieve methoden (bijv. bacteriologie). 8. Kwaliteitseisen voor analysemethoden, biologische variabiliteit, allowable total error. 9. Vergelijken van methoden of instrumenten: zoals T-toets, gewone lineaire regressie, Deming- of orthogonale regressie, Passing en Bablok. 10. Vergelijken van kwalitatieve methoden. 11. Interne QC: controlekaart, Levey-Jennings, Westgardregels en actie- en waarschuwingsgrenzen, probleemopvolging. 12. Externe QC: SKML, Z-score, Youdenplot. 13. Software van methodevalidatie: CLSI EP protocollen en softwarepakketten zoals Medcalc, StatisPro en Rhoads EP Evaluator.
15-04-2019 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Validatie en meetonzekerheid in de microbiologie
IIn deze tweedaagse cursus leert u hoe het validatieproces procedureel in elkaar steekt en hoe u dat proces inricht zodat op efficiënte wijze alle relevante prestatiekenmerken, waaronder de meetonzekerheid, zijn te bepalen. Dit doen we vanuit een normatieve en statistische achtergrond. De theorie vullen we aan met tot verbeeldingsprekende praktijkvoorbeelden. U bent Leidinggevende, (hoofd- en eerste) analist of kwaliteitscoördinator met basiskennis van statistiek Inhoud 1. Validatie deel 1: wat vraagt de norm, validatieplan, keuze prestatiekenmerken en hoe deze zijn gedefinieerd, wat betekent conformiteit, gelijkwaardigheid en eigen methoden? 2. Meetonzekerheid deel 1: naast de geformaliseerde aanpak behandelen we de praktische aanpak met behulp van lijncontroles en wat zijn de bronnen van meetonzekerheid. 3. Inleiding statistiek: gemiddelde, standaarddeviatie, normale verdeling en de foutenwet. 4. Validatie deel 2: hoe ziet een validatie-onderzoek conform ISO 16140 in de microbiologie eruit? Vaststelling van de relevante prestatiekenmerken in de microbiologie voor kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Validatie van snelle technieken zoals immunologische, instrumentele en PCR-methoden. 5. Meetonzekerheid deel 2: bepaling van meetonzekerheid aan de hand van de norm ISO/TS 19036 lichten we toe en illustreren we met praktische oefeningen.
17-04-2019 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Meetonzekerheid in medische laboratoria
Zoals voorgeschreven door NEN-EN-ISO 15189:2012 dienen testmethoden gevalideerd te zijn en moet de meetonzekerheid ervan zijn bepaald. Voor medische testmethoden is de strikt metrologische bepalingswijze van de meetonzekerheid bijzonder complex en tijdrovend. Voor de praktijk zijn er dus andere en meer toegankelijke methoden gewenst. Over deze methoden gaat de cursus. U werkt zoveel mogelijk met gegevens uit de validatie en QC. In de cursus wisselen de presentaties elkaar af met opgaven. U bent Leidinggevende, (hoofd- en eerste) analist of kwaliteitscoördinator met kennis van statistische grondbeginselen Inhoud 1. Als inleiding stippen we de theoretische en metrologische aspecten van meetonzekerheid aan. Daarbij behandelen we de zgn. bottom-up benadering. 2. Het zwaartepunt ligt op praktische bepalingswijzen, de top-down benadering. Hierbij wordt gewerkt op een soortgelijke manier als tijdens methodevalidatie. 3. De volgende onderwerpen komen aan bod: gebruik van gegevens uit validatie en QC, bouwstenen van onzekerheid (bij een complete bepaling zijn deze afgedekt), speciale relatie tussen meetonzekerheid en externe QC’s en meetonzekerheid als combinatie van bias en precisie, de gecombineerde bepalingswijze door middel van RMS. We kijken tevens naar de relatie tot total error.
23-04-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Data-integriteit in laboratoria
We starten met analyseren waar de aanhoudende vraag naar data-integriteit vandaan komt. Hoe bepalen we risico’s en waar kunnen datalekken ontstaan? Welke maatregelen neemt u om deze risico’s en datalekken op een praktische manier aan te pakken? De cursus past binnen de kaders van een goed beheerd kwaliteitssysteem. U bent Hoofd van een laboratorium, kwaliteitscoördinator, (hoofd) analist of IT-medewerker Inhoud 1. Aan de hand van normeisen vertellen we u wat van belang is voor een kwalitatief en goed beheerd datasysteem. 2. Vervolgens gaan we in op de vraag waar data-integriteit bij gecomputeriseerde systemen vandaan komt. Welke standaardmaatregelen zijn de basis, en waar moet u zorgen voor extra’s? We presenteren u een aanpak die voor inzicht van de risico’s en lekken van de gebruikte systemen moet zorgen. Vervolgens kan voor ieder van de lekken bepaald worden wat er gedaan moet worden om dit voldoende te dichten. 3. We kijken naar praktische richtlijnen voor het beoordelen van data-integriteit binnen uw systemen en welke praktische maatregelen ervoor zorgen dat data integer blijft. U gaat aan de slag met verschillende oefeningen zodat u een dossier opbouwt voor een fictief systeem waar de praktijk hand in hand gaat met borging van data-integriteit.
13-05-2019 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Interne en externe QC voor medische laboratoria
Zoveel mogelijk onjuiste analyseresultaten voorkomen? Dan is de cursus Interne en externe QC voor medische laboratoria als methodiek iets voor u. U bestudeert hoe u invulling geeft aan de eisen van NEN-EN-ISO 15189. Bovendien leert u hoe resultaten van externe QC te interpreteren. Basiswoorden zijn statistiek, controlekaarten, ringonderzoeken en evaluaties. De cursus gaat in op alledaagse QC-problemen en geeft direct toepasbare kennis en vaardigheden. U bent Hoofdanalist, kwaliteitscoördinator, researchanalist of medisch laboratoriumspecialist Inhoud 1. Statistische basisbegrippen, zoals precisie, bias, total error, allowable total error. 2. Controleren en beheersen van de kwaliteit van NEN-EN-ISO 15189:2012. 3. Interne QC met aandacht voor algemene grondbeginselen met hun doel en mogelijkheden, actiegrenzen en waarschuwingsgrenzen. 4. Levey-, Jennings-, Westgardregels: uitleg van de regels en hun betekenis, effectiviteit van de regels en snelheid van respons, ARL (average run length). 5. De toepassingsaspecten interne QC: CLSI EP protocol, relatie tot klinische relevantie, niveaus en frequentie van controle, opzetten van een controlekaart, omgaan met effecten o.g.v. verandering van bijvoorbeeld kalibrator, batch en reagens. Omgaan met afwijkingen, correctieve acties en vrijgeven van de resultaten. 6. Externe QC: wat zijn de algemene aspecten? We kijken naar doel, mogelijkheden, Z-score, Youden plot en de eisen aan de methode. 7. Externe QC met SKML: aan bod komen onder andere rapportage, histogrammen, Youden plot, Difference plot, SA score en TE score.
14-05-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Massaspectrometrie: Basis, Onderhoud & Troubleshooting
Dagelijks werkt u met een gaschromatograaf (GC) en nu wilt u zich verder ontwikkelen binnen de massaspectrometrie. Maak dan gebruik van (één van) de MS trainingen die Da Vinci Laboratory Solutions biedt. U kunt kiezen uit een training waarbij u kennis maakt met de basisprincipes en/of een opleiding gericht op het onderhoud en troubleshooting. Onze trainingen worden gegeven door specialisten met een jarenlange ervaring in de gaschromatografie. Basistraining Tijdens deze training leert u meer over de basisprincipes van massaspectrometrie. Daarnaast leggen wij stap voor stap de verschillende onderdelen van de massa-spectrometer uit; van interface tot en met de detector en het vacuümsysteem. Tijdens deze ééndaagse cursus worden de volgende onderwerpen uitgelegd: • Basisprincipes en terminologie van massaspectrometrie • Instrumentatie massaspectrometer • Tuning en Massakalibratie • Effecten van verschillende parameters • Data acquisitie methoden: Full Scan en SIM (of gecombineerd). • Inleiding in de interpretatie van massaspectra • Kwalitatieve en kwantitatieve analyse • Bibliotheek search • Electron Impact (EI) versus Chemical Ionization (CI) Training Onderhoud & Troubleshooting: Om het gebruik van uw GC/MS te optimaliseren is het belangrijk dat het systeem goed onderhouden wordt. Na het volgen van deze cursus kunt u bepaalde symptomen zelf herkennen en zal u in staat zijn het GC/MS systeem te onderhouden. Ook zullen we uitgebreid aandacht besteden aan verschillende problemen die kunnen optreden en hoe u die op kunt lossen. Dit gebeurt afwisselend in theoretische en praktische sessies. Tijdense deze tweedaagse training komen de volgende onderdelen aan bod: • Bron poetsen • Filamenten en multiplier vervangen • Vacuümpomp onderhoud • Ramping en tuning parameters • Herkennen van problemen en het gestructureerd oplossen hiervan • Overzicht van (veel) voorkomende storingen
15-05-2019 | Training | 3 dagen | Rotterdam | Toegang: Betaald
Lijnscontrole als instrument voor kwaliteitsbeheersing
U hebt te maken met eerste-, tweede- en derdelijnscontroles als beheersingsmethodiek voor de kwaliteit van het analytische proces. We bespreken tot in de detail controlekaarten en de evaluatie daarvan. Alsook: hoe wordt statistiek bij controles ingezet. Shewhart, Levey-Jennings, Westgard en NEN 6603 passeren de revue. Oefeningen en een case maken de training compleet. U bent Kwaliteitsmedewerker, leidinggevende, hoofd- en eerste analist en methodeontwikkelaar of kwaliteitscoördinator met statistische kennis op het niveau van de cursus ‘Praktische Statistiek voor het laboratorium (incl. Excel)’ Inhoud 1. Controle en beheersing van kwaliteit: NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 en AP04. 2. Niveaus van kwaliteitscontrole: eerstelijns, tweedelijns, derdelijns. 3. Controlekaarten: Shewhart, Levey-Jennings, Westgard, NEN 6603. 4. Controlegrenzen, actiegrenzen, waarschuwingsgrenzen, probleemopvolging. 5. Opzet controlekaart, controlemateriaal, multicomponentanalyse. 6. Poolen van gegevens van opvolgende controlekaarten. 7. Toepassingsmogelijkheden gegevens controlekaart. 8. Ringonderzoek, evaluatie, Z-score. 9. Youdenplot en Horwitzfunctie.
16-05-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Kwaliteitsborging van informatietechnologie in laboratoria
Wanneer valideert u een digitaal systeem? Wanneer niet? Wat kan de leverancier bijdragen? Hoe verloopt een validatieproces van een digitaal systeem? En hoe onderhouden we in kwaliteitsopzicht een digitaal systeem? De cursus past binnen de kaders van een goed beheerd zorgsysteem (GBZ) zoals we die kennen binnen laboratoria en de zorgsector. U bent Hoofd van een laboratorium, beleidsmaker, kwaliteitscoördinator, (hoofd) analist of IT-medewerker Inhoud 1. Aan de hand van normeisen vertellen we hoe belangrijk het is dat u van digitale systemen aantoont dat ze voldoen aan de norm. 2. Welke systemen moet u valideren en borgen? Hoe ver gaan we daarbij? We hebben een indeling gemaakt die u helpt met inzicht in de complexiteit van digitale systemen. Wat zijn de risico’s en hoe groot zijn die? 3. We maken de stap naar de praktijk: hoe bouwt u een validatiedossier op? Wat is de levenscyclus van een digitaal systeem? In de verschillende workshops ontwikkelt u zelf documenten (bijv. een User Requirement Specification en een Performance Qualification). Ook configuratiemanagement, het managen van wijzigingen en het bijhouden van logboeken komen aan de orde.
20-05-2019 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
BCF Career Event
BCF Career Event– 23 May 2019 Location: Beatrix building – Jaarbeurs Utrecht Organiser: Hyphen Projects Time: 09.45 – 16.30h Are you orientating on the next steps in your career? Or are you an employer and wish to show job seekers what you have to offer? Join BCF Career Event on 23 May, 2019 in Beatrix building – Jaarbeurs Utrecht. With more than 2000 visitors and over 100 participating organisations, it is the largest career fair in these sectors in Europe. BCF Career Event is highly valued by employers to generate exposure for their organisation and vacancies amongst educated talent. It gives a. o. (PhD)-students, postdocs and (young) professionals the opportunity to meet relevant employers, listen to inspiring presentations, get their CV checked and have personal career advice. Participate for free in BCF Career Event to meet your future employer or employee! Visit www.bcfcareer.nl for more information and free registration! Employers that wish to participate can request the brochure online.
23-05-2019 | Career fair | 1 dag | Utrecht | Toegang: Gratis (na registratie)
Kwaliteitszorg vanuit managementperspectief
In deze cursus krijgt u inzicht in de diverse normen voor kwaliteitsmanagementsystemen en laten we de typische managementverantwoordelijkheden de revue passeren. Daarnaast gaan we in op de rol van de diverse laboratoriumfunctionarissen in het kwaliteitsmanagementsysteem zodat u stuurt op kwaliteit. U bent Laboratoriummanager of leidinggevende in laboratorium Inhoud 1. Kwaliteitsprincipes: de acht principes op een rijtje. 2. Kwaliteitssystemen voor laboratoria: de verschillende kwaliteitszorgsystemen worden behandeld. 3. Vereisten van de norm: criteria waarvoor directe managementbetrokkenheid is vereist. 4. Beleid en doelstellingen: we belichten het algemeen kwaliteitsbeleid en het beleid dat op verschillende systeemonderdelen geformuleerd moet worden. 5. Directiebeoordeling: het mag geen verplicht nummer zijn, maar moet wel minimaal de in de norm geformuleerde onderwerpen bevatten. 6. Borging en controle: wat zijn borgingspunten, hoe wordt geborgd en hoe maakt u de borging aantoonbaar? 7. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden: wat is de impact op het lijnmanagement en op het werk van de kwaliteitscoördinator? 8. Implementatietraject: in stand houden van een kwaliteitszorgsysteem, stapsgewijs of integraal, met stuurgroep of projectleider en andere vragen die bij het implementeren op u afkomen. 9. Kosten en opbrengsten: kwaliteit kost geld, wat levert het op?
21-11-2019 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag