Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Meld u nu aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

BEDRIJFSPAGINA

Login Laatste update: 04-11-2016
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
TEL: +31 652416573
FAX: +31
Cursussen, post hbo en maatwerkopleidingen
Postbus 2217
NL-6802 CE   Arnhem

Ruitenberglaan 26
NL-6826 CC   Arnhem
Contact
026-3658397
Mw. Corina van den Bergh
Cursuscoördinator Life Sciences en Chemie Cursussen, post hbo en maatwerkopleidingen
0652416573
Mw. Elly van der Zwart
Coördinator Maatwerkopleidingen Life Sciences en Chemie Cursussen, post hbo en maatwerkopleidingen
De wereld van biologisch en chemisch laboratoriumonderzoek is dynamisch en ontwikkelt zich snel. De HAN biedt voor professionals uit de branche opleidingen, cursussen en trainingen om kennis te verdiepen, bij te houden en/of uit te breiden. Ook verzorgt de HAN in-company maatwerkopleidingen.

Actuele events

Introductie Massaspectrometrie
Voor wie Voor onderzoekers, analisten en leidinggevenden maar ook voor bijvoorbeeld docenten die in hun werk te maken hebben met massaspectrometrie. Massaspectrometrie is tegenwoordig dé techniek om componenten te identificeren. Deze cursus opent de black box van de massa spectrometer en helpt om de techniek te begrijpen en daarmee om meer uit de data te halen. Deze basiscursus gaat in op de mogelijkheden en achtergrond van Massaspectrometrie. Daarna is het mogelijk om in te stromen op (een van de) twee vervolgcursussen, die inzoomen in op twee belangrijke toepassingsgebieden: proteomics of kleine moleculen.
25-09-2018 | Cursus | 1 dag | Nijmegen | Toegang: Betaald
Laboratoriummanagement: Presenteren
Binnen het thema Laboratoriummanagement biedt de HAN een nieuwe Workshop Presenteren. Iedere professional in de sector life sciences en chemie krijgt te maken met het presenteren van zijn of haar werk. Dit kan een PowerPoint presentatie zijn voor een groep. Bijvoorbeeld een lezing tijdens een wetenschappelijk conferentie of een presentatie van uw product tijdens een symposium. Ook het bespreken van de voortgang van uw werkzaamheden voor kleinere groepen tijdens collegiaal werkoverleg of het netwerkgesprek (elevator pitch) zijn vormen van presenteren. Tijdens de interactieve Workshop Presenteren gaat u aan de slag met de verschillende aspecten van een presentatie: structuur, doelgroep, vorm etc. U krijgt handvaten en tips en er is veel ruimte om zelf te oefenen en uw presentatietechniek te verbeteren aan de hand van feedback van docent en medecursisten. U kunt de Workshop als losse cursus volgen en als onderdeel van de opleiding Laboratoriummanagement, waarin verschillende aspecten van leiding geven binnen het laboratorium aan bod komen. De Workshop vindt plaats op 17 april, een week voor de cursus Project Management, zodat u uw presentatie-skills direct kun toepassen bij het presenteren van onderdelen van uw project.
25-09-2018 | Workshop | 1 dag | Nijmegen | Toegang: Betaald
Proteomics
De training Proteomics laat u kennismaken met de theoretische principes en de praktische uitvoering van de analyse van eiwitten met behulp van LC-MS. De training proteomics bouwt voort op de Introductie module Massa Spectrometrie. Theoretische achtergronden worden gecombineerd met een experiment die de theorie ondersteunt en de praktische uitvoering illustreert. Aan het einde van de training bent u in staat om een eenvoudig proteomics experiment uit te voeren en uit te werken. Deze training bouwt voort op de cursus Introductie Massa Spectometrie. Voor wie Voor analisten en onderzoekers, maar ook voor bijvoorbeeld docenten die in hun werk te maken hebben met analyse van eiwitten via proteomics maar die onvoldoende kennis hebben over deze techniek.
02-10-2018 | Cursus | 2 dagen | Nijmegen | Toegang: Betaald
Laboratoriummanagement: Communicatie
Cursus voor analisten die gevraagd worden om de leidinggevende/manager te ondersteunen en/of een coördinerende taak krijgen binnen het laboratorium. Je werkt aan je professionele ontwikkeling en je krijgt inzicht in hoe je op een professionele manier binnen een laboratorium kunt communiceren. In deze training kun je je verdiepen in communicatiemethoden en -technieken in het algemeen en specifiek voor laboratoria. Belangrijke aspecten in deze training zijn: - Hoe wordt er binnen het laboratorium met elkaar gecommuniceerd? - Hoe zien de overdrachtssituaties eruit? - Wie zijn er betrokken bij de communicatie? (o.a. verschillende medewerkers en externe partijen) - Wat loopt goed, wat is voor verbetering vatbaar?
04-10-2018 | Cursus | 4 dagen | Nijmegen | Toegang: Betaald
Laboratoriummanagement: Projectmanagement
De opleiding tot analist is vaak gericht op diagnostiek en research. De cursus Projectmanagement beoogt het vakmanschap van een analist te verrijken met kennis en het zich eigen maken van praktische vaardigheden op het gebied van projectmatig werken. Je werkt aan een eigen (voorbeeld)project, waarvoor je o.a. een strokenplanning maakt. Je leert een Plan van Aanpak te schrijven en te presenteren en je rondt de cursus af met een eindrapportage van het project.
04-10-2018 | Cursus | 4 dagen | Nijmegen | Toegang: Betaald
Statistiek voor Laboratoriummedewerkers Basis
Een cursus Statistiek voor analisten, farmaceuten, biochemici, klinisch en medisch biologen. Heb je weinig ervaring met statistiek of wil je je kennis opfrissen? Deze basistraining geeft je een overzicht van de spreiding, verdelingen van meetresultaten en statistische toetsen die je kunt inzetten voor het nemen van beslissingen. Je leert statistische basisbegrippen en gaat aan de slag met onderwerpen zoals datapresentatie, kengetallen, verdelingen en kansberekening. Je voert zelf met Excel basishandelingen uit en je leert hoe je gegevens op de meest passende wijze presenteert.
30-10-2018 | Cursus | 6 dagen | Amsterdam | Toegang: Betaald
Malariadiagnostiek
Deze studiedag is een ‘oefendag’: u bestudeert een groot aantal praktijkcases onder deskundige begeleiding. Daarnaast leert u meer over recente ontwikkelingen
30-10-2018 | Cursus | 1 dag | Nijmegen | Toegang: Betaald
Diagnostiek van Intestinale Protozoa en Helminthen
U leert darmparasieten microscopisch te herkennen en u krijgt inzicht in de verschillende technieken die toegepast worden voor de laboratorium diagnostiek.
06-11-2018 | Cursus | Een middag | Nijmegen | Toegang: Betaald
Labmanagement - Kwaliteitszorg
In een snel veranderende omgeving is het opzetten en goed onderhouden van een kwaliteitssysteem en een kwaliteitshandboek een must. De werkwijzen en organisatie van werkzaamheden zijn formeler, terwijl vaak ook sprake is van een cultuurverandering. In deze cursus maakt u kennis met belangrijke kwaliteitsbepalende factoren in het laboratorium. U leert te werken met de nieuwe kwaliteitsnorm (ISO 15189) en krijgt inzicht in de relatie met de oude CCKL praktijkrichtlijn.
13-11-2018 | Cursus | 4 dagen | Nijmegen | Toegang: Betaald
Morfologie van het Urinesediment
Opleidingen besteden vaak maar enkele lessen aan onderzoek van het urinesediment, omdat de techniek zo eenvoudig lijkt. Tijdens deze studiedag krijg je daarom veel praktische tips. Het moeilijkste deel van het sedimentsonderzoek, de diagnostiek van de hematurie, komt ruim aan bod. Daarna oefen je met ’levensechte’ video opnamen en aan de hand van representatieve urinesedimenten die je zelf onder de microscoop beoordeelt.
15-11-2018 | Studiedag | 1 dag | Nijmegen | Toegang: Betaald
Fermentatietechnologie
Aan de hand van de biobased economy leer je over fermentatietechnologie. In een biobased economy worden reststromen als bron voor producten gebruikt. Plantafval kan bijvoorbeeld behandeld worden, zodat er suikers vrijkomen. De suikers dienen als voedselbron voor een organisme dat het omzet in een gewenst product, zoals eiwitten of biomoleculen. Door het gebruik van hedendaagse voorbeelden word je wegwijs gemaakt in het gebruik van een bioreactor om je doelstellingen te halen
15-11-2018 | Cursus | 6 dagen | Nijmegen | Toegang: Betaald
Basispracticum Laboratoriumvaardigheden
Je maakt kennis met de algemene laboratoriumhandelingen in de chemie. Je leert met basis laboratoriumapparatuur omgaan en je krijgt inzicht in het werken op een analytisch-chemisch en organisch-chemisch laboratrorium. Van oplossen en verdunnen tot spectrofotometrische bepalingen en basale synthese. De cursus is bedoeld als instroomtraject voor als je een van de hbo-modules wilt volgen, maar nog weinig of geen laboratoriumvaardigeheden hebt. De cursus is ook een mooie praktijkgerichte aanvulling op de e-learning cursus Basiskennis Chemie
11-12-2018 | Cursus | 6 dagen | Nijmegen | Toegang: Betaald
Immunohematologie
Deze cursus is bestemd voor personen die werkzaam zijn in het vakgebied van de bloedgroepenserologie, met name medewerkers in de klinische chemie en medische microbiologie Je verdiept je kennis van laboratoriumtechnische en klinische aspecten van bloedgroepenproblematiek. Je leert over de fysiologie van de bloedcellen, genetica, antigen-antistofinteracties, gebruik van bloedgroepreagentia, immunohematologische technieken, bloedgroepsystemen, FY, Lu, MNSs Kell, Kidd, MNSs-system, hoog/laag frequent antigenen, HTLA, hemolytische ziekte van de pasgeborene, HLA-systeem, trombocyten / leukocytenserologie / neonatale trombocytopenie / neutropenia en auto-immuun hemolytische anemie.
08-01-2019 | Cursus | 16 dagen | Amsterdam | Toegang: Betaald
Immunologie
Wilt u uw immunologische kennis opfrissen? Of heeft u zich nog niet eerder verdiept in de immunologie? Met de cursus Immunologie doet u in twee dagen nieuwe inzichten op in het vakgebied. U doet kennis op over onderwerpen als ontstekingen, antilichamen, zwangerschapsimmunisatie en diagnostiek. De tweedaagse cursus Immunologie is een ideale voorbereiding op onze cursus Research Immunologie. U kunt de cursus Immunologie ook volgen om uw immunologische kennis op te frissen. Voor wie Analisten op mbo- of hbo-niveau
08-01-2019 | Cursus | 2 dagen | Amsterdam | Toegang: Betaald
Klinische Cytologie
Voor wie •Artsen (pathologen) in opleiding •Laboratoriummedewerkers met ervaring in de cytologie. In deze cursus leer je onder begeleiding van deskundige (cyto)pathologen en cytodiagnostische analisten alles over de diagnostiek van zowel ‘normale’ als ‘afwijkende’ celbeelden. De theorie pas je elke lesdag toe in één of meerdere microscopie-workshops. Door de lesdagen te spreiden over een halfjaar krijg je de gelegenheid de leerstof in de tussenliggende periode eigen te maken.
22-01-2019 | Cursus | 10 dagen | Nijmegen | Toegang: Betaald
Research Immunologie
Voor wie: Laboratoriummedewerkers (hbo-niveau) die hun kennis van de immunologie willen uitbreiden en farmaceuten, biochemici of biologen, werkzaam in een klinische of medische research setting. Deze cursus is een voortzetting van de cursus Immunologie. Je krijgt een overzicht van een aantal onderzoeksvraagstukken en technieken in het kader van de aangeboren immuniteit, de B- en T-celontwikkeling, antigeen-presentatie, auto-immuniteit en cellulaire therapieën. Tevens worden de allernieuwste researchontwikkelingen en nieuwe vormen van behandeling besproken.
29-01-2019 | Cursus | 6 dagen | Amsterdam | Toegang: Betaald
Down Stream Processing
Biotechnologische bedrijven en onderzoeksinstituten hebben behoefte aan mensen met DSP-kennis. In deze training komen onderwerpen als DSP procesflow, solid/liquid separate en zuiveringstechnieken aan bod. De training bevat een tweetal practica. Hierin leer je een aantal technieken die direct terug te koppelen zijn naar de theorie en de eigen werksituatie. De training wordt verzorgd in samenwerking met docenten/onderzoekers van het HAN BioCentre, Wageningen Universiteit en Researchcentrum.
05-02-2019 | Cursus | 6 dagen | Nijmegen | Toegang: Betaald

Productbeschrijvingen

MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag