LABinsights.nl https://www.labinsights.nl/NL/newsitem4057.html


KORT NIEUWS

11-10-2018

 

 

Focus Inspectie SZW nu ook op cytostatica

In Nederland zijn er 2.700 sterfgevallen per jaar door werkgerelateerde kanker, kanker gerelateerd aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dit mogen we niet normaal vinden.
Tijdens het seminar Veiligheid op het lab op de WOTS heeft Diana Martens van Inspectie SZW een pleidooi gehouden voor preventie van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen. Inspectie SZW denkt aan de ene kant mee over preventie en besteedt aan de andere kant de komende jaren extra aandacht aan handhaving. In 2018 lag de inspectiefocus op formaldehyde, chroom VI, lasrook, kwartsstof, benzeen (aardoliederivaten), houtstof en dieselmotoremissies. In 2019 komt cytostatica erbij en komt de gezondheidszorg in de belangstelling te staan.

Iris Advies

  Oog voor arbeidsomstandigheden en Milieu
Deurnestraat 127
NL-6843 PP   Arnhem
  tel: +31 26 443 03 53
fax: +31

Contactpersonen

persoon, functie afdeling doorkiesnr
Mevr. Ir. Iris van ít Leven, Adviseur en trainer   0264430353

Bedrijfsprofiel

Specialist in arbeidsomstandigheden in laboratoria
Bewust omgaan met gevaarlijke stoffen en biologische agentia
Minder fysieke belasting op de werkplek
On the road to zero: minder kankerverwekkende stoffen op de werkplek
Voorbereiden op kleine chemische incidenten
Gestructureerd beleid rond gevaarlijke stoffen
Betrekken en motiveren van medewerkers in gezamenlijke workshops
Ventilatieperikelen beoordelen vanuit een andere hoek
Lichthinder en lichtproblemen aanpakken
Ondersteuning bij wettelijke verplichtingen