Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

BEDRIJFSPAGINA

Log in
Laatste update: 09-11-2019
Kerteza
TEL: +32 (0)14 259 000
FAX: +32 (0)14 259 009
Duineneind 16 bus 1
2460   Kasterlee
Contact
Website
kerteza.com
Bedrijfsvideo
Bedrijfsbrochure
Bedrijfsbrochure
Kerteza is een adviesbureau met ruim 25 jaar ervaring in ondersteuning bij implementatie en optimalisatie van kwaliteits- en risicomanagement in laboratoria (ISO 17025, ISO 15189, ISO 31000, ...). Ons werkgebied is voornamelijk Nederland en België. We zijn sterk in projectmanagement en het oplossen van uiteenlopende organisatievraagstukken.

Naast onze adviesprojecten verzorgen wij opleidingen op vele gebieden, zoals training tot interne auditor, workshop projectmanagement, workshop management review, workshop risicomanagement en diverse andere trainingen op het gebied van kwaliteits- en veiligheidsmanagement.

Voor een aantal accrediterende en certificerende instanties en voor Wetenschappelijke Verenigingen in Nederland verzorgt Kerteza de opleidingen tot extern auditor of visitator.

Wilt u meer informatie over wat Kerteza voor uw laboratorium kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op +32 14 259 000) of kijk op
Merken
 Interne auditor ISO 17025 - training,intern,auditor,ISO 17025,norm,kwaliteitssysteem,accreditatie,interpreteren,implementeren,praktijkcase,oefeningen,opleiden,voorbereiden,extern
 Interne auditor ISO 15189 - training,intern,auditor,ISO 15189,norm,kwaliteitssysteem,accreditatie,interpreteren,implementeren,praktijkcase,oefeningen,opleiden,voorbereiden,extern
 Organisatievraagstukken - organisatievraagstuk,oplossing,implementeren,senior,adviseurs,begeleiden,professionele,begeleiding,veranderingen,partner,klantgericht,gepland,gewenst
Producten, diensten
 NEN-EN-ISO 17025 norm,  organisatievraagstuk,  training,
Lees meer
Producten, diensten
 NEN-EN-ISO 17025 norm - advies,ondersteuning,herziening,implementeren,onderhouden,kwaliteitssysteem,normkennis,ervaring,expertise,proces- en risicomanagement,interpretatie
 organisatievraagstuk - ervaren,adviseurs,oplossing,begeleiding,verandering,resultaat,risicomanagement,procesoptimalisatie,kwaliteitsmanagement,programmamanagement,governance
 training - workshops,praktisch,kwaliteitsmanagementsysteem,normkennis,risicomanagement,procesoptimalisatie,interne auditoren,externe auditoren,visitatoren
Expertises
Dienstverlening, advisering - Opleidingen
Labautomatisering - Advisering, dienstverlening - Bedrijfsverbetering
Labautomatisering - Advisering, dienstverlening - Bedrijfsanalyse
Kwaliteit, Arbo, Milieu - Training en advies
Kwaliteit, Arbo, Milieu - Kwaliteitssystemen - Normalisatie
Lees meer
Expertises
Dienstverlening, advisering - Opleidingen
Labautomatisering - Advisering, dienstverlening - Bedrijfsverbetering
Labautomatisering - Advisering, dienstverlening - Bedrijfsanalyse
Kwaliteit, Arbo, Milieu - Training en advies
Kwaliteit, Arbo, Milieu - Kwaliteitssystemen - Normalisatie
Kwaliteit, Arbo, Milieu - Kwaliteitssystemen - GMP

Actuele events

Risicomanagement & ISO 15189
De aandacht voor risico’s en hoe daarmee om te gaan neemt steeds aan belang toe. Bij Kerteza krijgen wij dan ook regelmatig vragen van organisaties die moeite ondervinden met het in kaart brengen van risico’s en hoe deze te vertalen in concrete verbeteracties. Vaak blijkt dat de kennis over risicomanagement niet of onvoldoende aanwezig is. Kenniscreatie- en transfer vormen daarom een cruciaal onderdeel in onze ondersteunings- trajecten en opleidingen. Bent u ook getriggerd door risicobeheersing en het efficiënt uitvoeren van audits gebaseerd op de ISO 15189: 2012 norm? Wilt u uw deskundigheid verder ontwikkelen? Meld u dan aan voor onze tweedaagse workshop "Risicomanagement & ISO 15189" of lees meer op onze website. Doel •Aanleren van de verschillende methoden voor risicomanagement •De processen van het laboratorium in kaart brengen •Aan de hand van vastgestelde risico’s keuzes leren maken als input voor het kwaliteitsmanagementsysteem Graag verwelkomen wij u op deze training.
23-04-2020 | Workshop | 2 dagen | Utrecht (NL), Jaarbeurs - met startgarantie | Toegang: Betaald
Introductie in IVDR voor laboratoria met in-house testen
Vanaf 26 mei 2022 zal de nieuwe Europese wetgeving rond In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR) van kracht gaan. De IVDR zal een belangrijke impact hebben op laboratoria die in-house testen- en software in gebruik hebben of volop bezig zijn met de ontwikkeling daarvan. Deze training gaat nauwgezet in op de specifieke implicaties die deze nieuwe wetgeving voor uw laboratorium zal hebben en reikt daarbij praktische handvaten aan teneinde u hier succesvol op voor te bereiden. Wilt u ook vertrouwd raken met de nieuwe IVDR wetgeving? Deze training zorgt dat u wegwijs raakt met de correcte interpretatie en hoe de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk te maken. Meld u hier aan voor de training "Introductie in IVDR voor laboratoria met in-house testen". Doel: •IVDR interpreteren •IVDR filosofie leren vertalen naar toepassingen binnen de eigen praktijk •IVDR gebruiken in samenhang met het kwaliteitsmanagementsysteem •IVDR leren classificeren, mede gekaderd aan de eigen in vitro diagnostica •IVDR structureel inbedden in een concreet implementatieplan Graag verwelkomen wij u op deze training. Wilt u uw deskundigheid verder ontwikkelen, kijk dan eens op onze website.
23-04-2020 | Training | 2 dagen | Geel (B), Officenter - met startgarantie- | Toegang: Betaald
Introductie in IVDR voor laboratoria met in-house testen
Vanaf 26 mei 2022 zal de nieuwe Europese wetgeving rond In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR) van kracht gaan. De IVDR zal een belangrijke impact hebben op laboratoria die in-house testen- en software in gebruik hebben of volop bezig zijn met de ontwikkeling daarvan. Deze training gaat nauwgezet in op de specifieke implicaties die deze nieuwe wetgeving voor uw laboratorium zal hebben en reikt daarbij praktische handvaten aan teneinde u hier succesvol op voor te bereiden. Wilt u ook vertrouwd raken met de nieuwe IVDR wetgeving? Deze training zorgt dat u wegwijs raakt met de correcte interpretatie en hoe de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk te maken. Meld u hier aan voor de training "Introductie in IVDR voor laboratoria met in-house testen". Doel •IVDR interpreteren •IVDR filosofie leren vertalen naar toepassingen binnen de eigen praktijk •IVDR gebruiken in samenhang met het kwaliteitsmanagementsysteem •IVDR leren classificeren, mede gekaderd aan de eigen in vitro diagnostica •IVDR structureel inbedden in een concreet implementatieplan Graag verwelkomen wij u op deze training. Wilt u uw deskundigheid verder ontwikkelen, kijk dan eens op onze website.
11-05-2020 | Training | 2 dagen | Utrecht (NL), Jaarbeurs -VOLZET- | Toegang: Betaald
Laat meer zien (10)

Kennisbijdragen

Focus op vereenvoudigen: een werkbaar kwaliteitsmanagementsysteem Praktische tips om een kwaliteitsmanagementsysteem te vereenvoudigen
Focus op vereenvoudigen: een werkbaar kwaliteitsmanagementsysteem
Praktische tips om een kwaliteitsmanagementsysteem te vereenvoudigen 1.Projectmatige aanpak Het vereenvoudigen van een kwaliteitsmanagementsysteem blijkt lastiger dan men vaak denkt. Het lijkt tegenstrijdig, maar vereenvoudigen is complex. Het éénmalig werken aan vereenvoudiging van het kwaliteitsmanagementsysteem, zoals afschaffen van onnodige registraties of documenten werkt slechts tijdelijk. Een projectmatige aanpak is daarom een goede start. Doorloop daarbij de volgende stappen: •een verbintenis. •een analyse. •een plan. •doen. •een follow-up. •een her-analyse. 2.Werk aan de organisatiecultuur Belangrijk onderdeel van het projectplan bestaat erin te werken aan een opbouwende cultuur, zodat iedereen duurzaam bijdraagt aan een werkbaar en onderhoudsvriendelijk kwaliteitsmanagementsysteem. 3.Betrek alle medewerkers Iedereen binnen de organisatie werkt in meer of mindere mate met het kwaliteitsmanagementsysteem (leiding, staf, administratie, overige medewerkers). De medewerkers hebben dus heel wat ervaring die nodig is om te kunnen
05-03-2020  |  077x  | 
Een projectbureau redt uw projecten Verhoogde projectmanagement skills van betrokkenen en het effectief toewerken naar beoogde projectresultaten
Een projectbureau redt uw projecten
Verhoogde projectmanagement skills van betrokkenen en het effectief toewerken naar beoogde projectresultaten Organisatie In ieder laboratorium lopen vele projecten vaak naast elkaar. Zo ook bij één van onze klanten, waar ongeveer 30 projecten tegelijkertijd op allerlei gebieden lopende waren. Binnen deze relatief grote organisatie werd binnen 1,5 jaar een uniforme werkwijze voor projectmanagement en een projectbureau geďmplementeerd. Het te realiseren doel was een volledig inzicht in alle projecten, verhoogde projectmanagement skills van betrokkenen en het effectief toewerken naar beoogde projectresultaten. Context In het Klinilab (fictieve naam) werd tijdens het doorlopen van het accreditatietraject duidelijk dat aan veel projecten tegelijkertijd gewerkt werd. Echter ontbrak een totaaloverzicht van alle lopende projecten. Tevens was van veel projecten onduidelijk wat de scope van het project was, wat de status en voortgang was en wie het project leidde. Na het in kaart brengen van de lopende en nieuw op te starten projecten bleek dat betrokkenen onvoldoende vertrouwd waren
17-02-2020  |  160x  | 
Hoe belangrijk is een kwaliteitssysteem? Borgen, verbeteren of vernieuwen?
Hoe belangrijk is een kwaliteitssysteem?
Borgen, verbeteren of vernieuwen? Een kwaliteitssysteem binnen een laboratorium is niet meer weg te denken. Of toch wel? Een onderscheid kan gemaakt worden tussen laboratoria die het kwaliteitssysteem gebruiken voor borging en controle, laboratoria die het gebruiken voor structureel verbeteren en laboratoria die het kwaliteitssysteem gebruiken om vernieuwend bezig te zijn. De ISO 15189 / ISO 17025 geeft ‘richting’ aan het borgen en verbeteren van constante en continue kwaliteit. Het laboratoriumproces wordt daardoor meer voorspelbaar en beheersbaar en de kwaliteit van de geleverde diensten of producten wordt hiermee steeds minder afhankelijk van toevalligheden. De essentie Het gevaar bestaat echter dat de normen vertaald worden naar een systeem wat niet meer flexibel is, waarbij er niet meer wordt ingespeeld op individuele casuďstiek en waarbij niet mag worden afgeweken van gemaakte afspraken. Borging en controle volgens ‘de letter van de wet’ voert dan de boventoon. Of het nu gaat om kwaliteitscontrole,
23-01-2020  |  360x  |   | 
Laat meer zien (2)

Productbeschrijvingen

MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag