Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

EVENT
17-04-2019
Deel dit event
Soort Cursus
Duur 3 dagen
05-04-2018 in Breda
05-04-2018 in Breda
08-11-2018 in Breda
17-04-2019 in Breda

Toegang: Betaald

Train de trainer voor laboratoriummedewerkers

Cursus

Vaak zijn trainers, werkveldbegeleiders en collega’s op grond van hun specifieke vakinhoudelijke kennis en vaardigheden actief binnen het overdragen van kennis, vaardigheden en beroepshouding. Tijdens deze cursus verwerft u kennis en verbreedt u uw pedagogische- en didactische vaardigheden op het gebied van inwerken, opleiden en begeleiden van collega’s of studenten.
Binnen de cursus liggen de accenten vooral op communicatieve vaardigheden, groepsdynamische processen en het effectief inspelen op de verschillende leerconcepten, leerstijlen en leervragen in relatie tot de gewenste opbrengsten.
IETS VOOR U?
U bent als inhouds- en/of ervaringsdeskundige (mede)verantwoordelijk voor het opleiden van collega’s, studenten en/of relaties in het werkveld. U wilt handvatten om uw vaardigheden en kennis met betrekking tot opleiden in het werk te versterken. Daarnaast wilt u de effectiviteit van uw opleidingsactiviteiten verhogen door het uitbreiden van uw communicatieve- en didactische vaardigheden.
PROGRAMMA
Dag 1: communicatie en groepsdynamische processen
Vanuit uw vakkennis en expertise begeleidt en ondersteunt u uw collega’s en/of studenten. De gesprekstechnieken die u hierbij inzet, zijn waardevol en bepalend voor het verloop en het resultaat van uw begeleiding.
Tijdens deze dag komen verschillende vaardigheden en technieken aan bod die uw communicatie wezenlijk kunnen verbeteren. Motto van deze dag is leren door te doen en de leidraad is: E = K x A; het effect/rendement van je gesprek is afhankelijk van je (vak)kennis x de acceptatie door de ander. Tijdens deze interactieve bijeenkomst wisselen theorie en praktijk elkaar af.
De volgende thema’s komen aan de orde:
+ Zich bewust zijn van een effectieve grondhouding voor communicatie.
+ LSD techniek (luisteren, samenvatten en doorvragen).
+ Doorvragen met behulp van logische niveaus (waarom zegt of doet iemand iets).
+ Feedback geven aaan de hand van de 4 G’s.
+ De 4 gedragstypen (daadkrachtig, inspirerend, stabiel en consciëntieus).
+ Metacommunicatie.
Dag 2: Pedagogische- en didactische vaardigheden
Gedurende deze dag wordt ingegaan op het herkennen van leermomenten in het werk. Hierdoor vergroten de deelnemers hun kennis en inzicht met betrekking tot leerconcepten, leren zij op een effectieve manier in te spelen op leervragen én leervragen te creëren, vergroten zij hun vaardigheden en ervaren zij de effecten hiervan. Daarnaast leren zij om bewust hun rol te kiezen om zo het leren optimaal te bevorderen.
Gedurende deze dag wordt vanuit de leercyclus van Kolb aandacht besteed aan de volgende vragen:
+ Welke taken heb ik als begeleider/opleider in het werk?
+ Met welke bril observeer ik?
+ Hoe benut ik de leermomenten in het werk op een manier dat de ander hier ook werkelijk iets van leert?
+ Hoe stem ik mijn manier van begeleiden af op de ander?
+ Hoe weet ik of de ander begrijpt en beheerst waar het om gaat?
+ Hoe voeg ik kennis toe aan het werk dat wij uitvoeren?
Ook hier geldt leren door te doen. Naast dat deelnemers theorie krijgen over de onderwerpen die een antwoord geven op deze vragen, gaan ze vooral met elkaar aan de slag om de theorie toe te passen.
Dag 3: Afsluitende ochtendbijeenkomst in het teken van reflectie
Tussen de 2e en laatste bijeenkomst gaan de deelnemers actief aan de slag met de verkregen inzichten in de eigen werkpraktijk. In deze periode laten de deelnemers een begeleidingsmoment filmen welke centraal staat tijdens de laatste bijeenkomst. De deelnemer reflecteert op het eigen handelen en ontvangt deze ochtend collegiale feedback. Op basis van de eigen analyse en de ontvangen feedback wordt een reflectieverslag geschreven.
RESULTAAT
Na deze training beheerst u de communicatievaardigheden om de regie te krijgen en te behouden. U bent bekend met de belangrijkste succesfactoren om leren in het werk effectief vorm te geven en dit te vertalen naar werkvormen die u inzet voor een efficiënte en effectieve kennisoverdracht. Na afronding van het reflectieverslag wordt het certificaat Train de trainer behaald, waarmee u kunt aantonen dat u in staat bent het opleiden in het werk effectief vorm en inhoud te geven.
 

Bedrijfsinformatie

MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag