Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

BEDRIJFSPAGINA

Login Laatste update: 18-06-2019
Centrum Bioscience en Diagnostiek - Hogeschool Leiden
Contact
Bedrijfsbrochure
Bedrijfsbrochure
Centrum Bioscience en Diagnostiek (CBD), toonaangevend in het opleiden van laboratoriumprofessionals, ontwikkelt, organiseert en geeft kwalitatief hoogwaardige nascholingen binnen het vakgebied life science en health. Met toepasbare vakkennis kunnen organisaties adequaat reageren op wetenschappelijke ontwikkelingen en technische innovaties. Excellente docenten met ruime ervaring, een uitgebreid netwerk en een persoonlijke benadering, geven cursussen die aansluiten bij uw ontwikkelingsbehoeften.

Actuele events

Virologie (basis)
Virussen behoren tot de kleinste micro-organismen en kunnen planten, dieren, insecten, bacteriën en uiteraard de mens infecteren. De socio-economische impact van virusinfecties is hoog. Wil je jouw kennis op het gebied van virologie versterken? Deze cursus behandelt de actuele theorie en ontwikkelingen. Voor wie? Laboratoriummedewerkers en andere professionals die hun kennis op het gebied van de virologie willen opfrissen en actualiseren. Tijdens de cursus Virologie leer je: •hoe verschillende virussen zijn opgebouwd en de taxonomie; •over virale genetica en replica; •de infectieroute en pathogenese van verschillende virussen; •hoe immuniteit tegen virussen kan worden verkregen en de rol van vaccins; •over persistente en latente virusinfecties en de relatie met oncologie; •hoe antivirale middelen werkzaam zijn; •over verschillende technieken in het virologisch onderzoek; •over virussen en biosafety & biosecurity. Meer informatie over data, prijs en programma vind je op de website cbd.hsleiden.nl
31-10-2019 | Cursus | Een avond | Leiden | Toegang: Betaald
Urineonderzoek
Het microscopisch beoordelen van urinesediment is, ondanks de voortschrijdende technologie, nog altijd mensenwerk en zeer belangrijk. Urinediagnostiek bestaat uit een onderzoek met een teststrip waarmee een aantal parameters semi-kwantitatief worden bepaald en het maken en microscopisch beoordelen van een urinesediment. Voor wie Deze cursus is bedoeld voor analisten en doktersassistenten die meer uit het urineonderzoek willen halen. Bij deze cursus ga je in op het urineonderzoek met een teststrip en hoe je een sediment maakt en interpreteert. Ook oefen je in de microscopische beoordeling en interpretatie van urinesedimenten. Je leert: •de technische en klinische achtergronden van de screening (urinestrip); •wanneer de uitslag van de teststrip gevolgd moet worden door microscopische beoordeling van het sediment; •hoe sedimenten worden vervaardigd en hoe je dit kunt optimaliseren; •hoe de morfologie van een sediment wordt beoordeeld en geïnterpreteerd; •de pathologie achter verschillende urinebeelden; •het verschil tussen renale en niet-renale hematurie te herkennen in de sedimenten. Meer informatie over data, prijs en programma vind je op de website.
08-11-2019 | Cursus | 1 dag | Leiden | Toegang: Betaald
Moderne moleculaire technieken
De moleculaire diagnostiek ontwikkelt zich razendsnel. Het doel van de Moleculaire Diagnostiek Dag is een overzicht te geven van de op dit moment belangrijkste technieken, hun toepassingen, theoretische achtergronden en implicaties voor het lab en het werk van de analist en de toekomstige trends. Gastsprekers zullen hun licht laten schijnen op ontwikkelingen in de microbiologie, klinische genetica, pathologie en forensisch onderzoek. Voor wie De Moleculaire Diagnostiek dag is bedoeld voor laboratoriummedewerkers op hbo werk- en denkniveau die een overzicht willen krijgen van de recente ontwikkelingen op het gebied van de moleculaire diagnostiek. De presentaties tijdens de cursusdag zijn gericht op de toepassing van de verschillende technieken. Hierbij komt ook de technische achtergrond aan de orde. Je leert: •verschillende moleculair diagnostische technieken kennen, waaronder Next Generation Sequencing, qPCR en massa spectrometrische methoden; •de theoretische achtergrondkennis van deze technieken kennen; •de implicaties van moderne moleculaire diagnostiek op de dagelijkse laboratoriumpraktijk kennen; •de toepassingen van deze technieken in de microbiologie, klinische genetica, pathologie en forensische diagnostiek kennen. Meer informatie over data, prijs en programma vind je op de website.
18-11-2019 | Cursus | 1 dag | Leiden | Toegang: Betaald
Antibiotica resistentie
De meeste infecties kunnen we behandelen met een antibioticum. Deze geruststellende situatie is echter drastisch aan het veranderen. Antibioticaresistentie wordt een steeds groter probleem voor de behandeling van infectieziekten. Zijn de huidige diagnostische technieken en middelen (nog) toereikend? Deze cursus behandelt de achtergronden van het ontstaan van antibioticaresistentie én de maatregelen die worden genomen in de ziekenhuizen om transmissie van pathogene bacteriën te voorkomen. Voor wie De cursus Antibioticaresistentie, nu en in de toekomst is bedoeld voor laboratoriummedewerkers en andere belangstellenden die te maken hebben met de analyse en interpretatie van antibioticaresistentie. Wat je leert tijdens de cursus Tijdens de cursus Antibiotica resistentie leer je: •hoe de werkings- en resistentiemechanismen van antibiotica werken; •wat de ins en outs van EUCAST zijn; •wat de achtergrond van de BRMO’s is en de bijbehorende problematiek; •casuïstiek van BRMO’s te doorgronden; •hoe de diagnostische resultaten te interpreteren; •hoe de preventie en het beleid ten aanzien van antibioticagebruik werkt; •welke de nieuwste diagnostische technieken zijn. Meer informatie over data, prijs en programma vind je op onze website
23-01-2020 | Training | 1 dag | Leiden | Toegang: Betaald
Linux voor analisten
Struikelt Excel regelmatig over de data die jij wilt analyseren? Ben je veel tijd kwijt aan het kopiëren, plakken en bewerken van je data? In welk bestand stond ook weer die ene meting waar je leidinggevende naar vraagt? Als analist wil je werken met de beste lab-gereedschappen voor jouw taken. Voor het werken met grote of complexe datasets is Linux het beste gereedschap. Met de Linux commandline kan je eenvoudig zeer grote bestanden inzien, doorzoeken, filteren, sorteren, splitsen, samenvoegen enzovoort. Deze handelingen heb je dagelijks nodig, maar zijn vaak omslachtig of onmogelijk in standaard software zoals Excel. Linux biedt daarnaast de mogelijkheid om taken te automatiseren zodat jij efficiënter kan werken. Na deze cursus ga je naar huis met een rugzak vol met handige gereedschappen die je kunt gebruiken voor de meest uiteenlopende data-bewerkings-klussen. Voor wie Analisten die efficiënter hun data willen analyseren. Voorkennis van Linux is niet vereist. Wat je leert tijdens deze cursus Werken met Linux is niet moeilijk. Mac computers beschikken standaard over de Linux commandline, en Linux is tegenwoordig zelfs beschikbaar op computers met Windows 10. We leren je hoe je de voordelen van Linux makkelijk en laagdrempelig kan gebruiken in je huidige werkzaamheden. Meer informatie over data, prijs en programma vind je op onze website
24-01-2020 | Cursus | 1 dag | Leiden | Toegang: Betaald
Introductie tot de real-time PCR
De PCR heeft een ware revolutie teweeg gebracht binnen de moleculaire biologie. De techniek wordt volop toegepast en blijft in ontwikkeling. Tijdens deze introductiecursus behandelen we de isolatie van nucleïnezuren, technische aspecten, detectiemethoden, optimalisatie van de techniek en diverse single- en multiplex applicaties. Je gaat aan de slag met (real-time) PCR bepalingen en analyse van de data. Een kennismaking met primer design, kwaliteitsaspecten van real-time PCR assays en contaminatiepreventie maken deze cursus compleet. Voor wie De cursus is bedoeld voor laboratoriummedewerkers met minimale of geen ervaring met de (real-time) PCR. Wat je leert tijdens de cursus Tijdens deze gecombineerde theorie/praktijk introductiecursus worden achtergronden, mogelijkheden en toepassingen van de (real-time) PCR behandeld. Je leert: •de basisbegrippen die nodig zijn om de techniek te begrijpen: DNA replicatie, primer, probe, Taq polymerase, Tm; •wat het doel en de kritische factoren van de stappen in een (real-time) PCR zijn; •hoe amplificatie van RNA werkt; •de basisprincipes van primerdesign; •hoe de kwaliteit van PCR producten kan worden bepaald m.b.v. smeltcurve analyse; •welke controles worden meegenomen bij een PCR en hoe deze worden beoordeeld; •welke maatregelen je kunt nemen om contaminatie te voorkomen; •hoe PCR experimenten in de praktijk worden uitgevoerd en hoe de resultaten kunnen worden geanalyseerd; •waar je rekening mee kunt houden bij het opzetten van multiplex PCR assays; •een aantal toepassingen en nieuwe ontwikkelingen op PCR gebied kennen. Meer informatie over data, prijs en programma vind je op onze website
04-02-2020 | Cursus | 3 dagen | Leiden | Toegang: Betaald
Kwaliteitsanalyse van real-time PCR amplificatiecurven
Hoe kun je op een goede manier de PCR-data analyseren? En wat valt er allemaal af te lezen uit de vorm van een amplificatiecurve? Analyse van de curve kan inzicht geven in remming van de PCR reactie en de invloed van reactiecomponenten op de efficiëntie en detectiegrenzen van de test. Tijdens deze masterclass bespreken we de theoretische achtergronden van de efficiëntiebepaling en vorm van de amplificatiecurven. Ook het kwantificeren van real-time PCR uitslagen en de MIQE regels komen aan bod. Tijdens de computerpraktijk analyseer je een dataset (genexpressie data) met behulp van verschillende methodes. Voor wie Deze masterclass is bedoeld voor laboratoriummedewerkers op hbo werk- en denkniveau met basiskennis van qPCR die te maken hebben met de interpretatie van real-time PCR data. Tijdens deze cursus leer je: •wat de kwaliteitscriteria van een amplificatiecurve zijn; •hoe de efficiëntie en de vorm van de amplificatiecurve informatie over de kwaliteit van een individuele real-time PCR reactie kan geven; •welke informatie je, naast de Cq-waarde, van een individuele amplificatiecurve af kunt leiden; •hoe je informatie uit de amplificatiecurve kunt gebruiken bij het optimaliseren en interpreteren van qPCR data; •voor- en tegens van de verschillende efficiëntie bepalingen met individuele amplificatie- en standaardcurven kennen; •hoe de analyse van amplificatiecurven met de verschillende analyse methoden werkt. Meer informatie over data, prijs en programma vind je op onze website.
10-02-2020 | Cursus | 2 dagen | Leiden | Toegang: Betaald
De PCR van A tot Z
Van ontwikkeling en optimalisatie tot validatie van PCR-bepalingen, in deze cursus leer je van A tot Z over de PCR. We gaan in op de isolatie van DNA/RNA targets en de (voor)behandeling van de monsters. Het opzetten en optimaliseren van qPCR experimenten en de kwaliteitscriteria van de amplificatiecurven komen ter sprake. We behandelen de post-PCR analyse en er is aandacht voor contaminatiepreventie, kwaliteitsbewaking en controles. Diverse gastdocenten zullen PCR toepassingen uit de praktijk toelichten. Voor wie Deze cursus is bedoeld voor laboratoriummedewerkers met hbo werk- en denkniveau die werken met de PCR. Bij de cursus De PCR van A tot Z leer je: •de basiskennis van nucleïnezuren, transcriptie-translatie en genexpressie; •wat de kritische factoren bij de opzet en optimalisatie van een (reverse-transcriptase) qPCR zijn; •welke eisen aan het uitgangsmateriaal voor een PCR gesteld worden en hoe nucleïnezuren geïsoleerd worden; •de basisprincipes van primerdesign; •hoe de kwaliteit kan worden bewaakt tijdens het opzetten en uitvoeren van de PCR; •welke controles worden meegenomen bij een PCR en hoe deze worden beoordeeld; •hoe referentiegenen worden gebruikt bij de normalisatie van genexpressie data; •welke maatregelen je kunt nemen om contaminatie te voorkomen; •hoe PCR experimenten in de praktijk worden uitgevoerd en hoe de resultaten kunnen worden geanalyseerd; •waar je rekening mee kunt houden bij het opzetten van multiplex PCR assays. Ook leer je toepassingen en nieuwe ontwikkelingen op PCR gebied in verschillende vakgebieden kennen. Meer informatie over data, prijs en programma vind je op de website cbd.hsleiden.nl
02-03-2020 | Cursus | 4 dagen | Leiden | Toegang: Betaald
Genome editing: CRISPR design
De CRISPR-Cas technologie stelt onderzoekers in staat om genen specifiek en met een hoge efficiëntie te bewerken op de plaats van hun keuze. Zo wordt het mogelijk om precieze veranderingen in elk gewenst gen in elke cellijn of organisme te creëren. De methode kent veel toepassingen, van biotechnologisch- en biomedisch onderzoek tot geneeskunde. Heb je geen of weinig ervaring met genome editing in eukaryote cellen en wil je leren hoe je een CRISPR-Cas experiment goed ontwerpt en uitvoert? Dan is deze cursus iets voor jou. Voor wie Deze cursus is bedoeld voor laboratoriummedewerkers die ervaring hebben met moleculair biologische technieken. Ervaring met genome editing is geen vereiste. Tijdens de eendaagse cursus Introductie Genome editing leer je hoe je eukaryote cellen/cellijnen genetisch kan veranderen met behulp van CRISPR-Cas. Tijdens de cursusdag leer je: •De theoretische achtergrond van de techniek kennen •CRISPR in het laboratorium implementeren: Targeting strategieën en optimale workflow voor diploïde en polyploïde organismen (expressiesystemen, cellijn keuze en targetsequentie, gRNA design, transfectie, testen van de genetische modificatie) •CRISPR toepassingen kennen •Hoe je een experiment ontwerpt voor een specifieke target, met een hands-on bio-informatica practicum Meer informatie over data, prijs en programma vind je op de website.
30-03-2020 | Cursus | 1 dag | Leiden | Toegang: Betaald
MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag