LABinsights.nl https://www.labinsights.nl/NL/newsitem3979.html


KENNISBIJDRAGE

16-07-2018

 

 

Geavanceerde ruwe olie-bepaling met Pyrolysis-GCxGC-QTOF

New application note - Pyrolysis-GCxGC-QTOF about crude oils

Pyrolyse in combinatie met tweedimensionale GC (GCxGC) en detectie met vluchttijd-massaspectrometrie (QTOF) blijkt een krachtige analysemethode om de samenstelling van ruwe olie te kraken. Ruwe olie-bepalingen zijn bijzonder lastig en gecompliceerd wegens het enorme aantal verbindingen, waarbij componenten ook nog eens sterk variëren qua chemie en vluchtigheid. Py-GC×GC-MS blijkt uitermate geschikt om dit soort zware matrices te onderzoeken. De 2D-resolutie van GCxGC maakt het mogelijk om de pyrolyseproducten beter van elkaar te scheiden, waardoor groepen en individuele analieten beter te classificeren zijn. Daarbij maken de 2D pyrogrammen het eenvoudiger om monsters met elkaar te vergelijken.

Evengoed blijft hoge resolutie massapectrometrie nodig voor extra selectiviteit en indentificatiemogelijkheden. Dit geldt vooral voor bestanddelen met heteroatomen, zoals N, S, O. Voor een Zoex-applicatie heeft JSB een app note ontwikkeld die aantoont dat het gebruik van py-GC×GC voordelen biedt bij de karakterisering en de vergelijking van verschillende soorten ruwe olie. Ook blijkt hieruit dat een QTOF-detector meerwaarde biedt voor de specificering van heteroatomen, zoals zwavelhoudende bestanddelen.

JSB, Joint Analytical Systems Benelux B.V.

  Hoofdkantoor
Parklaan 54A, unit 030
5613 BH   Eindhoven
  tel: +31 (0)40 251 4753
fax: +31 (0)40 251 4758
  Sales & Service
Apolloweg 2B
NL-8239 DA   Lelystad
  tel: +31 (0)320 87 00 18
fax: +31 (0)320 87 00 19

Contactpersonen

persoon, functie afdeling doorkiesnr

Bedrijfsprofiel

Knowledge partner

Since 2002 JSB has been active on the European market and in the past ten years JSB positioned itself as a full knowledge partner in chromatography and mass spectrometry solutions. Analytical instruments can be purchased in different places, but solid advice tailored to the needs of your laboratory or process environment is not readily available. However, you can call on JSB for both GC (MS) and LC (MS) techniques specifically for your field of application. We have a full range of custom-made solutions. We consider it our task to offer added value when it comes to instrumentation. These standard or custom-made solutions are often delivered including application. For sample pre-processing to full automation, JSB ensures a turnkey solution of several systems, together with the relevant application.
Inspiration meets innovation

Your problem is our inspiration, which often results in innovative solutions. JSB presents itself to its customers as a knowledge partner in chromatography. We think very highly of both knowledge and innovation. JSB produces the solution for you in their workshop if no commercial solution is available. That is how JSB always wants to be one step ahead of knowledge. This is also possible because JSB invests in the knowledge and skill of highly-trained staff. Therefore, you can be absolutely sure that JSB is the knowledge partner you have been looking for.