Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

EVENT
07-09-2020
Deel dit event
Soort: Cursus
Duur: 9 dagen
Startdatum: 07-09-2020
Plaats: Breda

Toegang: Betaald

Basischemie niveau 3

Cursus

Waarom de opleiding Basischemie niveau 3 (TL)
De meeste medewerkers op laboratoria hebben minimaal een mbo- of hbo- laboratoriumopleiding
achter de rug. Er zijn echter situaties dat laboratoriumwerk wordt uitgevoerd door werknemers die
daar geen specifieke opleiding voor hebben gevolgd. Vaak betreft het relatief eenvoudig werk, waarbij
geen diepgaande kennis van de scheikunde nodig is. Soms is het echter wel wenselijk meer inzicht te
hebben in wat zich tijdens analyses en processen afspeelt. Door meer bewust de werkzaamheden uit
te voeren creer je meer kwaliteitsbesef, veiligheidsbesef en zelfstandigheid bij de medewerkers. In
het programma van deze opleiding staan de verschillen beschreven die er zijn met de opleiding
Basischemie niveau 4 (HAVO).
Voor wie bedoeld
De opleiding Basischemie niveau 3 (TL) is bedoeld voor laboratoriummedewerkers, procesoperators
of mensen die een functie hebben die aan de chemie is gerelateerd die behoefte hebben aan de
eenvoudige chemische achtergronden van hun werk. Natuurlijk is deze opleiding ook geschikt voor
mensen die zijdelings met laboratoria en/of scheikunde te maken hebben. De volgende situaties zijn
voor de (potentiele) deelnemers herkenbaar:
* Er wordt van me verwacht dat ik op basis van mijn eenvoudige chemische kennis situaties in

kan schatten.

* Ik kom in aanraking met vakjargon.
* Ik moet begrijpen waar ik mee bezig ben.
U heeft weinig tot geen kennis van scheikunde.
Methodiek
Aan de hand van eenvoudige maar heldere uitleg raakt u snel bekend met de basisbegrippen van de
chemie.
Tijdens de cursus besteedt u veel aandacht aan het maken en bespreken van opgaven.
De contacturen tussen u en docent(en) zullen bestaan uit 9 dagdelen van 3,5 uur gedurende
ongeveer 5 maanden. Elke sessie (een middag of avond) bestaat uit de introductie van een nieuw
onderwerp en terugkoppeling op oefeningen van voorgaande onderwerpen.
Buiten de contactdagen om bent u vrij uw eigen studie te plannen. De docent is ook tussen de lessen
door bereikbaar voor vragen, zodat u zich steeds optimaal kunt voorbereiden op de volgende
contactdag. Er vinden gedurende de opleiding op verschillende momenten tussentoetsen plaats zodat
u (en de docent) goed kunnen monitoren of de stof voldoende geland is.
Resultaat
Voor deze opleiding hebben we leerdoelen vastgesteld die hier weergegeven zijn.
Na afloop van de opleiding Basischemie niveau 3 (TL) kunt u:
* Eigenschappen noemen waaraan stoffen herkend kunnen worden
* Bepalen of een stof zuiver is of een mengsel
* Een aantal processen uit het dagelijks leven herkennen als chemische reacties
* Van een aantal (soorten) reacties toepassingen noemen en vergelijkingen opstellen
* Berekeningen uitvoeren aan reacties
* De bouw van stoffen en reacties beschrijven m.b.v. begrippen als moleculen, atomen en
ionen
* Namen en symbolen van een aantal elementen geven en de plaats verklaren in het

periodiek systeem

* Een naam geven aan een structuurformule en v.v.
* Scheikundige begrippen, symbolen en formules toepassen
* Van een aantal zuren en basen de naam en formule geven, de deeltjes beschrijven en de
eigenschappen en toepassingen noemen
* Eigenschappen van metalen noemen en verschil tussen edelmetalen en niet-edelmetalen
benoemen
* Vorming van polymeren beschrijven en voorbeelden noemen
Na afloop van de opleiding beheerst u niveau 3 scheikunde, eind Theoretische Leergang (TL) niveau.
 

Bedrijfsinformatie

MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag