Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

BEDRIJFSPAGINA

Log in
Laatste update: 05-06-2020
Kerteza
TEL: +32 (0)14 259 000
FAX: +32 (0)14 259 009
Duineneind 16 bus 1
2460   Kasterlee
Contact
Website
kerteza.com
Bedrijfsvideo
Bedrijfsbrochure
Bedrijfsbrochure
Kerteza zet samen met uw organisatie de stappen die nodig zijn om kosten te besparen, kwaliteit te verbeteren en verspillingen te elimineren.

Met onze expertise en ruim 25 jaar ervaring in de gezondheidszorgsector, beschikt u over een strategische partner die deskundig uw organisatievraagstukken oplost en u begeleidt bij complexe verandertrajecten.

Bij Kerteza vinden we niet alleen dat de zorg beter moet, we geloven ook dat de zorg beter kan.

De zorg wordt steeds complexer en men moet steeds meer realiseren met minder middelen. Daarom is het voor een zorginstelling van cruciaal belang doelstellingen met zekerheid te kunnen waarmaken.

Om de daarvoor noodzakelijke veranderingen gestructureerd en efficiënt aan te pakken, willen we organisaties in de zorg ondersteunen met het juiste advies en begeleiding.

Waarom Kerteza

Als u voor Kerteza kiest, kiest u voor een strategische partner die u helpt bij organisatievraagstukken en complexe transitietrajecten. Kerteza zet samen met uw organi
Kerteza-4Fasenmodel®
Merken
 Interne auditor ISO 17025 - training,intern,auditor,ISO 17025,norm,kwaliteitssysteem,accreditatie,interpreteren,implementeren,praktijkcase,oefeningen,opleiden,voorbereiden,extern
 Interne auditor ISO 15189 - training,intern,auditor,ISO 15189,norm,kwaliteitssysteem,accreditatie,interpreteren,implementeren,praktijkcase,oefeningen,opleiden,voorbereiden,extern
 Organisatievraagstukken - organisatievraagstuk,oplossing,implementeren,senior,adviseurs,begeleiden,professionele,begeleiding,veranderingen,partner,klantgericht,gepland,gewenst
Producten, diensten
 NEN-EN-ISO 17025 norm - advies,ondersteuning,herziening,implementeren,onderhouden,kwaliteitssysteem,normkennis,ervaring,expertise,proces- en risicomanagement,interpretatie
 organisatievraagstuk - ervaren,adviseurs,oplossing,begeleiding,verandering,resultaat,risicomanagement,procesoptimalisatie,kwaliteitsmanagement,programmamanagement,governance
 training - workshops,praktisch,kwaliteitsmanagementsysteem,normkennis,risicomanagement,procesoptimalisatie,interne auditoren,externe auditoren,visitatoren
 Project Management - Kerteza biedt een adviseur die de gewenste verandering op gestructureerde wijze helpt realiseren. Wij ondersteunen projecten op verschillende domeinen
 Toetsing - Kerteza stuurt een adviseur die de situatie in beeld brengt en toetst uw organisatie aan de relevante normen en vereisten.
 Interim functies - Onze adviseurs hebben een ruime ervaring opgebouwd binnen verschillende zorginstellingen en op diverse niveaus (managers, projectleiders enz.).
 Incidenten en calamiteiten - Kerteza laat één van haar adviseurs op zoek gaan naar basisoorzaken wanneer het misgaat binnen uw zorginstelling.
 Opleiding - Wilt u de deskundigheid van uw medewerkers bevorderen? Kerteza beschikt over een uitgebreid aanbod opleidingen, trainingen en workshops.
Expertises
Dienstverlening, advisering - Opleidingen
Labautomatisering - Advisering, dienstverlening - Bedrijfsverbetering
Labautomatisering - Advisering, dienstverlening - Bedrijfsanalyse
Kwaliteit, Arbo, Milieu - Training en advies
Kwaliteit, Arbo, Milieu - Kwaliteitssystemen - Normalisatie
Lees meer
Expertises
Dienstverlening, advisering - Opleidingen
Labautomatisering - Advisering, dienstverlening - Bedrijfsverbetering
Labautomatisering - Advisering, dienstverlening - Bedrijfsanalyse
Kwaliteit, Arbo, Milieu - Training en advies
Kwaliteit, Arbo, Milieu - Kwaliteitssystemen - Normalisatie
Kwaliteit, Arbo, Milieu - Kwaliteitssystemen - GMP

Actuele events

Introductie in IVDR voor laboratoria met in-house testen
Vanaf 26 mei 2022 zal de nieuwe Europese wetgeving rond In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR) van kracht gaan. De IVDR zal een belangrijke impact hebben op laboratoria die in-house testen- en software in gebruik hebben of volop bezig zijn met de ontwikkeling daarvan. Deze training gaat nauwgezet in op de specifieke implicaties die deze nieuwe wetgeving voor uw laboratorium zal hebben en reikt daarbij praktische handvaten aan teneinde u hier succesvol op voor te bereiden. Wilt u ook vertrouwd raken met de nieuwe IVDR wetgeving? Deze training zorgt dat u wegwijs raakt met de correcte interpretatie en hoe de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk te maken. Meld u hier aan voor de training "Introductie in IVDR voor laboratoria met in-house testen". Doel: •IVDR interpreteren •IVDR filosofie leren vertalen naar toepassingen binnen de eigen praktijk •IVDR gebruiken in samenhang met het kwaliteitsmanagementsysteem •IVDR leren classificeren, mede gekaderd aan de eigen in vitro diagnostica •IVDR structureel inbedden in een concreet implementatieplan Graag verwelkomen wij u op deze training. Wilt u uw deskundigheid verder ontwikkelen, kijk dan eens op onze website.
22-09-2020 | Training | 2 dagen | Utrecht (NL), Jaarbeurs | Toegang: Betaald
Interne Auditor
Moet u ook een audit uitvoeren in uw organisatie? Wilt u graag verdere ondersteuning op vlak van uw audit vaardigheden? Of wilt u zelf een intern auditsysteem opzetten? Kerteza biedt een training aan waarmee u op een pragmatische wijze uw deskundigheid verder kunt aanscherpen en zo de kans kunt vergroten om uw organisatie nog beter te laten presteren. U leert niet enkel een audit gestructureerd, efficiënt en effectief voor te bereiden, maar ook hoe een goede audit uit te voeren en hoe een goed onderbouwd auditrapport op te stellen. Komt u uit de zorgsector of uit de dienstverlening? Kerteza heeft deze cursus zo ontwikkeld dat ieder die audits uitvoert zijn/haar vaardigheden kan verbeteren. Heeft u behoefte aan ondersteuning voor uw volgende audit? Meld u dan hier aan voor onze tweedaagse training ‘Interne auditor’ of lees meer op onze website. Doel • Inoefenen van vaardigheden om een audit voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren • Leren schrijven van een professioneel auditrapport • Nodige kennis voor het opzetten en implementeren van een intern auditsysteem Onze ervaren trainers, Hans van Groezen en Martin Ehlert, leeren u welke stappen u moet zetten om uw volgende audit professioneel en geslaagd te laten verlopen. Graag verwelkomen wij u op deze training.
23-09-2020 | Tweedaagse training | 2 dagen | Utrecht, Jaarbeurs | Toegang: Betaald
Interne Auditor
Moet u ook een audit uitvoeren in uw organisatie? Wilt u graag verdere ondersteuning op vlak van uw audit vaardigheden? Of wilt u zelf een intern auditsysteem opzetten? Kerteza biedt een training aan waarmee u op een pragmatische wijze uw deskundigheid verder kunt aanscherpen en zo de kans kunt vergroten om uw organisatie nog beter te laten presteren. U leert niet enkel een audit gestructureerd, efficiënt en effectief voor te bereiden, maar ook hoe een goede audit uit te voeren en hoe een goed onderbouwd auditrapport op te stellen. Komt u uit de zorgsector of uit de dienstverlening? Kerteza heeft deze cursus zo ontwikkeld dat ieder die audits uitvoert zijn/haar vaardigheden kan verbeteren. Heeft u behoefte aan ondersteuning voor uw volgende audit? Meld u dan hier aan voor onze tweedaagse training ‘Interne auditor’ of lees meer op onze website. Doel • Inoefenen van vaardigheden om een audit voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren • Leren schrijven van een professioneel auditrapport • Nodige kennis voor het opzetten en implementeren van een intern auditsysteem Onze ervaren trainers, Hans van Groezen en Martin Ehlert, leeren u welke stappen u moet zetten om uw volgende audit professioneel en geslaagd te laten verlopen. Graag verwelkomen wij u op deze training.
13-10-2020 | Tweedaagse training | 2 dagen | Geel | Toegang: Betaald
Laat meer zien (18)

Kennisbijdragen

Nieuw - Het Kerteza-4Fasenmodel® Kosten besparen, kwaliteit en efficiëntie verhogen en verspillingen tegengaan
Nieuw - Het Kerteza-4Fasenmodel®
Kosten besparen, kwaliteit en efficiëntie verhogen en verspillingen tegengaan Kerteza helpt bij kosten besparen, kwaliteit en efficiëntie verhogen en verspillingen tegengaan. Hiervoor introduceren wij het Kerteza-4Fasenmodel®, zie figuur hiernaast. In dit nieuw ontwikkelde Kerteza-4Fasenmodel® worden de binnen Kerteza gedurende jaren vergaarde inzichten en ervaringen samengebracht met bewezen veranderkundige theorieën. Ieder laboratorium en iedere klantvraag is uniek en zo ook de Kerteza aanpak. Het Kerteza-4Fasenmodel® biedt houvast en is gericht op meetbare verbetering van kwaliteit, efficiëntie en productiviteit. Geen dikke rapporten, maar een gestructureerde en resultaatgerichte aanpak. Door elke opdracht te bekijken vanuit verschillende complementaire domeinen, stemmen wij waar nodig uw strategie, management, cultuur, structuur, processen en human resources op elkaar af. Benieuwd wat Kerteza voor uw laboratorium kan betekenen?
07-05-2020  |  209x  | 
Focus op vereenvoudigen: een werkbaar kwaliteitsmanagementsysteem Praktische tips om een kwaliteitsmanagementsysteem te vereenvoudigen
Focus op vereenvoudigen: een werkbaar kwaliteitsmanagementsysteem
Praktische tips om een kwaliteitsmanagementsysteem te vereenvoudigen 1.Projectmatige aanpak Het vereenvoudigen van een kwaliteitsmanagementsysteem blijkt lastiger dan men vaak denkt. Het lijkt tegenstrijdig, maar vereenvoudigen is complex. Het éénmalig werken aan vereenvoudiging van het kwaliteitsmanagementsysteem, zoals afschaffen van onnodige registraties of documenten werkt slechts tijdelijk. Een projectmatige aanpak is daarom een goede start. Doorloop daarbij de volgende stappen: •een verbintenis. •een analyse. •een plan. •doen. •een follow-up. •een her-analyse. 2.Werk aan de organisatiecultuur Belangrijk onderdeel van het projectplan bestaat erin te werken aan een opbouwende cultuur, zodat iedereen duurzaam bijdraagt aan een werkbaar en onderhoudsvriendelijk kwaliteitsmanagementsysteem. 3.Betrek alle medewerkers Iedereen binnen de organisatie werkt in meer of mindere mate met het kwaliteitsmanagementsysteem (leiding, staf, administratie, overige medewerkers). De medewerkers hebben dus heel wat ervaring die nodig is om te kunnen
05-03-2020  |  207x  | 
Een projectbureau redt uw projecten Verhoogde projectmanagement skills van betrokkenen en het effectief toewerken naar beoogde projectresultaten
Een projectbureau redt uw projecten
Verhoogde projectmanagement skills van betrokkenen en het effectief toewerken naar beoogde projectresultaten Organisatie In ieder laboratorium lopen vele projecten vaak naast elkaar. Zo ook bij één van onze klanten, waar ongeveer 30 projecten tegelijkertijd op allerlei gebieden lopende waren. Binnen deze relatief grote organisatie werd binnen 1,5 jaar een uniforme werkwijze voor projectmanagement en een projectbureau geďmplementeerd. Het te realiseren doel was een volledig inzicht in alle projecten, verhoogde projectmanagement skills van betrokkenen en het effectief toewerken naar beoogde projectresultaten. Context In het Klinilab (fictieve naam) werd tijdens het doorlopen van het accreditatietraject duidelijk dat aan veel projecten tegelijkertijd gewerkt werd. Echter ontbrak een totaaloverzicht van alle lopende projecten. Tevens was van veel projecten onduidelijk wat de scope van het project was, wat de status en voortgang was en wie het project leidde. Na het in kaart brengen van de lopende en nieuw op te starten projecten bleek dat betrokkenen onvoldoende vertrouwd waren
17-02-2020  |  306x  | 
Laat meer zien (3)

Productnieuws

Productbeschrijvingen

MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag