Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

EVENT
27-06-2019
Deel dit event
Soort: Cursus
Duur: 1 dag
21-06-2018 in Tilburg
15-11-2018 in Tilburg
27-06-2019 in Breda
15-11-2019 in Breda

Toegang: Betaald

Rol van BHV ’ers in een laboratorium

Cursus

Waarom een cursus Rol van BHV-ers in een laboratorium?
Laboratoria zijn bijzondere werkruimtes. Als laboratoriummedewerker heb je te maken met een grote variëteit aan bronnen van gevaar die kunnen leiden tot bijzondere incidenten. Als standaard opgeleide bhv’er kunt u mogelijk moeite hebben om deze gevaren te bestrijden.
Deze cursus biedt BHV-ers de mogelijkheid zich bij te scholen op specifieke laboratoriumsituaties.
Voorbeelden van dit soort incidenten zijn:
+ Het stukvallen van een fles met sterk zuur of organisch oplosmiddel met kans op bedwelming, brand en explosie
+ Blootstelling aan bepaalde chemicaliën en gassen
+ Een beginnende brand waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken
+ Het ontsnappen van bepaalde micro-organismen
+ Een onbedoelde lozing op het riool
+ Een medewerker die met zijn hand bekneld raakt in een apparaat
+ Zuurkasten of laminair-flowkasten die plotseling uitvallen.
Om het letsel en schade te beperken moet u adequaat kunnen ingrijpen. Enkele voorbeelden:
+ Zomaar bij een beginnende brand met water gaan blussen kan de situatie juist verergeren omdat bepaalde chemische stoffen juist met water reageren.
+ Standaard conform het BHV-plan bij een brand de totale ventilatie uitzetten, kan veroorzaken dat bijvoorbeeld giftige of radioactieve stoffen vanuit de zuurkasten de werkruimte in komen.
+ Niet weten waar de afsluiters van bedrijfsstoffen zitten als gassen, water en elektriciteit (potentiële ontstekingsbronnen) kan de zaak doen escaleren.
+ Bij een morsincident het verkeerde absorptiemiddel gebruiken.
In deze cursus leert u goed voorbereid te zijn op deze en andere calamiteiten. Tevens oefent u met enkele scenario’s.

Voor wie bedoeld?
U bent een bedrijfshulpverlener binnen een laboratorium of speelt als laboratoriummedewerker een rol in de veiligheid en gezondheid binnen uw laboratorium. U heeft een BHV diploma en wilt u dit uitbreiden met BHV kennis op laboratoriumgebied. U heeft minimaal MBO-werk- en denkniveau en kennis van en ervaring in laboratoriumwerk.

Het programma
Afhankelijk van de leerwensen van de deelnemers zal een keuze worden gemaakt uit de volgende mogelijke onderwerpen:
+ De risico-inventarisatie en -evaluatie:
Welke gevaar bronnen en restrisico’s zijn nog aanwezig binnen het laboratorium?
+ Verschillende categorieën gevaar bronnen
Welke gevaarlijke bronnen zijn er aanwezig en wat zijn de mogelijke scenario’s bij bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, pathogene micro-organismen en genetisch gemodificeerde organismen(GGO’s), brandgevaar binnen een laboratorium, radioactieve stoffen en apparatuur en elektriciteitsvoorzieningen.
+ De te nemen preventieve maatregelen
Inrichting van laboratoria, decontamineerbaarheid, containment /barrières, opslag van stoffen, de plaats van de afsluiters van bedrijfsstoffen, ventilatievoorzieningen, zuurkasten, detectieapparatuur, deskundigheidseisen, enz.
+ De te nemen repressieve maatregelen
Calamiteitensets / calamiteitenkarretje, informatievoorzieningen: SDS-en en WIK’s, getrainde BHV-ers, meetapparatuur, absorptiemiddelen, desinfectantia, decontaminatie, persoonlijke beschermingsmiddelen, procedures, post-expositie protocol, enz. Relatie wordt gelegd met de reeks: proactie, preventie, preparatie, repressie.
+ Oefenen van scenario’s
We oefenen zo realistisch mogelijk met verschillende scenario’s. Hierbij gaan we zoveel mogelijk in op de specifieke situaties op uw laboratorium en die van de andere deelnemers.

Methodiek
De cursus is praktisch van opzet. Ter voorbereiding voor deze cursus levert u het volgende aan:
+ Een of twee zelfbedachte incidentenscenario’s voor uw eigen laboratoriumsituatie.
+ Een lijstje met wat u denkt nodig te hebben aan kennis (zie onderwerpen in het programma) en materialen om uw zelfgekozen incidenten te kunnen beheersen.
Op basis van de vooraf geïnventariseerd interesse van de deelnemers zal een keuze worden gemaakt uit bovengenoemde onderwerpen,
Er is veel ruimte voor discussies met docent en andere deelnemers.
Op verzoek kunnen we aanvullend op deze cursus binnen uw eigen bedrijf specifieke maatwerk trainingen verzorgen.

Het resultaat
Na afloop van de cursus bent u in staat om: binnen uw eigen laboratorium adequater te reageren op incidenten.
 

Bedrijfsinformatie

MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag