Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

EVENT
08-09-2020
Deel dit event
Soort: Cursus
Duur: 4 dagen
Startdatum: 08-09-2020
Plaats: Breda

Toegang: Betaald

Praktische statistiek voor het laboratorium (incl. Excel)

Cursus

De cursus is een mix van lezingen, achtergronden en cases en is de basis voor gedegen kennis: uitvoeren van validaties, bepalen van meetonzekerheden, borgen van analytische processen en de daaruit voortkomende resultaten. We frissen basisbegrippen op en gebruiken deze uitgebreid in oefenopgave. We gaan de diepte in met complexe statistische technieken waaronder regressie- en variantieanalysen. U leert welke statistische technieken u eenvoudig en doeltreffend doorrekent in Excel, zodat u zich op de toepassing blijft richten.

U bent
(Senior-)analist, afdelingshoofd, kwaliteitscoŲrdinator of hoofd van een laboratorium

Inhoud

1.Basisaspecten: ware waarde, spreiding, standaarddeviatie, variatiecoŽfficiŽnt, onafhankelijke waarnemingen, verdelingen, normale, T- verdeling en gebruik ervan en foutenwet.
2.Beslissen: hypothese, soorten fouten, Z-toets, T-toets F-toets, chi-kwadraattoets, gepaard en ongepaard, Kolmogorov-Smirnov toets, Dixons Q-toets op uitbijters en niet-parametrisch toetsen.
3.Kalibratie: responsfunctie, regressierekening, correlatiecoŽfficiŽnt, interferentie en matrixeffecten.
4.Validatie: hoe prestatiekenmerken bepalen van analysemethoden zoals juistheid, herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid, aantoonbaarheidsgrens, bepalingsgrens, selectiviteit, terugvinding, modelafwijking en robuustheid.
5.Kwaliteitscontroles: opzet en onderhoud van controlekaarten, controlegrenzen, Z-score, Youdenplot.
6.Meetonzekerheid: vergelijking en uitwerking van een geformaliseerd proces en bepaling met kwaliteitscontrolegegevens.
7.Statistiek voor microbiologie: Lognormale Poisson verdeling, rangrekentoets Wilcoxon.
8.Monsterneming: bemonsteringsstrategie, monstertypes.
9.Signaalbewerking en glaswerk: signaal, filters, ruis, eisen stellen aan glaswerk.
 

Bedrijfsinformatie

MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag