Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

BEDRIJFSPAGINA

Log in
Laatste update: 18-11-2019
Lab-QAcademy
TEL: +31852460292
FAX: +31
Postbus 90251
NL-1006 BG   Amsterdam
Contact
0852460292
Dhr. Peter Kootstra
Lab-QAcademy is in 2010 opgericht door drs. Peter Kootstra en dr. Cor de Ruiter, beide specialisten op het gebied van accreditatie, kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement.
Na het overlijden van Cor de Ruiter in 2018, zijn de activiteiten van Lab-QAcademy voortgezet door Peter Kootstra.

Lab-QAcademy kent alle kanten van het accreditatie proces, als beoordelaar en als beoordeelde.
Als teamleider voor de Raad voor Accreditatie is hij op de hoogte van interpretaties en toepassing van de diverse kwaliteitsnormen. Waar nodig wordt specifieke additionele expertise ingehuurd, zoals een communicatietrainster en trainingsactrice bij de cursus Interne Audit.

Lab-QAcademy is dé opleider voor kwaliteitscoördinatoren, leidinggevenden en (hoofd)analisten, (hoofd)inspecteurs en overige medewerkers van laboratoria en inspectie-instellingen, gericht op het opzetten, implementeren, toepassen en continu verbeteren van kwaliteitssystemen.

Vanaf 2013 werkt Lab-QAcademy samen met Avans+.
Producten, diensten
 Accreditatie,  Kwaliteitszorg,  Kwaliteitsmanagement,
Lees meer
Producten, diensten
 Accreditatie - Test- en kalibratielaboratoria ISO/IEC 17025; Medische laboratoria ISO 15189; Inspectie-instellingen ISO/IEC 17020; ringonderzoeken ISO/IEC 17043
 Kwaliteitszorg - cursussen en trainingen voor vakdeskundigen, hoofdanalisten, analisten en inspecteurs in laboratoria en inspectie-instellingen
 Kwaliteitsmanagement - Cursussen en trainingen voor managers, kwaliteitsmanagers, teamleiders
Expertises
Dienstverlening, advisering - Opleidingen

Actuele events

Risico’s en Kansen (Risicomanagement)
Het elimineren en/of beperken van risico’s en het benutten van kansen is een nieuw aspect in de borging van de kwaliteit binnen de laboratoria. In de ISO 15189:2012 voor medische laboratoria is risicomanagement als nieuw verplicht element opgenomen. Ook in de nieuwe ISO 9001:2015 en de nieuwe ISO/IEC 17025:2017 zijn het omgaan met risico’s en kansen als nieuwe eisen opgenomen. Risicomanagement heeft als primaire doelstelling de continuïteit van het laboratorium te verzekeren. Risicomanagement betreft dus zowel management als technische processen. De focus bij ISO 15189:2012 en ISO/IEC 17025:2017 ligt meer op de werkprocessen. Naast de behandeling van de theorie, waarbij de tools die nodig zijn in het kader van het identificeren en beheersen van risico’s en het benutten van kansen, worden praktijkoefeningen gedaan. Hierbij worden contextanalyse, risicoanalyse, identificeren van kansen, risicoclassificatie, vaststellen en invoeren van beheersmaatregelen, benutten van kansen en het managen van risico’s aan de hand van casussen geoefend. Deze cursus is bedoeld voor laboratoriummanagers, kwaliteitsmanagers, (hoofd-)analisten of vakdeskundigen in een medisch, test-, farmaceutisch of kalibratie- laboratorium. Programma • Inleiding risico’s en kansen • Integraal management van risio’s en kansen • Simpeler benadering uitgaande van alleen de werkprocessen • Risicoclassificatie • Oorzaakanalyse • Beheersmaatregelen en PDCA-cyclus De cursus wordt verzorgd door drs. Peter Kootstra. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring en kentbeide kanten van het accreditatieproces, zowel bij de invoering van kwaliteitssystemen als laboratorium-en kwaliteitsmanager en in de rol van teamleider en vakdeskundige voor de Raad voor Accreditatie en andere Europese accreditatieinstellingen.
02-03-2020 | Cursus | 1 dag | Utrecht | Toegang: Betaald
ISO/IEC 17025:2017 Belangrijkste veranderingen
Op 29 november 2017 is de nieuwe ISO/IEC 17025:2017 gepubliceerd. In verband met het verschijnen van deze nieuwe versie zal Lab-QAcademy in 2020 nog een beperkt aantal eendaagse Masterclasses geven omdat elk laboratorium eind november de overgang gerealiseerd zal moeten hebben. In deze Masterclass zullen de verschillen tussen de 2005 en de 2017 versie uiteen zullen worden gezet en, zoals men van ons gewend is, een uitleg hoe op een pragmatische wijze aan de nieuwe en/of gewijzigde eisen invulling kan worden gegeven. Als teamleider voor de Raad voor Accreditatie is Lab-QAcademy immers als geen ander op de hoogte van de interpretaties en toepassing van de nieuwe en/of gewijzigde eisen in de 2017 versie t.o.v. de 2005-versie.
04-03-2020 | Masterclass | 1 dag | Utrecht | Toegang: Betaald
Pragmatisch omgaan met EN-ISO/IEC 17025:2017
Iedere medewerker van een laboratorium — van laboratoriumdirecteur tot analist — heeft te maken met kwaliteitseisen. ISO/ IEC 17025 is de meest gehanteerde norm voor het aantonen van de bekwaamheid van test- en kalibratielaboratoria. Het lezen en begrijpen van de norm is niet eenvoudig. Vaak verslikken laboratoria zich in de omschrijvingen en tuigen een onwerkzaam bureaucratisch bouwwerk op dat veel tijd kost om te onderhouden en irritatie oplevert bij analisten. Op 29 november 2017 is de nieuwe EN-ISO/IEC 17025:2017 gepubliceerd. De eisen van de EN-ISO/IEC 17025 worden geleerd aan de hand van concrete voorbeelden, inspirerende opdrachten en workshops. Dit doen we uitgaande van het primaire laboratoriumproces, dat voor iedereen direct herkenbaar is. Steekwoorden daarbij zijn “gezond boerenverstand”, “pragmatisch” en “efficiënt”. De doelstelling daarbij is dat het laboratorium bij voortduring valide resultaten rapporteert. Een actieve inbreng wordt zeer op prijs gesteld en wordt onder meer bewerkstelligd door vragen, opdrachten en discussies. De cursus is bedoeld voor laboratoriummanagers, kwaliteitsmanagers, (hoofd-)analisten, vakdeskundigen of interne auditoren op mbo-, hbo- of academisch niveau. De cursus is een must voor die laboratoria die accreditatie willen gaan aanvragen. Programma Tijdens deze cursus wordt kennis opgedaan van alle criteria van de ISO/IEC 17025:2005&2017 zoals: • Organisatie en personeel • Onpartijdigheid • Managementsysteem en documentenbeheer • Contracten, inkoop en uitbesteding • Klachten en feedback van klanten • Identicatie en beheersing van afwijkingen • Interne audits en directiebeoordeling • Corrigerende maatregelen • Risico’s en kansen • Continue verbetering en PDCA-cyclus • Voorzieningen en apparatuur • Herleidbaarheid • Validatie van methoden • Meetonzekerheid • Monsterneming en behandeling van monsters • Kwaliteitscontroles • Rapportage De cursus worden verzorgd door drs. Peter Kootstra. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring en kent beide kanten van het accreditatieproces, zowel bij de invoering van kwaliteitssystemen als laboratorium-en kwaliteitsmanager en in de rol van teamleider en vakdeskundige voor de Raad voor Accreditatie en andere Europese accreditatieinstellingen. Na afloop heeft de cursist een goed beeld van de eisen en interpretaties van EN-ISO/IEC 17025:2017 die direct toegepast kunnen worden in de laboratoriumorganisatie.
16-03-2020 | Tweedaagse cursus | 2 dagen | Utrecht | Toegang: Betaald
Interne audit
Binnen het proces van de interne audit, met het doel vast te stellen dat aan de (accreditatie-)eisen en de eigen procedures wordt voldaan, en mogelijkheden tot verbetering van het kwaliteitssysteem te identificeren, is communicatie essentieel. Niet iedereen beschikt over alle vereiste auditorvaardigheden (zie bijvoorbeeld ISO 19011), maar vaardigheden kunnen worden geleerd. Daarom is er in deze cursus veel aandacht voor communicatieve vaardigheden. Door middel van het zelf doen van rollenspelen (met de overige cursisten en met een actrice) leert u effectief communiceren tijdens een audit. Dit betreft zowel de verbale als de non-verbale communicatie. Denk daarbij aan uw attitude jegens de auditie (i.e. de persoon die u in het kader van een interne audit gaat interviewen), het omgaan met emoties, het samenvatten van uw bevindingen, en dergelijke. De cursisten krijgen rollenspellen die aansluiten bij hun eigen werkomgeving: medisch-, test-/ kalibratielaboratorium of inspectie-instelling. De verschillende vormen van vraagstelling worden behandeld. Het goed kunnen hanteren en combineren van open en gesloten vragen leiden tot het uitvoeren van een effectieve interne audit. De praktijksituatie staat centraal in deze cursus. Dit unieke concept van Lab-QAcademy is al door vele cursisten als bijzonder leerzaam en plezierig ervaren. Naast de communicatieve vaardigheden komen alle aspecten van het interne auditproces aan de orde: planning, voorbereiding, relevante steekproeven nemen, afwijkingen formuleren, rapportage, de beoordeling van corrigerende maatregelen en de 4-O-systematiek (Oorzaak, Omvang, Oplosssing, Operationaliteit). Enige normkennis (bijvoorbeeld ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17020, ISO 9001, ISO 14001, GLP, GMP) is gewenst. De cursus is bedoeld voor laboratoriummanagers, kwaliteitsmanagers, inspecteurs, (hoofd) analisten, vakdeskundigen of interne auditoren op mbo-, hbo- of academisch niveau. Deze tweedaagse training is ook geschikt voor bedrijven die ISO 9001 en/of ISO 14001 gecertificeerd zijn en hun interne auditproces willen verbeteren. Inspecteurs op het gebied van NEN 4400 krijgen vanuit de Stichting Normering Arbeid (SNA) accreditatiepunten voor deze cursus toegekend. De cursus wordt verzorgd door Peter Kootstra en Ingelise de Jongste. Peterheeft ruim 25 jaar ervaring, zo’n 500 audits wereldwijd uitgevoerd en kent beide kanten van het accreditatieproces en Ingelise is een ervaren trainingsactrice.
23-03-2020 | Cursus/training | 2 dagen | Utrecht | Toegang: Betaald
MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag