Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

BEDRIJFSPAGINA

Login Laatste update: 29-10-2018
maXus media
TEL: +31 297 22 34 62
Buitenhof 23
NL-1421 LA   Uithoorn
Contact
+31 6 20 59 24 36
Dhr. Vincent Hentzepeter
redactie
+31 6 10 03 17 81
Dhr. Erik ten Haaf
sales manager
+31 316 22 71 55
Mw. Debbie van den Dool
sales binnendienst
+31 316 22 71 55
Mw. Marion van Sinderen
sales binnendienst
+31 53 434 45 66
Dhr. Piet van der Kooi
website, nieuwsbrief
+31 297 22 34 62
Mw. Doreen ten Haaf
administratie magazine
+31 88 110 20 28
Abonnee-service
Postbus 105
2400 AC Alphen ad Rijn
+31 53 434 45 66
Mw. Ingrid Vorselaars
administratie website
maXus media onderscheidt zich met een multimediale filosofie, waarbij magazines in print en online, elektronische nieuwsbrieven en een overkoepelende website portal elkaar versterken. Uniek is dat alle vakspecialistische content altijd beschikbaar is voor professionals en dat toeleveranciers hun eigen plek op het platform hebben waar zij hun producten, diensten en expertise kunnen etaleren.

De sterke interactie tussen beroepsbeoefenaren en aanbieders in de markt creëert synergie, want het spoort beide partijen aan kennis uit te wisselen. Dit biedt in de wereld van vakgerichte bedrijfsinformatie ongekende mogelijkheden voor contentmarketing. Aanbieders van producten en diensten kunnen gebruikers niet alleen heel gericht, maar ook via diverse media benaderen. Waardevolle content is voor iedereen direct zonder kosten toegankelijk en zit niet achter een (betaalde) portal die slechts voor een klein deel van de doelgroep openbaar is.

Het maXus media-model maximaliseert traffic en is het startpunt voor een multimediale strategie om zo veel mogelijk doelgroepen in de markt te bereiken.

Kort nieuws

Eenheid van taal in Antibioticaresistentie In 2020 alle laboratoria op een lijn
Eenheid van taal in Antibioticaresistentie
In 2020 alle laboratoria op een lijn Het project ‘Eenheid van Taal in Antibioticaresistentie’ ter verbetering van de uitwisseling van informatie tussen medisch microbiologische laboratoria is bij de eerste vijf deelnemende laboratoria een succes gebleken. Inmiddels zijn er nog eens acht labs bijgekomen. Bij labs die deelnemen aan het project gaan gegevens over antibioticaresistentie direct vanuit de medisch microbiologische laboratoria naar de surveillancesystemen van het RIVM, op basis van gestandaardiseerde labcodes. Het RIVM kan de gegevens vervolgens gebruiken voor lokaal en regionaal beleid. Het project geeft snel inzicht in wie, waar, wanneer en waarom geïnfecteerd raakt. Zo kunnen resistente bacteriën effectief worden bestreden. In de pilotfase van het project startten zes laboratoria met de nieuwe gestandaardiseerde werkwijze. De eerste vijf laboratoria zijn inmiddels succesvol operationeel: RLM Dordrecht/Gorinchem, CBSL Hilversum, St. Antonius, Diakonessenhuis en UMC Utrecht. Naar verwachting
08-12-2018  |  043x  | 
Feijenoord Stadion op locatie TLR Laboratorium  In 2020 moeten de bouwwerkzaamheden voor het nieuwe stadion starten
Feijenoord Stadion op locatie TLR Laboratorium
In 2020 moeten de bouwwerkzaamheden voor het nieuwe stadion starten TLR Laboratorium in Rotterdam moet verhuizen, omdat het nieuwe stadion van Feijenoord op die plek gebouwd gaat worden. Voorlopig blijft het lab echter nog zitten. Volgens een artikel in het AD – ‘Laboratorium wil miljoenen zien van Feyenoord City’ – lopen de onderhandeling om het lab van 4000 vierkante meter (110 medewerkers) uit te kopen constructief, al wordt er stevig over een toereikende schadeloosstelling onderhandeld. De verhuizing van het contractlaboratorium is een complexe zaak. Naast het zoeken van een geschikte locatie, zullen — gezien de vele geaccrediteerde verrichtingen en de te verkrijgen vergunningen — diverse procedures parallel lopen. Ook zullen de nieuwe en de oude locatie enige tijd synchroon moet draaien om de analyseresultaten en dienstverlening te kunnen waarborgen. De tijd dringt. In 2020 moeten de bouwwerkzaamheden voor het nieuwe stadion starten om twee of drie jaar later open te gaan.
03-12-2018  |  062x  | 
Rijnstate vernieuwt KC-lijnen De nieuwe track moet gemiddeld 18.000 buizen per dag gaan verwerken
Rijnstate vernieuwt KC-lijnen
De nieuwe track moet gemiddeld 18.000 buizen per dag gaan verwerken Rijnstate en Siemens Healthineers hebben op 3 oktober een samenwerkingscontract getekend voor de vernieuwing van de apparatuur in het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL). Vanaf april 2019 moet de apparatuur in het KCHL operationeel zijn. Bloedbuizen worden dan via de buizenpost vanuit het hele ziekenhuis naar het laboratorium getransporteerd, waar deze automatisch worden aangeboden aan een robotstraat. Ook de analyse gebeurt vervolgens automatisch. Testen kunnen zo aanzienlijk sneller en betrouwbaarder worden verwerkt. Harm de Waard, klinisch chemicus en specialist-manager KCHL bij Rijnstate, verwacht dat het laboratorium verbeteringen van het proces met zich meebrengt én voordelen oplevert voor de patiënt: “Bij de inrichting van het nieuwe laboratorium zijn voor ons een snellere doorlooptijd tussen bloedafname en resultaat, continuïteit van ons proces en analytische betrouwbaarheid van essentieel belang. Met het nieuwe systeem neemt de snelheid
23-11-2018  |  149x  | 
Laat meer zien

Insights

Leuke uitdagingen Anita te Riet adviseert de redactie van LABinsights
Leuke uitdagingen
Anita te Riet adviseert de redactie van LABinsights Tja, toen was ie er zomaar ‘ineens’, de nieuwe 17025! Wat een verandering, wat een vrijheid, en wat een hoop gedoe en stress bij menig laboratorium. En waarom? Omdat de norm een andere hoofdstukindeling heeft? Omdat je nu plots risicogebaseerd moet gaan denken? Omdat je goed moet vastleggen hoe om te gaan met onpartijdigheid, want hoe bewaak je dat in godsnaam? Kortom, veel vragen en veel onduidelijkheid, vooral omdat het niet meer zo dwingend beschreven is. In de diverse trainingen leggen we uit dat je altijd al ‘risicogebaseerd’ denkt, dat het logisch is dat je goed over onpartijdigheid moet nadenken, en dat het verrekt handig is dat je de processen in je organisatie goed beschrijft — en wel zo dat je je kwaliteitssysteem efficiënt(er) kunt inrichten. Dan hoef je ook niet steeds bij elke audit het systeem van onder tot boven tegen het licht te houden. Goed nadenken, logisch redeneren en vooral praktisch en pragmatisch te werk gaan! Leuke uitdagingen toch, zo’n
23-11-2018  |  187x  | 
SWoT-analyse van de WoTS Het was een prima beursweek
SWoT-analyse van de WoTS
Het was een prima beursweek Het was volgens mij een prima beursweek, de beste in jaren. Van exposantenzijde waren de geluiden positief, al kan het volgens sommigen altijd beter in termen van leads en drukte. Ik was zelf blij dat het na 15:00 een stuk rustiger werd, dan konden we tenminste nog mooi foto’s maken! Ik ben u nu nog mijn SWoT-analyse van deze WoTS verschuldigd. U weet wel, zo’n plot waarin u in de vier kwadranten de Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats noteert. Bijgaand mijn SWoT vanuit bezoekersperspectief. De S staat voor ‘Shop till you drop’. De Bijenkorf is er niets bij: wat een assortiment en wat een prijzen (alhoewel...). En alles ‘on trend’. Vervelend alleen van die verkoopmedewerkers die je willen overtuigen nu te beslissen, want ‘weg is weg’. En dan die adviezen. Alsof je je lab moet inrichten volgens de laatste mode. Hetzelfde apparaat met een rood in plaats van een zwart knopje, is dat nou innovatie? Dan de W, die staat voor ‘Waste of time’. Het aanbod is
26-10-2018  |  379x  | 
Technologiegek
Technologiegek
What’s new tijdens WoTS 2018? Op materieel vlak te veel om op te noemen. Op immaterieel vlak denk ik vooral de sfeer van positivisme die de sector ademt. Twee jaar geleden waren we net uit de crisis, toch was daar in de labwereld nog weinig van te merken. Projecten waren in de jaren ervoor namelijk on hold gezet. Dan duurt het al snel zo’n 1 à 2 jaar om de effecten van een aantrekkende economie terug te zien in onze branche. We zitten nu volop in de opgaande fase. Ik merk vanuit berichtgeving dat er dit jaar ontzettend veel geïnvesteerd wordt in de sector. Leveranciers hoor je niet klagen, of het moet de drukte zijn, maar dat is een luxeprobleem. Alle tekenen wijzen erop dat we een WoTS krijgen waar veel nieuws te zien is. Aan leverancierszijde is volop geïnnoveerd en we krijgen meer productintro’s door dan ooit. Het noviteitenoverzicht in dit nummer licht een tipje van de sluier op. Doe er uw voordeel mee en ga al deze fraaie technologie in het echt zien
21-09-2018  |  316x  | 
Laat meer zien

Productnieuws

MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag