UK
NL
 
           

Alles over en voor de labsector

LABinsights.nl

   

   

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Zoek in de agenda
Zoek: 
Selecteer: 
 
  Zoek ook in het archief

Agenda

Hieronder vindt u evenementen in de labsector.

Actuele events

Hieronder staan de aanstaande evenementen, gesorteerd op datum, de eerstvolgende bovenaan.

Open de pagina van dit evenement

2017

06

MRT

Methodevalidatie – structuur en opzet onder ISO/GMP/GLP

Cursus Moderne kwaliteitsmanagementsystemen voor kwaliteitscontrole-laboratoria (zoals bijvoorbeeld: ISO17025, ISO 15189 en GLP/GMP) vereisen dat gewerkt wordt met gevalideerde analyse- en testmethodes. De kwaliteitsnormen beschrijven echter niet hoe analyse- en testmethodes gevalideerd kunnen worden. In deze cursus leert u validaties opzetten volgens de ICH richtlijn. Na afloop heeft u een helder beeld van de validatie van analyse- en test methodes en kunt u een validatieplan opstellen en uitvoeren voor de methodes in het eigen laboratorium. Optioneel kunt u de extra dag volgen specifiek over HPLC methoden. Deze cursus hangt nauw samen met de cursus Praktische statistiek met Excel 2: voor methodevalidatie, maar kan ook los worden gevolgd. Waarom de cursus Methodevalidatie – structuur en opzet onder ISO/GMP/GLP Wat komt er allemaal bij kijken om een methode te valideren? Dat is het onderwerp van deze cursus. In deze cursus leert u validaties opzetten voor ISO 17025, ISO
Open de pagina van dit evenement

2017

06

MRT

Pragmatisch omgaan met NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012

Cursus Met het verschijnen van de ISO/IEC 17020:2012 zijn de eisen voor inspectie-instellingen uitgebreid. Hoewel accreditatie in eerste instantie geschiedde op basis van vrijwilligheid, verwachten en/of eisen consumenten, gebruikers en de overheid (in het kader van aanwijzing) meer en meer dat inspectie-instellingen zijn geaccrediteerd. De eisen van de ISO/IEC 17020:2012 worden geleerd aan de hand van concrete voorbeelden, inspirerende opdrachten en workshops. Steekwoorden zijn “gezond boerenverstand”, “pragmatisch” en “efficiënt”. Een actieve inbreng wordt zeer op prijs gesteld. Tijdens de inleiding kunt u uw specifieke vragen inbrengen, die wij zo goed mogelijk zullen beantwoorden. De doelstelling is dat de inspectie-instelling bij voortduring valide inspectieresultaten rapporteert. De cursus is bedoeld voor managers, kwaliteitsmanagers, (hoofd)inspecteurs, vakdeskundigen of interne auditoren op mbo-, hbo- of academisch niveau. Inspecteurs op het gebied van NEN 4400 krijgen
Open de pagina van dit evenement

2017

07

MRT

Introductie Massaspectrometrie

Cursus Voor wie Voor onderzoekers, analisten en leidinggevenden maar ook voor bijvoorbeeld docenten die in hun werk te maken hebben met massaspectrometrie. Massaspectrometrie is tegenwoordig dé techniek om componenten te identificeren. Deze cursus opent de black box van de massa spectrometer en helpt om de techniek te begrijpen en daarmee om meer uit de data te halen. Deze basiscursus gaat in op de mogelijkheden en achtergrond van Massaspectrometrie. Daarna is het mogelijk om in te stromen op (een van de) twee vervolgcursussen, die inzoomen in op twee belangrijke toepassingsgebieden: proteomics of kleine moleculen.
Open de pagina van dit evenement

2017

07

MRT

Kwaliteitszorg voor kwaliteitscoordinatoren

Cursus De doelstelling van deze cursus is dat de kwaliteitscoordinator inzicht krijgt in het ontwikkelen van integraal kwaliteitsbeleid, zelfreflectie krijgt op de functie Kwaliteitscoördinator, proactiviteit ontwikkelt i.p.v. reactief opereren. Verder worden in deze cursus U vaardigheden aangeleerd om doeltreffendheid, doelmatigheid en effectiviteit van eigen functioneren en van het kwaliteitssysteem te bewerkstelligen. De theorie vullen we ruimschoots aan met de nodige praktijkvoorbeelden en cases. Doelgroep: Kwaliteitscoördinatoren of medewerkers die in deze functie benoemd (willen) gaan worden, leidinggevenden
Open de pagina van dit evenement

2017

07

MRT

Massaspectrometrie voor chromatografisten

Opleiding Wat een mogelijkheden! Dat is wat onze specialisten vaak horen van analisten die werkzaam zijn met massaspectrometrie. Deze Interscience cursus helpt u om de GC-MS theorie te begrijpen en direct door middel van een interactief trainingsprogramma in de praktijk toe te passen. Uw voordeel: na deze cursus kent u precies alle mogelijkheden voor uw specifieke situatie en bent u in staat om deze zelfstandig uit te voeren.
Open de pagina van dit evenement

2017

09

MRT

Interne audit

Cursus/training Binnen het proces van de interne audit ter verbetering van het kwaliteitssysteem is communicatie essentieel. De cursus wordt daarom gegeven in samenwerking met Sunny Training en een trainingsactrice, waardoor de communicatieve vaardigheden aan de hand van praktijkvoorbeelden geoefend zullen worden. Naast de communicatieve vaardigheden komen alle andere aspecten van het interne auditproces aan de orde: planning, voorbereiding, het nemen van steekproeven, formuleren van afwijkingen, rapportage en de beoordeling van corrigerende maatregelen, 4O-systematiek. Docenten van Lab-QAcademy zijn van het eerste moment betrokken geweest bij de invoering van de 4O-systematiek binnen de Raad voor Accreditatie en hebben inmiddels vele honderden corrigerende maatregelen, die volgens de 4O-systematiek zijn genomen, beoordeeld. Zij leggen haarfijn uit hoe de 4O-systematiek toegepast dient te worden – daar heeft de cursist echt geen aparte training voor nodig! Enige normkennis
Open de pagina van dit evenement

2017

13

MRT

Vloeistofchromatografie - massaspectrometrie (LC-MS)

Cursus Met deze cursus geven we u een uitstekende basis om met LC-MS, een zeer krachtige analysemethode, aan de slag te gaan. U raakt vertrouwd met vrijwel alle facetten, technieken, hardware configuraties en aandachtspunten bij moderne LC-MS. Deze zeer informatieve introductiecursus LC-MS wordt gegeven door onze gastdocent prof. dr. Wilfried M.A. Niessen (hyphen MassSpec, Leiden) en Ir. Nico Vonk (Avans+). Waarom de cursus Vloeistofchromatografie - massaspectrometrie (LC-MS) LC-MS is een zeer krachtige analysemethode. Met deze cursus geven we u een uitstekende basis om met deze methode aan de slag te gaan. U raakt vertrouwd met vrijwel alle aspecten, technieken, hardwareconfiguraties en aandachtspunten bij moderne vloeistofchromatografie, gekoppeld aan massaspectrometrie (LC-MS). Voor wie is de cursus Vloeistofchromatografie - massaspectrometrie (LC-MS) bedoeld De cursus Vloeistofchromatografie - massaspectrometrie (LC-MS) is geschikt voor (hoofd)analisten, medewerkers
Open de pagina van dit evenement

2017

13

MRT

Kwaliteit op de werkvloer

Cursus Op de werkvloer in de laboratoria wordt kwaliteit veelal ervaren als een (administratieve) last. De belangrijkste oorzaak hiervoor kan zijn dat het (niet pragmatische) kwaliteitssysteem onvoldoende is doorgevoerd en onvoldoende wordt begrepen door de werkvloer, terwijl juist daar ervoor moet worden gezorgd dat er valide resultaten worden verkregen! Op de werkvloer is er onder de analisten behoefte aan meer begrip over het accreditatieproces, over de eisen uit de accreditatienorm en wat dat nu precies voor hun dagelijkse praktijk in het laboratorium bete kent. Deze consequenties voor de dagelijkse praktijk op de werkvloer worden behandeld aan de hand van concrete voorbeelden, inspirerende opdrachten en workshops. Dit wordt gedaan vanuit van het primaire laboratoriumproces, dat voor iedereen direct herkenbaar is. Steekwoorden daarbij zijn “gezond boerenverstand”, “pragmatisch” en “efficiënt”. De cursus is bedoeld voor analisten die werken in een geaccrediteerd laboratorium
Open de pagina van dit evenement

2017

13

MRT

Kwaliteitszorg voor medische laboratoriumspecialisten- basis

Cursus Kwaliteitsmanagement maakt deel uit van het curriculum van de opleiding voor medische laboratoriumspecialisten en artsen werkzaam in medische laboratoria.. De cursist verwerft de noodzakelijke theoretische kennis omtrent normen en kwaliteitssystemen als fundament voor het ontwikkelen van de juiste professionele competenties. De inhoud is mede gebaseerd op de norm ISO 15189, waaraan alle medische laboratoria moeten voldoen. Doelgroep: Medische laboratoriumspecialisten in opleiding (Klinisch chemici, immunologen, medisch microbiologen, embryologen, moleculair genetici, laboratoriumartsen)
Open de pagina van dit evenement

2017

14

MRT

Proteomics

Cursus De training Proteomics laat u kennismaken met de theoretische principes en de praktische uitvoering van de analyse van eiwitten met behulp van LC-MS. De training proteomics bouwt voort op de Introductie module Massa Spectrometrie. Theoretische achtergronden worden gecombineerd met een experiment die de theorie ondersteunt en de praktische uitvoering illustreert. Aan het einde van de training bent u in staat om een eenvoudig proteomics experiment uit te voeren en uit te werken. Deze training bouwt voort op de cursus Introductie Massa Spectometrie. Voor wie Voor analisten en onderzoekers, maar ook voor bijvoorbeeld docenten die in hun werk te maken hebben met analyse van eiwitten via proteomics maar die onvoldoende kennis hebben over deze techniek.
Open de pagina van dit evenement

2017

14

MRT

PAL System User Event Benelux

Seminar Instrument Solutions organiseert in samenwerking met haar Duitse partner Axel Semrau op 14 maart 2017 bij Avans+ in Breda het 2e PAL System User Event Benelux. Centraal tijdens deze dag staan PAL System automatiseringsoplossingen specifiek voor de voedingsmiddelenindustrie. Bekende oplossingen die al succesvol op de markt zijn de analyse van MOSH MOAH, Sterolen, PAK’s, FAME en 3-MCPD. Met de komst van de PAL-RTC kunnen handelingen als wegen, pipetteren, filtreren, indampen, verdunnen en centrifugeren volledig in het PAL System geïntegreerd worden. Voorlopig programma: 09.30 – 10.00u Arrival participants 10.00 – 10.15u Welcome and introduction – Govert Schröder, Sales Manager Instrument Solutions 10.15 – 11.00u Introduction of new products – Mr. Mevio Heierli, CTC Analytics (manufacterer of PAL System) 11.00 – 11.45u MOSH-MOAH recap and latest developments epoxidation automation – by Mr. Andreas Bruchmann, Axel Semrau 11.45 – 12.30u 3-MCPD solutions:
Open de pagina van dit evenement

2017

14

MRT

De ISQ massaspectrometer in de dagelijkse praktijk

Opleiding Wilt u in korte tijd alles van de ISQ weten? Dan is deze cursus interessant voor u. U krijgt een efficiënte theoretische sessie waarna u spelenderwijs leert hoe u methodes kunt opbouwen, toepassen en de resultaten daarvan op een juiste manier te interpreteren. Ook het tunen van het systeem en eerstelijns onderhoud waaronder het reinigen van de bron komen ruimschoots aan bod. Een goede investering om uw systeem dagelijks in optimale conditie te houden.
Open de pagina van dit evenement

2017

15

MRT

Praktische statistiek voor het laboratorium (incl. Excel)

Cursus De cursus biedt een goede basis voor de statistische kennis, die nodig is voor het uitvoeren van validaties, het bepalen van meetonzekerheden en het borgen van het analytische proces en de daaruit voortkomende resultaten. Basisbegrippen uit de statistiek worden besproken en uitgebreid gebruikt in oefenopgaven. Complexere statistische technieken komen ook aan de orde, waaronder regressie- en variantieanalyse. U wordt geleerd welke statistische technieken m.b.v. Excel eenvoudig en doeltreffend doorgerekend kunnen worden, zodat u zich op de toepassing kunt blijven richten. Doelgroep: (Senior-)analisten, kwaliteitscoördinatoren, afdelingshoofden
Open de pagina van dit evenement

2017

16

MRT

Praktische statistiek met Excel 1: kwaliteitscontrole

Cursus Praktische statistiek met Excel 1: voor kwaliteitscontrole In deze cursus leert u alles wat u nodig hebt om uw meetgegevens op de juiste manier te verwerken en rapporteren. Met behulp van de statistische functies in Excel kunt u op efficiënte wijze de onzekerheid in meetresultaten berekenen en vergelijken met andere metingen of methoden. U leert dat vooral toe te passen op kwaliteitscontrole, met name de opzet en het gebruik van controlekaarten en het interpreteren van kwaliteitsindicatoren. Waarom de cursus Een goede statistische verwerking van meetgegevens wordt steeds belangrijker op laboratoria. Niet alleen omdat nieuwe analysemethoden steeds meer meetgegevens genereren, maar ook door de strenger wordende kwaliteitseisen van klanten en de groeiende aandacht voor validatie van analyseapparatuur. Op basis van onze jarenlange ervaring biedt Avans+ alle voor laboratoria benodigde statistiek aan in twee zeer praktijkgerichte cursussen, die samen een sterk geheel
Open de pagina van dit evenement

2017

16

MRT

Laborama Expo Groot-Bijgaarden

Vakbeurs Laborama Expo is de ontmoetingsplek voor laboratoriumprofessionals in België en Luxemburg. Deze tweedaagse vakbeurs gaat in 2017 zijn 18e editie tegenmoet en trekt ook dit jaar weer resoluut de kaart van de vernieuwing. Bezoekers kunnen dit jaar in een van de twee live labs live demonstraties bijwonen van apparatuur voor material testing, biotech, analytische chemie en sample preparation doeleinden. Daarnaast kunnen bezoekers ook deelnemen aan de Food Route. Deze route neemt hen langs de stands van gespecialiseerde bedrijven waar zij meer kunnen leren over de nieuwste meetmethoden en analysetechnieken binnen voedingsonderzoek. Ook dit jaar biedt Laborama Expo weer een uitgebreid seminarieprogramma aan. Deze editie gooien we het over een andere boeg en focussen we op een holistische benadering van een onderwerp. Met de bindende titel “Everything you should know about” komen onderwerpen zoals vaccinatie, gepersonaliseerde kanker therapie, lean lab, beste weging
Open de pagina van dit evenement

2017

16

MRT

EYSKA how to cope with allergens

Seminarie ”Everything you should know about how to cope with allergens” - 16 & 17 maart van 15u00 tot 15u30 op Laborama Expo 2017. Charlotte Boone, knowhow & inspiration manager - program manager - Flanders’ FOOD Why it happens remains a mystery, but allergies are on the rise. As more and more people suffer from food allergies and intolerances, producers realise they’ll have to provide solutions for this growing problem. But where to begin? A better understanding of allergens and food intolerances, and those who suffer from it may provide a good start to move from a ‘may contain traces of everything’ policy to an actual allergy strategy. Tijdens Laborama Expo 2017 zijn er verschillende seminaries die bezoekers kunnen bijwonen gedurende de twee beursdagen.
Open de pagina van dit evenement

2017

16

MRT

EYSKA vaccination

Seminarie Everything you should know about vaccination : 16 & 17 maart van 10u30 tot 11u00 op Laborama Expo 2017 Geneviève Waeterloos, Head of Biological Standardisation Unit (WIV-ISP) – Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Sinds de door Chinese en Indische gekende ’variolisation’ in de 9e eeuw en het principe van de vaccinatie door Louis Pasteur, heeft het enten van een ’vaccin’ een groot aantal levens van virale zieken gered die de bevolking decimeerde. Sinds een aantal jaren, wordt nochtans de vaccinatie in twijfel getrokken. We vinden het belangrijk om het goede en het kwade van wat wordt verteld te ontrafelen. Want het is een bijzonder belangrijke kwestie op het gebied van bescherming van de volksgezondheid en ook in de uitgaven voor gezondheidszorg. Tijdens Laborama Expo 2017 zijn er verschillende seminaries die bezoekers kunnen bijwonen gedurende de twee beursdagen.
Open de pagina van dit evenement

2017

16

MRT

EYSKA precision medicine in oncology

Seminarie ”Everything you should know about Precision Medicine in oncology” : Een patiënt gerichte benadering in het digitale tijdperk” 16 & 17 maart van 12u30 tot 13u00 op Laborama Expo 2017. Jean-Pol Detiffe, oprichter en CEO van OncoDNA De behandeling van kanker is veel efficiënter geworden dankzij de revolutie in de diagnostische aanpak. Deze revolutie start bij moleculaire diagnostische technieken die gaan tot de genomische analyse van kankercellen en het opstellen van het moleculair profiel van de patiënten. Op basis hiervan kan een behandeling ‘op maat’ van de kankerpatiënt uitgewerkt worden. Met deze gepersonaliseerd behandeling kan de ziekte zeer gericht behandeld worden en vergroot de kans op genezing aanzienlijk. ’Personalized medicine’, is niet noodzakelijk duurder gezien ze zeer efficiënt is, minder patiënten hervallen, minder ziekenhuisopnames nodig zijn en er minder ziekteverzuim is. Deze presentatie biedt u inzicht in de recente ontwikkelingen
Open de pagina van dit evenement

2017

16

MRT

EYSKA lean in the medical laboratory

Seminarie ”Everything you should know about lean in the medical laboratory” - 16 & 17 maart van 11u30 tot 12u00 op Laborama Expo 2017 Liesbeth Vloeberghs, Laboratory Analyst Organisatie - Roche Diagnostics In vitro Diagnostic (IVD) verzamelt de verschillende analysetechnieken van fluïdum (bloed, urine, speeksel, enz.) bij de patiënten afgenomen en in het laboratorium geanalyseerd om de componenten te bepalen . Medische laboratoriumanalyses dragen voor meer dan 75% bij in de medische diagnose. In vitro diagnostica heeft ongekende veranderingen in de afgelopen 15 jaar te weeg gebracht, niet alleen in termen van nieuwe analyses, maar ook in termen van het laboratorium automatisering. Sterk doordachte automatisatie en optimale efficiëntie maakt een grondige analyse nodig van de stromen en diverse laboratorium processen. De Lean (organisatorische benadering) brengt de noodzaak om te komen tot een geschikte methode. We geven hier de mogelijkheid om de sluier op te lichten
Open de pagina van dit evenement

2017

16

MRT

EYSKA good weighing practices

Seminarie ”Everything you should know about good weighing practices” - 16 & 17 maart van 14u30 tot 15u00 op Laborama Expo 2017. Dr. Martin Huber, Head of the GWP Competence Center - Mettler-Toledo AG The Accuracy Calibration Certificate (ACC) of METTLER TOLEDO not only assesses the performance of your equipment against external tolerances, such as OIML or HB44 tolerances, but also links the equipment’s accuracy to your own quality requirements and weighing process tolerances. The resulting safe weighing range, established in the Good Weighing Practice (GWP) annex to the ACC certificate, tells you where you can weigh accurately to always meet your requirements. This calibration allows you to improve the quality of your weighing processes, leading to increased profits and less out-of-specification results and bad batches. In this seminar you will directly benefit from the know-how of our experts in personal one-on-one discussions at your company site and:
Open de pagina van dit evenement

2017

16

MRT

Chromeleon advanced

Opleiding Het werken met Chromeleon gaat u gemakkelijk af omdat u de Interscience Chromeleon basiscursus al gevolgd hebt. Routinematig past u verschillende methodes toe. En dan is er opeens de vraag om nieuwe methodes te gaan ontwikkelen. Hoe doet u dat efficiënt en effectief? Simpelweg door het volgen van deze 1-daagse Chromeleon Advanced cursus.
Open de pagina van dit evenement

2017

17

MRT

+ more

EYSKA how to cope with allergens

Seminarie ”Everything you should know about how to cope with allergens” - 16 & 17 maart van 15u00 tot 15u30 op Laborama Expo 2017. Charlotte Boone, knowhow & inspiration manager - program manager - Flanders’ FOOD Why it happens remains a mystery, but allergies are on the rise. As more and more people suffer from food allergies and intolerances, producers realise they’ll have to provide solutions for this growing problem. But where to begin? A better understanding of allergens and food intolerances, and those who suffer from it may provide a good start to move from a ‘may contain traces of everything’ policy to an actual allergy strategy. Tijdens Laborama Expo 2017 zijn er verschillende seminaries die bezoekers kunnen bijwonen gedurende de twee beursdagen.
Open de pagina van dit evenement

2017

17

MRT

+ more

EYSKA vaccination

Seminarie Everything you should know about vaccination : 16 & 17 maart van 10u30 tot 11u00 op Laborama Expo 2017 Geneviève Waeterloos, Head of Biological Standardisation Unit (WIV-ISP) – Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Sinds de door Chinese en Indische gekende ’variolisation’ in de 9e eeuw en het principe van de vaccinatie door Louis Pasteur, heeft het enten van een ’vaccin’ een groot aantal levens van virale zieken gered die de bevolking decimeerde. Sinds een aantal jaren, wordt nochtans de vaccinatie in twijfel getrokken. We vinden het belangrijk om het goede en het kwade van wat wordt verteld te ontrafelen. Want het is een bijzonder belangrijke kwestie op het gebied van bescherming van de volksgezondheid en ook in de uitgaven voor gezondheidszorg. Tijdens Laborama Expo 2017 zijn er verschillende seminaries die bezoekers kunnen bijwonen gedurende de twee beursdagen.
Open de pagina van dit evenement

2017

17

MRT

+ more

EYSKA precision medicine in oncology

Seminarie ”Everything you should know about Precision Medicine in oncology” : Een patiënt gerichte benadering in het digitale tijdperk” 16 & 17 maart van 12u30 tot 13u00 op Laborama Expo 2017. Jean-Pol Detiffe, oprichter en CEO van OncoDNA De behandeling van kanker is veel efficiënter geworden dankzij de revolutie in de diagnostische aanpak. Deze revolutie start bij moleculaire diagnostische technieken die gaan tot de genomische analyse van kankercellen en het opstellen van het moleculair profiel van de patiënten. Op basis hiervan kan een behandeling ‘op maat’ van de kankerpatiënt uitgewerkt worden. Met deze gepersonaliseerd behandeling kan de ziekte zeer gericht behandeld worden en vergroot de kans op genezing aanzienlijk. ’Personalized medicine’, is niet noodzakelijk duurder gezien ze zeer efficiënt is, minder patiënten hervallen, minder ziekenhuisopnames nodig zijn en er minder ziekteverzuim is. Deze presentatie biedt u inzicht in de recente ontwikkelingen
Open de pagina van dit evenement

2017

17

MRT

+ more

EYSKA lean in the medical laboratory

Seminarie ”Everything you should know about lean in the medical laboratory” - 16 & 17 maart van 11u30 tot 12u00 op Laborama Expo 2017 Liesbeth Vloeberghs, Laboratory Analyst Organisatie - Roche Diagnostics In vitro Diagnostic (IVD) verzamelt de verschillende analysetechnieken van fluïdum (bloed, urine, speeksel, enz.) bij de patiënten afgenomen en in het laboratorium geanalyseerd om de componenten te bepalen . Medische laboratoriumanalyses dragen voor meer dan 75% bij in de medische diagnose. In vitro diagnostica heeft ongekende veranderingen in de afgelopen 15 jaar te weeg gebracht, niet alleen in termen van nieuwe analyses, maar ook in termen van het laboratorium automatisering. Sterk doordachte automatisatie en optimale efficiëntie maakt een grondige analyse nodig van de stromen en diverse laboratorium processen. De Lean (organisatorische benadering) brengt de noodzaak om te komen tot een geschikte methode. We geven hier de mogelijkheid om de sluier op te lichten
Open de pagina van dit evenement

2017

17

MRT

+ more

EYSKA good weighing practices

Seminarie ”Everything you should know about good weighing practices” - 16 & 17 maart van 14u30 tot 15u00 op Laborama Expo 2017. Dr. Martin Huber, Head of the GWP Competence Center - Mettler-Toledo AG The Accuracy Calibration Certificate (ACC) of METTLER TOLEDO not only assesses the performance of your equipment against external tolerances, such as OIML or HB44 tolerances, but also links the equipment’s accuracy to your own quality requirements and weighing process tolerances. The resulting safe weighing range, established in the Good Weighing Practice (GWP) annex to the ACC certificate, tells you where you can weigh accurately to always meet your requirements. This calibration allows you to improve the quality of your weighing processes, leading to increased profits and less out-of-specification results and bad batches. In this seminar you will directly benefit from the know-how of our experts in personal one-on-one discussions at your company site and:
Open de pagina van dit evenement

2017

20

MRT

Inleiding in de capillaire gaschromatografie GC (niveau 1)

Cursus Waarom de cursus Inleiding in de capillaire gaschromatografie GC (niveau 1) Tijdens de cursus Inleiding in de capillaire gaschromatografie (niveau 1) maakt u kennis met de basisprincipes van capillaire GC, de opbouw van instrumenten, injectie en detectie en met de toepassingen van de vele soorten kolommen voor capillaire GC. U leert dit niet alleen in theorie, maar u gaat ook practicum uitvoeren op verschillende merken GC’s. Voor wie is cursus Inleiding in de capillaire gaschromatografie GC (niveau 1) bedoeld U werkt sinds kort met capillaire GC en hebt weinig of geen ervaring. U wilt beter begrip krijgen van de scheidingsprincipes en soorten kolommen voor GC analyses. Ook injectietechnieken en detectoren zijn van belang. Het programma van de cursus Inleiding in de capillaire gaschromatografie GC (niveau 1) omvat de volgende onderdelen: + chromatografie + instrumentatie voor GC + kwalitatieve en kwantitatieve analyse + kolommen voor GC + operationele
Open de pagina van dit evenement

2017

21

MRT

ISO 15189 Methodevalidatie & verificatie klinische chemie

Cursus ISO 15189:2012 stelt duidelijke eisen aan de validatie en verificatie van “onderzoeksprocedures” en de wijze waarop dit moet worden uitgevoerd. Verificatie vraagt om een beperkte eigen toetsing en kennis van de Europese Richtlijn voor de diagnostica leverancier. Validatie vereist uitgebreid onderzoek. Bijvoorbeeld voor de analytische validatie moet de meetfout (juistheid en precisie) bekend zijn, maar ook interferenties en kwantificatielimiet. Voor de klinische validatie zijn referentiewaarde, beslisgrenzen, diagnostische sensitiviteit, etc. van belang. Binnen de klinische chemie speelt de total error allowable (TEA) een grote rol. Deze eendaagse cursus geeft een overzicht van de theoretische principes van meetfout en methode validatie van kwantitatieve methoden. De stof is vooral gericht op klinisch chemische, hematologische, endocrinologische en farmacologische of farmaceutische laboratoria. In de cursus worden de richtlijnen toegelicht en praktische voorbeelden
Open de pagina van dit evenement

2017

21

MRT

Interpretatie van massaspectra

Opleiding U laat uw onbekende GC/MS spectra identificeren met de NIST bibliotheek. Vraagt u zich wel eens af of u kunt vertrouwen op de resultaten hiervan? Hoe zeker bent u van het resultaat? In deze cursus gaat u handmatig onbekende spectra identificeren aan de hand van diverse regels. Met de opgedane kennis zult u anders naar spectra kijken en vergroot het de identificatieresultaten van uw applicatie.
Open de pagina van dit evenement

2017

21

MRT

IC, LC en Chromeleon

Workshop Meet de Specialists - Scherp je IC / LC kennis en vaardigheden aan We zetten graag onze deuren open om onze IC / LC kennis en ervaring met jullie te delen tijdens unieke dagen met gratis workshops en applicatie support in ons expertisecentrum in Breda. 9:30 uur – Ontvangst met koffie en thee 10:00 uur – Tips & Tricks: Ionchromatografie of HPLC (u kunt zelf kiezen) Doe ervaring op met de apparatuur, bespreek uw applicaties en daag de applicatie specialisten uit over alle aspecten van IC/LC. 13:30 uur – Chromeleon 7 Ontwikkel door middel van workshops je Thermo Scientific Dionex Chromeleon 7 Chromatography Data System (CDS) vaardigheden om het maximale uit uw CDS te kunnen halen. Schrijf u nu alvast in en geef aan welke sessies u wilt bijwonen of laat ons weten welke topics u graag behandeld zou willen zien. Indien gewenst kunt u zich voor meerdere data inschrijven aangezien de topics divers zullen zijn. De groepen zullen klein worden gehouden en lunch
Open de pagina van dit evenement

2017

22

MRT

Design of experiments (DOE) in de praktijk

Cursus Vanuit strengere kwaliteitseisen en kostenoverwegingen wordt het steeds belangrijker een onderzoek of experiment gestructureerd aan te pakken. Dat geldt vooral voor de optimalisatie van processen of analyses met meerdere variabelen. In deze cursus leert u met behulp van statistische methoden en software om maximale informatie te halen uit een minimaal aantal experimenten en de (on)afhankelijkheid van variabelen vast te stellen. Waarom de cursus Design of experiments (DOE) in de praktijk Hoe zet u een onderzoek op? Hoe ontwerpt u een experiment? Vanuit strengere kwaliteitseisen en kostenoverwegingen wordt het steeds belangrijker een onderzoek of experiment gestructureerd aan te pakken. Dat geldt vooral voor de optimalisatie van processen of analyses met meerdere variabelen. In deze cursus leert u met behulp van statistische methoden en software om maximale informatie te halen uit een minimaal aantal experimenten. Zo bespaart u tijd en kosten. Voor wie is de cursus
Open de pagina van dit evenement

2017

22

MRT

Kwaliteitsborging bij PCR technieken

Cursus In deze cursus laten we veel praktijkvoorbeelden zien wat er mis kan gaan bij PCR-analyses, bij kalibraties van thermocyclers, bij toetsing tegen fabrikant specificaties, bij empirische verificatie van kits en bij empirische validatie van eigen ontwikkelde PCR-methoden. In deze cursus worden de criteria uit de ISO17025 en de ISO15189 verduidelijkt en geïnterpreteerd met betrekking tot PCR-technieken en wordt besproken welke parameters een rol spelen in de kwaliteitsborging van PCR-resultaten. Daarna wordt een praktische invulling gegeven voor deze parameters aan de hand van de relevante normcriteria. Doelgroep: Kwaliteitscoördinatoren, laboratoriummanagers en (hoofd)analisten Cursusduur: Twee dagen Docent(en) dr. ir. Jo H.M. van den Berg, mevr. drs. Mary Span, prof.dr. Bert Niesters
Open de pagina van dit evenement

2017

22

MRT

Reologie Workshop

Reologie Workshop Anton Paar Benelux organiseert op 19 en 20 oktober 2016 de herfst editie van de RWS, in het Biznis hotel in Lokeren. De lente editie zal doorgaan op 22 en 23 maart 2017 in het Efteling hotel in Kaatsheuvel. Reeds meer dan 2000 geïnteresseerden volgden deze cursus en passen de verworven kennis toe in hun bedrijf. De bedoeling van onze RWS is om iedereen, van laborant(e) tot leidinggevende, in te wijden in de wondere wereld van de reologie. De volgende onderwerpen komen aan bod: viscosity & flow behaviour, elasticity & viscoelastic behaviour. Deze begrippen worden in een theoretisch gedeelte (Engelstalig) besproken en in praktrische sessies met metingen gevisualiseerd. Elke cursist ontvangt ’The Rheology Handbook’ van Thomas Mezger en een syllabus met meetgrafieken. Voor beide workshops zijn de plaatsen beperkt (max. 30 deelnemers). Heeft u interesse en wenst u zeker te zijn van deelname, registreer u dan nu online.
Open de pagina van dit evenement

2017

22

MRT

Secura 2017 Brussel

Vakbeurs Op 22 & 23 maart 2017 vindt in Brussels Expo de 11de editie plaats van het grootste Safety & Security event van België. Secura speelt als B2B-event in op de actuele behoeftes voor Health & Safety en de beveiliging van personen, goederen en gebouwen. De tweejaarlijkse vakbeurs Secura geeft u een overzicht van alle nieuwe technologieën, innovaties en oplossingen. De beurs focust op deze vakgebieden: * Gezondheid & welzijn op het werk * Beveiliging van personen, gebouwen & goederen Samen met haar strategische partners hield Secura in oktober een grote enquête over de actuele uitdagingen, tendensen en informatiebehoeftes waarmee bedrijven vandaag geconfronteerd worden. De resultaten van deze enquête vormen de basis voor het conferentie- en netwerkingprogramma.
Open de pagina van dit evenement

2017

23

MRT

BRMO on the move, and what’s next?

Congres De impact en implementatie van BRMO snel diagnostiek in de praktijk Programma De impact en implementatie van BRMO snel diagnostiek in de praktijk 23 Maart 2017 – 09u00-16u00 Chairman: Prof. Dr. J. Kluytmans Agenda: 09u00 Registratie en welkom koffie 10u00 Bravis case: de implementatie van snel diagnostiek vanuit verschillende invalshoeken, vanuit de arts microbioloog, de moleculaire microbiologie, het lab en infectie preventie Anneke Bergmans & Silvia van Leest – BRAVIS zkh. 10u30 Interreg project, Jan Kluytmans - Amphia 11u00 Pauze 11u30 AMR: A European policy perspective, Tímea Rezi-Kató – Medtech Europe 12u00 Lunch 14u00 BRMO, de zorg van nu en in de toekomst, Merel Langelaar - Inspectie voor de Gezondheidszorg 14u30 Infectiepreventie, van dagelijkse praktijk tot uitbraak, Carolien Oldenkamp – Berkelaar - GRIP, adviesburo voor infectiepreventie 15u00 Next-gen diagnostiek voor Next-gen communicatie: De uitdaging van multi-resistente bugs.
Open de pagina van dit evenement

2017

24

MRT

Interne en externe QC voor medische laboratoria

Cursus In deze cursus worden de kwaliteitscontroles (INQC en EXQC) als methodiek om onjuiste analyseresultaten te voorkomen behandeld. Hiermee wordt invulling gegeven aan de eisen van de ISO 15189:2012 en de CCKL Praktijkrichtlijn.. In deze cursus wordt ook behandeld hoe je resultaten van externe QC dient te interpreteren. Basiswoorden in deze cursus zijn statistiek, controlekaarten, ringonderzoeken en evaluaties. De cursus geeft hiermee direct toepasbare kennis en vaardigheden en gaat in op alledaagse QC-problemen. Doelgroep: Hoofdanalisten, kwaliteitscoördinatoren, researchanalisten en medische laboratoriumspecialisten
Open de pagina van dit evenement

2017

27

MRT

Agilent HPLC Operation Trouble shooting and Maintanance

Training Waarom de training Agilent 1100/1200 ”Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance”? Tijdens deze training leert u de Agilent 1100/1200 series LC efficiënt gebruiken. Elementen uit de 1100/1200 bedieningstraining zijn gecombineerd met onderdelen van de 1100/1200 maintenance & Troubleshooting training om beginnende gebruikers een goede basis te geven. De bediening van het systeem, het aansluiten van capillairen en kolommen en de principes van de LC-onderdelen worden uitgebreid uitgelegd. Bovendien worden basisonderhoud en –troubleshooting behandeld Voor wie is de training Agilent 1100/1200 ”Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance” bedoeld? U werkt sinds kort met een Agilent 1100/1200 LC-series systeem. U wilt weten hoe u het toestel het beste kunt bedienen welk onderhoud u zelf kunt uitvoeren en hoe u storingen kunt lokaliseren en oplossen. Het programma Het programma van de training Agilent 1100/1200 Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance omvat
Open de pagina van dit evenement

2017

27

MRT

Agilent HPLC basic operation, troubleshooting & maintenance

Training Waarom de training Agilent 1100/1200 ”Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance” Tijdens deze training leert u de Agilent 1100/1200 series LC efficiënt gebruiken. Elementen uit de 1100/1200 bedieningstraining zijn gecombineerd met onderdelen van de 1100/1200 maintenance & Troubleshooting training om beginnende gebruikers een goede basis te geven. De bediening van het systeem, het aansluiten van capillairen en kolommen en de principes van de LC-onderdelen worden uitgebreid uitgelegd. Bovendien worden basisonderhoud en –troubleshooting behandeld Voor wie is de training Agilent 1100/1200 ”Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance” bedoeld U werkt sinds kort met een Agilent 1100/1200 LC-series systeem. U wilt weten hoe u het toestel het beste kunt bedienen welk onderhoud u zelf kunt uitvoeren en hoe u storingen kunt lokaliseren en oplossen. Het programma van de training Agilent 1100/1200 Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance omvat de volgende onderdelen: +
Open de pagina van dit evenement

2017

28

MRT

LabAutomation 2017

Congres Op 28 maart 2017 vindt de negende editie van LabAutomation plaats bij 1931 Congrescentrum Brabanthallen in Den Bosch. De toenemende technische mogelijkheden van automatisering, robotisering en de software bieden kansen voor laboratoria om efficiënter te werken en de kwaliteit te vergroten. LabAutomation geeft de gelegenheid om in één dag goed en volledig geïnformeerd te worden over automatiserings-, robotiserings- en softwareoplossingen binnen de laboratoria. LabAutomation is dé plek om kennis en ervaringen uit te wisselen met gespecialiseerde leveranciers en met geautomatiseerde labs die voorop lopen. LabAutomation wordt georganiseerd door de branche Laboratorium Technologie van FHI, federatie van technologiebranches in samenwerking met vooraanstaande leveranciers van laboratorium producten. De deelnemende bedrijven kunt u bezoeken op de marktplaats om kennis te vergaren en te netwerken.
Open de pagina van dit evenement

2017

28

MRT

Methodeontwikkeling in capillaire gaschromatografie

Opleiding Een nieuwe methode ontwikkelen? Altijd een uitdaging! U herkent het wel; even snel dit proberen, en nog even vlug wat condities veranderen. Als snel zien we door de bomen het bos niet meer. Deze cursus leert u om op een geheel gestructureerde en logische manier nieuwe methodes te ontwikkelen. Na het volgen van deze cursus kunt u weloverwogen keuzes maken voor wat betreft injectietechniek, kolom, draaggas-, injectie- en detectorcondities.
Open de pagina van dit evenement

2017

29

MRT

M+R 2017 Antwerpen

Beurs M+R 2017, uw gespecialiseerd event voor procesinstrumentatie in het hart van de grootste (petro)chemiecluster van Europa: Antwerpen. Op slechts 25 km van Antwerp Expo staan de procesinstallaties van o.a. BASF, Styrolution, Air Liquide, Eurochem, IBR, Eurochem, Solvay, Ineos, Monsanto, Eastman, Evonik, Bayer, Ashland, Monument Chemical, Lanxess, Lubrizol, Borealis, Total Refinery, ExxonMobil (Refinery & Petrochemicals), Total (Olefins & Polymers), Nippon Shokubai, Kuraray, Praxair, 3M, Electrabel… Bent u gespecialiseerd in meet- en regelinstrumentatie, kleppen, elektrisch materiaal of analytische instrumentatie voor de procesindustrie: M+R 2017 brengt vraag en aanbod naadloos bij elkaar dankzij: - Zeer budgetvriendelijke all-in standformules van 12, 24, 36 of 48m² - Kwalitatieve content & netwerking dankzij onze Masterclasses - Nieuw: sponsored-bars waar netwerking centraal staat !!! Nieuwigheden op M+R 2017 M+R zal in 2017 voor het eerst gelijktijdig
Open de pagina van dit evenement

2017

29

MRT

Trace Elemental Analysis and Ion Chromatography

User Meeting Benelux Trace Elemental Analysis and Ion Chromatography User Meeting. Dit jaar organiseert Thermo Fisher Scientific wederom een seminar waarbij we stil zullen staan bij de technieken ionenchromatografie, ICP-OES, ICP-MS en geautomatiseerde spectrofotometrie. Indien u interesse zou hebben, blokkeer dan alvast 29 of 30 maart in de agenda. De dag gaat door in ons Centre of Excellence te Breda. Inschrijving kan nu al en gaat op basis van ”first-come, first-served”. Om uw plaats te reserveren of voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Open de pagina van dit evenement

2017

30

MRT

Voedselveiligheid, Diagnostica en Data-analyse

Event Inleiding Op donderdag 30 maart 2017 organiseert de Stichting Food Micro in Hotel De Biltsche Hoek in De Bilt een Event over Voedselveiligheid, Diagnostica en Data-analyse. Op dit Event presenteren gerenommeerde sprekers de laatste ontwikkelingen op het gebied van diagnostische methoden, testkits, data-analyse en big data in relatie tot voedselveiligheid. Daarnaast bestaat dit Event uit een Interactieve Kennismarkt “Meet the Expert” waar diverse instellingen en bedrijven op uitnodiging van Food Micro aanwezig zijn en open staan voor uw vragen; een unieke kans om experts uit de praktijk te spreken, inzicht te verwerven en advies te ontvangen. Tijdens dit Event worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van detectie en identificatie van microorganismen (pathogenen en bederforganismen) en contaminanten (o.a. residuen van landbouwbestrijdingsmiddelen en antibiotica) besproken. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de enorme ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied
Open de pagina van dit evenement

2017

30

MRT

+ more

Trace Elemental Analysis and Ion Chromatography

User Meeting Benelux Trace Elemental Analysis and Ion Chromatography User Meeting. Dit jaar organiseert Thermo Fisher Scientific wederom een seminar waarbij we stil zullen staan bij de technieken ionenchromatografie, ICP-OES, ICP-MS en geautomatiseerde spectrofotometrie. Indien u interesse zou hebben, blokkeer dan alvast 29 of 30 maart in de agenda. De dag gaat door in ons Centre of Excellence te Breda. Inschrijving kan nu al en gaat op basis van ”first-come, first-served”. Om uw plaats te reserveren of voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Open de pagina van dit evenement

2017

03

APR

Kwaliteitszorg voor medische laboratoria - verdieping

Cursus Kwaliteitsmanagement maakt deel uit van het curriculum van de opleiding voor medische laboratoriumspecialisten en artsen werkzaam in medische laboratoria. Deze cursus bestaat uit twee onafhankelijk te volgen delen. De cursist verwerft de noodzakelijke theoretische kennis omtrent normen en kwaliteitssystemen als fundament voor het ontwikkelen van de juiste professionele competenties. De inhoud is mede gebaseerd op de norm ISO 15189, waaraan alle medische laboratoria moeten voldoen. Doelgroep: medische laboratoriumspecialisten in opleiding (klinisch chemici, immunologen, medische microbiologen, ziekenhuis apothekers, embryologen, moleculair genetica, laboratoriumartsen)
Open de pagina van dit evenement

2017

03

APR

GC/MS en GC/MS/MS: kwalitatieve en kwantitatieve analyses

Cursus Waarom de cursus GC/MS en GC/MS/MS: kwalitatieve en kwantitatieve analyses GC/MS is een volwassen techniek geworden, die naast structuuropheldering en identificatie tegenwoordig ook steeds meer wordt ingezet voor kwantitatieve bepalingen. In deze cursus leert u, naast de praktische instrumentele aspecten van GC/MS en GC/MS/MS, hoe u maximale informatie uit GC/MS en GC/MS/MS datasets kunt halen aan de hand van aansprekende demo’s, zowel voor kwalitatieve als kwantitatieve doeleinden. Voor wie bedoeld U bent medewerker van een kwaliteitscontrole of researchlaboratorium en werkt (of gaat werken) met GC/MS of GC/MS/MS. U heeft voldoende achtergrond in GC, bij voorkeur opgedaan via onze cursuscapillaire GC in de praktijk (niveau 2) of vergelijkbaar niveau. U heeft behoefte aan theoretische achtergronden van Single en Tandem GC/MS om meer uit uw instrument te kunnen halen. Het programma Deze cursus kan in grote lijnen worden opgedeeld in drie delen: + Dag 1: instrumentatie
Open de pagina van dit evenement

2017

04

APR

Paperless Lab Academy 2017

2 daags congres Tweedaags congres met veel topsprekers en 20 workshops Begonnen in Kopenhagen en Amsterdam, is het twee daagse Paperless Lab Academy (PLA) congres uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende wetenschappelijke congressen voor Laboratorium automatisering in Europa. Volgens Gartner, een van de grootste wetenschappelijke onderzoekbureaus, onderscheid het PLA-event zich vooral door combinatie van hoge kwaliteit niet commerciële lezingen, de mogelijkheid van deelnames aan een van de 20 inhoudelijk sterke workshops en interactieve netwerkmogelijkheden. De cocktail receptie en conferentie diner bevestigen dit. Met meer dan 25 leveranciers is dit een effectieve manier om bijgespijkerd te worden voor iedereen die iets met laboratorium automatisering te maken heeft in de data lifecycle van wetenschappelijke informatie. Het thema voor In 2017 is een 2020 routekaart voor de digitale convergentie. Hoe kunnen we wetenschappelijke informatie omzetten in bruikbare inzichten. Voor
Open de pagina van dit evenement

2017

04

APR

Gasanalyse

Opleiding Deze eendaagse cursus richt zich op de analyse van gassen. Onderwerpen zoals monsteraanvoer en –conditionering, gasinjectie, kolomschakelsystemen en detectiesystemen worden behandeld. Een praktische sessie helpt het inzicht in de techniek en de analyse te vergroten.
Open de pagina van dit evenement

2017

05

APR

TraceGC / FocusGC / Trace1300/1310 in de dagelijkse praktijk

Opleiding In deze 1-daagse training staat het optimaal gebruik van de Trace 1300/1310, TraceGC en FocusGC centraal. De gebruiker wordt geleerd om deze systemen op een analytisch correcte manier en routinematig in gebruik te nemen en te houden.
Open de pagina van dit evenement

2017

06

APR

Validatie en meetonzekerheid

Cursus Methoden behoren gevalideerd te zijn en de meetonzekerheid dient bekend te zijn. Deze cursus geeft antwoord op de vraag hoe het validatieonderzoek in elkaar steekt en geeft methoden om de meetonzekerheid te bepalen. Statistiek speelt daarbij een belangrijke rol. Doelgroep: Leidinggevenden, (hoofd- en eerste) analisten en kwaliteitsfunctionarissen Docent(en) dr. Jo Klaessens, dr. ir. Jo H.M. van den Berg
Open de pagina van dit evenement

2017

06

APR

Validatie van laboratoriuminstrumenten (LSV)

Cursus Waarom de cursus Validatie van laboratoriuminstrumenten (LSV) Vele laboratoria werken in een gereguleerde omgeving en komen dus in aanraking met GMP (Good Manufacturing Practice) en GLP (Good Laboratory practice) regelgeving. Deze regelgeving stelt de gebruiker verantwoordelijk voor de validatiestatus van het laboratoriuminstrument. In deze cursus leert u wat het handhaven van de validatiestatus in een laboratorium omgeving inhoudt; WAT vereist de regelgeving en HOE implementeert u validatie van laboratoriuminstrumenten in uw eigen werkomgeving. Tijdens de workshops wordt de theorie toegepast in praktijksituaties. Na afloop van de cursus heeft u een helder beeld van de diverse validatiemodellen en kunt u een keuze maken welk model voor uw werkomgeving het meest geschikt is. U leert een validatieplan opzetten en uit te voeren, met voor iedere fase de juiste documentatie. Voor wie is de cursus Validatie van laboratoriuminstrumenten (LSV) bedoeld U bent een laboratoriummedewerker,
Open de pagina van dit evenement

2017

10

APR

Atomaire emissiespectrometrie met ICP

Cursus Waarom de cursus Atomaire emissiespectrometrie met ICP Multi-element analyse op lage concentratie niveau’s in diverse matrices kan uitstekend worden uitgevoerd met ICP-AES. Tijdens de cursus Atomaire emissiespectrometrie met ICP wisselen voordrachten, intensieve praktische oefeningen en demonstraties elkaar af, waardoor een optimale kennisoverdracht wordt bereikt. We besteden aandacht aan de theorie maar u leert ook analyses uitvoeren en resultaten beoordelen. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan optimalisatie en mogelijke storingen. Deze cursus is een voortzetting van de cursus aan de Technische Universiteit Delft, maar zal nu worden georganiseerd i.s.m. de firma AEMAS in Oosterhout (NB). De docent is mevr. dr. ir. M.T.C. de Loos-Vollebregt. Voor wie is de cursus Atomaire emissiespectrometrie met ICP bedoeld U bent een laboratoriummedewerker en u wilt zich zowel theoretisch als praktisch verdiepen en bekwamen in ICP atomaire emissiespectrometrie. Het
Open de pagina van dit evenement

2017

10

APR

Scanning Electronen Microscopie van A tot Z (SEM)

Cursus Waarom de cursus “SEM van A tot Z” Avans+ organiseert in samenwerking met JEOL de cursus Scanning Electronen Microscopie van A tot Z met daarin aandacht voor asbest-analyse. Voor wie is de cursus “SEM van A tot Z” bedoeld U werkt of gaat binnenkort werken met een SEM en wil meer weten van de werking van het apparaat evenals de monstervoorbewerking. Het programma Cursusinhoud SEM van A tot Z: + Opbouw van de Scanning Electronen Microscoop + Verschillende types Electronen Microscopen + Vergroting en focussering + Interactie van electronen met materiaal + Monstervoorbereidingstechnieken + Herkenning en interpretatie van beelden + Beelden verbeteren en optimaliseren + Elementanalyse (EDX) + Asbestanalyses + Het gebruik van SEM en veiligheid Methodiek Mondelinge kennisoverdracht en practicum wisselen elkaar af. In het laboratorium staan de modernste instrumenten waarmee u in kleine groepjes, onder directe, deskundige begeleiding, de experimenten uitvoert.
Open de pagina van dit evenement

2017

10

APR

Kwaliteitszorg vanuit managementperspectief

Cursus In deze cursus wordt inzicht gegeven in de diverse normen voor kwaliteitsmanagementsystemen, worden de typische managementverantwoordelijkheden besproken en wordt ingegaan op de rol van de diverse laboratoriumfunctionarissen in het kwaliteitsmanagementsysteem. Doelgroep: laboratoriummanagers en leidinggevenden in laboratoria
Open de pagina van dit evenement

2017

11

APR

Troubleshooting in capillaire gaschromatografie

Opleiding Loopt u ook wel eens tegen een probleem aan bij uw GC analyse? Wij laten u zien hoe u het probleem structureel aanpakt. Daarnaast bevat de cursus een hoog tips & tricks gehalte. Er komen oorzaken aan bod waar u misschien in eerste instantie niet aan gedacht zou hebben. Het maakt hierbij niet uit welk merk GC u heeft. In een praktische sessie gaat u zelf aan de slag om problemen te achterhalen.
Open de pagina van dit evenement

2017

13

APR

Persoonlijke en professionele ontwikkeling in het laboratori

Opleiding Waarom de opleiding Persoonlijke en professionele ontwikkeling voor de ambitieuze analist? Voor het succesvol uitoefenen van uw functie zijn niet alleen kennis en technische vaardigheden (de harde kant van het vak) van belang. De manier waarop u uw talenten inzet op het gebied van communiceren en samenwerken (de zachte kant) zijn onontbeerlijk voor succes. Heeft u ambities om uzelf verder te ontwikkelen en wilt u vanuit uw talenten een waardevolle bijdrage leveren aan uw organisatie? Dan is deze opleiding echt iets voor u. Hiermee verwerft u de kennis, inzichten, technieken en vaardigheden die nodig zijn om uzelf continu te blijven ontwikkelen en uw rol binnen de organisatie goed te kunnen vervullen. U kunt de modules ook afzonderlijk volgen, waardoor u zich heel gericht kunt ontwikkelen. Voor wie is de opleiding Persoonlijke en professionele ontwikkeling voor de ambitieuze analist bedoeld? U werkt minimaal op hbo-niveau en bent een gemotiveerde analist, researchanalist,
Open de pagina van dit evenement

2017

18

APR

Agilent GC Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance

Cursus Waarom de training Agilent 6890/7890 “Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance” Tijdens de training Agilent 6890/7890 ’’Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance’’ leert u de Agilent 6890 series GC efficiënt gebruiken. Elementen uit de 6890 bedieningstraining zijn gecomb ineerd met onderdelen van de maintenance en Troubleshooting training om de beginnende gebruikers een goede basis te geven.De bediening van het systeem, het aansluiten van de kolom en de principes van de GC-onderdelen worden uitgebreid uitgelegd. Bovendien worden basisonderhoud en –troubleshooting behandeld. Voor wie is de training Agilent 6890/7890 “Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance” bedoeld U werkt sinds kort met een Agilent 6890 GC-series systeem. U wilt weten hoe u het toestel het beste kunt bedienen welk onderhoud u zelf kunt uitvoeren en hoe u storingen kunt lokaliseren en oplossen. Het programma van de training Agilent 6890/7890 ’’Basic Operation, Troubleshooting
Open de pagina van dit evenement

2017

19

APR

ISO 17025:2005 praktisch interpreteren

Cursus In de cursus wordt een overzicht gegeven van de normelementen, wordt ingegaan op de samenhang tussen de verschillende criteria en wordt de cursist inzicht gegeven op welke wijzen aan criteria kan worden voldaan. De samenhang met andere normen op kwaliteitsgebied zoals bijvoorbeeld ISO 15189 (medische laboratoria), ISO 17020 (inspectie-instellingen) en ISO 9001 wordt verduidelijkt. Interpretaties van normteksten komen uitgebreid aan de orde. Doelgroep: Kwaliteitscoördinatoren, laboratoriummanagers, (hoofd)analisten, (aankomende) interne auditoren
Open de pagina van dit evenement

2017

19

APR

DSQ massaspectrometer in de dagelijkse praktijk

Opleiding Het programma van deze 2-daagse cursus geeft een compleet overzicht van de mogelijkheden, de bediening, werking en analytische achtergronden van het TraceDSQ quadrupool systeem. Een correcte tuning, juiste acquisities en eerstelijns onderhoud zijn belangrijke onderdelen in deze cursus. Aan het eind van de cursus wordt de deelnemer in staat geacht zelfstandig het systeem in te regelen en te gebruiken.
Open de pagina van dit evenement

2017

20

APR

Kwaliteitsfunctionaris laboratoria

Opleiding Een kwaliteitssysteem opzetten is één, maar hoe krijgt u uw collega’s er in mee? Hoe houdt u het in stand? Dit is de eerste opleiding in Nederland voor laboratoria die leert hoe u een dergelijk systeem opzet, implementeert en voortdurend verbetert. Er is veel aandacht voor cultuuraspecten, communicatie en omgaan met weerstand. Via opdrachten past u uw nieuwe inzichten direct toe binnen uw eigen praktijk. Daarbij krijgt u feedback van de docenten. Waarom de cursus Kwaliteitsfunctionaris laboratoria De opleiding Kwaliteitsfunctionaris laboratoria gaat in op de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende normen en regels op het gebied van kwaliteit (zoals ISO 9001, ISO 17025, ISO 15189 en GLP/GMP), milieu (ISO 14001) en Arbo (ISO 18001). Dit laat zien waar het bij een kwaliteitssysteem werkelijk om gaat. U richt zich vervolgens op het beheersen van de bedrijfsprocessen en de risico’s binnen het laboratorium. Belangrijker nog dan het vakinhoudelijke, is de
Open de pagina van dit evenement

2017

02

MEI

Thermische desorptie analyses

Opleiding Het programma van deze 2-daagse cursus geeft een overzicht van de mogelijkheden, toepassingen, werking en analytische achtergronden van thermische desorptie.
Open de pagina van dit evenement

2017

04

MEI

Kwalitatieve screening met AMDIS

Opleiding Handmatige kwalitatieve MS analyse is tijdrovend met vaak een onzekere uitkomst. Spectrumdeconvolutie is hierbij een uitkomst. Met het gratis softwareprogramma AMDIS tonen we u stap voor stap hoe u dit pakket efficiënt kunt toepassen tijdens uw screeningsanalyse. U werkt na een theoretische sessie, onder begeleiding zelfstandig een aantal opdrachten uit.
Open de pagina van dit evenement

2017

08

MEI

Inleiding in de HPLC (Niveau 1)

Cursus De cursus Inleiding in de HPLC (niveau 1) leert u de basisprincipes van de HPLC toepassen in de praktijk. De opbouw van instrumenten en soorten kolommen voor HPLC kent voor u geen geheimen meer, onder andere door het uitvoeren van experimenten op verschillende HPLC’s. Waarom de cursus Inleiding in de HPLC (niveau 1) Als u weinig ervaring heeft met HPLC, maar u werkt er wel dagelijks mee (of gaat ermee werken) dan biedt deze cursus u veel houvast. U leert de basisprincipes van de HPLC, de opbouw van instrumenten en soorten kolommen voor HPLC. Dit doet u niet alleen in theorie, maar u gaat ook practicum uitvoeren op verschillende merken HPLC apparatuur. Na afloop van deze cursus kunt u beter communiceren met collega’s en klanten over de belangrijkste aspecten van HPLC. Voor wie is de cursus Inleiding in de HPLC (niveau 1) bedoeld U bent een laboratoriummedewerker op (K)MLO of HBO niveau, die nog maar kort werkt met HPLC. U wilt graag uw inzicht en praktische
Open de pagina van dit evenement

2017

09

MEI

Chromeleon basisvaardigheden en MS

Opleiding In deze cursus leert u praktijkgericht werken met Chromeleon software, ook als u een MS heeft. Wij loodsen u op een logische volgorde en op efficiënte wijze door het hele pakket. Hierbij bent u vooral zelf aan het werk. U koppelt instrumenten, u maakt analysemethoden, u optimaliseert piektoewijzingen met bijbehorende integraties en kalibratiecurves en u eindigt met een kant-en-klare rapportage. Onmisbaar voor wie dagelijks met Chromeleon werkt.
Open de pagina van dit evenement

2017

11

MEI

Capita Selecta ISO 15189:2012

Cursus In deze cursus komt een aantal onderwerpen aan de orde die nieuw zijn in de ISO 15189: 2012 en waar over de interpretatie en invulling van een aantal normcriteria bij diverse laboratoria behoefte bestaat aan toelichting. Te denken valt aan verificatie en validatie, meetonzekerheid, Point of Care Testing, informatietechnologie en data-integriteit, risicoanalyse, herleidbaarheid naar Internationale Standaarden, etc. De onderwerpen worden op basis van behoeften besproken. Van cursusdeelnemers wordt een hoge mate van interactiviteit verwacht. Doelgroep: Hoofden, laboratoriummanagers, hoofdanalisten, kwaliteitsfunctionarissen
Open de pagina van dit evenement

2017

11

MEI

Praktische statistiek met Excel 2: voor methodevalidatie

Cursus Waarom de cursus Praktische statistiek met Excel 2: voor methodevalidatie Een goede statistische verwerking van meetgegevens wordt steeds belangrijker op laboratoria. Niet alleen omdat nieuwe analysemethoden steeds meer meetgegevens genereren, maar ook door de strenger wordende kwaliteitseisen van klanten en de groeiende aandacht voor validatie van analyseapparatuur. Op basis van onze jarenlange ervaring biedt Avans+ alle voor laboratoria benodigde statistiek aan in twee zeer praktijkgerichte cursussen statistiek, die samen een sterk geheel vormen. Het uitgangspunt van dit tweede deel betreft de validatie van methoden en instrumenten. Uiteindelijk zult u in staat zijn de statistische aspecten van validatie toe te passen. Voor wie is de cursus Praktische statistiek met Excel 2: voor methodevalidatie bedoeld U bent laboratoriummedewerker of engineer op minimaal mbo- of hbo-(bachelor)niveau. U hebt in uw dagelijkse praktijk te maken met de statistische kant van validatieprocessen.
Open de pagina van dit evenement

2017

11

MEI

BCF Career Event

Event BCF Career Event is voor vele werkgevers een zeer gewaardeerd medium om hun organisatie en vacatures onder de aandacht te brengen van hoogopgeleid talent. Het event biedt (PhD)-studenten, postdocs en (young) professionals o.a. de kans om relevante werkgevers te ontmoeten, te luisteren naar inspirerende presentaties, CV checks, persoonlijk carrière advies etc. Met jaarlijks meer dan 2.000 bezoekers en 100 deelnemende organisaties is BCF Career Event een unieke ontmoetingsplaats voor werkgevers en werkzoekenden binnen de sectoren Bio/Life Sciences, Chemie, Food en Farma. BCF Career Event wordt georganiseerd door Hyphen Projects, een projectbureau dat gevestigd is in Hilversum en zich toelegt op het bijeenbrengen van professionals en organisaties in Life Sciences d.m.v. carrièrebeurzen, conferenties en andere events. Niet alleen opereert BCF Career in Nederland, maar zet dit jaar voor de tweede keer de Belgische editie neer. De Belgische editie vindt plaats op 16
Open de pagina van dit evenement

2017

15

MEI

HPLC in de praktijk (niveau 2)

Cursus Naast de theoretische chromatografische basis behandelen we alle mogelijkheden van reversed phase vloeistofchromatografie (RPLC). U leert kiezen uit de juiste mobiele fase, kolomdimensies en uw bestaande methoden optimaliseren. Waarom de cursus HPLC in de praktijk (niveau 2) Wanneer u binnen uw werk verantwoordelijk bent voor één of meerdere HPLC methodes is het belangrijk deze zo optimaal en degelijk mogelijk te laten draaien. In deze cursus leert u de diepere achtergronden van HPLC. U maakt uitgebreid kennis met alle mogelijkheden van reversed phase vloeistofchromatografie (RPLC). Na afloop kunt u voor uw toepassingen de juiste kolomdimensies kiezen en uw bestaande methoden optimaliseren. Voor wie is de cursus HPLC in de praktijk (niveau 2) bedoeld U bent een laboratoriummedewerker op minimaal MBO niveau en werkt al enige tijd met HPLC. U wilt meer weten over type en gebruik scheidingskolommen, mobiele fasen, buffers en optimalisering voor allerlei HPLC-toepassingen. U
Open de pagina van dit evenement

2017

15

MEI

Risicomanagement

Cursus Risicomanagement is een relatief nieuw aspect in de borging van de kwaliteit binnen de laboratoria. In de nieuwe ISO 15189:2012 voor medischa laboratoria is dit als verplicht element opgenomen. Ook in de nieuwe ISO 9001, die naar verwachting in 2015 zal worden gepubliceerd, zal risico management één van de hoofdthema’s zijn. Voor wie bedoeld? Laboratoriummanagers, kwaliteitsfunctionarissen, vakdeskundigen, hoofdanalisten, analisten. Het programma In deze nieuw ontwikkelde ééndaagse cursus zult u kennis nemen wat risicomanagement inhoudt binnen een laboratorium. Na een inleiding over risico’s en risicomanagement worden in deze cursus concrete tools aangereikt op basis waarvan de cursist in staat zal zijn binnen de eigen laboratoriumorganisatie invulling te geven aan risicomanagement. Dit betreffen zowel management als technische processen. Door middel van oefeningen worden (concrete) voorbeelden uitgewerk. Methodiek De risico’s met betrekking tot de management
Open de pagina van dit evenement

2017

15

MEI

Asbest: Kwaliteitsbeheersing binnen laboratoria en inspectie

Cursus Naast behandeling van relevante criteria uit ISO/IEC 17020 en ISO/IEC 17025 wordt in de cursus veel aandacht geschonken aan de vaktechnische uitvoering van asbestinspecties en –analyses aan de hand van de vaktechnische normen (o.a. NEN 2990, NEN 2991, NEN 5705, NEN 5896, NEN 5897 en ISO 14966) en de opleidingsaspecten van inspecteurs en analisten. Ook achtergronden van asbestmetingen worden benoemd in de cursus. Doelgroep: Inspecteurs, analisten, kwaliteitsfunctionarissen en leidinggevenden in de asbestsector
Open de pagina van dit evenement

2017

16

MEI

Capillaire gaschromatografie

Opleiding Werkt u met gaschromatografie en wilt u echt alle ins & outs weten van deze techniek? Schrijf u dan in voor deze driedaagse cursus. Na het volgen van deze cursus kent u alle specifieke begrippen en gaschromatografische condities. Bovendien bent u dan in staat om allerhande GC-methodes zelfstandig op te starten, uit te voeren en de verkregen resultaten professioneel te beoordelen.
Open de pagina van dit evenement

2017

17

MEI

Interne audits

Cursus Deze cursus reikt de kennis aan voor het voorbereiden op, uitvoeren van, rapporteren over en evalueren van audits en het toepassen van audittechnieken in laboratoria en inspectie-instellingen. Doelgroep: Kwaliteitsfunctionarissen, laboratoriummanagers, (hoofd)analisten, (aankomende) interne auditoren
Open de pagina van dit evenement

2017

18

MEI

Lichtmicroscopie

Cursus Waarom de cursus Lichtmicroscopie Velen werken al jaren met een lichtmicroscoop en hebben van derden de techniek geleerd of deze zichzelf eigen gemaakt. Bent u benieuwd of u de microscoop nog goed gebruikt en bent u op zoek naar bruikbare tips voor verbetering van onderhoud en gebruik van uw lichtmicroscoop? In deze cursus wordt nog eens stilgestaan bij het hoe en waarom je een lichtmicroscoop gebruikt. Avans+ organiseert deze cursus in samenwerking met TDKK. Voor wie is de cursus Lichtmicroscopie bedoeld U werkt of gaat binnenkort werken met een lichtmicroscoop en wilt meer weten van de werking van het apparaat in zowel theorie als praktijk. Het programma Tijdens deze cursus, maakt u kennis met een groot aantal technieken en systemen welke in vrijwel elke microscoop aanwezig zijn. Voor zover mogelijk laten we dat in de praktijk zien en voelen. U wordt een kijkje gegund op de lichtwegen, de prisma’s, op verschillende verlichtingssystemen enz. Het Köhleren
Open de pagina van dit evenement

2017

22

MEI

Troubleshooting HPLC

Cursus Storingen, die in het dagelijks gebruik van uw HPLC analysemethoden kunnen optreden, vormen de kern van deze cursus. We bespreken methoden en de bijbehorende oplossingen, waarmee u storingen en afwijkende meetresultaten herkent, verhelpt en voorkomt. Waarom de cursus Troubleshooting HPLC Wanneer u binnen uw werk verantwoordelijk bent voor één of meerdere HPLC systemen is het belangrijk deze zo adequaat mogelijk in te kunnen grijpen wanneer zich storingen of calamiteiten voordoen. Hoe u dat het beste kunt doen leert u in deze cursus. Aan de hand van herkenningsmethoden en de bijbehorende oplossingen gaat u storingen effectief te lijf. Door afwijkende meetresultaten snel te leren herkennen, kunt u ze effectiever verhelpen, en zelfs beter te voorkomen. Voor wie is de cursus Troubleshooting HPLC bedoeld U bent een laboratoriummedewerker op minimaal HBO of MBO+ niveau en heeft of krijgt het beheer over HPLC apparatuur. U wilt veel voorkomende problemen snel herkennen
Open de pagina van dit evenement

2017

23

MEI

Statische headspace techniek

Opleiding Deze 2-daagse cursus geeft een goed overzicht van de mogelijkheden en de toepassing van statische headspace. Het accent van deze cursus zal liggen bij de methodeontwikkeling, parameterinstelling, kwantificering, de probleemherkenning en probleemoplossing van de statische headspace techniek. De cursus is sterk gericht op de praktijk, aangevuld met ondersteunende theorie.
Open de pagina van dit evenement

2017

23

MEI

+ more

IC, LC en Chromeleon

Workshop Meet de Specialists - Scherp je IC / LC kennis en vaardigheden aan We zetten graag onze deuren open om onze IC / LC kennis en ervaring met jullie te delen tijdens unieke dagen met gratis workshops en applicatie support in ons expertisecentrum in Breda. 9:30 uur – Ontvangst met koffie en thee 10:00 uur – Tips & Tricks: Ionchromatografie of HPLC (u kunt zelf kiezen) Doe ervaring op met de apparatuur, bespreek uw applicaties en daag de applicatie specialisten uit over alle aspecten van IC/LC. 13:30 uur – Chromeleon 7 Ontwikkel door middel van workshops je Thermo Scientific Dionex Chromeleon 7 Chromatography Data System (CDS) vaardigheden om het maximale uit uw CDS te kunnen halen. Schrijf u nu alvast in en geef aan welke sessies u wilt bijwonen of laat ons weten welke topics u graag behandeld zou willen zien. Indien gewenst kunt u zich voor meerdere data inschrijven aangezien de topics divers zullen zijn. De groepen zullen klein worden gehouden en lunch
Open de pagina van dit evenement

2017

30

MEI

(U)HPLC voor gevorderden (niveau 3)

Cursus Wilt u zich verder verdiepen in (snelle) HPLC? Dan is het volgen van deze cursus aan te raden. U komt meer te weten over HILIC kolommen en (zeer) snelle HPLC analyses, selectieve detectoren en temperatuureffecten. Nieuwe stationaire fasen, waaronder Core-Shell materialen, worden ook uitvoerig behandeld. Waarom de vervolgcursus (U)HPLC voor gevorderden (niveau 3) Wilt u zich verder verdiepen in (snelle) HPLC? Dan is het bijwonen van deze cursus daarvoor een uitstekende gelegenheid. U komt meer te weten over HILIC kolommen en (zeer) snelle HPLC analyses, selectieve detectoren en temperatuureffecten. Nieuwe stationaire fasen, waaronder Core-Shell materialen, worden ook uitvoerig behandeld. Voor wie is de vervolgcursus (U)HPLC voor gevorderden (niveau 3) bedoeld U heeft ruime ervaring met HPLC en u wilt zich verdiepen in nieuwe RPLC kolommen, HILIC, snelle (U)HPLC en selectieve detectie in de HPLC. Het programma Het programma van de opleiding (U)HPLC voor gevorderden
Open de pagina van dit evenement

2017

30

MEI

TraceFinder software

Opleiding Tracefinder is een softwarepakket voor kwantificering van MS data voor zowel single als triple quad. Tijdens deze tweedaagse cursus leert de cursist werken met een aantal krachtige onderdelen van dit softwarepakket. Hiermee wordt de productiviteit van de dataverweking verhoogd en methdodeontwikkeling versneld.
Open de pagina van dit evenement

2017

01

JUN

GMP/GLP voor laboratoria

Cursus Waarom de cursus GMP/GLP voor laboratoria Veel laboratoria werken in een gereguleerde omgeving en komen in aanraking met GMP-regelgeving (Good Manufacturing Practice) en GLP-regelgeving (Good Laboratory Practice). In de cursus GMP/GLP voor laboratoria leert u het hoe en waarom van het werken onder GMP- en GLP-regelgeving (tezamen ook wel GXP genoemd). De verschillen tussen GMP en GLP worden toegelicht. Aan de hand van oefeningen wordt u wegwijs gemaakt hoe deze regelgeving in de praktijk wordt uitgevoerd en toegepast. Voor wie is de cursus GMP/GLP voor laboratoria bedoeld U bent een laboratoriummedewerker, analist of hoofdanalist met een mbo- of bachelorachtergrond.U werkt in een gereguleerde omgeving, of gaat binnenkort werken in een kwaliteitslaboratorium dat te maken heeft met GXP. Het programma Tijdens de cursus GMP/GLP voor laboratoria maakt u kennis met de volgende onderwerpen: GXP-wetgeving en -richtlijnen + Waarom en waar hebben we ze nodig?
Open de pagina van dit evenement

2017

01

JUN

Pragmatisch omgaan met NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005

Cursus Iedere medewerker van een laboratorium — van laboratoriumdirecteur tot analist — heeft te maken met kwaliteitseisen. ISO/ IEC 17025 is de meest gehanteerde norm voor het aantonen van de competentie van test- en kalibratielaboratoria. Het lezen en begrijpen van de norm is niet eenvoudig. Vaak verslikken laboratoria zich in de omschrijvingen en tuigen een onwerkzaam bureaucratisch bouwwerk op dat veel tijd kost om te onderhouden en veel irritatie oplevert bij analisten. De eisen van de ISO/IEC 17025 worden geleerd aan de hand van concrete voorbeelden, inspirerende opdrachten en workshops. Dit doen we uitgaande van het primaire laboratoriumproces, dat voor iedereen direct herkenbaar is. Steekwoorden daarbij zijn “gezond boerenverstand”, “pragmatisch” en “efficiënt”. De doelstelling daarbij is dat het laboratorium bij voortduring valide resultaten rapporteert. Een actieve inbreng wordt zeer op prijs gesteld. Tijdens de inleiding kunt u uw specifieke vragen inbrengen, die
Open de pagina van dit evenement

2017

06

JUN

Agilent GC-MSD Basic Operation, Troubleshooting,Maintenance

Cursus Waarom de training Agilent GC-MSD “Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance” Tijdens de training Agilent GC-MSD ’’Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance’’ leert u de Agilent MassaSelectieve Detector efficiënt gebruiken. De bediening van het systeem, het aansluiten van de kolom en de principes van de werking van de massaspectrometer worden uitgebreid uitgelegd. Bovendien worden basisonderhoud en –troubleshooting behandeld. Voor wie is de training Agilent GC-MSD “Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance” bedoeld U werkt sinds kort met een Agilent GC-MSD systeem. U wilt weten hoe u het toestel het beste kunt bedienen welk onderhoud u zelf kunt uitvoeren en hoe u storingen kunt lokaliseren en oplossen. Het programma van de training Agilent GC-MSD ’’Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance’’ omvat de volgende onderdelen: + ionisatie + ionisatiebron + quadrupool massafilter + electron multiplier Methodiek Mondelinge kennisoverdracht
Open de pagina van dit evenement

2017

07

JUN

Alternatief draaggas voor helium

Opleiding Wilt u overstappen naar waterstof of stikstof als draaggas? Dat kan, volledig gecontroleerd, binnen één dag. In deze cursus gaat u dat zelf ook doen. Sterker nog. Na een theoretische sessie bouwt u een GC systeem in een dagdeel om naar waterstof én stikstof! Een ander draaggas verhoogt het scheidend vermogen, de analyses zijn sneller en het is goedkoper. Zelfs met stikstof zijn de resultaten beter dan u misschien in eerste instantie zou verwachten.
Open de pagina van dit evenement

2017

08

JUN

Validatie van software in het laboratorium

Cursus Waarom de cursus Validatie van software in het laboratorium Naast de validatie van instrumenten komt er steeds meer aandacht voor de validatie van de op laboratoria gebruikte computersystemen en software. Deze lopen uiteen van LIMS Systemen en Excel datasheets tot de besturings- en dataverwerkingssoftware in analytische apparatuur. Vaak is onduidelijk bij wie de verantwoordelijkheid voor de validatie van computersystemen ligt. Laat staan hoe deze validatie het beste tot stand kan komen. De cursus Validatie van software in het laboratorium, die werd ontwikkeld in samenwerking met GMP-TopConsult, brengt daarin klaarheid. Voor wie is de cursus Validatie van software in het laboratorium bedoeld U bent laboratoriummedewerker op minimaal hbo-niveau en verantwoordelijk voor de laboratoriumsystemen. Ook de validatie van de gebruikte software en digitale systemen valt onder uw verantwoordelijkheid. U wilt graag weten wat de laatste ontwikkelingen zijn op dit gebied. Zo
Open de pagina van dit evenement

2017

08

JUN

+ more

Chromeleon advanced

Opleiding Het werken met Chromeleon gaat u gemakkelijk af omdat u de Interscience Chromeleon basiscursus al gevolgd hebt. Routinematig past u verschillende methodes toe. En dan is er opeens de vraag om nieuwe methodes te gaan ontwikkelen. Hoe doet u dat efficiënt en effectief? Simpelweg door het volgen van deze 1-daagse Chromeleon Advanced cursus.
Open de pagina van dit evenement

2017

13

JUN

9e Internationale Gas Analysis Symposium & Exhibition

Symposium GAS Analysis is een internationaal evenement op het gebied van analyse van gassen, waar de laatste ontwikkelingen en toepassingsmogelijkheden op het gebied van laboratoriumtechnologie, procesanalyse, metrologie en sensortechnologie worden gepresenteerd. De 9e editie van GAS Analysis vindt plaats van 13 tot en met 15 juni 2017 in het World Trade Center Rotterdam. Experts worden uitgenodigd om hun onderzoeksresultaten met vakgenoten te delen door een lezing of posterpresentatie; zij kunnen hiervoor een samenvatting insturen. Tijdens GAS Analysis 2017 komen experts van onder meer wereldwijd bekende bedrijven, de academische wereld en metrologische instituten samen. Voorgaande edities van GAS Analysis verwelkomden honderden experts uit meer dan 30 landen verspreid over alle continenten. Zij werden in de gelegenheid gebracht om peers, beleidsmakers, technisch personeel, analisten, fabrikanten en eindgebruikers te ontmoeten. Tijdens GAS Analysis 2017 worden grensverleggende
Open de pagina van dit evenement

2017

13

JUN

+ more

Massaspectrometrie voor chromatografisten

Opleiding Wat een mogelijkheden! Dat is wat onze specialisten vaak horen van analisten die werkzaam zijn met massaspectrometrie. Deze Interscience cursus helpt u om de GC-MS theorie te begrijpen en direct door middel van een interactief trainingsprogramma in de praktijk toe te passen. Uw voordeel: na deze cursus kent u precies alle mogelijkheden voor uw specifieke situatie en bent u in staat om deze zelfstandig uit te voeren.
Open de pagina van dit evenement

2017

15

JUN

Gasveiligheid in het laboratorium

Cursus Bent u zuinig op uw medewerkers? Wilt u het risico op incidenten in het laboratorium minimaliseren (gasexplosies, vliegende cilinders, verstikking of bevriezingsverschijnselen)? Door het werken met gassen wordt u geconfronteerd met unieke veiligheidsuitdagingen. Tijdens de cursus Gas Veiligheid leert u om veilig te werken met gassen en goed om te gaan met gascilinders. U maakt kennis met alle gevaren die kunnen ontstaan tijdens het werken met gassen. Maar belangrijker nog, door de theorie en praktijk training leert u de gevaren te herkennen en te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat medewerkers bewust worden en blijven van de risico’s en draagt bij aan een veiligere werkomgeving en verhoogd veiligheidsbewustzijn. Voor wie is de praktijkgerichte cursus Gas Veiligheid bedoeld Deze cursus is van toepassing voor iedereen die in een laboratorium of onderzoek omgeving omgaat met gassen en/of gas cilinders. Door het praktische karakter van de cursus is deze geschikt voor iedere
Open de pagina van dit evenement

2017

20

JUN

TSQ 8000 massaspectrometer in de dagelijkse praktijk

Opleiding Het programma van deze 2-daagse cursus geeft een compleet overzicht van de mogelijkheden, de bediening, werking en analytische achtergronden van het TSQ8000 systeem. Een correcte tuning, juiste acquisities en eerstelijns onderhoud zijn belangrijke onderdelen in deze cursus. Aan het eind van de cursus wordt de deelnemer in staat geacht zelfstandig het systeem in te regelen en te gebruiken.
Open de pagina van dit evenement

2017

22

JUN

Chrom-Card software

Opleiding Deze 1-daagse cursus geeft een compleet overzicht van de mogelijkheden, de toepassing en de bediening van het dataverwerkingssysteem. Door gebruik te maken van de ervaring van specialisten op dit gebied, wordt het onderscheiden van belangrijke en minder belangrijke parameters evenals hun praktisch bruikbaar werkgebied sterk verduidelijkt.
Open de pagina van dit evenement

2017

23

JUN

Ontwikkelen en valideren van immunoassays

Cursus Waarom de cursus Ontwikkelen en valideren van immunoassays Bij het opzetten van immunoassays moet tegenwoordig aan veel eisen worden voldaan. Om een kwalitatief goed product op de markt te brengen heeft u kwalitatief goede analyses nodig. Bovendien is toestemming van de FDA (voor de markt in de US) of de EMA (voor de markt in Europa) nodig en wilt u daarom kunnen aantonen dat uw analyses aan hun kwaliteitseisen voldoen. Dit is de eerste cursus in Nederland, waarin u op een overzichtelijke manier kunt leren: + Hoe het opzetten van een immunoassay in zijn werk gaat + Wat assayvalidatie is en wanneer assayvalidatie nodig is + Wat een bioanalytische assayvalidatie inhoudt + Wanneer een assayvalidatie geslaagd is + Hoe een gevalideerde assay deze status behoudt Voor wie is de cursus Ontwikkelen en valideren van immunoassays bedoeld U werkt in Research & Development of in de Quality Control van uw bedrijf en u bent verantwoordelijk voor het opzetten van immunoassay,
Open de pagina van dit evenement

2017

27

JUN

+ more

Chromeleon basisvaardigheden en MS

Opleiding In deze cursus leert u praktijkgericht werken met Chromeleon software, ook als u een MS heeft. Wij loodsen u op een logische volgorde en op efficiënte wijze door het hele pakket. Hierbij bent u vooral zelf aan het werk. U koppelt instrumenten, u maakt analysemethoden, u optimaliseert piektoewijzingen met bijbehorende integraties en kalibratiecurves en u eindigt met een kant-en-klare rapportage. Onmisbaar voor wie dagelijks met Chromeleon werkt.
Open de pagina van dit evenement

2017

04

SEP

+ more

Methodevalidatie – structuur en opzet onder ISO/GMP/GLP

Cursus Moderne kwaliteitsmanagementsystemen voor kwaliteitscontrole-laboratoria (zoals bijvoorbeeld: ISO17025, ISO 15189 en GLP/GMP) vereisen dat gewerkt wordt met gevalideerde analyse- en testmethodes. De kwaliteitsnormen beschrijven echter niet hoe analyse- en testmethodes gevalideerd kunnen worden. In deze cursus leert u validaties opzetten volgens de ICH richtlijn. Na afloop heeft u een helder beeld van de validatie van analyse- en test methodes en kunt u een validatieplan opstellen en uitvoeren voor de methodes in het eigen laboratorium. Optioneel kunt u de extra dag volgen specifiek over HPLC methoden. Deze cursus hangt nauw samen met de cursus Praktische statistiek met Excel 2: voor methodevalidatie, maar kan ook los worden gevolgd. Waarom de cursus Methodevalidatie – structuur en opzet onder ISO/GMP/GLP Wat komt er allemaal bij kijken om een methode te valideren? Dat is het onderwerp van deze cursus. In deze cursus leert u validaties opzetten voor ISO 17025, ISO
Open de pagina van dit evenement

2017

05

SEP

+ more

Interpretatie van massaspectra

Opleiding U laat uw onbekende GC/MS spectra identificeren met de NIST bibliotheek. Vraagt u zich wel eens af of u kunt vertrouwen op de resultaten hiervan? Hoe zeker bent u van het resultaat? In deze cursus gaat u handmatig onbekende spectra identificeren aan de hand van diverse regels. Met de opgedane kennis zult u anders naar spectra kijken en vergroot het de identificatieresultaten van uw applicatie.
Open de pagina van dit evenement

2017

07

SEP

Basischemie voor labmedewerkers en proces operators

Opleiding De meeste medewerkers op laboratoria hebben minimaal een mbo- of hbo-opleiding chemie of biomedisch achter de rug. Er zijn echter situaties dat laboratoriumwerk wordt uitgevoerd door werknemers die daar geen specifieke opleiding voor hebben gevolgd. In deze opleiding leert u de chemische aspecten, die nodig zijn om meer inzicht te krijgen in wat zich tijdens analyses en processen afspeelt. Waarom de opleiding Basischemie voor laboratoriummedewerkers en proces operators De meeste medewerkers op laboratoria hebben minimaal een mbo- of hbo-opleiding chemie of biomedisch achter de rug. Er zijn echter situaties dat laboratoriumwerk wordt uitgevoerd door werknemers die daar geen specifieke opleiding voor hebben gevolgd. Vaak betreft het relatief eenvoudig werk, waarbij geen diepgaande kennis van de scheikunde nodig is. Soms is het echter wel wenselijk iets meer inzicht te hebben in wat zich tijdens analyses en processen afspeelt. Voor wie is de opleiding Basischemie
Open de pagina van dit evenement

2017

07

SEP

+ more

Validatie van software in het laboratorium

Cursus Waarom de cursus Validatie van software in het laboratorium Naast de validatie van instrumenten komt er steeds meer aandacht voor de validatie van de op laboratoria gebruikte computersystemen en software. Deze lopen uiteen van LIMS Systemen en Excel datasheets tot de besturings- en dataverwerkingssoftware in analytische apparatuur. Vaak is onduidelijk bij wie de verantwoordelijkheid voor de validatie van computersystemen ligt. Laat staan hoe deze validatie het beste tot stand kan komen. De cursus Validatie van software in het laboratorium, die werd ontwikkeld in samenwerking met GMP-TopConsult, brengt daarin klaarheid. Voor wie is de cursus Validatie van software in het laboratorium bedoeld U bent laboratoriummedewerker op minimaal hbo-niveau en verantwoordelijk voor de laboratoriumsystemen. Ook de validatie van de gebruikte software en digitale systemen valt onder uw verantwoordelijkheid. U wilt graag weten wat de laatste ontwikkelingen zijn op dit gebied. Zo
Open de pagina van dit evenement

2017

07

SEP

PTV analyses

Opleiding De PTV is een veelzijdige injectietechniek. In deze cursus leert u de vele facetten van deze injector te ontdekken. Niet alleen met klein-volume injecties maar ook met injecties groter dan 10 µl optimaliseren we injectiemethode. We bekijken de invloeden van vele injectieparameters (wat wel en wat juist niet te doen) om uw injectiemethode tot een robuust onderdeel te maken van uw gehele analysemethode. Onmisbaar voor wie dagelijks met deze injector werkt.
Open de pagina van dit evenement

2017

11

SEP

ICP-MS spectrometrie

Cursus Principes, interpretatie, instrumentatie en practicum vormen de basis van deze cursus ICP-MS. ICP-MS is een relatief nieuwe, complexe techniek voor elementanalyse op (zeer) lage concentratieniveaus. We besteden aandacht aan de theorie, maar u leert ook analyses uitvoeren en resultaten beoordelen. Aandacht voor optimalisatie, diverse applicaties en mogelijke storingen maakt deze cursus compleet. De cursus wordt gegeven aan de Universiteit Gent. De docenten zijn prof. dr. Frank Vanhaecke en dr. Lieve Balcaen. Waarom de cursus ICP-MS spectrometrie Principes, interpretatie, instrumentatie en practicum vormen de basis van deze cursus ICP-MS. ICP-MS is een relatief nieuwe, complexe techniek voor elementanalyse op (zeer) lage concentratieniveaus. We besteden aandacht aan de theorie, maar u leert ook analyses uitvoeren en resultaten beoordelen. Aandacht voor optimalisatie, diverse applicaties en mogelijke storingen maakt de cursus ICP-MS spectrometrie compleet. De cursus
Open de pagina van dit evenement

2017

11

SEP

Pragmatisch omgaan met ISO 15189, medische laboratoria

Cursus Pragmatisch omgaan met ISO 15189:2012 Medische Laboratoria In november 2012 is ISO 15189:2012 (Medical laboratories – Requirements for quality and competence) gepubliceerd, als opvolger van de 2007 versie. Omdat de Europese Commissie heeft bepaald dat nationale accreditatie instellingen - zoals de Raad voor Accreditatie (RvA) in Nederland - alleen mogen accrediteren tegen geharmoniseerde normen zullen in de periode 2015-2019 ongeveer 250 medische laboratoria de transitie moeten maken van de CCKL Praktijkrichtlijn naar ISO 15189:2012. Na 2019 wordt de CCKL Praktijkrichtlijn definitief ingetrokken. Inmiddels is het transitie project in volle gang. Regelmatig blijkt dat medische laboratoria onderschatten wat er nodig is om de transitie van de CCKL Praktijkrichtlijn naar ISO 15189:2012 met succes te kunnen realiseren. Het implementeren van, dan wel het overstappen naar de ISO 15189:2012, betekent in beide gevallen dat er grondig kennis moet worden genomen van de eisen
Open de pagina van dit evenement

2017

11

SEP

+ more

Inleiding in de HPLC (Niveau 1)

Cursus De cursus Inleiding in de HPLC (niveau 1) leert u de basisprincipes van de HPLC toepassen in de praktijk. De opbouw van instrumenten en soorten kolommen voor HPLC kent voor u geen geheimen meer, onder andere door het uitvoeren van experimenten op verschillende HPLC’s. Waarom de cursus Inleiding in de HPLC (niveau 1) Als u weinig ervaring heeft met HPLC, maar u werkt er wel dagelijks mee (of gaat ermee werken) dan biedt deze cursus u veel houvast. U leert de basisprincipes van de HPLC, de opbouw van instrumenten en soorten kolommen voor HPLC. Dit doet u niet alleen in theorie, maar u gaat ook practicum uitvoeren op verschillende merken HPLC apparatuur. Na afloop van deze cursus kunt u beter communiceren met collega’s en klanten over de belangrijkste aspecten van HPLC. Voor wie is de cursus Inleiding in de HPLC (niveau 1) bedoeld U bent een laboratoriummedewerker op (K)MLO of HBO niveau, die nog maar kort werkt met HPLC. U wilt graag uw inzicht en praktische
Open de pagina van dit evenement

2017

12

SEP

+ more

Praktische statistiek voor het laboratorium (incl. Excel)

Cursus De cursus biedt een goede basis voor de statistische kennis, die nodig is voor het uitvoeren van validaties, het bepalen van meetonzekerheden en het borgen van het analytische proces en de daaruit voortkomende resultaten. Basisbegrippen uit de statistiek worden besproken en uitgebreid gebruikt in oefenopgaven. Complexere statistische technieken komen ook aan de orde, waaronder regressie- en variantieanalyse. U wordt geleerd welke statistische technieken m.b.v. Excel eenvoudig en doeltreffend doorgerekend kunnen worden, zodat u zich op de toepassing kunt blijven richten. Doelgroep: (Senior-)analisten, kwaliteitscoördinatoren, afdelingshoofden
Open de pagina van dit evenement

2017

12

SEP

Massaspectrometrie voor gevorderden

Opleiding U bent vertrouwd met GC/MS en u wilt weten wat er nóg meer kan. In deze cursus gaan we verder de diepte in en staan we o.a. stil bij chemische ionisatie en diverse MS/MS technieken. Een belangrijk onderdeel is probleemherkenning en het oplossen daarvan van een modern GC/MS systeem. Het maakt daarbij niet uit welk merk GC/MS systeem u heeft.
Open de pagina van dit evenement

2017

14

SEP

+ more

Praktische statistiek met Excel 1: kwaliteitscontrole

Cursus Praktische statistiek met Excel 1: voor kwaliteitscontrole In deze cursus leert u alles wat u nodig hebt om uw meetgegevens op de juiste manier te verwerken en rapporteren. Met behulp van de statistische functies in Excel kunt u op efficiënte wijze de onzekerheid in meetresultaten berekenen en vergelijken met andere metingen of methoden. U leert dat vooral toe te passen op kwaliteitscontrole, met name de opzet en het gebruik van controlekaarten en het interpreteren van kwaliteitsindicatoren. Waarom de cursus Een goede statistische verwerking van meetgegevens wordt steeds belangrijker op laboratoria. Niet alleen omdat nieuwe analysemethoden steeds meer meetgegevens genereren, maar ook door de strenger wordende kwaliteitseisen van klanten en de groeiende aandacht voor validatie van analyseapparatuur. Op basis van onze jarenlange ervaring biedt Avans+ alle voor laboratoria benodigde statistiek aan in twee zeer praktijkgerichte cursussen, die samen een sterk geheel
Open de pagina van dit evenement

2017

14

SEP

+ more

Chromeleon advanced

Opleiding Het werken met Chromeleon gaat u gemakkelijk af omdat u de Interscience Chromeleon basiscursus al gevolgd hebt. Routinematig past u verschillende methodes toe. En dan is er opeens de vraag om nieuwe methodes te gaan ontwikkelen. Hoe doet u dat efficiënt en effectief? Simpelweg door het volgen van deze 1-daagse Chromeleon Advanced cursus.
Open de pagina van dit evenement

2017

18

SEP

+ more

Vloeistofchromatografie - massaspectrometrie (LC-MS)

Cursus Met deze cursus geven we u een uitstekende basis om met LC-MS, een zeer krachtige analysemethode, aan de slag te gaan. U raakt vertrouwd met vrijwel alle facetten, technieken, hardware configuraties en aandachtspunten bij moderne LC-MS. Deze zeer informatieve introductiecursus LC-MS wordt gegeven door onze gastdocent prof. dr. Wilfried M.A. Niessen (hyphen MassSpec, Leiden) en Ir. Nico Vonk (Avans+). Waarom de cursus Vloeistofchromatografie - massaspectrometrie (LC-MS) LC-MS is een zeer krachtige analysemethode. Met deze cursus geven we u een uitstekende basis om met deze methode aan de slag te gaan. U raakt vertrouwd met vrijwel alle aspecten, technieken, hardwareconfiguraties en aandachtspunten bij moderne vloeistofchromatografie, gekoppeld aan massaspectrometrie (LC-MS). Voor wie is de cursus Vloeistofchromatografie - massaspectrometrie (LC-MS) bedoeld De cursus Vloeistofchromatografie - massaspectrometrie (LC-MS) is geschikt voor (hoofd)analisten, medewerkers
Open de pagina van dit evenement

2017

19

SEP

+ more

De ISQ massaspectrometer in de dagelijkse praktijk

Opleiding Wilt u in korte tijd alles van de ISQ weten? Dan is deze cursus interessant voor u. U krijgt een efficiënte theoretische sessie waarna u spelenderwijs leert hoe u methodes kunt opbouwen, toepassen en de resultaten daarvan op een juiste manier te interpreteren. Ook het tunen van het systeem en eerstelijns onderhoud waaronder het reinigen van de bron komen ruimschoots aan bod. Een goede investering om uw systeem dagelijks in optimale conditie te houden.
Open de pagina van dit evenement

2017

21

SEP

Algemene introductie in Good Manufacturing Practice (GMP)

Cursus Deze cursus laat u op een laagdrempelige en snelle manier zien wat het werken onder GMP-regelgeving (Good Manufacturing Practice) inhoudt. Na afloop heeft u praktische handvaten om er in uw eigen werkomgeving mee aan de slag te gaan. Waarom de cursus Algemene introductie in Good Manufacturing Practice (GMP) Veel bedrijven hebben te maken met klanten die moeten voldoen aan de GMP-regelgeving (Good Manufacturing Practice). Deze cursus laat op een laagdrempelige en snelle manier zien wat het werken onder GMP inhoudt. Voor wie is de cursus Algemene introductie in Good Manufacturing Practice (GMP) bedoeld U werkt bij een bedrijf dat te maken heeft of krijgt met GMP. U bent direct of indirect betrokken bij productie, magazijn of laboratorium-werkzaamheden. U heeft weinig of geen ervaring in GMP en hebt de behoefte uw kennis daarover te vergroten om beter met collega’s en klanten te kunnen communiceren. Programma Het programma ziet er als volgt uit; + Introductie
Open de pagina van dit evenement

2017

25

SEP

Algemene Chemie

Opleiding Mist u in uw dagelijkse praktijk chemische achtergronden,omdat ze bijvoorbeeld in de loop der jaren zijn weggezakt en heeft u ze voor het begrip van uw werk wel nodig? Deze opleiding brengt u stapsgewijs weer alle facetten van de chemie bij, die medewerkers op hboniveau nodig hebben voor hun functioneren. De cursus bestaat uit 10 contactdagen verdeeld over 9 maanden, zodat u alle gelegenheid krijgt voor zelfstudie en toepassingen in uw eigen praktijk. Waarom de opleiding Algemene chemie? Voor uw werk is kennis van chemie essentieel. Een klant benadert u met een vraag over de chemische eigenschappen van een product of een collega confronteert u met een probleem bij een chemische analyse. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over zuur-base-eigenschappen, het redoxkarakter of over UV gevoeligheid. Maar het kan net zo goed gaan over de (water)oplosbaarheid, de vluchtigheid van een product of de stabiliteit. Om goed mee te kunnen denken over oplossingen voor dit soort problemen,
Open de pagina van dit evenement

2017

25

SEP

+ more

Inleiding in de capillaire gaschromatografie GC (niveau 1)

Cursus Waarom de cursus Inleiding in de capillaire gaschromatografie GC (niveau 1) Tijdens de cursus Inleiding in de capillaire gaschromatografie (niveau 1) maakt u kennis met de basisprincipes van capillaire GC, de opbouw van instrumenten, injectie en detectie en met de toepassingen van de vele soorten kolommen voor capillaire GC. U leert dit niet alleen in theorie, maar u gaat ook practicum uitvoeren op verschillende merken GC’s. Voor wie is cursus Inleiding in de capillaire gaschromatografie GC (niveau 1) bedoeld U werkt sinds kort met capillaire GC en hebt weinig of geen ervaring. U wilt beter begrip krijgen van de scheidingsprincipes en soorten kolommen voor GC analyses. Ook injectietechnieken en detectoren zijn van belang. Het programma van de cursus Inleiding in de capillaire gaschromatografie GC (niveau 1) omvat de volgende onderdelen: + chromatografie + instrumentatie voor GC + kwalitatieve en kwantitatieve analyse + kolommen voor GC + operationele
Open de pagina van dit evenement

2017

25

SEP

+ more

Chromeleon basisvaardigheden en MS

Opleiding In deze cursus leert u praktijkgericht werken met Chromeleon software, ook als u een MS heeft. Wij loodsen u op een logische volgorde en op efficiënte wijze door het hele pakket. Hierbij bent u vooral zelf aan het werk. U koppelt instrumenten, u maakt analysemethoden, u optimaliseert piektoewijzingen met bijbehorende integraties en kalibratiecurves en u eindigt met een kant-en-klare rapportage. Onmisbaar voor wie dagelijks met Chromeleon werkt.
Open de pagina van dit evenement

2017

25

SEP

+ more

ISO 17025:2005 praktisch interpreteren

Cursus In de cursus wordt een overzicht gegeven van de normelementen, wordt ingegaan op de samenhang tussen de verschillende criteria en wordt de cursist inzicht gegeven op welke wijzen aan criteria kan worden voldaan. De samenhang met andere normen op kwaliteitsgebied zoals bijvoorbeeld ISO 15189 (medische laboratoria), ISO 17020 (inspectie-instellingen) en ISO 9001 wordt verduidelijkt. Interpretaties van normteksten komen uitgebreid aan de orde. Doelgroep: Kwaliteitscoördinatoren, laboratoriummanagers, (hoofd)analisten, (aankomende) interne auditoren
Open de pagina van dit evenement

2017

27

SEP

Risico inventarisatie & evaluatie voor het lab

Cursus Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is hét vertrekpunt voor het inventariseren en optimaliseren van de arbeidsomstandigheden.Deze cursus biedt u een handleiding hoe een RI&E kan worden uitgevoerd. Tevens biedt het een stappenplan en instrument voor het uitvoeren van een gerichte laboratorium RI&E. Tijdens de cursus leert u hoe u een RI&E voor uw eigen lab uitvoert en actueel houdt. Naast de theorie is de cursus praktisch en concreet en wordt er gewerkt met een nieuw ontwikkeld RI&E tool. De gastdocenten zijn Wim van Alphen en Corné Bulkmans van Muopo Inventive consultancy. Waarom de cursus RI&E voor het laboratorium Naast de wettelijke verplichting is het een waardevol instrument om de verbeterpunten in kaart te brengen. Daarvoor zijn er diverse RI&E instrument ontwikkeld voor verschillende branches, maar tot op heden is er geen specifiek instrument voor laboratoria. Deze cursus biedt u een handleiding voor hoe een RI&E kan worden uitgevoerd. Ook voorziet de
Open de pagina van dit evenement

2017

28

SEP

Basisvaardigheden voor laboratoriummedewerkers (niveau 4)

Opleiding Met deze opleiding leert u gedurende 9 lessen in theorie en praktijk de basiskennis en vaardigheden, die noodzakelijk zijn om goed te kunnen functioneren op een laboratorium, zoals veiligheid, verdunningsreeksen, wegen, gebruik glaswerk, enz. Waarom de opleiding Basisvaardigheden voor laboranten Mensen die geen laboratoriumopleiding hebben genoten hebben vaak moeite met de basisvaardigheden in het laboratorium. Hiervoor heeft Avans+ in samenwerking met het Radius College een opleiding opgezet. Voor wie is de opleiding Basisvaardigheden voor laboranten bedoeld De opleiding Basisvaardigheden voor laboranten is bedoeld voor mensen die geen laboratoriumopleiding hebben genoten maar toch in een laboratorium werken. De cursist heeft behoefte aan een stukje basiskennis over het werken in een laboratorium. Het Programma Tijdens de opleiding Basisvaardigheden komen de volgende onderwerpen aan de orde: + Practicumregels + Veiligheid + Gebruik
Open de pagina van dit evenement

2017

28

SEP

+ more

Kwaliteitsfunctionaris laboratoria

Opleiding Een kwaliteitssysteem opzetten is één, maar hoe krijgt u uw collega’s er in mee? Hoe houdt u het in stand? Dit is de eerste opleiding in Nederland voor laboratoria die leert hoe u een dergelijk systeem opzet, implementeert en voortdurend verbetert. Er is veel aandacht voor cultuuraspecten, communicatie en omgaan met weerstand. Via opdrachten past u uw nieuwe inzichten direct toe binnen uw eigen praktijk. Daarbij krijgt u feedback van de docenten. Waarom de cursus Kwaliteitsfunctionaris laboratoria De opleiding Kwaliteitsfunctionaris laboratoria gaat in op de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende normen en regels op het gebied van kwaliteit (zoals ISO 9001, ISO 17025, ISO 15189 en GLP/GMP), milieu (ISO 14001) en Arbo (ISO 18001). Dit laat zien waar het bij een kwaliteitssysteem werkelijk om gaat. U richt zich vervolgens op het beheersen van de bedrijfsprocessen en de risico’s binnen het laboratorium. Belangrijker nog dan het vakinhoudelijke, is de
Open de pagina van dit evenement

2017

02

OKT

ISO 15189:2012 praktisch interpreteren

Cursus In deze cursus worden de criteria van de NEN-EN-ISO 15189: 2012 norm verduidelijkt en geïnterpreteerd. De cursus wordt gegeven door docenten met zowel brede laboratorium ervaring als ook ruime expertise als auditor / teamleider voor CCKL en/of RvA. De praktische invulling van normcriteria staat centraal. Zolang de CCKL Praktijkrichtlijn nog van kracht is wordt ook aandacht aan deze norm geschonken. De verschillen tussen de CCKL praktijkrichtlijn en ISO 15189 worden overzichtelijk toegelicht. De cursus is een must voor de betrokken stafleden van medische laboratoria die zich voorbereiden op accreditatie conform ISO 15189 en of internationale erkenning nastreven. Te verwachten is dat binnen een termijn van 2 jaren de norm ISO 15189 verplicht zal worden gesteld voor medische laboratoria door verzekeraars en/of overheid. Doelgroep: Kwaliteitscoördinatoren, laboratoriummanagers, medische laboratoriumspecialisten, (hoofd)analisten
Open de pagina van dit evenement

2017

02

OKT

Capilliare GC in de praktijk (niveau 2)

Cursus Waarom de cursus Capilliare GC in de praktijk (niveau 2) Aan bod komen de meest uiteenlopende facetten van capillaire GC en beproefde en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de opbouw van instrumenten. U maakt kennis met selectieve injectietechnieken voor sporenanalyses, selectieve detectoren, alle soorten kolommen voor capillaire GC en meerdimensionele GC. U leert dit niet alleen in theorie, maar u gaat ook practicum uitvoeren op verschillende merken GC’s. Voor wie is de cursus Capilliare GC in de praktijk (niveau 2) bedoeld U werkt al geruime tijd met capillaire GC en bent bekend met de basisprincipes. U wilt meer weten over kolomkeuze en het verbeteren van bestaande GC-methoden. U heeft ook belangstelling voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van capillaire GC. Het programma van de cursus Capillaire GC in de praktijk (niveau 2) omvat de volgende onderdelen: + chromatografie + capillaire kolommen + retentie en selectiviteit + kolomkeuze en optimalisatie
Open de pagina van dit evenement

2017

03

OKT

+ more

Methodeontwikkeling in capillaire gaschromatografie

Opleiding Een nieuwe methode ontwikkelen? Altijd een uitdaging! U herkent het wel; even snel dit proberen, en nog even vlug wat condities veranderen. Als snel zien we door de bomen het bos niet meer. Deze cursus leert u om op een geheel gestructureerde en logische manier nieuwe methodes te ontwikkelen. Na het volgen van deze cursus kunt u weloverwogen keuzes maken voor wat betreft injectietechniek, kolom, draaggas-, injectie- en detectorcondities.
Open de pagina van dit evenement

2017

04

OKT

+ more

Interne audits

Cursus Deze cursus reikt de kennis aan voor het voorbereiden op, uitvoeren van, rapporteren over en evalueren van audits en het toepassen van audittechnieken in laboratoria en inspectie-instellingen. Doelgroep: Kwaliteitsfunctionarissen, laboratoriummanagers, (hoofd)analisten, (aankomende) interne auditoren
Open de pagina van dit evenement

2017

05

OKT

LEAN voor laboratoria

Cursus LEAN management heeft als doel het primaire proces, inclusief ondersteunende processen en ruimten, in te richten op het voorkomen van verspillingen. U krijgt methodieken aangeboden die u in staat stellen om LEAN management op een pragmatische wijze toe te passen binnen uw eigen laboratorium. Waarom de cursus LEAN voor laboratoria Binnen laboratoria wordt LEAN management steeds meer toegepast. LEAN management heeft als doel het primaire proces, inclusief ondersteunende processen en ruimten, in te richten op het voorkomen van verspillingen. De focus ligt hierbij op het creëren van een efficiënte doorstroming in het proces, zodat enkel waarde wordt gecreëerd voor de klant. In deze cursus kunt u kennismaken met de principes en de verschillende facetten van LEAN management (5S, verbetercycli, voorraadbeheer, root cause analysis, etc.). U krijgt methodieken aangeboden die u in staat stellen om LEAN management op een pragmatische wijze toe te passen binnen uw eigen laboratorium. Voor
Open de pagina van dit evenement

2017

06

OKT

FT-IR spectrometrie

Cursus Wilt u uitgebreid kennismaken met de Mid Infra Rood (MIR) spectrometrie? In drie dagen behandelen we de achterliggende theorie en de principes van FT-IR en bijbehorende spectrum interpretatie. U doet meteen ervaring op tijdens een veelzijdig practicum met diverse sampling accessoires. De docent is ing. Jan Henk Marsman van de Universiteit Groningen. Waarom de cursus FT-IR spectrometrie Wilt u uitgebreid kennismaken met de Mid Infra Rood (MIR) spectrometrie? In drie dagen behandelen we de achterliggende theorie en de principes van spectrum interpretatie. U doet meteen ervaring op tijdens een veelzijdig practicum met diverse sampling accessoires. De docent is ing. Jan Henk Marsman van de Universiteit Groningen. Voor wie is de cursus FT-IR spectrometrie bedoeld U bent fysisch-chemisch analist en u wilt meer leren over de achtergrond van FT-IR. Ook wilt u beter begrijpen hoe de techniek werkt en in staat zijn IR spectra te beoordelen en te interpreteren. Applicatiegebieden
Open de pagina van dit evenement

2017

06

OKT

Headspace GC sampling

Cursus Waarom de theorie- en praktijkcursus Headspace GC sampling Tijdens deze cursus worden zowel de theoretische achtergrond als de praktische aspecten van de headspace GC sampling behandeld. Het theoretische gedeelte geeft een beter inzicht in de werking van headspace, gebaseerd op het thermodynamische evenwicht. Daarnaast wordt ook getoond hoe op basis van de theorie de headspace methode verder kan geoptimaliseerd worden door het variëren van parameters zoals sample volume, oventemperatuur, thermostatisatietijd, enz. Tijdens de praktische sessies wordt dan de theorie getoetst aan de praktijk aan de hand van experimenten en applicaties. Hierbij wordt gewerkt op het PerkinElmer TurboMatrix Headspace systeem. Voor wie is de theorie- en praktijkcursus Headspace GC sampling bedoeld De cursus is voornamelijk gericht op analisten, die werken met het PerkinElmer headspace systeem, maar het programma is voldoende algemeen zodat ook gebruikers van andere merken headspace apparatuur
Open de pagina van dit evenement

2017

09

OKT

Troubleshooting GC

Cursus Waarom de cursus Troubleshooting GC Storingen die in het dagelijks gebruik van je GCanalysemethoden kunnen optreden, vormen de kern van deze cursus. We bespreken herkenningsmethoden en de bijbehorende oplossingen waarmee u storingen en afwijkende meetresultaten herkent, verhelpt en voorkomt. Voor wie is de cursus Troubleshooting GC bedoeld U heeft minimaal een jaar ervaring met GC. U wilt veel voorkomende problemen snel herkennen en deze gestructureerd oplossen of beter nog, voorkomen. Als u de GC-cursus(sen) (niveau 1 en/of 2) hebt gevolgd, is deze cursus zeer geschikt voor u. Het programma Het programma van de cursus Troubleshooting GC omvat de volgende onderdelen: + systematisch probleem oplossen + het gassysteem + de kolom + de injector + de detector + onderhoud en trouble shooting van GC instrumenten + diagnose uit chromatogrammen Methodiek De “theorie” van trouble shooting behandelen we vrijwel geheel aan de hand van voorbeelden, chromatogrammen
Open de pagina van dit evenement

2017

09

OKT

Corrigeren met de 4x O-aanpak

Cursus De doelstelling van deze cursus is het leren volgen van de 4 x O-aanpak (Oorzaakanalyse, Omvanganalyse, Oplossingen en Operationaliteit) bij het nemen van maatregelen naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen. Deze aanpak kan zowel bij corrigerende maatregelen als bij preventieve maatregelen worden toegepast naar aanleiding van afwijkingen uit (interne en externe) audits, klachten, kwaliteitscontroles en acties n.a.v. de directiebeoordeling. De 4 x O-aanpak volgt direct uit de eisen van de betreffende kwaliteitsnormen en wordt bij accreditatieonderzoeken intensief beoordeeld. De systematiek helpt bij het structureel en effectief oplossen van afwijkingen. De training omvat 0,5 dag theorie en 0,5 dag groepsgewijs oefenen met praktijkcases. Doelgroep: Analisten, kwaliteitscoördinatoren, leidinggevenden en interne auditoren
Open de pagina van dit evenement

2017

10

OKT

Corrigeren met de 4x O-aanpak voor medische laboratoria

Cursus De doelstelling van deze cursus is het leren volgen van de 4 x O-aanpak (Oorzaakanalyse, Omvanganalyse, Oplossingen en Operationaliteit) bij het nemen van maatregelen naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen. Deze aanpak kan zowel bij corrigerende maatregelen als bij preventieve maatregelen worden toegepast naar aanleiding van afwijkingen uit (interne en externe) audits, klachten, kwaliteitscontroles en acties n.a.v. de directiebeoordeling. De 4 x O-aanpak volgt direct uit de eisen van de betreffende kwaliteitsnormen en wordt bij accreditatieonderzoeken intensief beoordeeld. De systematiek helpt bij het structureel en effectief oplossen van afwijkingen. De training omvat 0,5 dag theorie en 0,5 dag groepsgewijs oefenen met praktijkcases. Doelgroep: Analisten, kwaliteitscoördinatoren, leidinggevenden en interne auditoren
Open de pagina van dit evenement

2017

10

OKT

+ more

Capillaire gaschromatografie

Opleiding Werkt u met gaschromatografie en wilt u echt alle ins & outs weten van deze techniek? Schrijf u dan in voor deze driedaagse cursus. Na het volgen van deze cursus kent u alle specifieke begrippen en gaschromatografische condities. Bovendien bent u dan in staat om allerhande GC-methodes zelfstandig op te starten, uit te voeren en de verkregen resultaten professioneel te beoordelen.
Open de pagina van dit evenement

2017

11

OKT

Interne audit

Cursus/training Binnen het proces van de interne audit ter verbetering van het kwaliteitssysteem is communicatie essentieel. De cursus wordt daarom gegeven in samenwerking met Sunny Training en een trainingsactrice, waardoor de communicatieve vaardigheden aan de hand van praktijkvoorbeelden geoefend zullen worden. Naast de communicatieve vaardigheden komen alle andere aspecten van het interne auditproces aan de orde: planning, voorbereiding, het nemen van steekproeven, formuleren van afwijkingen, rapportage en de beoordeling van corrigerende maatregelen, 4O-systematiek. Docenten van Lab-QAcademy zijn van het eerste moment betrokken geweest bij de invoering van de 4O-systematiek binnen de Raad voor Accreditatie en hebben inmiddels vele honderden corrigerende maatregelen, die volgens de 4O-systematiek zijn genomen, beoordeeld. Zij leggen haarfijn uit hoe de 4O-systematiek toegepast dient te worden – daar heeft de cursist echt geen aparte training voor nodig! Enige normkennis
Open de pagina van dit evenement

2017

11

OKT

+ more

Design of experiments (DOE) in de praktijk

Cursus Vanuit strengere kwaliteitseisen en kostenoverwegingen wordt het steeds belangrijker een onderzoek of experiment gestructureerd aan te pakken. Dat geldt vooral voor de optimalisatie van processen of analyses met meerdere variabelen. In deze cursus leert u met behulp van statistische methoden en software om maximale informatie te halen uit een minimaal aantal experimenten en de (on)afhankelijkheid van variabelen vast te stellen. Waarom de cursus Design of experiments (DOE) in de praktijk Hoe zet u een onderzoek op? Hoe ontwerpt u een experiment? Vanuit strengere kwaliteitseisen en kostenoverwegingen wordt het steeds belangrijker een onderzoek of experiment gestructureerd aan te pakken. Dat geldt vooral voor de optimalisatie van processen of analyses met meerdere variabelen. In deze cursus leert u met behulp van statistische methoden en software om maximale informatie te halen uit een minimaal aantal experimenten. Zo bespaart u tijd en kosten. Voor wie is de cursus
Open de pagina van dit evenement

2017

11

OKT

Kwaliteitsborging van informatietechnologie in laboratoria

Cursus In deze cursus worden onder meer de volgende vragen beantwoord: - Wanneer wel en wanneer niet een digitaal systeem valideren. - Wat kan de leverancier bijdragen? - Hoe verloopt een validatieproces van een digitaal systeem? - Hoe onderhouden we in kwaliteitsopzicht een digitaal systeem? De cursus past geheel binnen de kaders van een goed beheerd zorgsysteem zoals we die kennen binnen (test- kalibratie- en medische) laboratoria. Doelgroep: Hoofden van laboratoria, beleidsmakers, kwaliteitscoördinatoren, (hoofd)analisten en IT medewerkers
Open de pagina van dit evenement

2017

14

OKT

+ more

Chromeleon basisvaardigheden en MS

Opleiding In deze cursus leert u praktijkgericht werken met Chromeleon software, ook als u een MS heeft. Wij loodsen u op een logische volgorde en op efficiënte wijze door het hele pakket. Hierbij bent u vooral zelf aan het werk. U koppelt instrumenten, u maakt analysemethoden, u optimaliseert piektoewijzingen met bijbehorende integraties en kalibratiecurves en u eindigt met een kant-en-klare rapportage. Onmisbaar voor wie dagelijks met Chromeleon werkt.
Open de pagina van dit evenement

2017

17

OKT

ISO/IEC 17025:2017

Masterclass Zodra in 2017 de definitieve versie (FDIS) van de nieuwe ISO/IEC 17025 is gepubliceerd, zal Lab-QAcademy een aantal eendaagse expert-workshops (Masterclasses) houden waarin de verschillen tussen de huidige en de nieuwe versie uiteen zullen worden gezet en, zoals men van ons gewend is, een uitleg hoe op een pragmatische wijze aan de nieuwe en/of gewijzigde eisen invulling kan worden gegeven. De data zijn onder voorbehoud van het verschijnen van de definitieve tekst en deze data zullen ook op onze website worden gepubliceerd.
Open de pagina van dit evenement

2017

18

OKT

+ more

Agilent HPLC Operation Trouble shooting and Maintanance

Training Waarom de training Agilent 1100/1200 ”Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance”? Tijdens deze training leert u de Agilent 1100/1200 series LC efficiënt gebruiken. Elementen uit de 1100/1200 bedieningstraining zijn gecombineerd met onderdelen van de 1100/1200 maintenance & Troubleshooting training om beginnende gebruikers een goede basis te geven. De bediening van het systeem, het aansluiten van capillairen en kolommen en de principes van de LC-onderdelen worden uitgebreid uitgelegd. Bovendien worden basisonderhoud en –troubleshooting behandeld Voor wie is de training Agilent 1100/1200 ”Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance” bedoeld? U werkt sinds kort met een Agilent 1100/1200 LC-series systeem. U wilt weten hoe u het toestel het beste kunt bedienen welk onderhoud u zelf kunt uitvoeren en hoe u storingen kunt lokaliseren en oplossen. Het programma Het programma van de training Agilent 1100/1200 Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance omvat
Open de pagina van dit evenement

2017

18

OKT

+ more

Agilent HPLC basic operation, troubleshooting & maintenance

Training Waarom de training Agilent 1100/1200 ”Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance” Tijdens deze training leert u de Agilent 1100/1200 series LC efficiënt gebruiken. Elementen uit de 1100/1200 bedieningstraining zijn gecombineerd met onderdelen van de 1100/1200 maintenance & Troubleshooting training om beginnende gebruikers een goede basis te geven. De bediening van het systeem, het aansluiten van capillairen en kolommen en de principes van de LC-onderdelen worden uitgebreid uitgelegd. Bovendien worden basisonderhoud en –troubleshooting behandeld Voor wie is de training Agilent 1100/1200 ”Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance” bedoeld U werkt sinds kort met een Agilent 1100/1200 LC-series systeem. U wilt weten hoe u het toestel het beste kunt bedienen welk onderhoud u zelf kunt uitvoeren en hoe u storingen kunt lokaliseren en oplossen. Het programma van de training Agilent 1100/1200 Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance omvat de volgende onderdelen: +
Open de pagina van dit evenement

2017

18

OKT

+ more

ISO/IEC 17025:2017

Masterclass Zodra in 2017 de definitieve versie (FDIS) van de nieuwe ISO/IEC 17025 is gepubliceerd, zal Lab-QAcademy een aantal eendaagse expert-workshops (Masterclasses) houden waarin de verschillen tussen de huidige en de nieuwe versie uiteen zullen worden gezet en, zoals men van ons gewend is, een uitleg hoe op een pragmatische wijze aan de nieuwe en/of gewijzigde eisen invulling kan worden gegeven. De data zijn onder voorbehoud van het verschijnen van de definitieve tekst en deze data zullen ook op onze website worden gepubliceerd.
Open de pagina van dit evenement

2017

20

OKT

+ more

Pragmatisch omgaan met NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012

Cursus Met het verschijnen van de ISO/IEC 17020:2012 zijn de eisen voor inspectie-instellingen uitgebreid. Hoewel accreditatie in eerste instantie geschiedde op basis van vrijwilligheid, verwachten en/of eisen consumenten, gebruikers en de overheid (in het kader van aanwijzing) meer en meer dat inspectie-instellingen zijn geaccrediteerd. De eisen van de ISO/IEC 17020:2012 worden geleerd aan de hand van concrete voorbeelden, inspirerende opdrachten en workshops. Steekwoorden zijn “gezond boerenverstand”, “pragmatisch” en “efficiënt”. Een actieve inbreng wordt zeer op prijs gesteld. Tijdens de inleiding kunt u uw specifieke vragen inbrengen, die wij zo goed mogelijk zullen beantwoorden. De doelstelling is dat de inspectie-instelling bij voortduring valide inspectieresultaten rapporteert. De cursus is bedoeld voor managers, kwaliteitsmanagers, (hoofd)inspecteurs, vakdeskundigen of interne auditoren op mbo-, hbo- of academisch niveau. Inspecteurs op het gebied van NEN 4400 krijgen
Open de pagina van dit evenement

2017

24

OKT

+ more

ISO/IEC 17025:2017

Masterclass Zodra in 2017 de definitieve versie (FDIS) van de nieuwe ISO/IEC 17025 is gepubliceerd, zal Lab-QAcademy een aantal eendaagse expert-workshops (Masterclasses) houden waarin de verschillen tussen de huidige en de nieuwe versie uiteen zullen worden gezet en, zoals men van ons gewend is, een uitleg hoe op een pragmatische wijze aan de nieuwe en/of gewijzigde eisen invulling kan worden gegeven. De data zijn onder voorbehoud van het verschijnen van de definitieve tekst en deze data zullen ook op onze website worden gepubliceerd.
Open de pagina van dit evenement

2017

26

OKT

+ more

ISO/IEC 17025:2017

Masterclass Zodra in 2017 de definitieve versie (FDIS) van de nieuwe ISO/IEC 17025 is gepubliceerd, zal Lab-QAcademy een aantal eendaagse expert-workshops (Masterclasses) houden waarin de verschillen tussen de huidige en de nieuwe versie uiteen zullen worden gezet en, zoals men van ons gewend is, een uitleg hoe op een pragmatische wijze aan de nieuwe en/of gewijzigde eisen invulling kan worden gegeven. De data zijn onder voorbehoud van het verschijnen van de definitieve tekst en deze data zullen ook op onze website worden gepubliceerd.
Open de pagina van dit evenement

2017

30

OKT

Titrimetrie 1:Directmetingen (pH, geleidbaarheid, ISE)

Cursus Waarom de cursus Titrimetrie 1: Directmetingen (pH, geleidbaarheid, ISE) Als laboratoriummedewerker maakt u gebruik van directmetingen als pH, geleidbaarheid en Ion-Selectieve-Electroden. Voor een optimale uitvoering van uw werk is een goed begrip van de eigenschappen van dergelijke analysemethoden, instrumenten en elektroden van groot belang. Voldoende kennis van anorganische chemie is daarbij noodzakelijk. Wellicht hebt u vragen als: + Waarom functioneert deze elektrode niet? + Hoe komt het dat metingen niet reproduceerbaar zijn? + Welke elektrode voor welke toepassing? Hoe kan ik ze het beste bewaren? Wat zijn hun eigenschappen en wat betekent dat voor de praktijk? + Waar moet ik op letten voor een correcte pH meting? Wat is een referentie-elektrode en hoe gebruik ik die, bv. bij een pH meting? + Wat zijn sterke en zwakke zuren of basen? Wat zeggen de pK waarden? Hoe zit het ook weer met buffers? Op al deze en andere vragen krijgt u een antwoord tijdens
Open de pagina van dit evenement

2017

31

OKT

Titrimetrie 2: Titraties en titreren

Cursus Waarom de cursus Titrimetrie 2: Titraties en titreren Als laboratoriummedewerker doet u gehaltebepalingen m.b.v. titraties; denk aan het zuurgehalte of een actief chloor-bepaling. Voor een optimale uitvoering van uw werk is een goed begrip van de eigenschappen van dergelijke analysemethoden, instrumenten en elektroden van groot belang. Voldoende kennis van anorganische chemie is daarbij noodzakelijk. Wellicht hebt u vragen als: + Hoe zit het ook weer met blanco titraties en titerstellingen? + Wat is het juiste equivalentiepunt? + Wat zijn sterke en zwakke zuren of basen? Wat zeggen de pK waarden? Hoe zit het ook weer met buffers? + Hoe komt het dat metingen niet reproduceerbaar zijn? + Hoe zit het ook weer met molariteit en normaliteit? Hoe verhoudt zich ppm en %? Op al deze en andere vragen krijgt u een antwoord tijdens de cursus Titrimetrie 2: Titraties en titreren. De nadruk zal daarbij liggen op de praktijk. Voor wie is de cursus Titrimetrie 2: Titraties
Open de pagina van dit evenement

2017

31

OKT

Xcalibur software

Opleiding Deze cursus van 3 dagen is modulair opgezet. In de eerste module (kwalificeren) staat, naast de opbouw en de werking, het (automatisch) kwalitatief verwerken van data centraal. De tweede module (kwantificeren) wordt volledig gewijd aan het kwantificeren van data en de laatste module wordt volledig besteed aan de verschillende rapportagemogelijkheden.
Open de pagina van dit evenement

2017

01

NOV

Titrimetrie 3: Karl-Fisher; volumetrie en coulometrie

Cursus Waarom de cursus Titrimetrie 3: Karl-Fischer; volumetrie en coulometrie Als laboratoriummedewerker voert u waterbepalingen uit in grondstoffen en eindproducten, zowel volumetrisch als coulometrisch. Voor een optimale uitvoering van uw werk is een goed begrip van de eigenschappen van dergelijke analysemethoden, instrumenten en elektroden van groot belang. Voldoende kennis van anorganische chemie is daarbij noodzakelijk. Wellicht hebt u vragen als: + In het laboratorium gebruiken we verschillende apparaten om bv. de vochtigheid of het watergehalte te meten; hoe werken die eigenlijk? + Hoe zit het ook weer met blanco titraties en titerstellingen? + Wat is het juiste equivalentiepunt? + Hoe kan ik de nevenreactie(s) bij de waterbepaling volgens Karl-Fischer voorkomen? + Hoe komt het dat metingen niet reproduceerbaar zijn? Op al deze en andere vragen krijgt u een antwoord tijdens de cursus Titrimetrie 3: Karl-Fischer; volumentrie en coulometrie. De nadruk zal
Open de pagina van dit evenement

2017

01

NOV

+ more

Atomaire emissiespectrometrie met ICP

Cursus Waarom de cursus Atomaire emissiespectrometrie met ICP Multi-element analyse op lage concentratie niveau’s in diverse matrices kan uitstekend worden uitgevoerd met ICP-AES. Tijdens de cursus Atomaire emissiespectrometrie met ICP wisselen voordrachten, intensieve praktische oefeningen en demonstraties elkaar af, waardoor een optimale kennisoverdracht wordt bereikt. We besteden aandacht aan de theorie maar u leert ook analyses uitvoeren en resultaten beoordelen. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan optimalisatie en mogelijke storingen. Deze cursus is een voortzetting van de cursus aan de Technische Universiteit Delft, maar zal nu worden georganiseerd i.s.m. de firma AEMAS in Oosterhout (NB). De docent is mevr. dr. ir. M.T.C. de Loos-Vollebregt. Voor wie is de cursus Atomaire emissiespectrometrie met ICP bedoeld U bent een laboratoriummedewerker en u wilt zich zowel theoretisch als praktisch verdiepen en bekwamen in ICP atomaire emissiespectrometrie. Het
Open de pagina van dit evenement

2017

02

NOV

+ more

ISO 15189 Methodevalidatie & verificatie klinische chemie

Cursus ISO 15189:2012 stelt duidelijke eisen aan de validatie en verificatie van “onderzoeksprocedures” en de wijze waarop dit moet worden uitgevoerd. Verificatie vraagt om een beperkte eigen toetsing en kennis van de Europese Richtlijn voor de diagnostica leverancier. Validatie vereist uitgebreid onderzoek. Bijvoorbeeld voor de analytische validatie moet de meetfout (juistheid en precisie) bekend zijn, maar ook interferenties en kwantificatielimiet. Voor de klinische validatie zijn referentiewaarde, beslisgrenzen, diagnostische sensitiviteit, etc. van belang. Binnen de klinische chemie speelt de total error allowable (TEA) een grote rol. Deze eendaagse cursus geeft een overzicht van de theoretische principes van meetfout en methode validatie van kwantitatieve methoden. De stof is vooral gericht op klinisch chemische, hematologische, endocrinologische en farmacologische of farmaceutische laboratoria. In de cursus worden de richtlijnen toegelicht en praktische voorbeelden
Open de pagina van dit evenement

2017

03

NOV

Risicomanagement

Cursus Risicomanagement is een relatief nieuw aspect in de borging van de kwaliteit binnen de laboratoria. In de nieuwe ISO 15189:2012 voor medischa laboratoria is dit als verplicht element opgenomen. Ook in de nieuwe ISO 9001, die naar verwachting in 2015 zal worden gepubliceerd, zal risico management één van de hoofdthema’s zijn. Voor wie bedoeld? Laboratoriummanagers, kwaliteitsfunctionarissen, vakdeskundigen, hoofdanalisten, analisten. Het programma In deze nieuw ontwikkelde ééndaagse cursus zult u kennis nemen wat risicomanagement inhoudt binnen een laboratorium. Na een inleiding over risico’s en risicomanagement worden in deze cursus concrete tools aangereikt op basis waarvan de cursist in staat zal zijn binnen de eigen laboratoriumorganisatie invulling te geven aan risicomanagement. Dit betreffen zowel management als technische processen. Door middel van oefeningen worden (concrete) voorbeelden uitgewerk. Methodiek De risico’s met betrekking tot de management
Open de pagina van dit evenement

2017

06

NOV

+ more

Interne en externe QC voor medische laboratoria

Cursus In deze cursus worden de kwaliteitscontroles (INQC en EXQC) als methodiek om onjuiste analyseresultaten te voorkomen behandeld. Hiermee wordt invulling gegeven aan de eisen van de ISO 15189:2012 en de CCKL Praktijkrichtlijn.. In deze cursus wordt ook behandeld hoe je resultaten van externe QC dient te interpreteren. Basiswoorden in deze cursus zijn statistiek, controlekaarten, ringonderzoeken en evaluaties. De cursus geeft hiermee direct toepasbare kennis en vaardigheden en gaat in op alledaagse QC-problemen. Doelgroep: Hoofdanalisten, kwaliteitscoördinatoren, researchanalisten en medische laboratoriumspecialisten
Open de pagina van dit evenement

2017

07

NOV

+ more

Troubleshooting in capillaire gaschromatografie

Opleiding Loopt u ook wel eens tegen een probleem aan bij uw GC analyse? Wij laten u zien hoe u het probleem structureel aanpakt. Daarnaast bevat de cursus een hoog tips & tricks gehalte. Er komen oorzaken aan bod waar u misschien in eerste instantie niet aan gedacht zou hebben. Het maakt hierbij niet uit welk merk GC u heeft. In een praktische sessie gaat u zelf aan de slag om problemen te achterhalen.
Open de pagina van dit evenement

2017

07

NOV

Lijnscontrole als instrument voor kwaliteitsbeheersing

Cursus Eerste-, tweede- en derdelijnscontroles als beheersingsmethodiek voor de kwaliteit van het analytische proces. Controlekaarten en de evaluatie daarvan worden uitgebreid besproken. Hoe wordt de statistiek bij de controles ingezet. Shewhart, Levey-Jennings, Westgard en NEN 6603 komen aan de orde. Oefeningen en een case zorgen voor inzicht. Doelgroep: Kwaliteitsmedewerkers, leidinggevenden, hoofd- en eerste analisten en methodeontwikkelaars, kwaliteitsfunctionarissen
Open de pagina van dit evenement

2017

07

NOV

+ more

IC, LC en Chromeleon

Workshop Meet de Specialists - Scherp je IC / LC kennis en vaardigheden aan We zetten graag onze deuren open om onze IC / LC kennis en ervaring met jullie te delen tijdens unieke dagen met gratis workshops en applicatie support in ons expertisecentrum in Breda. 9:30 uur – Ontvangst met koffie en thee 10:00 uur – Tips & Tricks: Ionchromatografie of HPLC (u kunt zelf kiezen) Doe ervaring op met de apparatuur, bespreek uw applicaties en daag de applicatie specialisten uit over alle aspecten van IC/LC. 13:30 uur – Chromeleon 7 Ontwikkel door middel van workshops je Thermo Scientific Dionex Chromeleon 7 Chromatography Data System (CDS) vaardigheden om het maximale uit uw CDS te kunnen halen. Schrijf u nu alvast in en geef aan welke sessies u wilt bijwonen of laat ons weten welke topics u graag behandeld zou willen zien. Indien gewenst kunt u zich voor meerdere data inschrijven aangezien de topics divers zullen zijn. De groepen zullen klein worden gehouden en lunch
Open de pagina van dit evenement

2017

09

NOV

+ more

GMP/GLP voor laboratoria

Cursus Waarom de cursus GMP/GLP voor laboratoria Veel laboratoria werken in een gereguleerde omgeving en komen in aanraking met GMP-regelgeving (Good Manufacturing Practice) en GLP-regelgeving (Good Laboratory Practice). In de cursus GMP/GLP voor laboratoria leert u het hoe en waarom van het werken onder GMP- en GLP-regelgeving (tezamen ook wel GXP genoemd). De verschillen tussen GMP en GLP worden toegelicht. Aan de hand van oefeningen wordt u wegwijs gemaakt hoe deze regelgeving in de praktijk wordt uitgevoerd en toegepast. Voor wie is de cursus GMP/GLP voor laboratoria bedoeld U bent een laboratoriummedewerker, analist of hoofdanalist met een mbo- of bachelorachtergrond.U werkt in een gereguleerde omgeving, of gaat binnenkort werken in een kwaliteitslaboratorium dat te maken heeft met GXP. Het programma Tijdens de cursus GMP/GLP voor laboratoria maakt u kennis met de volgende onderwerpen: GXP-wetgeving en -richtlijnen + Waarom en waar hebben we ze nodig?
Open de pagina van dit evenement

2017

09

NOV

+ more

Kwaliteitsborging bij PCR technieken

Cursus In deze cursus laten we veel praktijkvoorbeelden zien wat er mis kan gaan bij PCR-analyses, bij kalibraties van thermocyclers, bij toetsing tegen fabrikant specificaties, bij empirische verificatie van kits en bij empirische validatie van eigen ontwikkelde PCR-methoden. In deze cursus worden de criteria uit de ISO17025 en de ISO15189 verduidelijkt en geïnterpreteerd met betrekking tot PCR-technieken en wordt besproken welke parameters een rol spelen in de kwaliteitsborging van PCR-resultaten. Daarna wordt een praktische invulling gegeven voor deze parameters aan de hand van de relevante normcriteria. Doelgroep: Kwaliteitscoördinatoren, laboratoriummanagers en (hoofd)analisten Cursusduur: Twee dagen Docent(en) dr. ir. Jo H.M. van den Berg, mevr. drs. Mary Span, prof.dr. Bert Niesters
Open de pagina van dit evenement

2017

13

NOV

+ more

Agilent GC Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance

Cursus Waarom de training Agilent 6890/7890 “Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance” Tijdens de training Agilent 6890/7890 ’’Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance’’ leert u de Agilent 6890 series GC efficiënt gebruiken. Elementen uit de 6890 bedieningstraining zijn gecomb ineerd met onderdelen van de maintenance en Troubleshooting training om de beginnende gebruikers een goede basis te geven.De bediening van het systeem, het aansluiten van de kolom en de principes van de GC-onderdelen worden uitgebreid uitgelegd. Bovendien worden basisonderhoud en –troubleshooting behandeld. Voor wie is de training Agilent 6890/7890 “Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance” bedoeld U werkt sinds kort met een Agilent 6890 GC-series systeem. U wilt weten hoe u het toestel het beste kunt bedienen welk onderhoud u zelf kunt uitvoeren en hoe u storingen kunt lokaliseren en oplossen. Het programma van de training Agilent 6890/7890 ’’Basic Operation, Troubleshooting
Open de pagina van dit evenement

2017

13

NOV

+ more

Kwaliteitszorg voor kwaliteitscoordinatoren

Cursus De doelstelling van deze cursus is dat de kwaliteitscoordinator inzicht krijgt in het ontwikkelen van integraal kwaliteitsbeleid, zelfreflectie krijgt op de functie Kwaliteitscoördinator, proactiviteit ontwikkelt i.p.v. reactief opereren. Verder worden in deze cursus U vaardigheden aangeleerd om doeltreffendheid, doelmatigheid en effectiviteit van eigen functioneren en van het kwaliteitssysteem te bewerkstelligen. De theorie vullen we ruimschoots aan met de nodige praktijkvoorbeelden en cases. Doelgroep: Kwaliteitscoördinatoren of medewerkers die in deze functie benoemd (willen) gaan worden, leidinggevenden
Open de pagina van dit evenement

2017

15

NOV

Size Exclusion Chromatography (SEC)

Cursus Waarom de opleiding Size Exclusion Chromatography (SEC) We gaan op basis van de algemene chromatografische en SEC theorie de condities behandelen om tot een juiste SE-scheiding te komen. Ook bespreken we hoe een betrouwbare MWD kan worden berekend. Daarnaast wordt besproken hoe additionele informatie over polymeersamenstelling (chemische inhomogeniteiten, vertakkingen) kan worden verkregen. Ook geven we een overzicht van alternatieve technieken voor SEC. De docenten zijn Ab Buijtenhuijs (voorheen AkzoNobel), Huub Bock (PSS) en Harry Philipsen (DSM Resolve). Voor wie is de opleiding Size Exclusion Chromatography (SEC) bedoeld U bent analyticus met chromatografische ervaring en bent geïnteresseerd in polymeeranalyses. Ook wilt u meer weten over de bepaling van de molecuulgewichtsverdeling (MMD) van (co-)polymeren en op welke manier deze het beste kan worden uitgevoerd. Het programma Tijdens de driedaagse cursus Size Exclusion Chromatography (SEC) behandelen we
Open de pagina van dit evenement

2017

16

NOV

+ more

Praktische statistiek met Excel 2: voor methodevalidatie

Cursus Waarom de cursus Praktische statistiek met Excel 2: voor methodevalidatie Een goede statistische verwerking van meetgegevens wordt steeds belangrijker op laboratoria. Niet alleen omdat nieuwe analysemethoden steeds meer meetgegevens genereren, maar ook door de strenger wordende kwaliteitseisen van klanten en de groeiende aandacht voor validatie van analyseapparatuur. Op basis van onze jarenlange ervaring biedt Avans+ alle voor laboratoria benodigde statistiek aan in twee zeer praktijkgerichte cursussen statistiek, die samen een sterk geheel vormen. Het uitgangspunt van dit tweede deel betreft de validatie van methoden en instrumenten. Uiteindelijk zult u in staat zijn de statistische aspecten van validatie toe te passen. Voor wie is de cursus Praktische statistiek met Excel 2: voor methodevalidatie bedoeld U bent laboratoriummedewerker of engineer op minimaal mbo- of hbo-(bachelor)niveau. U hebt in uw dagelijkse praktijk te maken met de statistische kant van validatieprocessen.
Open de pagina van dit evenement

2017

16

NOV

+ more

BCF Career Event

Event BCF Career Event is voor vele werkgevers een zeer gewaardeerd medium om hun organisatie en vacatures onder de aandacht te brengen van hoogopgeleid talent. Het event biedt (PhD)-studenten, postdocs en (young) professionals o.a. de kans om relevante werkgevers te ontmoeten, te luisteren naar inspirerende presentaties, CV checks, persoonlijk carrière advies etc. Met jaarlijks meer dan 2.000 bezoekers en 100 deelnemende organisaties is BCF Career Event een unieke ontmoetingsplaats voor werkgevers en werkzoekenden binnen de sectoren Bio/Life Sciences, Chemie, Food en Farma. BCF Career Event wordt georganiseerd door Hyphen Projects, een projectbureau dat gevestigd is in Hilversum en zich toelegt op het bijeenbrengen van professionals en organisaties in Life Sciences d.m.v. carrièrebeurzen, conferenties en andere events. Niet alleen opereert BCF Career in Nederland, maar zet dit jaar voor de tweede keer de Belgische editie neer. De Belgische editie vindt plaats op 16
Open de pagina van dit evenement

2017

17

NOV

+ more

Capita Selecta ISO 15189:2012

Cursus In deze cursus komt een aantal onderwerpen aan de orde die nieuw zijn in de ISO 15189: 2012 en waar over de interpretatie en invulling van een aantal normcriteria bij diverse laboratoria behoefte bestaat aan toelichting. Te denken valt aan verificatie en validatie, meetonzekerheid, Point of Care Testing, informatietechnologie en data-integriteit, risicoanalyse, herleidbaarheid naar Internationale Standaarden, etc. De onderwerpen worden op basis van behoeften besproken. Van cursusdeelnemers wordt een hoge mate van interactiviteit verwacht. Doelgroep: Hoofden, laboratoriummanagers, hoofdanalisten, kwaliteitsfunctionarissen
Open de pagina van dit evenement

2017

20

NOV

+ more

Validatie en meetonzekerheid

Cursus Methoden behoren gevalideerd te zijn en de meetonzekerheid dient bekend te zijn. Deze cursus geeft antwoord op de vraag hoe het validatieonderzoek in elkaar steekt en geeft methoden om de meetonzekerheid te bepalen. Statistiek speelt daarbij een belangrijke rol. Doelgroep: Leidinggevenden, (hoofd- en eerste) analisten en kwaliteitsfunctionarissen Docent(en) dr. Jo Klaessens, dr. ir. Jo H.M. van den Berg
Open de pagina van dit evenement

2017

20

NOV

+ more

Agilent GC-MSD Basic Operation, Troubleshooting,Maintenance

Cursus Waarom de training Agilent GC-MSD “Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance” Tijdens de training Agilent GC-MSD ’’Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance’’ leert u de Agilent MassaSelectieve Detector efficiënt gebruiken. De bediening van het systeem, het aansluiten van de kolom en de principes van de werking van de massaspectrometer worden uitgebreid uitgelegd. Bovendien worden basisonderhoud en –troubleshooting behandeld. Voor wie is de training Agilent GC-MSD “Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance” bedoeld U werkt sinds kort met een Agilent GC-MSD systeem. U wilt weten hoe u het toestel het beste kunt bedienen welk onderhoud u zelf kunt uitvoeren en hoe u storingen kunt lokaliseren en oplossen. Het programma van de training Agilent GC-MSD ’’Basic Operation, Troubleshooting & Maintenance’’ omvat de volgende onderdelen: + ionisatie + ionisatiebron + quadrupool massafilter + electron multiplier Methodiek Mondelinge kennisoverdracht
Open de pagina van dit evenement

2017

21

NOV

+ more

Massaspectrometrie voor chromatografisten

Opleiding Wat een mogelijkheden! Dat is wat onze specialisten vaak horen van analisten die werkzaam zijn met massaspectrometrie. Deze Interscience cursus helpt u om de GC-MS theorie te begrijpen en direct door middel van een interactief trainingsprogramma in de praktijk toe te passen. Uw voordeel: na deze cursus kent u precies alle mogelijkheden voor uw specifieke situatie en bent u in staat om deze zelfstandig uit te voeren.
Open de pagina van dit evenement

2017

23

NOV

+ more

Validatie van laboratoriuminstrumenten (LSV)

Cursus Waarom de cursus Validatie van laboratoriuminstrumenten (LSV) Vele laboratoria werken in een gereguleerde omgeving en komen dus in aanraking met GMP (Good Manufacturing Practice) en GLP (Good Laboratory practice) regelgeving. Deze regelgeving stelt de gebruiker verantwoordelijk voor de validatiestatus van het laboratoriuminstrument. In deze cursus leert u wat het handhaven van de validatiestatus in een laboratorium omgeving inhoudt; WAT vereist de regelgeving en HOE implementeert u validatie van laboratoriuminstrumenten in uw eigen werkomgeving. Tijdens de workshops wordt de theorie toegepast in praktijksituaties. Na afloop van de cursus heeft u een helder beeld van de diverse validatiemodellen en kunt u een keuze maken welk model voor uw werkomgeving het meest geschikt is. U leert een validatieplan opzetten en uit te voeren, met voor iedere fase de juiste documentatie. Voor wie is de cursus Validatie van laboratoriuminstrumenten (LSV) bedoeld U bent een laboratoriummedewerker,
Open de pagina van dit evenement

2017

23

NOV

Statistiek en methodevalidatie voor medische laboratoria

Cursus Na een opfrissing van de statistische basis, worden de hulpmiddelen behandeld waarmee de ontwikkeling en validatie van analysemethoden praktisch en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Doelgroep: Hoofdanalisten, kwaliteitscoördinatoren, researchanalisten en medische laboratoriumspecialisten
Open de pagina van dit evenement

2017

24

NOV

Kwaliteitsbewustzijn op Laboratoria

Cursus Waarom de cursus Kwaliteitsbewustzijn op Laboratoria Als u op een laboratorium werkt volgens een kwaliteitsmanagementsysteem (ISO, GMP, GLP, etc.) dan weet u dat u medeverantwoordelijk bent voor kwaliteit. Maar wat is het nut van al die regelgeving? Wat doe je bij afwijkingen? Hoe bereid je je voor op audits? En hoe houd je het kwaliteitssysteem levendig? In deze cursus krijgt u een antwoord op deze vragen. Deze cursus is met name ook zeer geschikt om samen met collega’s te volgen, bijvoorbeeld op uw eigen locatie. Voor wie is de cursus Kwaliteitsbewustzijn op Laboratoria bedoeld U bent een MBO-er of HBO-er die voor het eerst binnen een kwaliteitssysteem gaat werken. Of u heeft enige ervaring, maar heeft behoefte aan opfrissing. U heeft er zelf ook last van als er niet volgens het kwaliteitssysteem wordt gewerkt. Na deelname kunt u nut en noodzaak van een kwaliteitssysteem motiveren, uw eigen verantwoordelijkheid benoemen en actief preventieve maatregelen nemen,
Open de pagina van dit evenement

2017

27

NOV

Methodeontwikkeling voor LC-MS

Cursus Waarom de cursus Methodeontwikkeling voor LC-MS LC-MS is een zeer krachtige analysemethode. Met de cursus Methodeontwikkeling voor LC-MS verbetert u uw kennis, inzichten, technieken en vaardigheden op het gebied van LC-MS. U raakt vertrouwd met geavanceerde technieken, hardware configuraties, spectrum interpretatie en kwantitatieve aspecten die gebruikt worden bij moderne vloeistofchromatografie, gekoppeld aan massaspectrometrie (LC-MS). Deze informatieve hplc cursus wordt gegeven door onze gastdocent prof. dr. Wilfried M.A. Niessen (hyphen MassSpec, Leiden). lr. Nico Vonk (Avans+) en andere gastdocenten. Voor wie is de cursus Methodeontwikkeling voor LC-MS bedoeld Deze hplc cursus is voor (hoofd)analisten, medewerkers en hoofden van farmaceutische, biomedische en klinisch chemische laboratoria. U werkt al enige tijd met LC-MS bij voorkeur de cursus Inleiding in LC-MS gevolgd. Zowel de HPLC als –MS aspecten van methodeontwikkeling worden behandeld. Daarnaast wordt
Open de pagina van dit evenement

2017

27

NOV

+ more

Scanning Electronen Microscopie van A tot Z (SEM)

Cursus Waarom de cursus “SEM van A tot Z” Avans+ organiseert in samenwerking met JEOL de cursus Scanning Electronen Microscopie van A tot Z met daarin aandacht voor asbest-analyse. Voor wie is de cursus “SEM van A tot Z” bedoeld U werkt of gaat binnenkort werken met een SEM en wil meer weten van de werking van het apparaat evenals de monstervoorbewerking. Het programma Cursusinhoud SEM van A tot Z: + Opbouw van de Scanning Electronen Microscoop + Verschillende types Electronen Microscopen + Vergroting en focussering + Interactie van electronen met materiaal + Monstervoorbereidingstechnieken + Herkenning en interpretatie van beelden + Beelden verbeteren en optimaliseren + Elementanalyse (EDX) + Asbestanalyses + Het gebruik van SEM en veiligheid Methodiek Mondelinge kennisoverdracht en practicum wisselen elkaar af. In het laboratorium staan de modernste instrumenten waarmee u in kleine groepjes, onder directe, deskundige begeleiding, de experimenten uitvoert.
Open de pagina van dit evenement

2017

27

NOV

Validatie en meetonzekerheid in de microbiologie

Cursus In deze tweedaagse cursus leert u of uw medewerker hoe het validatieproces procedureel in elkaar behoort te steken en hoe u dat proces kunt inrichten om op efficiënte wijze alle relevante prestatiekenmerken, waaronder de meetonzekerheid, te bepalen. Dit doen we vanuit een normatieve en statistische achtergrond. De theorie vullen we ruimschoots aan met de nodige praktijkvoorbeelden. Doelgroep: Leidinggevenden, (hoofd- en eerste) analisten en kwaliteitsfunctionarissen
Open de pagina van dit evenement

2017

28

NOV

+ more

TraceFinder software

Opleiding Tracefinder is een softwarepakket voor kwantificering van MS data voor zowel single als triple quad. Tijdens deze tweedaagse cursus leert de cursist werken met een aantal krachtige onderdelen van dit softwarepakket. Hiermee wordt de productiviteit van de dataverweking verhoogd en methdodeontwikkeling versneld.
Open de pagina van dit evenement

2017

29

NOV

PEFTEC 2017 Antwerp

Conferentie+beurs PEFTEC is a focused international conference and exhibition for Analytical Chemists, Scientists, Process Operators, Laboratory Personnel and Environmental Managers who work in around the Petroleum, Refining, Chemical and Petrochemical industries. PEFTEC will take place on 29th & 30th of November 2017 in Antwerp, Belgium. PEFTEC features a high level conference programme, over 80 free to attend technical seminars and an exhibition represented by over 250 Instrument and Service providers. Topics and products featured at PEFTEC 2015 will include: Laboratory testing and measurement, Petrochemical Analysis, Emissions Monitoring in air, water and soil, portable and field sampling, reference materials, oil analysis, calibration, International & Industrial Regulation, standards, Quality Assurance, Meassurement Techniques & Technologies. End-users at PEFTEC will have the perfect opportunity to network, source and compare products, discuss applications and technology
Open de pagina van dit evenement

2017

30

NOV

Veiligheid in het chemisch-analytisch laboratorium

Cursus Verwacht u dat er nog wel wat valt te verbeteren aan de veiligheid in uw lab? Tijdens deze cursus maakt u kennis met alle aspecten, voorschriften en aandachtspunten die daarbij spelen. Daarmee vergroot en handhaaft u de veiligheid bij de dagelijkse werkzaamheden in het laboratorium. De cursus wordt gegeven door onze gastdocent ir. Iris van ’t Leven van Iris-Advies te Arnhem. Waarom de cursus Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria Verwacht u dat er nog wel wat valt te verbeteren aan de veiligheid in uw lab? Tijdens deze cursus maakt u kennis met alle aspecten, voorschriften en aandachtspunten die daarbij spelen. Daarmee vergroot en handhaaft u de veiligheid bij de dagelijkse werkzaamheden in het laboratorium. De cursus wordt gegeven door onze gastdocent ir. Iris van ’t Leven van Iris-Advies te Arnhem. Voor wie is de cursus Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria bedoeld De cursus Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria is interessant voor
Open de pagina van dit evenement

2017

30

NOV

Omgaan met ISO normen en statistiek voor laboranten

Cursus Waarom de cursus Omgaan met normen en statistiek voor laboranten (LBO/MBO) Uw laboratorium is GMP of ISO geaccrediteerd en daarom werkt u volgens bepaalde procedures. Als laborant maakt u een analyse, daar komt een getal uit en dat stuurt u door. Om onbekende redenen kan een getal fout zijn. Hoe komt u daar achter? Wat doet u als er vermoedelijk iets niet klopt? Wat zijn de gevolgen voor de klant wanneer foutieve waarden vrijgegeven worden? Wat is het verschil tussen routinemetingen en metingen voor validatieonderzoeken? Deze en meer vragen komen allemaal aan bod in deze cursus. Voor wie is de cursus Omgaan met normen en statistiek voor laboranten (LBO/MBO) bedoeld U bent analist op LBO of MBO niveau. U werkt bij/op een kwaliteitscontrole laboratorium. U voert voornamelijk analyses uit. U wilt graag weten hoe u zo goed mogelijk met meetwaardes moet omgaan, wat de achtergrond is van de procedures die daarop betrekking hebben en wat uw rol daarin is. Programma Tijdens
Open de pagina van dit evenement

2017

30

NOV

+ more

Kwalitatieve screening met AMDIS

Opleiding Handmatige kwalitatieve MS analyse is tijdrovend met vaak een onzekere uitkomst. Spectrumdeconvolutie is hierbij een uitkomst. Met het gratis softwareprogramma AMDIS tonen we u stap voor stap hoe u dit pakket efficiënt kunt toepassen tijdens uw screeningsanalyse. U werkt na een theoretische sessie, onder begeleiding zelfstandig een aantal opdrachten uit.
Open de pagina van dit evenement

2017

01

DEC

Ergonomie & fysieke belasting in het laboratorium

Cursus Waarom de cursus Ergonomie & fysieke belasting in het laboratorium Voeren u en/of uw medewerkers regelmatig dezelfde werkzaamheden uit met een standaard (werk)houding? Werkt u lang in dezelfde houding of met herhaling van bewegingen? In deze cursus worden de risicofactoren die leiden fysieke klachten bij laboratoriummedewerkers besproken. Als basis hiervoor wordt gebruik gemaakt van een onderzoek naar de oorzaken van fysieke klachten bij diverse laboratoria aangevuld met ervaringen van onze docente Ir. Iris van ’t Leven. Voor wie is de cursus Ergonomie & fysieke belasting in het laboratorium bedoeld Medewerkers en leidinggevenden van medische, biologische, fysische en analytisch chemische laboratoria. Werknemers van afdelingen, waar veel repeterende handelingen moeten worden uitgevoerd, soms samen met tillen en verplaatsen van goederen. Programma, vorm en inhoud Bij het bespreken van beheersmaatregelen is er aandacht voor de 5 W’s die aan de basis liggen van
Open de pagina van dit evenement

2017

04

DEC

+ more

Inleiding in de HPLC (Niveau 1)

Cursus De cursus Inleiding in de HPLC (niveau 1) leert u de basisprincipes van de HPLC toepassen in de praktijk. De opbouw van instrumenten en soorten kolommen voor HPLC kent voor u geen geheimen meer, onder andere door het uitvoeren van experimenten op verschillende HPLC’s. Waarom de cursus Inleiding in de HPLC (niveau 1) Als u weinig ervaring heeft met HPLC, maar u werkt er wel dagelijks mee (of gaat ermee werken) dan biedt deze cursus u veel houvast. U leert de basisprincipes van de HPLC, de opbouw van instrumenten en soorten kolommen voor HPLC. Dit doet u niet alleen in theorie, maar u gaat ook practicum uitvoeren op verschillende merken HPLC apparatuur. Na afloop van deze cursus kunt u beter communiceren met collega’s en klanten over de belangrijkste aspecten van HPLC. Voor wie is de cursus Inleiding in de HPLC (niveau 1) bedoeld U bent een laboratoriummedewerker op (K)MLO of HBO niveau, die nog maar kort werkt met HPLC. U wilt graag uw inzicht en praktische
Open de pagina van dit evenement

2017

11

DEC

+ more

HPLC in de praktijk (niveau 2)

Cursus Naast de theoretische chromatografische basis behandelen we alle mogelijkheden van reversed phase vloeistofchromatografie (RPLC). U leert kiezen uit de juiste mobiele fase, kolomdimensies en uw bestaande methoden optimaliseren. Waarom de cursus HPLC in de praktijk (niveau 2) Wanneer u binnen uw werk verantwoordelijk bent voor één of meerdere HPLC methodes is het belangrijk deze zo optimaal en degelijk mogelijk te laten draaien. In deze cursus leert u de diepere achtergronden van HPLC. U maakt uitgebreid kennis met alle mogelijkheden van reversed phase vloeistofchromatografie (RPLC). Na afloop kunt u voor uw toepassingen de juiste kolomdimensies kiezen en uw bestaande methoden optimaliseren. Voor wie is de cursus HPLC in de praktijk (niveau 2) bedoeld U bent een laboratoriummedewerker op minimaal MBO niveau en werkt al enige tijd met HPLC. U wilt meer weten over type en gebruik scheidingskolommen, mobiele fasen, buffers en optimalisering voor allerlei HPLC-toepassingen. U
Open de pagina van dit evenement

2017

12

DEC

+ more

Alternatief draaggas voor helium

Opleiding Wilt u overstappen naar waterstof of stikstof als draaggas? Dat kan, volledig gecontroleerd, binnen één dag. In deze cursus gaat u dat zelf ook doen. Sterker nog. Na een theoretische sessie bouwt u een GC systeem in een dagdeel om naar waterstof én stikstof! Een ander draaggas verhoogt het scheidend vermogen, de analyses zijn sneller en het is goedkoper. Zelfs met stikstof zijn de resultaten beter dan u misschien in eerste instantie zou verwachten.
Open de pagina van dit evenement

2017

13

DEC

+ more

Gasanalyse

Opleiding Deze eendaagse cursus richt zich op de analyse van gassen. Onderwerpen zoals monsteraanvoer en –conditionering, gasinjectie, kolomschakelsystemen en detectiesystemen worden behandeld. Een praktische sessie helpt het inzicht in de techniek en de analyse te vergroten.
Open de pagina van dit evenement

2017

14

DEC

+ more

Lichtmicroscopie

Cursus Waarom de cursus Lichtmicroscopie Velen werken al jaren met een lichtmicroscoop en hebben van derden de techniek geleerd of deze zichzelf eigen gemaakt. Bent u benieuwd of u de microscoop nog goed gebruikt en bent u op zoek naar bruikbare tips voor verbetering van onderhoud en gebruik van uw lichtmicroscoop? In deze cursus wordt nog eens stilgestaan bij het hoe en waarom je een lichtmicroscoop gebruikt. Avans+ organiseert deze cursus in samenwerking met TDKK. Voor wie is de cursus Lichtmicroscopie bedoeld U werkt of gaat binnenkort werken met een lichtmicroscoop en wilt meer weten van de werking van het apparaat in zowel theorie als praktijk. Het programma Tijdens deze cursus, maakt u kennis met een groot aantal technieken en systemen welke in vrijwel elke microscoop aanwezig zijn. Voor zover mogelijk laten we dat in de praktijk zien en voelen. U wordt een kijkje gegund op de lichtwegen, de prisma’s, op verschillende verlichtingssystemen enz. Het Köhleren
Open de pagina van dit evenement

2017

14

DEC

+ more

TraceGC / FocusGC / Trace1300/1310 in de dagelijkse praktijk

Opleiding In deze 1-daagse training staat het optimaal gebruik van de Trace 1300/1310, TraceGC en FocusGC centraal. De gebruiker wordt geleerd om deze systemen op een analytisch correcte manier en routinematig in gebruik te nemen en te houden.
Open de pagina van dit evenement

2017

18

DEC

+ more

Troubleshooting HPLC

Cursus Storingen, die in het dagelijks gebruik van uw HPLC analysemethoden kunnen optreden, vormen de kern van deze cursus. We bespreken methoden en de bijbehorende oplossingen, waarmee u storingen en afwijkende meetresultaten herkent, verhelpt en voorkomt. Waarom de cursus Troubleshooting HPLC Wanneer u binnen uw werk verantwoordelijk bent voor één of meerdere HPLC systemen is het belangrijk deze zo adequaat mogelijk in te kunnen grijpen wanneer zich storingen of calamiteiten voordoen. Hoe u dat het beste kunt doen leert u in deze cursus. Aan de hand van herkenningsmethoden en de bijbehorende oplossingen gaat u storingen effectief te lijf. Door afwijkende meetresultaten snel te leren herkennen, kunt u ze effectiever verhelpen, en zelfs beter te voorkomen. Voor wie is de cursus Troubleshooting HPLC bedoeld U bent een laboratoriummedewerker op minimaal HBO of MBO+ niveau en heeft of krijgt het beheer over HPLC apparatuur. U wilt veel voorkomende problemen snel herkennen
Open de pagina van dit evenement

2017

21

DEC

Opslag van gevaarlijke stoffen op het lab

Cursus Waarom de cursus Opslag van gevaarlijke stoffen op het lab Diverse chemicaliën zoals grondstoffen, gassen, (aangebroken) werkvoorraad, oplossingen, reactie producten en afval staan vaak her en der op het laboratorium opgeslagen. Wat zijn de regels, de vergunningen en hoe moet de PGS 15 norm nu geïnterpreteerd worden voor opslag in een lab? Nog belangrijker is de vraag hoe kan een incident of ongeval worden voorkomen met deze chemicaliën? Deze cursus helpt u bij het op een verantwoorde wijze opslaan van chemicaliën. We informeren u over de geldende wetgeving en normeringen en de wijze waarop deze in een laboratorium in de praktijk kunnen worden gebracht. De cursus geeft u inzicht waar de opslag aan moet voldoen en praktische tools om de kennis in de praktijk te brengen. Voor wie is de cursus Opslag van gevaarlijke stoffen op het lab bedoeld Gezien de verantwoordelijkheid die elke laborant draagt, is deze cursus voor iedereen relevant die werkzaam is met chemicaliën
Open de pagina van dit evenement

2018

00

JAN

Research Immunologie

Cursus Voor wie: Laboratoriummedewerkers (hbo-niveau) die hun kennis van de immunologie willen uitbreiden en farmaceuten, biochemici of biologen, werkzaam in een klinische of medische research setting. Deze cursus is een voortzetting van de cursus Immunologie. Je krijgt een overzicht van een aantal onderzoeksvraagstukken en technieken in het kader van de aangeboren immuniteit, de B- en T-celontwikkeling, antigeen-presentatie, auto-immuniteit en cellulaire therapieën. Tevens worden de allernieuwste researchontwikkelingen en nieuwe vormen van behandeling besproken.
Open de pagina van dit evenement

2018

16

FEB

Aanalyse-vraagstukken Anaspec

Seminar Onze relaties en klanten hebben wij gevraagd welke onderwerpen er zoal op dit seminar besproken dienen te worden. Wij ontvingen diverse reacties en hierop werd dan ook het programma op afgestemd. Als locatie is gekozen voor restaurant De Punt in de Botlek. De Punt ligt zeer centraal voor de omringende industrie, daarnaast kunt u een sessie selecteren en dus een ochtend of middagdeel selecteren. 10.00-10.05 Welkomstwoord, Marcel Ardon 10.05-10.30 Overzicht ABB FT(N)IR instrumentatie Lab & Proces, Marcel Ardon 10.30-11.00 Applicatie lifedemo PLS-1 modelling FTNIR, Jody Hoefs 11.00-11.15 Natchemische technieken, Marcel Ardon 11.15-12.30 Lunch en interactief programma Sessie demonstraties Apparatuur demonstraties van de ABB FTNIR spectrometer, Linseis thermische analyse apparatuur, Brookhaven nano, zetapotentiaal analyses en Eyetech voor deeltjeskarakterisering met beeld analyse. Sessie deeltjesgrootte technieken 12.30-13.00
Open de pagina van dit evenement

2018

14

NOV

Deeltjesgroottekarakterisering

Cursus aarom de cursus Deeltjesgroottekarakterisering Delft Solids Solutions en Avans+ verzorgen samen twee cursussen op gebied van de karakterisering van deeltjes: Deeltjesgroottekarakterisering en Textuur- en oppervlaktekarakterisering. In deze eerste cursus worden de algemeen belangrijke technieken behandeld om deeltjesgrootteverdelingen en deeltjesvormen te bepalen. De basisprincipes van de technieken en de verschillen in de resultaten worden verduidelijkt. Er worden oplossingsrichtingen voor knelpunten aangedragen en methoden om de kwaliteit te waarborgen. Deze cursus staat in nauwe relatie tot de cursus Textuur- en oppervlaktekarakterisering. Beide cursussen zijn na elkaar geprogrammeerd en kunnen ook prima in combinatie worden gevolgd. Voor wie is de cursus Deeltjesgroottekarakterisering bedoeld U bent operator, analist, lab manager of technoloog en bent direct betrokken bij/of geïnteresseerd in de karakterisering van deeltjes. De inhoud van de cursus is afgestemd
Open de pagina van dit evenement

2018

16

NOV

Textuur- en oppervlaktekarakterisering

Cursus Waarom de cursus Textuur- en oppervlaktekarakterisering Delft Solids Solutions en Avans+ verzorgen samen twee cursussen op gebied van de karakterisering van deeltjes. Textuur- en oppervlaktekarakterisering en Deeltjesgroottekarakterisering. In deze tweede cursus worden de algemeen belangrijke technieken behandeld om de porositeit, dichtheid, poriegrootteverdelingen en het specifiek oppervlak van vaste stoffen te bepalen. Daarnaast wordt de karakterisering van verschillende type actieve sites van katalysatoren besproken. De basisprincipes van de technieken en de verschillen in de resultaten worden verduidelijkt. Er worden oplossingsrichtingen voor knelpunten aangedragen en methoden om de kwaliteit te waarborgen. Deze cursus staat in nauwe relatie tot de cursus Deeltjesgroottekarakterisering. Beide cursussen zijn na elkaar geprogrammeerd en kunnen ook prima in combinatie worden gevolgd. Voor wie is de cursus Textuur- en oppervlaktekarakterisering bedoeld U bent

Heeft u een evenement voor deze pagina? Voeg toe +

 
 .
 .
 .