Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

BEDRIJFSPAGINA

Login Laatste update: 13-07-2018
Iris Advies
TEL: +31 26 443 03 53
FAX: +31
Oog voor arbeidsomstandigheden en Milieu
Deurnestraat 127
NL-6843 PP   Arnhem
Contact
0264430353
Mw. Ir. Iris van ’t Leven
Adviseur en trainer
Specialist in arbeidsomstandigheden in laboratoria
Bewust omgaan met gevaarlijke stoffen en biologische agentia
Minder fysieke belasting op de werkplek
On the road to zero: minder kankerverwekkende stoffen op de werkplek
Voorbereiden op kleine chemische incidenten
Gestructureerd beleid rond gevaarlijke stoffen
Betrekken en motiveren van medewerkers in gezamenlijke workshops
Ventilatieperikelen beoordelen vanuit een andere hoek
Lichthinder en lichtproblemen aanpakken
Ondersteuning bij wettelijke verplichtingen
Voorbeelden van activiteiten
Samen veiliger werken
Verminder uw fysieke belasting
Training van preventiemedewerkers en kam-medewerkers
photo
Producten, diensten
ergonomie, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, bewustwording, risico-inventarisatie , veiligheid, managementsysteem, persoonlijke bescherming, visuele klachten, zeer zorgwekkende stoffen,
Lees meer
Producten, diensten
ergonomie - fysieke belasting, repeterende bewegingen, werkhouding, pijnklachten, verlichting, stoel, tafel, kar, tillen, lichthinder
gevaarlijke stoffen - chemicalien, brand, explosie, giftig, zeer zorgwekkende stoffen, bijtend, allergie, sensibiliserend, kankerverwekkend, mutageen, reproductieschadelijk
biologische agentia - ziekteverekkend, pathogeen, hygiene, besmetting, desinfectie, handdesinfectie, zwanger, borstvoeding, biologisch veiligheidskabinet
bewustwording - veiligheidscultuur, gedrag, draagvlak, ISO 45001, Veiligheidsgilde, TNO, bronaanpak, communicatie, aanspreken, participatie
risico-inventarisatie - gevaarlijke stoffen, biologische agentia, fysieke belasting, zuurkast, RIE, risicoanalyse, TRA,
veiligheid - BHV, ongevalsanalyse, incident, gevaarlijke stoffen, biologische agentia
managementsysteem - ISO 45001, OHSAS 18001, kwaliteit
persoonlijke bescherming - adembescherming, handschoen, masker, fittest, allergie,
visuele klachten - oogirritatie, oogpijn, oogvermoeidheid, visual strain, oogontspanning, kleurcontrole, visuele controle, visuele stress
zeer zorgwekkende stoffen - sensibiliserend, kankerverwekkend, mutageen, reproductieschadelijk, persistent, hormoonverstorend, zeer giftig
Expertises
Kwaliteit, Arbo, Milieu - Gevaarlijke agentia
Kwaliteit, Arbo, Milieu - Ergonomie

Kennisbijdragen

Vermoeide ogen? Plaats het beeldscherm lager
Vermoeide ogen? Plaats het beeldscherm lager
Al jaren wordt aangeraden het beeldscherm op ooghoogte te plaatsen om zo nek- en schouderklachten te voorkomen. De gedachte hierachter is dat de spierspanning in de nek dan minder is. Bij dit advies is niet gekeken naar de belasting van het visuele systeem bij nabijwerk. En het is gebaseerd op het oudere type beeldschermen die nog veel reflecties vertoonden, minder instelbaar waren qua lettergrootte en helderheid en niet schuin konden worden geplaatst. Met de huidige technologie is het mogelijk om voor beeldschermen te kiezen die beter zijn af te stemmen op het visuele systeem. Volgens de NEN 3087, de norm voor visuele ergonomie, is het beter om het beeldscherm niet op ooghoogte maar lager, onder een schuine, comfortabele hoek te plaatsen. De kijkrichting wordt natuurlijker en de ogen kunnen beter accommoderen. Ook zijn de oogleden meer ontspannen en is er meer traanvocht. Knipperen is minder nodig en gaat tegelijk makkelijker. Het beeldscherm moet daarvoor wel extra
08-01-2019  |  066x  | 
Leidraad preventief medisch onderzoek gevaarlijke stoffen
Leidraad preventief medisch onderzoek gevaarlijke stoffen
Voor het werken met gevaarlijke stoffen is het wettelijk verplicht om medewerkers preventief medisch onderzoek aan te bieden bij aanstelling, bij uitdiensttreding en in specifieke gevallen zoals bij een hoge blootstelling als gevolg van een incident of bij zwangerschap. Hoe hiermee om te gaan als er met zoveel verschillende soorten gevaarlijke stoffen wordt gewerkt? Dit jaar is de ’Leidraad preventief medisch onderzoek van werkenden bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen’ uitgebracht door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde. Op hoofdlijnen komt het erop neer dat bij preventief medisch onderzoek in laboratoria ook aandacht moet worden besteed aan alle organen waar de chemicalien waarmee gewerkt wordt op in kunnen werken. Omdat in de meeste laboratoria met veel verschillende chemicalien wordt gewerkt gaat het daarbij om huidaandoeningen, luchtwegaandoeningen, ogen, hart, lever, nieren, zenuwstelsel en gehoor. Daarnaast moet aandacht
04-09-2018  |  452x  | 
Boorzuur staat op de lijst van autorisatieplichtige stoffen
Boorzuur staat op de lijst van autorisatieplichtige stoffen
Boorzuur is een in laboratoria veel gebruikte stof, de stof wordt onder andere gebruikt bij de bepaling van het stikstofgehalte met de Kjeldahl-methode. De stof is geclassificeerd als reproductieschadelijk. De stof kan de vruchtbaarheid schaden en de ontwikkeling van het ongeboren kind schaden en is opgenomen op de SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen en op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen van het RIVM. In 2014 is deze stof geplaatst op de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie. De EU wil de stoffen op deze lijst geleidelijk aan vervangen. Voor boorzuur is nog geen verbodsdatum vastgesteld maar het is wel raadzaam om over toepassing van alternatieve analysetechnieken na te denken.
02-07-2018  |  618x  | 

Productbeschrijvingen

MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag