Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Meld u nu aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

BEDRIJFSPAGINA

Login Laatste update: 16-04-2018
QAducation
TEL: +31 851301635
FAX: +31
Kwakerpad 5
NL-4844 RP   Terheijden
Contact
+31(0)6-24798297
Mw. Sascha van de Ven
Bedrijfsbrochure
Bedrijfsbrochure
QAducation is al 18 jaar actief met diverse systeemtechnische en vaktechnische (inhouse-) cursussen voor test- en kalibratielaboratoria, medische laboratoria en inspectieinstellingen op het gebied van kwaliteitszorg ISO 17025 - ISO 15189 - CCKL Praktijkrichtlijn - ISO 17020. Onze cursussen zijn bedoeld voor (hoofd)analisten, kwaliteitsfunctionarissen, interne auditoren, laboratorium- en technische managers, IT specialisten van laboratoria, inspecteurs en medische laboratoriumspecialisten.

Actuele events

ISO 17025:2005 praktisch interpreteren
In de cursus wordt een overzicht gegeven van de normelementen, wordt ingegaan op de samenhang tussen de verschillende criteria en wordt de cursist inzicht gegeven op welke wijzen aan criteria kan worden voldaan. De samenhang met andere normen op kwaliteitsgebied zoals bijvoorbeeld ISO 15189 (medische laboratoria), ISO 17020 (inspectie-instellingen) en ISO 9001 wordt verduidelijkt. Interpretaties van normteksten komen uitgebreid aan de orde. Doelgroep: Kwaliteitsco÷rdinatoren, laboratoriummanagers, (hoofd)analisten, (aankomende) interne auditoren
24-09-2018 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
ISO/IEC 17025:2017 praktisch interpreteren
De cursus beoogt overzicht en inzicht te geven in de norm ISO 17025:2017. Enkele veel gebruikte modellen uit de kwaliteitszorg worden behandeld. Hoe invulling kan worden gegeven op de systeemtechnische en vaktechnische criteria van de norm wordt toegelicht met praktische voorbeelden. Verder wordt nagestreefd om bewustwording (awareness) aan te brengen bij medewerkers van laboratoria wat de norm eigenlijk bedoelt in de diverse criteria. Doelgroep Kwaliteitsco÷rdinatoren, laboratoriummanagers, (hoofd)analisten, (aankomende) interne auditoren
24-09-2018 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Inspectienorm ISO 17020:2012 praktisch interpreteren
In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de normelementen uit de kwaliteitsnorm voor inspectie-instellingen. Tevens wordt ingegaan op de samenhang tussen de verschillende criteria en wordt de cursist inzicht gegeven op welke wijzen aan criteria kan worden voldaan. Doelgroep: Kwaliteitsco÷rdinatoren, managers, (hoofd)inspecteurs Cursusduur: Een dag Docent(en) drs. Ad G. Snijders, dr. ir. Jo H.M. van den Berg Cursusprijs: Ç 585,- excl. 21% BTW, incl. koffie, thee en lunch Download PDF öCursus Inspectienorm ISO 17020: 2012 praktisch interpreterenö via onderstaande link.
25-09-2018 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
ISO 15189:2012 praktisch interpreteren
In deze cursus worden de criteria van de NEN-EN-ISO 15189: 2012 norm verduidelijkt en ge´nterpreteerd. De cursus wordt gegeven door docenten met zowel brede laboratorium ervaring als ook ruime expertise als auditor / teamleider voor CCKL en/of RvA. De praktische invulling van normcriteria staat centraal. Zolang de CCKL Praktijkrichtlijn nog van kracht is wordt ook aandacht aan deze norm geschonken. De verschillen tussen de CCKL praktijkrichtlijn en ISO 15189 worden overzichtelijk toegelicht. De cursus is een must voor de betrokken stafleden van medische laboratoria die zich voorbereiden op accreditatie conform ISO 15189 en of internationale erkenning nastreven. Te verwachten is dat binnen een termijn van 2 jaren de norm ISO 15189 verplicht zal worden gesteld voor medische laboratoria door verzekeraars en/of overheid. Doelgroep: Kwaliteitsco÷rdinatoren, laboratoriummanagers, medische laboratoriumspecialisten, (hoofd)analisten
01-10-2018 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Interne audits
Deze cursus reikt de kennis aan voor het voorbereiden op, uitvoeren van, rapporteren over en evalueren van audits en het toepassen van audittechnieken in laboratoria en inspectie-instellingen. Doelgroep: Kwaliteitsfunctionarissen, laboratoriummanagers, (hoofd)analisten, (aankomende) interne auditoren
03-10-2018 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Corrigeren met de 4x O-aanpak
De doelstelling van deze cursus is het leren volgen van de 4 x O-aanpak (Oorzaakanalyse, Omvanganalyse, Oplossingen en Operationaliteit) bij het nemen van maatregelen naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen. Deze aanpak kan zowel bij corrigerende maatregelen als bij preventieve maatregelen worden toegepast naar aanleiding van afwijkingen uit (interne en externe) audits, klachten, kwaliteitscontroles en acties n.a.v. de directiebeoordeling. De 4 x O-aanpak volgt direct uit de eisen van de betreffende kwaliteitsnormen en wordt bij accreditatieonderzoeken intensief beoordeeld. De systematiek helpt bij het structureel en effectief oplossen van afwijkingen. De training omvat 0,5 dag theorie en 0,5 dag groepsgewijs oefenen met praktijkcases. Doelgroep: Analisten, kwaliteitsco÷rdinatoren, leidinggevenden en interne auditoren
09-10-2018 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Corrigeren met de 4x O-aanpak voor medische laboratoria
De doelstelling van deze cursus is het leren volgen van de 4 x O-aanpak (Oorzaakanalyse, Omvanganalyse, Oplossingen en Operationaliteit) bij het nemen van maatregelen naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen. Deze aanpak kan zowel bij corrigerende maatregelen als bij preventieve maatregelen worden toegepast naar aanleiding van afwijkingen uit (interne en externe) audits, klachten, kwaliteitscontroles en acties n.a.v. de directiebeoordeling. De 4 x O-aanpak volgt direct uit de eisen van de betreffende kwaliteitsnormen en wordt bij accreditatieonderzoeken intensief beoordeeld. De systematiek helpt bij het structureel en effectief oplossen van afwijkingen. De training omvat 0,5 dag theorie en 0,5 dag groepsgewijs oefenen met praktijkcases. Doelgroep: Analisten, kwaliteitsco÷rdinatoren, leidinggevenden en interne auditoren
10-10-2018 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Interne en externe QC voor medische laboratoria
In deze cursus worden de kwaliteitscontroles (INQC en EXQC) als methodiek om onjuiste analyseresultaten te voorkomen behandeld. Hiermee wordt invulling gegeven aan de eisen van de ISO 15189:2012 en de CCKL Praktijkrichtlijn.. In deze cursus wordt ook behandeld hoe je resultaten van externe QC dient te interpreteren. Basiswoorden in deze cursus zijn statistiek, controlekaarten, ringonderzoeken en evaluaties. De cursus geeft hiermee direct toepasbare kennis en vaardigheden en gaat in op alledaagse QC-problemen. Doelgroep: Hoofdanalisten, kwaliteitsco÷rdinatoren, researchanalisten en medische laboratoriumspecialisten
11-10-2018 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Validatie van Excel Spreadsheets in laboratoria
De volgende vragen zullen in deze cursus beantwoord worden: Wanneer wel en wanneer niet Excel Spreadsheets valideren? Welke soorten Excel Spreadsheets kennen we? Aan welke specificaties (o.a. beveiliging tegen bijstelling) moet een Spreadsheet voldoen? Hoe verloopt een validatieproces van Spreadsheets? Hoe werkt dit wanneer we ook Macroĺs / VBA code gebruiken? En hoe beheren we al deze Spreadsheets? De cursus past geheel binnen de kaders van een goed beheerd zorgsysteem zoals we die kennen binnen (test-, kalibratie- en medische-) laboratoria. De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte en een aantal praktische oefeningen waarbij de theorie wordt toegepast. Voor wie: Hoofden van laboratoria, kwaliteitsmanagers, (hoofd)analisten en IT medewerkers
11-10-2018 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Statistiek en methodevalidatie voor medische laboratoria
Na een opfrissing van de statistische basis, worden de hulpmiddelen behandeld waarmee de ontwikkeling en validatie van analysemethoden praktisch en efficiŰnt kunnen worden uitgevoerd. Doelgroep: Hoofdanalisten, kwaliteitsco÷rdinatoren, researchanalisten en medische laboratoriumspecialisten
30-10-2018 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Kwaliteitsborging bij PCR technieken
In deze cursus laten we veel praktijkvoorbeelden zien wat er mis kan gaan bij PCR-analyses, bij kalibraties van thermocyclers, bij toetsing tegen fabrikant specificaties, bij empirische verificatie van kits en bij empirische validatie van eigen ontwikkelde PCR-methoden. In deze cursus worden de criteria uit de ISO17025 en de ISO15189 verduidelijkt en ge´nterpreteerd met betrekking tot PCR-technieken en wordt besproken welke parameters een rol spelen in de kwaliteitsborging van PCR-resultaten. Daarna wordt een praktische invulling gegeven voor deze parameters aan de hand van de relevante normcriteria. Doelgroep: Kwaliteitsco÷rdinatoren, laboratoriummanagers en (hoofd)analisten Cursusduur: Twee dagen Docent(en) dr. ir. Jo H.M. van den Berg, mevr. drs. Mary Span, prof.dr. Bert Niesters
31-10-2018 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Kwaliteitszorg voor kwaliteitscoordinatoren
De doelstelling van deze cursus is dat de kwaliteitscoordinator inzicht krijgt in het ontwikkelen van integraal kwaliteitsbeleid, zelfreflectie krijgt op de functie Kwaliteitsco÷rdinator, proactiviteit ontwikkelt i.p.v. reactief opereren. Verder worden in deze cursus U vaardigheden aangeleerd om doeltreffendheid, doelmatigheid en effectiviteit van eigen functioneren en van het kwaliteitssysteem te bewerkstelligen. De theorie vullen we ruimschoots aan met de nodige praktijkvoorbeelden en cases. Doelgroep: Kwaliteitsco÷rdinatoren of medewerkers die in deze functie benoemd (willen) gaan worden, leidinggevenden
05-11-2018 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Meetonzekerheid in medische laboratoria
Zoals voorgeschreven door ISO 15189:2012 dienen testmethoden gevalideerd te zijn en dient de meetonzekerheid ervan te zijn bepaald. Voor medische testmethoden is de strikt metrologische bepalingswijze van de meetonzekerheid bijzonder complex en tijdrovend. Voor de praktijk zijn er dus andere en meer toegankelijke methoden gewenst. Over deze methoden gaat de cursus. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met gegevens uit de validatie en QC. In de cursus worden presentaties afgewisseld met opgaven. De cursisten worden ook in de gelegenheid gesteld eigen vraagstellingen aan de orde te stellen.
09-11-2018 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Kwaliteitsborging van informatietechnologie in laboratoria
In deze cursus worden onder meer de volgende vragen beantwoord: - Wanneer wel en wanneer niet een digitaal systeem valideren. - Wat kan de leverancier bijdragen? - Hoe verloopt een validatieproces van een digitaal systeem? - Hoe onderhouden we in kwaliteitsopzicht een digitaal systeem? De cursus past geheel binnen de kaders van een goed beheerd zorgsysteem zoals we die kennen binnen (test- kalibratie- en medische) laboratoria. Doelgroep: Hoofden van laboratoria, beleidsmakers, kwaliteitsco÷rdinatoren, (hoofd)analisten en IT medewerkers
12-11-2018 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
ISO 15189 Methodevalidatie & verificatie klinische chemie
ISO 15189:2012 stelt duidelijke eisen aan de validatie en verificatie van ôonderzoeksproceduresö en de wijze waarop dit moet worden uitgevoerd. Verificatie vraagt om een beperkte eigen toetsing en kennis van de Europese Richtlijn voor de diagnostica leverancier. Validatie vereist uitgebreid onderzoek. Bijvoorbeeld voor de analytische validatie moet de meetfout (juistheid en precisie) bekend zijn, maar ook interferenties en kwantificatielimiet. Voor de klinische validatie zijn referentiewaarde, beslisgrenzen, diagnostische sensitiviteit, etc. van belang. Binnen de klinische chemie speelt de total error allowable (TEA) een grote rol. Deze eendaagse cursus geeft een overzicht van de theoretische principes van meetfout en methode validatie van kwantitatieve methoden. De stof is vooral gericht op klinisch chemische, hematologische, endocrinologische en farmacologische of farmaceutische laboratoria. In de cursus worden de richtlijnen toegelicht en praktische voorbeelden (ook meegebrachte casu´stiek) besproken. Naast behandeling van verificatie (ôimplementatie validatieö) van CE gemarkeerde kits, ligt het accent op analytische en klinische validatie van zelf ontwikkelde methoden.
15-11-2018 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Validatie en meetonzekerheid
Methoden behoren gevalideerd te zijn en de meetonzekerheid dient bekend te zijn. Deze cursus geeft antwoord op de vraag hoe het validatieonderzoek in elkaar steekt en geeft methoden om de meetonzekerheid te bepalen. Statistiek speelt daarbij een belangrijke rol. Doelgroep: Leidinggevenden, (hoofd- en eerste) analisten en kwaliteitsfunctionarissen Docent(en) dr. Jo Klaessens, dr. ir. Jo H.M. van den Berg
19-11-2018 | Cursus | 3 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Data integriteit in laboratoria
Waar komt de aanhoudende vraag naar data integriteit vandaan? Hoe kunnen we bepalen waar de risicoĺs en mogelijke hiaten ten aanzien van data integriteit liggen? En welke maatregelen kunnen we vervolgens nemen om deze risicoĺs en hiaten op een praktische manier te beperken? De cursus past geheel binnen de kaders van een goed beheerd kwaliteitssysteem zoals we die kennen binnen laboratoria.
22-11-2018 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Meetonzekerheid met de nieuwe NEN 7779
In juni is de langverwachte nieuwe versie van de norm NEN 7779 over meetonzekerheid verschenen. De norm heeft de bepaling van de meetonzekerheid nu helemaal afgestemd op de praktijk van de chemische laboratoria. Om laboratoria in de gelegenheid te stellen om op een snelle en doeltreffende manier kennis te nemen van de inhoud van de nieuwe norm, organiseert QAducation een speciale eendaagse cursus ôMeetonzekerheid met de nieuwe NEN 7779ö op 22 november in Breda. De cursus is bedoeld voor iedereen die zich in het chemische laboratorium bezighoudt met de bepaling van de meetonzekerheid. En dan speciaal voor de medewerkers van laboratoria waar de meetonzekerheid reeds eerder is ingevoerd, maar waar het gevoel is ontstaan dat het beter en efficiŰnter kan, of waar men met de oude methode tegen problemen aanloopt. De cursus zal worden gegeven door onze docent Dr. Jo Klaessens die als voorzitter van het schrijversteam betrokken was bij het opstellen van de nieuwe norm.
22-11-2018 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Validatie en meetonzekerheid in de microbiologie
In deze tweedaagse cursus leert u of uw medewerker hoe het validatieproces procedureel in elkaar behoort te steken en hoe u dat proces kunt inrichten om op efficiŰnte wijze alle relevante prestatiekenmerken, waaronder de meetonzekerheid, te bepalen. Dit doen we vanuit een normatieve en statistische achtergrond. De theorie vullen we ruimschoots aan met de nodige praktijkvoorbeelden. Doelgroep: Leidinggevenden, (hoofd- en eerste) analisten en kwaliteitsfunctionarissen
26-11-2018 | Cursus | 2 dagen | Breda | Toegang: Betaald
Transitie ISO/IEC 17025:2017
De cursus beoogt overzicht en inzicht te geven in de nieuwe versie van de ISO 17025 norm. In deze cursus worden o.a. de volgende vragen beantwoord: Hoe ziet de nieuwe indeling van de norm eruit? Wat voor gevolgen heeft dit? Verschillen en overeenkomsten tussen oude en nieuwe versie van de norm: Gap-analysis Wat betekent procesgerichtheid? Hoe om te gaan met risicomanagement? Hoe invulling te geven aan de nieuwe criteria van de norm? Moeten we documentair helemaal overnieuw beginnen? Doelgroep: Kwaliteitsco÷rdinatoren, laboratoriummanagers, (hoofd)analisten, interne auditoren met kennis van ISO 17025:2005 norm
29-11-2018 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
Lijnscontrole als instrument voor kwaliteitsbeheersing
Eerste-, tweede- en derdelijnscontroles als beheersingsmethodiek voor de kwaliteit van het analytische proces. Controlekaarten en de evaluatie daarvan worden uitgebreid besproken. Hoe wordt de statistiek bij de controles ingezet. Shewhart, Levey-Jennings, Westgard en NEN 6603 komen aan de orde. Oefeningen en een case zorgen voor inzicht. Doelgroep: Kwaliteitsmedewerkers, leidinggevenden, hoofd- en eerste analisten en methodeontwikkelaars, kwaliteitsfunctionarissen
04-12-2018 | Cursus | 1 dag | Breda | Toegang: Betaald
MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag